Rasistické úvahy nad polygenní dědičností

Úterý v 5:49 | Petr |  Příroda
Před 3.5 miliardami let, když se na ZeměKouli poprvé objevil život - rozmnožování bylo probém. Praorganismy neměly spolehlivé mechanismy jak celý svůj "metabolický stroj" vyrobit v kopii pro potomstvo a tak rozmnožování znamenalo, že převážná většina potomstva "pra-prabaktérie" byly její nefungující - mrtvně narozené děti - zmetky. Pak se rozmnožování bakterií nějak ustálilo a nastal opačný problém - fungovalo až příliš dobře, takže generace a generace potomstva "prabaktérie" byly jejími identickými kopiemi a drobné změny vznikaly horko těžko - náhodnými mutacemi, které ve většině případů byly smrtící a jen ojediněle ku prospěchu.

Nevíme jak, ale už v jednobuněčném bakteriálním životě se objevila kopulace s výměnou genů - plazmidů a odtud už není daleko k sexuálnímu rozmnožování, které má jediný účel - dramaticky zvýšit variabilitu ŽIVOTASCHOPNÉHO potomstva a tím urychlit přizpůsobování se tohoto potomstva měnícímu se okolí. I nezadaní geekové obrysově tuší jak sexuální rozmnožování funguje. Žijící matka ( tedy s fungující kombinací genů ) "obcuje" s žijícím ( tedy s fungující kombinací genů ) otcem a potomstvo má náhodnou kombinaci genů od obou rodičů. Jelikož obě sady genů pocházely z živého organismu lze očekávat že i jejich kombinace povede ke konstrukci fungujícího organismu, který však bude ODLIŠNÝ OD OBOU RODIČŮ. Tedy ne čekání na to až jedna ze 100 000 nepodařených kopií pra-prabaktérie náhodou nezdechne, ale cílená produkce živého a variabilního potomstva.

Jednoduché vlastnosti organismu jsou kódovány jediným genem, tudíž se dědí tzv. "monogení dědičností". Obvykle se jako příklad uvádí Mendelovy pokusy s barvou květů hrachu, ale já mám hezčí ( a složitější ) příklad pro matematiky mezi vámi a to je dědičnost krevních skupin. Tedy ( hrubě zjednodušeně ) Existují 3 geny A který vede k produkci receptorů typu A na červených krvinkách, pak Gen B, který vede k produkci receptoru typu B a třetí gen 0 který nevede k produkci žádného typu receptoru. Ergo 3 kombinace od 2 rodičů existuje celkem 9 variant genetické informace, která vede k celkem 4 variantám výsledné krevní skupiny.
Gen OtceGen MatkyGenotyp potomkaVýsledná krevní skupina ( Fenotyp )
00000
A0A0A
B0B0B
0A0AA
AAAAA
BABAAB
0B0BB
ABABAB
BBBBB

Jasné ? Přidal bych komickou historku. V jednom z prvních laboratorních cvičení na medicíně medici pomocí protilátek proti receptorům A a B určují vlastní krevní skupinu a v každém takovém cvičení se stane, že někdo zjistí, že není potomkem svého otce. Celá kombinatorika kolem krevních skupin je krásné cvičení pro středoškoláky, protože jedné krevní skupině může odpovídat více genových kombinací a tudíž více genotypů potomků. Tudíž někdy lze zjistit jestli jste synem svého otce a něky ne. Třeba pokud jste AB a otec je 0 ( nebo naopak ) je to průser. Nebo příklad, kdy to zjistit nejde : Otec je A matka B, protože nevíme jestli A znamená A0 nebo AA a taktéž nevíme jestli B je B0 nebo BB je nejpravděpodobnější krevní skupina dětí AB, ale není vyloučena ani A ( genotyp A0 ) nebo B ( genotyp B0) ba dokonce ani 0 ( v tom případě jsou rodiče A0+B0 ). Za domácí úkol poptat se příbuzenstva na krevní skupiny, rozkreslit na papíře kdo je jaký genotyp a ( třeba ) zjistit, jestli nejste levobočci a jestli to vůbec lze z vaší kombinace prokázat.

Pro matematiky jenom shrnuji - ultra jednoduché vlastnosti ogranismu jako krevní skupiny se dědí jediným genem, který může mít více variant a má-li N variant existuje N2 kombinací, které se navenek projeví méně než N2 vlastnostmi organismu. My máme 3 varianty genu ergo 9 kombinací a 4 výsledné krevní skupiny.
Pak tady máme složité vlastnosti organismu jako je třeba tělesná výška, kterou v nepatrné míře obvlivňují stovky a stovky genů od citlivosti receptorů na růstový hormon, po rychlost produkce růstového hormonu, po vlastnosti metabolismu ( jestli tělo vůbec uživí hormony nastavený nastavený růst ) až po nastavení příchodu puberty, kdy se uzavřou růstové štěrbiny v kostech a je s růstem konec. Představme si že tuhle vlastnost ovliňuje třeba 100 genů, které mají minimálně 2 ale ve skutečnosti ještě více variant. Vzhledem k množství genů a jejich variant se tomuto říká "Polygenní dědičnosti" a je to takové to co známe z praxe - otec je vysoký, matka je malá, děti budou "někde uprostřed".

Když mechanismus "děti jsou někde uprostřed" modelujeme matematicky je třeba si představit jako že každý z ( hypotetických ) 100 genů ovlivňujících výšku může na výšku mít 2 účinky výšku nepatrně zvyšuje, jako +1mm výšky nebo npatrně snižuje, jako -1mm výšky. Pak nastane sex a 10 000 kombinací genů od otce a matky, které budou mít "binomické" neboli "Gaussovské" rozdělení a vrchol gaussovy křivky pravděpodobnosti výšky dítěte leží v místě průměru výšky otce a matky, protože nejpravděpodobnější varianta je, že dítě dostane od každého rodiče polovinu genů "do plusu" a polovinu "do mínusu". Jinými slovy můžeme celou složitou polygenní dědičnost shrnout do jednouchého praktického ( a desítky let známeho ) vzorečku

Pravděpodobná výška dítětě = ( výška otce + výška matky ) / 2 + 6 cm u chlapců a - 6 cm u dívek

Korekční koeficient 6 cm je "korekce na mužské pohlaví" - tedy de-facto na vliv mužských pohlavních hormonů a mužského typu metabolismu na růst. Čím více se dítě liší od této spočtené výšky tím extrémněji nepravděpodobnou kombinaci genů zdědilo, ale pokud mají rodiče více dětí, nebo pokud takto počítáme průměrné vlastnosti celých populací je tento vzoreček prakticky 100% spolehlivý. Obecně lze říci, že pro polygenní dědičnost platí
Vlasnost dítěte = průměr vlastnosti rodičů +- pohlavní rozdíly
Takto se dětí prakticky všechny polygenní vlastnosti, třeba váha, svalová hmota, nebo INTELIGENCE, protože ta vychází z konstrukce našeho možku, na které se jistou částí podílí všechny naše geny. Polygenní dědičností inteligence se však dostáváme na tenký led.

Představte si že do státu plného lidí vysokých průměrně 170 cm se začnou hromadně stěnovat lidi průměrně vysocí 190 cm. Co se stane s průměrnou výškou v dané oblasti. Nebo jiný příklad - můj rodný Frýdek Místek měl v roce 1945 - 15 000 obyvatel, pak se v okolí otevřely uhelné doly a v roce 1985 měl 65 000 obyvatel. Kdo bylo těch 50 000 lidí navíc ? A jaké měli IQ ? Myslíte si, že to není na populaci poznat. Naopak díky "dědičnoti průměrem" bude "migrace za hornictvím" na obyvatelstvu našeho kraje znatelná ještě nekolik staletí.

Co se tedy stane s městem, ( státem, kontinentem ) trpaslíků kam se začnou stěhovat obři :
Varianta A - mezi novou a starou populací vznikne bariéra - jazyková, etnická, náboženská atd. a udrží se dvojí populace, což povede automaticky ke vzniku "kastovního systému" ve kterém vysocí i malí zaujmou takové postavení ve společnosti jak to vyhovuje jejich zděděným vlastnostem.
Varianta B - nakonec vznikne populace s "průměrnými vlastnostmi". Pak je otázka jestli "průměrná vlastnost" například "průměrné IQ" ( v Evropě po Africké migraci ) bude dostatečné k udržení dosavadních funkcí společnosti.

Tedy shrnutí:
 1. Když se nad tím zamyslíte - sexuální chování má zajistit variabilitu genů zatímco polygenní dědičnost vede ke vzniku "průměrné populace" - je to pozoruhodný případ kdy dva biologické mechanismy na sobě závisí ač každý vede jiným směrem.
 2. Politici i neziskovky řeší otázku "integrace" cizinců do naší společnosti - Pchá - holá nemožnost, když vliv polygenní dědičnosti po migračních přesunech je viditelný a nezničitelný desítky až stovky let. Jak se můžeme bavit o rychlých změnách vlastností migranů ze kterých vyplývají změny věcí tak efemérních jako je "kultůůra".
 3. Migrace do "chytré" Evropy z "hloupé" ( viz obrázek ) subsaharské Afriky je tragédie.
 4. Vzájemné křížení a "zprůměrování inteligence" povede k zániku "specializace podle IQ" neboli "kastovní společnosti", což povede ke společenské katastrofě, zejména v budoucím ( doufám jen obchodním ) souboji s Asiaty, kteří už dnes jsou o 5-10 bodů inteligentnější než Evropani.
Mapa též naznačuje časový obrys polygenní dědičnosti - povšimněte si IQ v rovníkové Africe = 70. IQ černošské populace v USA = 86. Od konce dovozu černých otroků do USA v roce 1865 uplynulo 153 let za tu dobu vzrostlo IQ populace vystavené tlaku na vyšší mentální výkon o 16 bodů to je 0,1 bodu za rok ERGO předpokládané dosažení amerického průměru lze ( když dobře ) očekávat za 120 let v roce 2140.

