Civilizace typu 0.72

Dnes v 5:21 | Petr |  Příroda
Měl jsem chuť napsat článek o globálním oteplování a tak jsem si napsal osnovu :

 • Nevíme zdali se vůbec otepluje, na jižní polokouli spíše ne, na severní o to více, pokud to není falešný posun způsobený stavbou meteorologických stanic na letištích a v betonových oblastech měst.
 • Nevíme na jaké časové škále jsou současné změny - výkyv na 5 sezón alá 1945-9, nebo středověké teplotní optimum trvající několik století, nebo doba mezi-ledová trvající tisícíletí ? Víme však, že současné teploty jsou z hlediska statisíců až miliónů let do minulosti spíše nízké.
 • Nevíme jak velký je "podíl naší viny" za klimatické změny.
 • Nevíme zdali CO2 z fosilních paliv je hlavní skleníkový plyn, nebo je to CO2 ze sopečné činosti, nebo methan ze zemědělství, nebo vodní páry. Víme však, že koncentrace CO2 před průmyslovou revolucí byly ty nejnižší za 4.5 miliardy let historie ZeměKoule, jinými slovy 4,49999999 miliard let bylo v atmosféře více CO2 než je dnes.
 • Klimatické modely jsou spíše nepřesné a po nakrmení historickými údaji nepředpoví současnou situaci, jak bychom od nich očekávali, což svědčí o tom, že fyzikálně-chemickým mechanismům klimatu příliš nerozumíme.
 • "Věda o klimatu" není podrobena diskusi a kritice jako ostatní přírodovědné disciplíny. Naopak je zaplevelena propagandou, lhaním a nesmysly typu 97% vědců se shodlo, že se otepluje
 • Nevíme jaká je "ideální teplota" ZeměKoule a jestli taková vůbec existuje. Je to ta dnešní ? Nebo středověké teplotní optimum a po něm "malá doba ledová" - nejchladnějších 500 let za posledních 2000 let, které skončily až v 19. století.
 • Nevíme jaké pozitivní / negativní následky bude mít vzrůst / pokles teploty na procesy jako je růst rostlin, nebo množství srážek. Máme jen dva krajní aktivistické názory : RÁJ NA ZEMI / KATASTROFA, které svědčí o tom, že pravdu "někde uprostřed" musíme nadále hledat.

A pak jsem si jako správný pesimista sepsal seznam "opatření proti klimatu" :

 1. Navrhujeme bezzubá, buzerační proti-opatření,
 2. Která omezují civilizované státy, zatímco rozvojový svět si klidně čmudí dál,
 3. Která uvrhnou běžnou populaci do bídy a zaostalosti,
 4. Která financují neproduktivní úřednictvo, diktátory a mafie,
 5. Která se ani neblíží 1% velikosti změn, které už od začátku průmyslové revoluce proběhly.
 6. Je tedy otázka zdali globální teplota je opravdu ta veličina, která má být regulována, nebo zdali je "ovlivnění" klimatu jen záminka k něčemu jinému ? ( např. bod 2. - 4. )

Jenomže pak mi předposlední bod tedy : "Navrhujeme protiopatření, která nejsou ani 1% změn, které již proběhly" začal nějak vrtat v hlavě. Silně ironicky řečeno : "Zakážeme milióny kilometrů plastových brček na pití, abychom tím odvrátili klimatické důsledky miliónů kilometrů již postavených asfaltových silnic a železničních tratí!" Takto si to ekologisti představují ? Že zákazy žárovek, vysavačů a picích brček bojujeme, proti následkům 200 leté industrializace celé planety ( snad s výjimkou Afriky, která ale za čínské prachy svět intenzivně dohání ) ?
Pokud tedy předpokládáme, že klimatické změny jsou člověkem způsobené a chceme je zmírnit - musí nápravná opatření být řádově stejné "mohutnosti" jako procesy, které ke klimatickým změnám vedly. Při boji o zachování ozonové vrstvy jsme taky museli zakázat VŠECHNY freony a ne jenom 10% sprejů užívaných lidmi, kteří svěsí hlavu a poslechnou. Pokud tedy vezmeme veškerou průmyslovou výrobu planety jako 100% - musíme navrhnout proti-opatření, která budou řádově taky 100%. V tomto směru jsou dvě možnosti : Buď -100%, tedy návrat do středověku s volským potahem, hladem a nemocemi, nebo +100% - tedy někam, kam směřovaly techno-optimistické Sci-Fi 50. let. Pokud nemáme znalosti, sílu a vůli k řešením tohoto kalibru - "drobná buzerace", jako zakazovat brčka a vatičky do ucha nepomůže. Naopak je daleko efektivnější vzít klimatické změny za neodvratný fakt a investovat do zvládání přicházejících důsledků.