Obvyklé vysvětlení těchto rozdílů zaznívající z tábora "pravdy a lásky" jsou "špatné životní podmínky", nebo něco jako "nedostatek bílkovin v potravě". U polygenně děděných vlastností to může být pravda, avšak pokud je to pravda - Bůh s námi ! V takovém případě totiž první generace kompletně vyrostlá - od početí po dospělost - ve zlepšených životních podmínkách dosáhne maxima IQ ( tělesné výšky, atd. ) kterou toto zlepšení umožňuje a pak se zarazí na dalších, limitujících - neznámých, nebo těžko ovlivnitelných - faktorech. Pokud tedy za nízké IQ v Africe může "nedostatek bílkovin" ( a spol. ) je vyrovnání se inteligence amerických černochů s průměrem v USA v nedohlednu. Tím opatrněji je třeba postupovat v otázce koho si v Evropě ubytujeme a koho ne.

Možná ze špatné historické zkušenosti společností kde došlo k migraci a masivnímu "křížení etnik" a ze snahy aby zůstal alespoň někdo s původními "nezprůměrovanými" vlastnostmi jsou skutečným podkladem rasismu. Pokud je tomu tak, pak je rasismus biologicky účelné chování jak zajistit, aby ve společnosti byli i vysocí, i malí i chytří i hloupí ( a mnozí další ) a bylo z koho vybírat pro všechny různé společenské role. Pozoruhodné je, že "druhá strana" - tedy všichni krom Evropanů to podvědomě cítí a rasismus striktně dodržují - vytvářením kmenů, uzavřených komunit a paralelních společností, zákazem sňatků mimo své etnikum atd., přestože třeba v případě "Afrického IQ" to pro migranty v Evropě ani není výhodné, ale je to asi výhodné pro méně viditelné vlastnosti děděné stejným mechanismem.
 

Micro:Bit - počítač pro děti a elektro-důchodce.

7. srpna 2018 v 5:10 | Petr |  Elektro
Ani nevím odkud začít - třeba jak jsme si na Robotickém dnu v roce 2015 dělali legraci, že britské ministerstvo školství rozdává mladým, muslimům časovače k bombám, nebo jak se mě jistý kolega na letošním robotickém dni ptal : "děláš ještě roboty nebu už jen psy a děti ?" Výsledek byl ten, že jsem paní Kubáčové v zácpě na D1 cestou do Frydku suše oznámil: "Koupím si nové procesory a nebudeme o tom diskutovat !!"

Než se tedy dostaneme k Micro:Bitu neboli těm "novým procesorům" - zde lehká zmínka o "Arduínu" neboli "starému procesoru" jehož móda mě zcela minula. Někdy v roce 2000 jsem hledal který mikrokontrolér budu používat do svých tehdy ještě nepostavených robotů. Na výběr tehdy byly Microchip PIC a Atmel AVR. Vybral jsem si AVR, protože svojí konstrukcí silně přimomíná "na 8 bitů ořezané velké RISCocé procesory" a má kráásný školsky jednoduchý assembler. Takže jsem do všech robotů strkal AVR a mezitím nějací Taliání vymysleli Arduíno a strčili do něj AVR taky. Takže jsem se pak dostával do zvláštních situací, kdy se mě různí joudové ptali : "A je váš robot kompatibilní s Arduínem ?" Na to jsem odpovídal "Uvnitř není Arduíno, ale je tam stejný procesor" a na to oni ode mně utíkali jako od prašivého : "Ani Arduíno neumí používat !!".

Jenom taková poznámka Michrochip koupil Atmel takže dneska PIC i AVR jsou "stejná firma". Kromě příšerných PIC 16 dnes těžíště "picek" je v daleko programovatelnějších PIC 18 a dokonce si můžete koupit PIC32 což je jediný 32 bitový MIPS procesor, který sežene v trafopájkou pájitelném DIL pouzdře. Navíc mám neblahou tuchu, že Microchip se bude snažit AVR postupně zbavit, takže dnes by volba PIC, nebo AVR nebyla zdaleka tak jednoduchá, ale o tom dnešní pohádka není.

Tam kde žáčci v komunistickém česku zápasili s doutnajícím klunkrem IQ151 tam mají Angličani mají dlouhou tradici kvalitních "školních počítačů" BBC Micro s procesorem 6502, potom Acorn Archimedes - "otec architektury ARM", Raspberry Pi, které nebylo pod patronací dvojice firem ARM + BBC a možná právě proto teď je na řadě Microbit, též psáno jako Micro:Bit. Co tedy dostanete za necelou pětistovku : 16 MHz 32 bitový ARM procesor na destičce s legračním displejem 5x5 "pixelů" z červených LEDek + 2 tlačítka + Akcelerometr + Magnetometr alias "elektronický kompas" + Bluetooth verze 4 + jednoduchý teploměr a indikátor intenzity světla - vše jako preriferie toho 16 MHz ARMu to vše na destičce velikosti poloviny papírové vizitky s konektorem na který se dají "přicvaknout" krokodýlky a dokonce se do něj dají zastrčit banánky.

Je nutné poznamenat, že BBC + ARM + Univerzita v Lancasteru udělaly maximum, aby Micro:Bit byl maximálně přístupný žáčkům školáčkům.
Způsob programování : ZDE si klinkěte na "vývojové prostředí" a začněte psát program. Až budte mít napsáno "v obrázkovém programovacím jazyku" prostě připojíte svůj microbit k USB portu, ten se přihlásí jako USB Flash disk, na který nahrajete *.HEX soubor, který si stáhnete s "vývojového prostředí" a vše je naprogramováno. Vskutku Micro:Bit má online "cloudové" vývojové prostředí a "javascriptový" kompilátor kódu. Ba dokonce zdrojový text programu je uložen v samotém *.HEX souboru, který je tedy jediným souborovým formátem, se kterým žáčci pracují, takže rádi odpustíme, že "blikání LEDkou" má 560 kiloByte a že délka tohoto HEX souboru se s délkou programu prakticky nemění.

Pokud by se vám nelíbil obrázkový programovací jazyk ( je skvělý ) můžete programovat ještě v JavaScriptu a Pythonu. "Velcí ajťáci" asi více milují Python, ale ten je interpretovaný, pomalý a tak-tak se do Microbitu vejde, protože zdrojový text k interpretaci se ukládá do RAM, které nemá Micro:Bit nazbyt. My vidlácí máme mnohem raději Java Scritpt, který je kompilovaný, a spolu s runtime knihovnami ( proto má HEX pořád 560 kB ) se ukládá do FLASH paměti, kde je místa více.
Když jsem dopsal sem ujasnilo se mi proč můj vztah k Arduinu je o tolik méně vřelý než k Micro:bitu. Arduino je totiž prakticky holé AVR s USB portem s Bootloaderem a s "takovými těmi ajťáckými perireriemi", kterým veřejnost nerozumí jako je I2C, SPI, UART atd. Tedy Arduino je uděláno přesně k tomu účelu, který má plnit - to jest svádí k nákupu "čtyřdírkových modulů" z Číny. Teprve jejich připojením k Arduínu - chumlem drátů - něco vznikne. Micro:bit je pravý opak - pan učitel vám dá destičku s procesorem, na které je tolik perfierií, že si vyhrajete celý školní rok a můžete vytvářet programy ve stylu "blikající srdíčko" a vzhledem k onlinovém vývjovému prostředí a způsobu programování "jako Flah Disk" můžete tyto blbůstky velice rychle programovat třeba i na návštěvě u známých.

Stálí čtenářové mého blogu právě vrtí hlavami - jak si přítel "holého železa" a nepřítel "softwarových serepetiček" může koupit školní hravý rádoby-počítač velikosti 4x5 cm ? V mém případě byl rozdhodující asi tyto faktory :
 1. Bluetooth 4.0 a snadnost jeho použítí v softwaru pro Micro:bit. Už dlouhou dobu válčím s bezdrátovým interfacem pro roboty i další elektroniku, který by bezešvým způsobem zapadl do mých zapojení.
 2. Dostatečný výpočetní výkon na palubě, abyste k bezdrátovém přenosu nemuseli hned přídávat "Arduíno" nebo v mém případě AVR jako u modulů typu HC-05.
 3. Spotřeba ve špičkovém provozu 13,5 mA při 3V. 2 tužkové baterky vydrží 180 hodin "plného provozu" - na rozdíl třeba od WIFI modulu s ESP2866 který skýtá bezdrátovou konektivitu i výpočetní výkon na palubě ovšem za cenu 350 mA trvalé a 1A špičkové spotřeby.
 4. Velice rozumná cena srovnatelná s ( nepadělanými ) moduly pro Bluetooth nebo Zig-Bee.
 5. Dostatek periferií, které se dají použít k lecčemus - řízení robota náklonem akcelerometru, jednoduchá indikace na displeji, počítačová hra, digitální hrací kostka atd.
Následuje odstavec - chvála 32 bitových Timerů. Ano časovač je "Ajťácká periferie, které veřejnost nerozumí" ale pokud porovnáme 32 bitový timer v Microbitu (ARMu) se 16 bitovým timerem v AVR - nebe a duddy. Zejména pokud si hrajete s analogovou elektronikou a mrcha piezzoelement vám rezonuje na nějaké nemožné frekvenci ve stylu 40.073 KHz a vy už jste popsali dvě stránky Excelových tabulek úvahami jak nastavit Timer v AVR aby tuto frekvenci vyrobil s přijatelnou chybou. Zde prostě nastavíte jedním příkazem frekvenci s maximální chybou 1/232 a pokud chcete ještě nejaké divoke plnění PWM ve stylu 39,9% taky není problém. Možná vypadám jako blb, ale 32 bitové timery na mně udělaly dojem ve stylu "neuvěří, kdo nevyzkoušel" a pokud vezmeme v úvahu, že k microbitu se dají připojit banánky a krokodýlky - jednoduchoučký generátor přesných frekvencí je otázkou pár minut programování v "obrázkovém jazyku".

Následuje odstavec - Hana Micro:Bitu : Microbit má zvláštní konektor, ke kterému je těžké sehnat protikus. Navíc z 80 pinového konektoru vám leze jen 19 výstupů, což je způsobeno tím, že celá jedna strana konektoru Micro:Bitu není nikam zapojená což je "blbuvzdornost proti zasunutí Micro:Bitu obráceně" Na internetu najdete obrázky jak žáčci mají microbit "přibitý hřebíky" do svého obvodu. Za nevýhodu se též považuje 3,3V "palubní napětí". Jako člověk, který vyrábí vlastní většinou analogové periferie to nepovažuju za problém, co mě ale štve je zatížitelnost pinů 0,5 mA, pouze 3 piny přepnuté do režimu "High current" - jehož aktivace není nikde pořádně popsaná mohou dávat 5mA. Obojí je pro "vidláckou elektroniku" směšně málo.

Tedy abych nějak skončil - Zkoumáte-li jak mají děcka zapojené roboty na Robotickém dnu - zjistíte že to je chaotická směs různých modulů původně vymyšlených v Evropě a USA za $19.9 nyní však nedokonale číňanem padělaných za $1.99 spojených přes kontaktní pole zvonkovým drátem. Nepřítomnost promyšleného konceptu z toho sívítí na kilometry. Zde jsem se po dlouhé době setkal s "Anglickou konstrukční elegancí" ve stylu stíhačky de Havillandu Mosquito, nebo prvních ARMů a navíc je tato konstrukční elegance zabalena do formy, která neuvěřitelně svádí ke hraní i elektro-dědky stižené syndromem vyhoření ( =mně ), což je doufám dostatečná chvála, abyste tuto blbůsku taky vyzkoušeli.

Historky astronomicko - alkoholické

31. července 2018 v 5:45 | Petr |  Hvězdičky
Prosím nečekejte článek na téma : "Noci jsou teplé, tak jsem se vožral jako prase". Nicméně v posledních týdnech je konstelace planet taková, že pokud vylezete a podaří se vám sestavit a vytemperovat teleskop ještě před 21.00 můžete snadno vidět 4 planety za 2 hodiny :
 1. Venuše, která má vzhled srpku v první čtvrti a zapadá kolem 22.00
 2. Pak otočíte teleskopem o 50 stupňů východně, kde budete půl hodinky pozorovat Jupiter.
 3. Pak otočíte teleskopem o dalších 50 stupňů východně kde bude právě kulminovat Saturn.
 4. Mezitím vám dostatečně nad obzor vyleze Mars ( který vychází kolem 21.00 ). Mars je v opozici ke Slunci nejblíže ZeměKouli za posledních 15 let a je opravdu parádně vidět ( pokud odmyslíme, že celá ekliptika je v létě nízko nad obzorem)
Pokud tedy příroda nabízí 4 planety za 2 hodiny - takovou nabídku nemůže přetížený Turbo-Astronom odmítnout. I pozoroval jsem planety v tomto pořadí mnohokrát "turboteleskopem - malokukem" který je čočkový 80mm ( průměr objektivu / 400mm ( ohnisková vzdálenost ). Tedy má světelnost 1:5 - skvělou pro mlhoviny a hvězdokupy, ale pozorování planet v tomto teleskopu značně kazí neschopnost dosáhnout velkých zvětšení ( kvůli krátkému ohnisku ) a zbytková barevná vada čočkového objektivu ( velká kvůli krátkému ohnisku ).

Navíc jsme měli zatmění měsíce a kombinace "4 planety za 2 hodiny + zatmění" je neodolatelná jako sleva v Kauflandu a tedy příležitost oprášit "velký zrcadlový teleskop" což v mém provedení je skromný Newton 150mm / 750 mm. Šťouralové mezi čtenáři si jistě všimnou že poměr průměru zrcadla a ohniskové vzdálenosti je přesně 1:5, stejný jako u malokuku a tedy pro planety nevhodný (???) Kouzlo zrcadlových dalekohledů je však v tom, že paprsky se v teleskopu nelámou, ale odrážejí od zrcadel a tudíž není žádná zbytková barevná vada. Tak proto.

Takže jsem ve čtvrtek 26.7. odpoledne v obyváku sestavil, oprášil a zkolimoval starý Newton. Dcera i paní Kubáčová z toho byly bez sebe nadšením. A že jako další den vyrazím pozorovat planety + zatmění. Nutno poznamenat, že planety i Měsíc jsou jasné objekty takže není třeba jezdit za tmou na venkov, stačí najít vhodné místo blízko bydliště. Proto jsem už několik dní předtím při nočním venčení psíků hledal místo s nekrytým východním obzorem, které jsem nakonec našel ( vím o něm už dlouho ) na terase komunisitického "kulturního střediska Růžový pahorek" nedaleko prodejny "Hruška".
27. července po menších peripetiích se zataženou oblohou jsem tedy vyrazil i s teleskopem "ke Hrušce". Místo je to s krásným výhledem na východní i západní obzor ( jih kryje kostel ) leč má zásadní problém. "Kulturní středisko Růžový pahorek" to dnes jsou 3 hospody poslední cenové skupiny z nichž nejméně jedna je Non-Stop Bar ( Ostraváci vědí, co to znamená ). Takže jen co jsem postavil teleskop začali na mně z hospod pokřikovat opilci. "Co to tam ten chlap dělá ?"....."Hlídáš svoji starou ?!"......"Né kouká jak se mladé holky svlíkají !".... Pak přišla značně obnošená krasavice před třícítkou začala se věšet na teleskop a alkoholickým dechem mi do ouška šeptala : "Taky jsem kdysi byla manekýna a každý mě chtěl fotit"..... Marně jsem vysvětloval, že nemám žádný fotoaparát. Alkoholický mozek kočeny byl tak soustředěn na trojnohý stativ ( snad ) připomínající foto-modelkovskou minulost, že mé námitky prostě nebral.

Pak začalo zatmění a mně obstoupili lidé v počtu asi 6 osob s 1-4 promilemi v krvi a pravidelně se střídali u okuláru teleskopu. Každý podle své nátury ( a hladiny alkoholu ). Téměř střízlivá šedesátnice jukla do okuláru : "Musím se dívat rychle - manžel spěchá domů". Její manžel - nevonící borec v nátělníku s agresivní opicí se rozkročmo postavil k teleskopu, vystrčil do okuláru pupek a aniž by přiložil oko prohlásil : "Piču tam vidim ! Mamo jdeme dom !!". Jak zatmění spělo do maxima pohled na rudý měsíc ( při 100x zvětšení ) psychicky podlomil vrávorajícího mladého muže, který mi pak několik hodin stále obřadně děkoval a třásl rukou : "Ten pohled zcela změnil můj život ! ..... Zcela změnil můj život !! "

Pak se zatmění blížilo ke konci, jenomže z jedné z hospod se začali troustit naštvaně vypadající alkoholici kteří bručeli "Piča !!!! Ani nás nenechala dopít!" Když šli kolem teleskopu tak prohlásili : "Ukaž co tam máš!" a koukli se taky. Celá záhada se vysvětlila za chvilku kdy přiběhla čiperná paní se servírkovskou zástěrkou : "Už dvě hodiny na vás koukám z okna, tak jsem je zkasírovala dříve, abych se taky stihla kouknout"........

Na závěr přišel ještě intelektuální pár : ( téměř ) střízlivý borec + nafintěná blondýna, která se ptala : "Když pozorujete v noci venku - nebojíte se, že vás zbijí - OPILÍ LIDÉ ?" Když se tihle dva dívali do teleskopu - najednou PRÁSK !!! - vidím jak po rozkopané silnici pod terasou se řítí dvě-stě-po-městě auto přímo do jámy vykopané kvůli opravě autobusové zastávky. BUM !!!. Pod parami z praského chladiče se motá řidič a ženská - spolujezdkyně vůbec není schopna vylézt. Tím jsem se dostal do dilematu - nechat si ukrást / rozbít teleskop nebo dostat 3 roky natvrdo za neposkytnutí první pomoci ? Alespoň že opilci přešli od telekopu k nehodě. Tak jsem překotně balil a křičel : "Volejte záchranku - 155 - mohou mít vnitřní krvácení !" Do toho řídič řval :"Nevolejte nikoho, všechno je naprosto v pořádku !" a do toho alkoholici volali : "Řidič je vožralej, nechce volat policii a my jdeme domů !" Naštěstí jela kolem Městská policie a začala konat místo mně.

Přišel jsem domů a prohlásil : "Na terasu u Hrušky mě už nikdo nedostane !!" Jenomže Mars v zrcadlovém dalekohledu - bez zbytkové barevné vady - byl nádherný a sliboval možnosti vidět nějaké detaily na povrchu. Takže o dva dny později jsem vyrazil jen tak do parku, kam chodím večit psy. Našrot zfetovaný narkoman ledva dýchající, ležící na lavičce - dával naději, že bude klid. Bohužel nebyl, protože odnikud se vynořil podivný pár nadrženého seladona a korálkové intelektuálky - sluníčkářky : "Neviděl jste tady běhat takového malinkatého pejska ?"...... a : "Můžeme se kouknout ?" Měl jsem zařvat z plných plic : "Táhněte do ********** !", ale místo toho jsem se chtěl zachovat slušně tak jsem jim dal kouknout a přitom zaznívaly věty, ze kterých mi šel mráz pozádech : "Prý má být vidět Mars ?"..... "Ten vyleze nad stromy až ve 22.30 !"..... "Tak to my si klidně počkáme !"...... "Kolik stál ten dalekohled ?"......."Asi 10 000."...... "Tak málo ? Není to nějaká hračka pro děti ?".....a: "Vy ani nevíte do kterého ZNAMENÍ patří Jupiter ? Vždyť je to PLANETA MÉHO OSUDU ?!"..... atd...... doprdelepráce !!!