Jinými slovy (termo)jadernou elektrárnou hnané hutě a cementárny nebo (termo)jadernou elektrárnou hnaná chemická výroba ( třeba kapalných paliv ze vzdušného CO2 ) - to by byla rána do globálního oteplování ( pokud v něj věříte ). Zejména podtrhuji PŘÍMÉ VYUŽITÍ JADERNÉHO TEPLA, které obchází 60% ztráty při výrobě elektřiny v parním soustrojí elektráren, které pořád vychází z parní technologie 19. století. Elektřina by pak byla až z odpadního tepla těchto procesů. Zákazy automobilů v Evropě, které nesníží světovou produkci CO2 ani o 1%, nebo záměna náročné výroby klasického auta za stejně náročnou výrobu - státem dotovaného - elektromobilu rozhodně nejsou opatřeními, která mají schopnost pozitivně ovlivnit globální klima.

Čímž se dostáváme ke Kardašovově šlále. Naše současná civilizace prý ovládá 72 procent energetických zdrojů ZeměKoule. Tato informace se mi zdá nedůvěryhodná, protože pro postup naší civilizace ze stadia 0.72 do stadia 1 - tedy vláda nad 100% energetických zdrojů planety by prý znamenala spalování 280 kg vodíku za sekudu v termojaderných elektrárnách, což je velice málo ve srovnání s celosvětovou spotřebou uhlí v objemu 230 000 kg za sekundu, nebo se spotřebou ropy v objemu 140 000 kg. za sekundu. Tyto objemy zároven dávají představu o průmyslové produkci CO2, která vzhledem k chemickému složení uhlí a ropy činí 1 280 000 kg = 1280 tun za sekundu! Pokud bychom chěli účinně zasáhnout, musíme toto množství redukovat o desítky procent ( 70-90% ?? ), nikoliv o nula-nula-nic za cenu obřích ( a zbytečných ) státních výdajů a uvrhnutí "poslušného" ( a blblého ) Západu do hospodářské krize. Jen pro zajímavost : celosvětová spotřeba Uranu je 2,7 kg za sekundu.

Ergo globální oteplování je neporazitelné bez globální změny technologií, která je nemyslitelná bez globálních otřesů zavedených pořádků a společenských žebříčků. Proto místo účinných opatření dostaneme zákaz "uchošťour" a picích brček, aby nám politické elity naznačily, kde je místo vidláků v civilizaci, kterou jsme ( pro ně '? ) prací svých rukou vyrobili.

Čístě formálně pokračujeme v Kardašovově škále : Civilizace typu 2 ovládá energetické zdroje své centrální hvězdy - a tady i ekologisti musí uznat, že s takovým množstvím energie hladiny CO2 na jedné z planet patrně nebudou neřešitelný problém že ? Civilizace typu 3 ovládá energii všech hvězd své galaxie, takže Galaktické Impérium senátora Palpatina bylo tak 2,8 ? A to je pravé Sci-Fi, u kterého civilizace už nějaké oteplování vůbec nemusí řešit, protože řeší jak nastavit klimatizaci na kosmické lodi velikosti planety a podobně ;-)

Dovolím si rekapitulovat
 • Globální oteplování provázejí nejasnosti.
 • Dnešní způsob boje proti globálnímu oteplování je neúčinný. Patrně sleduje jiné cíle, o kterých se veřejně nemluví.
 • Účinný boj znamená MASIVNÍ nasazení ( nových ) technologií zejména v oblasti energetiky, zemědělství, chemie, stavebnictví ( ne cloudová taxislužba, ne sdílené bicykly, ne lajkovací eko-skupina na facebooku ). Bavíme se o věcech kalibru jaderných hutí, jaderných cementáren, odsolování mořské vody pro zavlažování na milionech hektarů, zalesnění Sahary a Austrálie, termojaderné energetiky, robotické těžby plastů v Pacifiku, robotické těžby Helia3 a Titanu na Měsíci . Využití tepelné energie (termo)jaderných elektráren v chemické velkovýrobě atd.
Výrazně zjednodušeno - jestli Euro-cenzura jednou pustí do Česka informaci o spuštění první čínské jaderné cementárny - víte, že už se nemusíte starat, jestli globální oteplování je, nebo není, protože jeho hlavní kořen bude právě odříznut. Nikoliv proto, že by jaderná cementárna neprodukovala CO2 - toho bude i tak produkovat spoustu z CO2 ve vápenci, ale protože jsme konečně našli odvahu ustoupit od drobné buzerace vedoucí do zaostalosti a přejít k technologiím, které mají alespoň teoretický potenciál něco změnit.
 