Tedy vážená veřejnosti - vylezte ven nejlépe na nějakou hvězdárnu a koukejte na planety. Pokud se týče mé osoby : klidně si otevřu soukromou hvězdárnu a budu dělat programy pro veřejnost. Potřebuju k tomu jedinou podmínku : Aby mi živnostenský úřad dovolil jednoho - nejhoršího - návštěvníka každou noc zabít a tím odreagovat nahromaděnou frustraci. Do té doby se vracím mezi elektrické ohradníky a přežvykující dobytek na pastvinách u rozhledny Okrouhlá. Krávy sice občas v noci provozují sex, který třese zemí i teleskopem, ale není to tak často, nevrávorají chlastem, nezdržují, nekladou přiblblé otázky a nerozčilují se, když na ně neumím odpovědět.
 


Dřinou k chudobě

24. července 2018 v 5:35 | Petr |  Filosofování
Do roka a do dne bude globální ekonomická krize. V Česku ještě dříve - možná vypukne už v září. Důvod je jednoduchý a jmenuje se Donald Trump, který už v 80. letech žertem prohlašoval že "na Manhattanu jezdí příliš luxusních Mercedesů, proto až se stane prezidentem bude zvyšovat cla tak dlouho, až z New Yorku zmizí". Donald Trump není typický politik - "flexibilní guma", takže dodržuje, co řekl a vede pomocí cel obchodní válku s Číňany, což způsobí globální ekonomickou krizi "do roka a do dne".... No a v rámci dobrého rozmaru bude na nějaký drzý výrok Merkelové reagovat uvalením cel na německá auta, což povede k okamžité ekonomické krizi laciné něměcké montovny - tedy nás.

Mohl bych několik odstavců věnovat svému oblíbenému tématu : jestli když Amerika uvalí 35% cla Německá auta jestli to způsobí v Německu ekonomickou krizi ? Primárně nikoliv. Ekonomickou krizi způsobí až panika vysokých manažerů, kteří ač v kategorii "100 násobek půměrného platu" - s obavami sledují změny svého příjmu o každý fenik. Proto úsporná opatření a propouštění "robotů" z Mladé Boleslavi, což sníží o pár korun platy zase jiných manažerů, proto panika a krize v celém Česku. Proto je Trump ( zase a neustále ) ten nejhorší a dokoce se objevují články typu "Číňani stavějí kvantové počítače a Trump je chce porazit ( zastaralým ) hliníkem, ocelí a uhlím"

Poslední věta by taky byla na samostatný rozbor - jestli stále platí "nikdo ti nemůže dát, kolik já ti mohu slíbit" a v jakém poměru tedy jsou imaginární čínské "kvantové počítače" k opravdu existujícímu hliníku, oceli a uhlí. O tom ale dnešní pohádka není - dnešní pohádka je tom co má vidlák obyč. z cyklů hospodářské konjunktury a krize. Tedy nejprve proč si myslím, že Trump má právo uvalit cla na cokoliv co se dováží do USA, pokud si myslí, že tím zlepší život svých voličů. Zdá se mi totiž, že každý politik má především hledět na prospěch vlastních občanů. A bohužel je pravdou, že USA svým obchodním deficitem, který přináší nezaměstanost a ( relativní ) chudobu Američanů financují půlku ZeměKoule. Cly se chudoba a nezaměstnanost přelije z USA do zbytku světa, ale dobře nám tak ! Každý stát má mít takové hospodářství, aby jeho vlastní obyvatelé domácí spotřebou utáhli domácí ekonomiku jako USA a ne být kriticky závislý na každém procentu celní sazby, který ovlivní export zboží XYZ na druhý konec světa.

Tím se dostáváme k paradoxu - USA mají relativně špatné ekonomické ukazatele a deficit obchodní bilance, přesto ekonomiku stále táhne domácí spotřeba. Čína má dnes lepší ekonomické ukazatele než USA, ale Číňani zůstávají nesrovnatelně chudší než Američani a ekonomiku žene vývoz, který až se zadrne - bude průser jako mraky. Možná ten průser bude takový, že komunistická vláda v Pekingu prohlásí : "čínský šmejd Američanům prodáme i kdybychom se tam měli prostřílet" a bude z toho III. světová válka. Pokud si přečtete nějaké ty noviny - nelze se ubránit pocitu, že dvě fronty budoucího konfliktu se už rýsují - Strana 1 : Sluníčkáři + globální korporace + Čínská komunistická vláda. Strana 2 : Frustrovaní hlupáci + malé firmičky + USA v čele s Trumpem. A pak ještě k té technologické rozvinutosti - Čína se chlubí kvantovou elektronikou, ale továrny na opravdickou elektroniku jsou obehnané pletivem aby bezprávní a zoufalí dělníci nepáchali tolik sebevražd z vyčerpání. Neboli otázka na čtenářstvo - žili byste raději v USA ( navzdory horším ekonomickým ukazatelům) nebo v Číně....?

Tím se dostáváme k historickému aspektu celé věci. Evropa i Amerika měla své cykly prosperity a úpadku, které probereme jen tak přehledově : 1865-1914 prosperita, 1914-1918 úpadek, 1918-1929 - prosperita 1929-1945 úpadek. A tak dále a tak podobně. Charakteristickou vlastností těchto cyklů bylo, že v dobách prosperity prosperovali opravdu všichni tedy i chudí ( relativně ) bohatli. Poslední období kdy bohatli i chudí bylo 1946 - 1973, což byl vrchol naší technologické civilizace - lety Apolla na Měsíc. Od 70. legt v období krize chudnou především chudí a v období prosperity bohatnou především velké korporace. Do této doby spadá i celá reforma Čínského hospodářství a také celé období po pádu komunistických států sovětského impéría.

Neboli stručně shrnuto - v letech 1860 - 1970 byla společnost nastavena tak, že za konjunktury vydělal každý. Ještě za poválečné prosperity v letech 1945-1970 vznikla základna Američanů, kteří ač "obyčejní lidé" byli tak bohatí , že jejich životní styl táhne ekonomiku USA dodnes. V letech 1980-2008 vznikal "Čínský ekonomický zázrak" a taky "postkomunistický ekonomický zázrak" na kterém zbohatli především vysocí korporátní manažeři, američtí technologičtí miliardáři, a ( nejen čínští ) komunističtí papaláši. I tito lidé trpí panikou z poklesu milionových příjmů o cent, proto tlak na státy aby zavedly "pro-korporátní" legislativu ( proto nadvláda EU a u nás EET/ANO/Babiš ), proto "too big to fail" a z toho vyplývající "privatizace zisku a socializace ztrát", proto obavy vysokých manažérů jestli samotná Čína vlastní ekonomický zázrak tak trochu nefalšuje. Proto žádný vznik střední třídy tak bohaté, aby utáhla ekonomiku když se někde zvednou cla.
Týká se tato pohádka vůbec nějak české reality ? Především tedy jestli se týká Evropské reality ? Povšimněte si, že krize roku 2008 a dalších byla univerzální a celosvětová a že po krizi nastalo období konjunktury, kterou experti popisovali jako "bezkrevnou". Neustále jsme četli články, že ekonomické ukazatele stoupají avšak nezaměstantost v Evropě je pořád stejně vysoká, neustále jsme četli, že "veliký úspěch" je růst HDP o 1% zatímco Čínský ( patrně částečně zfalšovaný ) růst o 7% už jejich vláda ( a mezinárodní byznysová komunita ) považovala za stagnaci. ATD. Tedy shrnuji znovu dnes je celosvětová ekonomika nastavena tak, že za ekonomických cyklů se bohaté vrstvy pohybují v rozsahu -5% když je krize a +50% když je konjunktura, zatímco vidláci z venkova si za konjunktury koupí na předraženou hypotéku předražený barák, který je za krize finančně zničí na tři životy dopředu. Možná někde tady je stále omílaný paradox, že v současné době ve většině ekonomických parametrů překonává Česko státy "tvrdého jádra" Evropské Unie, ale na životním stylu to nepoznáte, kdybyste se rozkrájeli ?!

Díky tomuto nastavení světového hospodářství začali přibývat asijští miliardáři, ale bohatí "obyčejní Američané" postupně ubývvají. Trumpovo realitní, hotelové a sázkařské impérium není tak úplně mezinárodní - rozlezlé po 5 kontinentech, proto se jej nestabilita chudnoucích USA bytostně týká. Proto začal do soukolí globálních megakorporací, které vidí jako nekalou konkurenci amerického byznysu házet vidle. Idylický výhed do budoucnosti by byl takový, že cla způsobí ekonomickou krizi v Číně, která se přes "paniku bohatých manažerů" přenese do celého světa a povede k tomu, že státy budou hledat zdroje prosperity uvnitř vlastních ekonomik v omezování korporátního byznysu a v podpoře spotřeby vlastního obyvatelstva, živícího se drobným podnikánám na úkor cly bržděného mega-korporátního byznysu. Pesimistická vize je, že globální obchodní válka povede ke globální zabíjecí válce a na konci bude celý svět vypadat jako prašný a rozbombardovaný blízký východ. Skutečná realita bude někde mezi tím. V každém případě ale stojí za to si uvědomit, že pokud televizní redaktor pronese slovo "prosperita", nebo "krize" - i my pravičáci si dnes musíme položit komunistickou "doplňující" otázku : "pro koho vlastně?"

Pan Spock a SmartFoun s naprasklým displejem.

17. července 2018 v 5:03 | Petr |  Počítače etc...
Předem mého dopisu musím poznamenat, že můj cyklistický spolujezdec po balkáně mi už před řadou měsíců doporučoval zahodit moji milovanou Nokii 6300 a koupit nějaký SmartFoun Acatel za 1500 kč. Pak musím taky poznamenat, že si Acatelu za 1500 kč. vážím více než nejnovějšího iPhonu - toho co stojí 29 999 a nemá ani sluchátkový konektor. Připadá mi totiž poctivější snažit se do mobilu za 1500 natlačit, co prachy dovolí, než věřící Applovské sekty odrbat o 29 999 jak Svědci Jehovovi babinu z Těrlicka.

Pak musím poznamenat, že před více než třemi měsíci jsem Nokii 6300 rozbil, navzdory tomu, že jsem ji měl od roku 2008 a za tu dobu jsem s ní X krát úmyslně a 10x tolik neúmyslně mrsknul za zem - vždy bez nejmenší závady. K rozbití došlo tak, že mi na ni padla "bílá kostka" což je dřevěná krychle velikosti 10x10x10 cm o váze 500 gramů, která se používá jako robot-oponent při homologacích robotů-bojovníku v soutěžích Mini-Sumo. Kostka totiž padla na mobil tak neštastně že dopladla rohem na střed dolní strany displeje a tím jej vyřadila z chodu, pokud nepočítáme sloupeček 20 pixelů vlevo a sloupeček 20 pixelů vpravo.

Takže jsem váhal nad Alcatelem za 1500 a nakonec jsem koupil StupidPhone Nokia 216 Dual Sim za 1000, navzdory tomu že nemá Applikace, 3G sítě, GPS, má mizerný foťák a já nevím co ještě. Zato se vejde do kapsy, nefízluje vás a nereportuje Googlu ( doufám, že ani Microsoftu ), nepotřebuje antivir a prostě jen funguje = volá a píše SMS. Je poněkud větší než stará Nokia 6300 - což je designový prvek, protože pod krytem je mobil až překvapivě "prázdný".

Pokud chcete slyšet mé názory na Nokii 216 - "dá se snést". Mobilní část, displej, rádio, baterka, MP3 jsou překvapivě dobré. Vše ostatní je korporátní "ojebávka made in Microsoft" - majitele Nokie v době návrhu tohoto mobilu. Co mám na mysli ? Neumí otevřít soubory s "prostým textem" tedy *.TXT. Neotevře 90% vysoce komprimovaných JPEG obrázků pokud jsou menší než 400 kiloByte ( celé svoje obrazové album na XD kartě jsem musel rekomprimovat ). Neustále vám nabízí nějaké pochybné Aplikace které chce stahovat přes GPRS z E-shopu, který už ani nefunguje atd.
Dostáváme se však k jádru dnešní pohádky - "nakonec" jsem seděl v hospodě se známým, co mi doporučoval Alcatel za 1500 a ten se mlátil do hlavy se slovy : "Nokia 216 !!! Vyhozený litr". Tak jsem jej potřeboval nějak uzemnit tak jsem se zeptal : "Proč komunikátory ve Star Treku nemají 5 pacový displej ?" No schválně - projděte svá alba historických Sci-Fi filmů a řekněte kde mají telefony typu "placka co se nevejde do kapsy s prasklým displejem ?" Namítnete, že autoři příslušného Sci-Fi neměli dosti fantazie.

Já namítnu kontra-námitku autoři Star Treku a spol. v 70 letech neměli dosti fantazie jak daleko dojde technické zaostávání naší civilizace - oni měli komunikátory velikosti odznaku a Warpové jádro, my máme "sdílené bicykly" a dotace na solární elektrárny. Ruku v ruce se zaostáváním v oblasti skutečných ( těžkých ) technologií jde dopodud netušené "korporátní ojebávání" zákazníků vydávané za technický pokrok. Příklad z jiné strany - koupíte počítač a díky nevypnutelnému UEFI jste ( za vaše prachy ) odsouzeni k té verzi a k té instalaci operačního systému, který si v něm megakorporace usmyslela.

Majitelům mobilů je totiž nutné "prodat nic" - též známé pod pojmem "prodat obsah". Tedy Applikace nejlépe jednoúčelové pro přístup na stránky, kde v PC stačí napsat adresu do prohlížeče. Tyto aplikace je třeba nějak ekonomicky a nenákladně vyrobit - tedy nejlépe rekompilovat - přesněji v Javě jenom "adaptovat" ze základu který existoval pro PC, tablety, nebo jinou platformu - na formu pro mobil.

Pokud byste takovou aplikaci psali pro displeje velikosti 320x240 pixelů, které se dají nosit v kapse - bylo by to příliš pracné, protože byste museli pro každou aplikaci na míru vymýšlet jak udělat uživatelské rozhraní aby bylo ergonomické a inteligentní. Vy potřebujete znovu a znovu recyklovat tutéž knihovnu pro multidotykové zoomování bitmapových obrázků a prvků grafického zozhraní, které se používají od PC přest Tablety "Phablety" po SmartFouny - "one size fits all". Hardware se musí přizpůsobit platu a schopnostem Indického programátora a požadované výši korporátního zisku. Zákazníkům se pak řekne : "tohle je pokrok, po kterém máte toužit".

Je však možné, že doba mobilů blízkých Star Trekovým komunikátorům znovu nastává. Klasické Tablety - jsou mrtvé, nad SmartFouny panují rozpaky a shoppaholičky šílí nad "retro" edicí Nokie 3310, která se od mé Nokie 216 neliší prakticky ničím. Pokud nepočítáme manažery, kteří tím demonstrují svoji nepostradatelnost, většina lidí začíná být unavená z tahání "placky" s naprasklým displejem, což vzbuzuje jiskérku nadějě, že třeba stagnace přestane být vydávana za pokrok a jednoho dne poletíme na Jupiter lodí s Warpovým jádrem s hlasem ovládanými "komunikátory" velikosti Star Trekového odznaku....

Osmanský multikulturalismus,

10. července 2018 v 5:18 | Petr |  Svět okolo
Obsah serveru AKTUALNE.CZ od vypuknutí migrační krize dodnes se dá shrnout jedinou větou : "Kdo s námi nepeče v kavárně v Praze - Karlíně je fašista, rasista a frustrovaný idiot!" Nebylo tomu takto vždycky. Bývaly doby, kdy jsem s velikým zájmem četl blogy na tomto serveru a zejména zajímavý byl blog "filosofa a biologa" Stanislava Komárka. Profesor Komárek totiž svým vzděláním i povoláním jasně spadal do kategorie "kavárníků", avšak svými myšlenkami, ovlivněnými emigrací a prací pro rakouskou státní byrokracii, nebyl vzdálen druhé straně. Právě proto - z nejasnosti zda "čůrá s námi, nebo proti nám", je dnes jeho blog smazán, takže mohu doporučit pouze zlomek článků na jeho osobních stránkách.

Dávno dávno před migrační krizí, asi tak v roce 2010 se diskutovalo o výroku Angely Merkelové, že multikulturalismus selhlal. Stanislav Komárek tomu relativně tvrdě odporoval poukazem na to, že opravdový multikulturalismus v Evropě ještě ani nezačal a že se doposud nevymanil z dětské - nestabilní - fáze. Jako příklad uváděl Osmanskou říší u nás známou též pod názvem Ottomanské impérium, neboli nepřesně Turecko.

Jestli jste právě zalapali po dechu a zhoupla se pod vámi židle - je to tak. Nastudujte pečlivě tento článek, který se o "Tureckém systému" okrajově zmiňuje. Pro nečtenáře pokusím se rekapitulovat jak Osmanský multikulturalismus fungoval. Principem bylo rozdělelní společnosti do čtyř frakcí zvaných též "národy", ačkoliv to nebyly národy v dnešním - etnickém - smyslu, ale spíše "sociální vrstvy" se společným náboženstvím :
 • Turci, což reálně byli všichni muslimové bez ohledu na národnost.
 • Arméni, kteří většinou zastávali funkce řemeslníků a obchodníků - vzdáleně podobné postavení Židů v Evropě
 • Řekové zaměření na vědy, umění, služby a mořeplavbu. Do "národa" Řeků a Arménů se rozdělili všichni křesťani, podle toho jestli měli blíže k řeckému pravoslaví, nebo ke starobylé arménské církvi.
 • Židé, kteří byli daleko chudší a daleko hůře postavení než v Evropě.
Dále systém fungoval takto : celá Osmanská říše byla rozdělena na miniaturní regiony / vesnice / městské čtvrti (No-go zóny ? Ghetta ?? ) pod správou jednotlivých "národností". Každá "národnost" měla svoji legislativu, daně, svoje soudy, své matriky, svoji státní správu, školy, své mešity/ kostely/ synagogy. Znásilnil jsi děvče z jiného "národa" ? Pak jsi byl chycen, uvězněn a předán k odsouzení a propravení soudcem a katem tvé vlastní frakce. Pokud byla vlastní frakce příliš měkká - zasáhli Turci, kteří měli ve státě "vedoucí úlohu". Tento systém se začal rodit ještě před tureckým dobytím Konstatninopole v roce 1453. Trval do začátku I. světové války v roce 1914 - tedy nejméně 461 let, ale spíše ještě déle.

Jinými slovy Osmanská říše de-facto byla 4 státy geograficky rozptýlené a pomíchané mezi sebou, které společně tvoří virtuální "federaci", ve které hlavní kormidlo drží Turci. Ne nepodobné některým teenagerským sci-fi alá Divergence nebo Huger Games a vzdáleně podobné organizaci třeba antické Římské říše, nebo dokonce pozdějšího Rakouska-Uherska po roce 1867 či dokonce Německa po roce 1871.
Předem nutno poznamenat, že tato forma "multikulturalismu" nebyla žádná idyla, a že Turci své vedoucí pravomoce využívali hojně a tvrdě. Stačí se pohybovat po balkáně a rozumět obsahu tamějších lidových písniček. Na druhou stranu tento systém vydržel relativně stabilní a relativně bez násilí téměř 500 let - až do trpkého konce Osmanského impéria, kdy turecká "krysa zahnaná do kouta" na poslední chvíli začala vraždit, Armény, Řeky i Židy.

Jaké je tedy poučení z dnešní pohádky ? Co by se stalo, kdyby evropské státy s neřešitelným muslimským problémem, nebo třeba USA s neřešitelnou otázkou rovnoprávnosti černochů oficiálně uznaly systém "dvojího práva" na svém území ? Na levé straně ulice převládají Angličani a vládne tam Její Veličenstvo Elizabeta II. na druhé straně ulice převládají mohamedáni a vládne tam právo šaríja. Podobně ve Francii, Švédsku, později i v Německu. De-facto by se nestalo nic než hlasité přiznání stavu, jaký už je, a toto přiznání by jen uklidnilo situaci.

Dovolil bych si poznamenat, že osmanské "národy" měly i vlastní ekonomiku a daně - a tudíž dnes by měly i vlastní sociální dávky. Tedy na levé straně ulice platí sociální dávky Elizabeta II. ( nebo neplatí, protože lidi pracují ) na pravé straně ulice platí dávky (??) - asi Saudská Arábie, nebo rada OSN pro "lidská práva" ?? Tento detail "turkizace" západu by asi přinesl neklid, ale je nutný. Pokud máš nad "svým územím" rozhodovací pravomoc - musíš mít odpovědnost za výsledek svého rozhodování - včetně odpovědnosti ekonomické. To věděli už "staří Osmané" a též věděli, že pokud by některá jejich "národnost" chtěla být agresivní - nemohla tuto agresivitu financovat penězi ostatních "frakcí". Takže - možná by západní vlády nemusely hned zavádět dvojí právo, nebo 4 frakce. Možná by stačilo dát mohamedánům vybrat Variantu 1 : "moje prachy - moje pravidla" nebo Variantu 2 : "tvoje prachy - tvoje pravidla", nikoliv současný paskvil : "moje prachy - tvoje pravidla", kterážto možnost nepřišla Osmanským Turkům na mysl nikdy... za celých 500 let.

Sluníčkářům mezi čtenáři to pořád asi připadá krajně divné a na hony vzdálené růžovým představám o multikulturalismu, kde lidojedi, vegetariáni, vlci i ovce spokojeně žijí ve společném ekologicky šetrném squattu. Nicméně opakuji znovu : takto to 500 let fungovalo a všem zúčastněným to zajišťovalo ( na tehdejší poměry ) bezpečný život bez nekonečného drobného násilí a pocitu ukřivdění typického pro dnešní západ : "my je daněmi živíme a oni nás kuchyňskými noži podřezávají...."

Fenomén Heróna Alexandrijského

3. července 2018 v 5:07 | Petr |  Filosofování
Jak porazíte ( většinu ) islamistů ? Začnete těžit ropu a zemní plyn frakováním a mezitím budete tvrdě makat na jaderné a termo-jaderné energetice, aby energie byla tak laciná, že těžba ropy neuživí teroristy... Jak budete islamisty poraženi ? Povedete sebelítostné konference o "globálním oteplování", "multikulturalismu", "rovnosti ( všech 71 ) pohlaví", "uprchlických kvótách", "lidských právech" a dalších ( kravinách ). Jasné ?

Nejasné ? Tedy jako obvykle rozvedeme podrobněji. Vrcholná Římská antika si pohrávala s technologiemi, které ještě 1500 let "něměly existovat" Vitruvius někdy v roce 75 před Kristem popsal první atmosférický parní stroj, Který Herón z Alexandrie za 100 let opravdu postavil a jednu jeho verzi používal k otevírání chrámových dveří. Mimo to navrhl "větrný traktor" který silou větru měl orat pole, "parní varhany", "vodní varhnany" , prodejní automat, který po vhození mince vydal zboží a spoustu dalších věcí. Škoda, že helenistická Alexandrie neměla patentový úřad a škoda, že samotná Alexandrie přešla z rukou Byzance do rukou muslimů, kteří v éře Al Ghazzálího odvrhli antickou vzdělanost, což vedlo ke vzniku dodnes existujícího prototypu muslima - zbožný, nepracovitý, nemyslící - a pro antické písemosti v držení mohamedánů to znamenalo rychý konec.

OK tedy vrcholná římská antika kolem roku 70-100 našeho letopočtu byla tam, kde anglická průmyslová revoluce startovala těsně před rokem 1700, což jsem na tomto blogu psal už několikrát. Také jsem několikrát zmiňoval proč po roce 100 našeho letopočtu jsme museli čekat až do roku 1700. Otrokářská ( nebo v roce 100 už jen polo-otrokářská ) společnost neměla nouzi o pracovní sílu daleko lacinější a použitelnější než komplikované parní stroje. Navíc tehdejší řežim bojoval s překvapivě moderními problémy : byrokracie, přeregulovanost společnosti, inflace, dusivé daně, nízký ekonomický růst, aktivita barbarů, rozštěp společnosti na bohaté patricie a "dolních 50 miliónů", kteří spolu nesdílejí prakticky nic...

Takže patricijští vůdci římské společnosti pohrdali prací, kterou vykonávali otroci bez vzdělání, zato se vyžívali v politických pletichách a obchodu se vzdáleným zahraničím. Nic z toho nijak nepřispělo k rozvoji techniky. Herón nepochybně ukazoval své prarní stroje bohatcům a výsledek - asi pokývali hlavou a řekli "zajímavé" - a tím to skončilo. Nasazení parních strojů a techniky 18. století už v 1. století by totiž byla "společenská atomová bomba" - z tehdejšího ( pro patricie výnosného ) statusu QUO by nezbylo nic a další vývoj ? Nastal by vůbec ranný středověk alias "doba temna" a pak vrcholný středověk, knihtisk a reformace, novinový tisk a pád evropských monarchií, rádio, televize která otřásla americkou demokracií, Internet, který otřásá státy teď ? Vše by v nějaké formě bylo - vše možná o 1000 let dříve ve společnosti k nepoznání jiné ? Nebo naopak bychom byli v éře opravdového "steampunku" s "parními počítači" protože elektrotechnická revoluce by neměla prostor přijít ?
Tedy se dostáváme ke dnešní době a k islamismu, který ženou ropné peníze. Začněte tvrdě makat v oblasti energetiky, zlikvidujte tím hodnotu ropy a bude po islamismu, ale též po současném statusu QUO, který umožňuje patriciům dnešní společnosti pohrdat prací, věnovat se pletichám a obchodu se vzdáleným zahraničím. Tedy mnoho důvodů nechat opravdu převratné technologie hnít v zárodečném stadiu, abychom se za 1500 let mohli divit : "ÓÓÓÓ - to už Staří Američané experimentovali s termojadernou fúzí ??" Převratné myšlenky nejsou dnes žádány. Nejsnadnější cesta ke zbohatnutí nevede přes ( skutečně ) převratné stroje, ale přes konzumerismus státy dotovaných lidí, kteří kupují zboží, k jehož výrobě nijak nepřispěli. Proto tolik řečí o robotice a robotizaci ( "noví lidé" z univerzit i z rozvojového světa pracovat neumí, a navíc kdo pracuje nemá čas utrácet ), proto migrace ( představte si tu útratu v Orsay u muslima se 4 manžekami ), proto sofistikované sociální dávky ve stylu "nepodmíněného základního příjmu", proto NE usilovné práci, NE tvrdému vzdělání a NE Thoriovvým jaderným elektrárnám, které v prototypu fungovaly už v 60. letech.

Římští patriciové vymýšleli sofistikované postupy, jak zabránít inflaci, ekonomické stagnaci a vybrat více daní, přitom nespadnout z vrcholku pyramidy. Jejich řešení byla příliš opatrnická, proto způsobila přesně to, čemu měla zabránit : Pád západořímské říše, nástup Germánů s daleko primitivnější ( a pružnější ) společenskou strukturou, nástup křesťanství, úpadek patricijské vládnoucí třídy spojený s úpadkem umění a vzdělanosti. Už v 1. století našeho letopočtu měly antické elity tu těžko představitelnou možnost vzdát se výnosných "nik" a vydat se s tehdejšími vynálezy na cestu techniky a společenských změn, které technika přinese. Toho nevyužili, proto ne Římané, ale Frankové jsou "zakladatelé současné Evropy". Naštěstí se zachovaly alespoň nákresy Heronových parních strojů, které přes renesanční vzdělance došly až k Newcomenovi, Stirlingovi, Stephensonovi, Wattovi, Edisonovi, Westinghouseovi, a dalším...

Opět vidíme fenomén technologie, která není žádaná a proto narazí na "neočekávané překážky". Do nedávna byly takové překážky zcela absolutní "akademie nedala grant" a bylo po ptákách. Jenomže dnes žijeme v době, kdy společnost je pod tlakem jiné "převratné technologie" a to je Internet. Navíc žijeme v době, kdy dosavadní "mocnosti" spíše upadají a do popředí civilizace se ( znovu ) dere Čína Je možné, že něco z toho bude mít pozitivní vliv ?

Je to pravděpodobné - byť málo. Několik "termojaderných startupů", některých dokonce částečně financovaných crowdfundingem už tady máme. Bohužel, pokud by některý takový startup nečekaně uspěl - stavba a rozšíření komerčních elektráren nového typu stále závisí na státní správě, která je svázaná se současnými ( = konzervativními ) oligarchy.... Stejně tak nahlédnutí do historie starých asijských monarchií v čele s Čínou nedává příliš naděje. Jejich způsob práce spočívající v dokonalém napodobování starého mistra s jen nepatrnými změnami mistrem naučeného řešení - dává naději, že i po krachu Západu tu zůstane napodobenina jeho poslední technologie z doby těsně před krachem, ale "revoluční řešení" v Asii je stejně málo pravděpodobné jako pořádek a pracovitost v Africe. ( Viz též 20letá stagnace Japonska, postiženého odklonem světa od tradiční elektroniky, jejíž výrobu měli "naučenou" směrem ke "smartfounové společnosti", kde se nedovedou uchytit. )

OK tedy vše marno zanechte veškeré naděje, nebo ne ? Přece jenom západ má v rukou obrovskou zbraň, která se spolu s "nechtěnými" technologiemi dostala poprvé do stejného místa ve stejném čase a to jsou ( zbytky ) volného trhu a ( zbytky ) demokracie. Proto opakuji opět a opakuji neustále : nikomu nevěřte ( ani mně ), STUDUJTE a MYSLETE (!!!), bedlivě se rozhodujte co budetě dělat ( v profesi i volném čase ), co budete kupovat, koho budete volit... Třeba je ještě šance, že další technologický skok ( pozitvním směrem ) se povede dříve, než se utopíme ve vedlejších účincích dnešního statusu QUO.

Evropská Unie = Sovětský Svaz + 30 let.

26. června 2018 v 5:27 | Petr
Možná přesnější než Sovětský svaz by byla "hospodářská větev" komunistického impéria - RVHP, ale protože vlastností komunistického režimu byla právní "bahňačka", kdy si vzájemně rozkazovali soudruzi, kteří dle psaného práva vůbec k tomu neměli pravomoc - můžeme nadpis vzít jen jako mírné zjednodušení.

Tedy bolševismus začal jinak v "mateřské zemi Sovětů" a jinak v Rusáky "osvobozené" části Evropy. Nakonec se tento společenský systém ukázal jako vadný, ve všech státech bez výjimky, protože všude vedl k zaostalosti a hopodářskému úpadku. ( Čína se nepočítá, ta nakonec došla ke kapitalismu 18. století. ) Nicméně kdybychom sledovali historii komunistických států, můžeme nalézt několik období, které se vyskytly prakticky všude.
 1. Převzetí moci komunisty - často krvavé
 2. Zastrašení kritiků a oponentů - soudními procesy, gulagy, popravami.
 3. "Velká reforma společnosti" - znárodňování, hutě, doly, zbrojení, paneláky, JZD
 4. Pokus o skutečnou reformu ( "kontrarevoluci" ) - protože lidi jsou nespokojení a surové železo ani důlní rypadla nechtějí kupovat.
 5. Normalizace - tedy pokračování v původním kursu
 6. Stagnace
 7. Rozpad
Někde mezi body 4-6 došlo k tomu fenoménu, že komunistický režim vyčerpal všechny možnosti jak dělat věci, které jsou kompatibilní s původní komunistickou ideologií. Tím se dostal do situace, ( kterou známe i dnes, ) kdy : "účinné řešení je politicky nepředstavitelné".

Aby na mně nikdo nekřičel dovolil bych si rozepsat i vývoj Evropské Unie :
 1. Poválečná konjunktura a uvolňování obchodních bariér
 2. Snaha po "užší integraci" států a odpor proti tomu
 3. Překovávání odporu intrikami a byrokracií,
 4. Stagnace, dluhy, nezaměstnanost - způsobené intrikami a byrokracií
 5. Volání po reformě.
 6. Nucené pokračování v původním kursu
 7. Rozpad.
Tedy nejsou tam žádné gulagy, ani soudní procesy, nicméně někde mezi body 4-6 došlo k tomu fenoménu, že EU vyčerpala všechny možnosti jak dělat věci, které jsou kompatibilní s ideologií "užší integrace" a taky se všemi Euro-obezličkami původně spadajícími do kategorie "intrik". Tím se EU dostala do situace, kdy : "účinné řešení je politicky nepředstavitelné".

Taky ta neochota k dělání věcí "politicky nepředstavitelných" je v obou případech podobná : Ve starém dobrém komunismu by totiž každá další reforma znamenala zlomení moci komunistické vlády, zatímco účinné reformy Evropské Unie vyžadují osekání moci Bruselské byrokracie - obojí je pro lídry ohrožující, proto k tomu nidky nedojde ( dobrovolně ).

Mohli bychom takto idylicky srovnávat i další fáze vývoje EU - jakože jednoho dne vypukne "sametová revoluce verze 2.0". Vstaneme v sobotu a "žalář národů" bude v rozvalinách. Ale tak optimistické to v případě Evropské Unie nebude. Socia-lismus totiž "vyhnil zevnitř" nejslabším článkem řetězu byl "nositel ideologie" - Sovětský svaz. Když to vezneme úplně detailně: Po smrti L.I. Brežněva byly problémy východního bloku zjevné veškerému obyvatelstvu. Vysoce postavení komunisti přesto museli nadále vykřikovat : "Více komunismu... Více komunismu... " jinak by sami sebe usvědčili z omylu a byli by roztrháni kariérními dravci, kteří by jim zajistili kulku a hrob u Kremelské zdi, aby mohli dosednout na jejich místa. Proto byli do čela SSSR dosazeni konzervativci Andropov a Černěnko, kteří svým vysokým věkem, chatrným zdravotním stavem a brzkou smrtí ( zemřeli za 13 a 15 měsíců ve funkci ) znemožnili "konzervativní větev" komunistického vedení. Proto bylo nutné vybrat někoho mladšího. Shoda náhod přivedla do funkce Gorbačova - nejliberálnějšího komunistu v sovětském aparátu.

Gorbačov si brzy uvědomil, že situace je tristní a také si uvědomil, že "účinné řešení je politicky nepředstavitelné", nicméně se rozhodl "nějak" socia-listické zřízení reformovat. Při té příležitosti se dostal do palby otázek komunistů z periferních států komunistického impéria, kterým doposud kryli záda sovětští konzervativci. Usoudil, že nemůže tvrdit totéž, co jeho předchůdci : "Sovětský svaz váš vzor" neboli "dělejte to jako my" protože by snadno mohl dostat otázku : "a dopadneme taky tak ?" Proto objel komunistické impérium a všem místním komunistům řekl : "další vývoj ve vaší zemi je věcí vaší vlastní nápaditosti". Tím dal najevo, že SSSR už nebude do vývoje ostatních států zasahovat.
Takové štěsí v případě ( neodvratného ) rozpadu Evropské Unie mít nebudeme. Současná centrála EU nemá základ v chudém nevolnickém Rusku, ale ve vyspělých evropských státech, které stovky let hromadily majetek. Navíc tyto státy mají stále zachovalý systém voleb - je tedy nepravděpodbné, že by Macrona, Merkelovou a spol. postříleli závistiví spolustraníci, nebo je nahradili prochlastaní starci nad hrobem. Navíc politici "původní" bohaté západní Evropy si ani nepřipouštějí, že v jejich zemích dnes sídlí nepořádek, zahnívání a stagnace. Proto nebude žádné gorbačovovské : "teď už máte volnost".

Z těchto důvodů bude situace v EU právě opačná než v SSSR / RVHP. Do poslední chvíle budeme dostávat knížecí rady typu : Je rasistické trestat drobnou kriminalitu vašich Rómů, protože my nožo- a auto- vražednou kriminalitu našich Arabů taky dávno netrestáme ! Mimo to můžeme očekávat fenomén "krysy v koutě" : Týdny a měsíce před krachem si o tom budou prozpěvovat vrabci na střeše, ale právě proto budou Euro-politici aktivní až do poslední vteřiny a budou velmi tvrdě vyžadovat projevy loajality - nejlépe fe formě smluv a opatření "na věčné časy", které nás budou zatěžovat ještě desetiletí poté "až obluda zdechne".

Jaké tedy je řešení ? Někde v těchto úvahách má základ moje představa vystoupit z EU už předem dokud to budou Euro-papaláši hodnotit jako "osudovou chybu hlupáka" - ne jako "zradu posvátných ideí sjednocené Evropy". Pak budeme moci zvenku sledovat jak se to uvitř mele. Nutnou součástí vystoupení je dát najevo našim politikům, že tady taková poptávka je. Obávám se že lidi vědí, že tady taková potřeba je a proto ( omylem ? ) volí Babiše - jednoho z největších příjemců Euro-dotací v republice. ( okolo 1 500 000 000 kč zemědělských dotací ročně ). Proto bude třeba volit - nikoliv Babiše, který předstírá štěkání na ruku, která mu sype prachy a taky ne státovorné "gumy" s flexibilním názorem každé 3 minuty jiným. Bude nutno volit drsné borce typu Robejška, nebo Okamury ať si o tom Euro-šlechta z Prahy myslí cokoliv.

Poznámka při druhém čtení : Stále se motáme kolem "frustrovaných nevzdělanců z venkova". Proto mám tady takovou historku : Na sraze asi 15 let po maturitě ( maturoval jsem v Brně ) se spolužák vychloubal jak z výnosu dvou trafik ( jakože 2 stánků s novinami ) kupuje každé dva roky nové Audi A8 a radostně na mně pokřikoval : "Ještě se v té Ostravě všichni flákáte na podpoře?" Tak jsem mu odpověděl : "V Brně je tolik peněž, že si tu každý hajzlík snadné živobytí najde. Pojď do Ostravy předvést jak se dělá byznys." Tedy kdo se cítí být obzvláště vzdělaný a obzvláště ne-frustrovaný - šup - už se stěhuj do Ostravy ( Krnova, Přerova, Ústí nad Labem, Mostu ) učit vidláky, jak se to má dělat!!

Fuck them !

19. června 2018 v 5:41 | Petr |  Roboti
Útlocitným čtenářům se omlouvám, že jsem si jako nadpis vybral kousek textu písničky "Fuck Them and their Law" mé milované skupiny Prodigy, inspirované špatnými vztahy undergroudových muzikantů a britské státní správy v 90. letech. ( Mimochodem britská státní správa smrdí dodnes, ale to je na jiný článek)

Letos jsme měli patnáctý český Robotický den. Musím přiznat, že od prvního v roce 2004 jsem navštívil všechny a na drtivé většině z nich jsem byl i jako soutěžící nebo pomocník organizátorů. A též musím přiznat, že z letošního robotického dne mám mimořádně dobrý pocit - ne kvůli robotickým soutěžím nebo závodníkům v robotických zápasech Mini Sumo, které jsem ( jako vždy ) měl na starosti, ale spíše kvůli celkové atmosféře a kvůli tomu, kterým směrem akce jako je Robotický den ukazují.

Tedy nejprve k závodníkům Sumo - Hrůza !!! Každou sezónu hádavější... Kde jsou ty časy, kdy si soupeři opravovali roboty navzájem, aby pomohli mladšímu kolegovi. Dnes - jsou bojoví roboti tupí jako tágo, a tak pokud můj robot nemá žádná čidla protivníka a protivníkovi vyhořela elektronika a dýmí si bez hnutí na kraji hřiště - co budu dělat ? Jistě tušíte - podám protest, že byla remíza, protože mi nehybný oponent nepřijel do rány a můj slepý robot jej neuměl najít. Pak podám protest, že jiný oponent se hýbe až moc rychle a nakonec protest, že třetí se hýbe střední rychlostí ;-(

Samostatná kapitola je kvalita elektroniky - drivery motorů postavené tak, že po 10 sekundách přetlačování chytnou plamenem jsme považovali za hrubou chybu už před 10 lety, ale dnešní přetížením explodující Lithium-Polymerové baterky daly tomu "dymení robota v koutě" úplně nový obsah. Ne poklidné doutnání přehřáté elektroniky, ale výšleh plamene a útěk nešťastníka i s robotem pro šroubovák vyprostit z robota nadmutou Li-Pol baterku dokud je ještě co zachraňovat.
O tom ale dnešní pohádka tak úplně není - dnešní pohádka je o postupné a zřetelné změně "celkové atmosféry". Na prvních Robotických dnech měli studenti MatFyzu svůj Eurobot a my - dědci středního věku - jsme v ostatních - doplňkových disciplínách zaujatě předváděli, že nám "něco hýbe". Veřejnost se nám všem tak trochu ušklíbala, protože všichni věděli, že tohle je neškodné hraní, protože "vážná profese", kde se "točí prachy" je sepisování lejster pro EU nebo pro stát. Pak jsme měli období, kdy "lejstra" už lehce smrděla a tak se odvážnější rodiče opatrně ptali : "A co má jít Pepíček studovat, aby taky uměl stavět roboty ?" Nakonec jsme se dostali do dnešní situace. Rozštěp společnosti je zřetelný i mezi roboty. Přese všechnu propagandu už ani rodiče - funkcionáři nevěří, že sepisování "směrnic" uživí jejich děti. Naopak spousta mladých lidí dává své tvořivosti volný průběh a díky "předžvýkaným" projektům jako je Arduino, nebo Mikrobit mají možnosti, které před pár lety byly z říše snů.

Je zcela normální, že školáci ledva-ledva čtoucí si programují roboty v nějakém "obrázkovém" programovacím jazyku nesrovnatelném s otravným "školními" jazyky mé doby jako byl "robot Karel". Je běžné, že nepřehnédnutelnou minoritu robotiků tvoří holky. Ne proto, že by to nějaká "komis genderových můr" nařizovala, ale prostě je to taky baví. Školám na robotické stavebnice zhusta přispěla Evropská Unie, protože občas se obluda unaví a pustí Euro i na jiné "projekty" než je 199 zbytečná rozhledna.

Když už jsme u toho - zájem ( české ) státní správy o Robotický den je nulový - řečičkám o "vzdělanostní společnosti" navzdory. Zájem médií se tradičně omezuje na 3-4 televizní "vstupy" v délce desítek sekud, mířící mimo podstatu věci. To je součást onoho rozštěpu : Televizní redaktor(ka) je "kreativní" a "ušlechtilá" profese, zatímco konstruktér robotů je uhrovitý mimoň s tričkem od vteřinového lepidla a kraťasy propálenými trafopájkou...

Ale za ta léta jsme si zvykli. Máme Internet, Facebook, maily, robotické servery. Ta ignorance, která byla skličující před lety, je dnes zábavná. Klouček, co si obrázkovým jazykem programuje Mikrobit jakoby vystrkoval na - už vetché - "elity společnosti" zadek a říkal "vy jste ti dinosauři, kteří sami sebe zahnali do kouta" a naopak on je budoucnost, nezničitelná státní ani jinou buzerací, která se "drátečky a součástečkami" uživí i v době, kdy po mocných dnešního světa s jejich lejstry a směrnicemi nezbyde ani zblo.

Matematika se do současnosti nehodí.

12. června 2018 v 5:01 | Petr
Představte si že jdete prohlídkou po vašem 50. zámku třeba ve Valticích a už znáte všechno nazpaměť. Jakože dvacatery dvéře v jedné řadě za sebou se jmenují enfiláda a právě ve Valticích je nejdelší "enfiláda" v Česku. Pak najednou zaslechnete že : "v těchto komnatách žila hraběnka Sofie Esterházy-Liechtenstein důvěrnice vévodkyně Sofie Bavorské - matky Franze Josefa I." a najednou vám to sepne. Tuhle osobu přece znáte z filmu Sisi - Die junge Kaiserin jako můru, která "vévodkyni Sofii" oznamuje: "Její císařská výsost ( =Sisi ) si objednala dalšího protivného papouška".

Takže si pár okamžiků připadáte jako opravdový intelektuál, který "do té historie vidí", ale pak začne "přírodovědné" svědomí hlodat. Když v tom mám takové jasno, čím se vlastně liším od databáze šlechtickcýh rodů někde na Internetu ? Patří taková databáze taky mezi "intelektuální elitu" ? Čímž se dosátáváme k tématům často omílaným na tomto blogu. Tedy moderní je nic se neučít a také nic neumět a hledat vše pomocí Googlu. To je věc mnou silně nedoporučovaná, protože ať jste inteligentní, nebo blbej - když je hlava prázdná - je to jedno jestli mozek "stojí", nebo jestli "mele naprázdno". Ergo hlava musí být plná, aby byl materiál k přemítání, a proto je taky třeba jí plnit.

Pak je tady druhý aspekt a to je samotná inteligence. Ta taky není samospasitelná. Inteligence není něco co vznikne samo, není to opěvovaná "kreativita" - ve smyslu vymýšlení a výroby blbostí k ničemu. Inteligence je mozek vytrénovaný k manipulaci s informacemi, které jste tam předem uložili. Tedy ztotožnění Sofie Esterházy s filmovou postavou bylo 0.1 sekundy inteligence, ale ne více.

A právě v tom je ten problém. Kdysi se prostě vědělo, že třeba matematika jsou desítky minut soustředěného manipulování s informacemi, které jste se museli předem naučit. Tedy nejprve zupání "5*9=45; 6*9=54; 7*9=63" atd... A po zupání mechanickém nastalo učení složitějších problémů : "Když dva kopáči vykopou 20 metrů za 8 hodin za jak dlouhou dobu vykope 5 kopáčů 100 metrů ?" Tohle ti inteligentnější "vymyslí jen tak ze vzduchu" ale 90% běžné školské populace musí 1000 základních typů výpočtů mít naučené a zažité jako když bičem mrská. Tvrdíte že ne? Ale mozek přesně takto funguje. Člověk má naučených okolo 10 000 pohybů, jejichž plynulou kombinací vzniká iluze, že se pohybujeme svobodně dle vlastní vůle. Slovíčkům v cizím jazce se nikdo nediví - proč se tedy všichni diví, že musíte mít naučených 1000 ukázkových výpočtů a pak budete mít iluzi, že vymyslíte jak spočítat jakýkoliv ( jednoduchý ) příklad.
Tedy řešíme : rychlost kopáče se považuje za konstantní a je 20/(8*2). Stejná rychlost platí i pro druhou stranu 100/(5*X). Ergo si dáme dohromady rovnici 20/(8*2) = 100/(5*X), a po algebraických úpravách ( které taky musíte mít nacvičené ) zjistíme, že výsledek je X=16 hodin. Blázni vykládají že "matematika je otázkou inteligence" ( nebo nedej bože "kreativity") ve skutečnosti je matematika otázkou dokonalého ovládnutí malé i velké násobilky, spočtení celého "Bělouna" ( celkem asi 5000 příkladů, které zaberou asi 700 stran sešitů A4. ), naučení se logaritmů všech prvočísel až po 1000, nebo ještě více pokud jste pilnější. Naučení se všech vzorečků, pracovních postupů, důkazů ... integrace per partes.... Až teprve pokud do toho investujete tuto dřinu - teprve potom "začne matematika dávat smysl", protože teprve potom máte dost informací na úvahu, že "hraběnka Esterházy je ta můra z filmu", nebo že 172 je 17*20 - 3*17 = 340 -30 -21 = 289 nebo kdo nerad odečítá může počítat z druhé strany 172 = 17*10 + 7*17 = 170 +70 +49 - a další ( mnohem ) složitější výpočty ŽEJO ?

Právě proto se matematika do moderní doby nehodí. Můžete vykládat o kreativitě, multikuluralismu, diskriminaci, dovolávat se svých práv, vymýšlet "koncepce vzdělávání", nebo jakékoliv jiné kecy, ale na faktu že buď umíte spočítat 172 zpaměti, nebo ne - to nemůže nic změnit. Matematika je tak exaktní jako strojírenská výroba. Můžeme diskutovat o autě na vodu, ale pak je třeba takové vozidlo nastartovat a odjet. V matematice je třeba dřít, dřít, dřít, nic se nedá vynechat, nic se nedá okecat. Zapoměňte na inteligenci - ta začíná hrát roli až po 10 000 hodinách práce.

Ergo matematika a tristní výsledky našeho žactva jasně ukazují na lenivost prorůstající naše školství, obalenou do keců o "projektech", "koncepcích" a "reformách". Škoda, protože v přetechnizovaném světě začíná platit, že Matematika = růst ekonomiky. Možná to si můžeme do této rovnice i dosadit - Matematika = Práce ERGO Práce = růst ekonomiky. Takže ne školství, které je mulitkulturní, integrované, zábavné, nebo kdoví jaké. Ekonomický růst vzejde ze školství, které je relativně těžké, přísné a hlavně úporné jak střevní choroba.

Další články