Spojeni osudem

13. listopadu 2018 v 5:03 | Petr |  Filosofování
Bývaly doby, kdy jsem si dělal legraci z neřešené a neřešitelné situace nezaměstaných a nezaměstnatelných sociálně vyloučených Rómů a jejich překvapivě vysokého společenského postavení v Česku. Jádro té legrace bylo toto : celá škála politiků typu Sobotka, Hamáček, Vondra, Fiala a řada daších totiž s Rómy sdílí stejný osud - Od maminčina prsu odpadli směrem k výživnému státnímu vemínku a ve vysokém věku odpadnou od státního vemínka do hrobu - nic více, nic méně. Uvažte sami, který politik má za sebou historii práce v soukromém sektoru, nebo podnikání bez kradení a dotací ? Kolik z nich jsou živeni státem od kolébky do hrobu jen jména funkcí na výplatní pásce se mění. Například poslední předseda ČSSD, který se v mládí živil vlastní prací pro Restaurace a Jídelny Praha, byl před mnoha lety Jiří Paroubek, a taky že se na první pohled lišil od jemných mravů "Soc-Dem šlechty".

OK tedy společný způsob obživy vyvolává vzájemné sympatie. Státem živení politici činí státem živené Rómy beztrestnou "elitou národa českého". Naopak - pracující lidi se státem vyživovanými politiky ani Rómy příliš nesympatizují, proto je heslo "Cigáni do práce" považováno za jeden z nějtěžích rasismů, fašismů a nacismů, kterého se může venkovský vidlák dopustit. Ale posuďte sami jiné shody - převážná většina vysoce postavených Euro-politiků - Merkelovou ( je ještě vůbec ? ) a Macrona v to počítaje jsou bezdětní celoživotní kariéristi.

Tedy společný osud spojuje. Tudíž je otázka ke komu má třeba takový Macron, blíže - k té menšině Francouzů, kteří ( momentálně ) nejsou na podpoře ani ve stávce a "prostě makají", nebo k mezinárodní politické elitě létající za "jednáním" z kontinentu na kontinent. Tím také vzniká otázka co je pro politiky "pokrok v kariéře". Pokud mohou ještě lépe sloužit ( pracujícímu ) lidu ? Je zde přece jenom jistý rozdíl mezi elitami a elitami. Emanuel Macron honosně slavil narozeniny na zámku Chambord a byl za to kritizován celou Francií. "MBS" neboli Mohammed Bin Salman - Saudský princ žije v arabské verzi takového zámku a když jej novinář kritizuje - princ řekne : přineste mi jeho prsty. Tajné služby Saudské Arábie pak zabijou nepohodlného novináře a tělo pohodí s uřezanými prsty neznámo kde. Nikdo za to Bin Salmana nekritizuje. Na rozdíl od Francie je v Saudské Arábii ticho jako v hrobě. Přitom u Macrona byl takový křik, přestože ani nešlo o vraždu, jenom o promrhané ( státní ) prachy za narozeniny.
Omlouvám se Macronovi, ale srovnání na ose Bin Salman - Ludvík XVI. - Macron je prostě neodolatelné. Tedy uvažujeme dále : Porovnáme li situaci Macrona s Bin Salmanem : Kdo je pěšák a kdo je "plukovník globálních politických elit" ? Ptám znovu - je pro Macrona politika v demokracii - kariérním postupem, když "slouží občanům více než dříve", nebo je "služba veřejnosti" jenom kec, nutný k setrvání u moci a skutečným cílem je palác, ve kterém vás obyvatelstvo nemá odvahu vyrušovat ? Ergo - pokud chce Macron "povýšit" - musí se stát stejně nedotknutelným jako "MBS", proto musí ve Francii navodit poměry jaké vládnou v Saudské Arábii. Těžko vrtat ve Francii ropu, ale je překvapivě snadné dovézt tam mohamedány, kteří násilnostmi, nepořádkem a rychlým rozmnožováním zastraší a umlčí dosavadní "lid", který stále ( chybně ) věří v "Liberté, égalité, fraternité".

Totéž v Německu, kde "tetkovitě" vypadající Merkelová se zdá že od roku 2015 není pánem/paní situace, ale je třeba dávat si pozor. Dějiny Německa posledních 200 let jsou dějinami rozporu mezi tím jak se věci namalují veřejnosti a jaké skutečně jsou. Viz německé sjednocení 1871 nebo celá řada událostí 20 století - požár Říského sněmu, tajná mírová smlouva Hitler - Stalin, rádio Gliwice atd. Ergo bezdětná svazačka Merkelová je nejdéle vládnoucí německá premiérka, což vyžaduje schopnost ultra-pletichaření, ať si o růžovém kostýmku s třemi knoflíky myslíme cokoliv.

ERGO pokud chodíte do práce a žijete za své - jste nepřáteli svých politiků, jejichž zahraniční přátelé jsou politici a obyvatelé Saudské Arábie, kde rodilí Saudové zastávají jen jednu ze tří rolí : Žena-děloha, příjemce sociálních dávek ( z ropných peněz) a státní úředník. Domácí přátelé našich politiků jsou místní příjemci sociálních dávek a naši vlastní státní úředníci, kteří ale mají tu nevýhodu, že nejsou mohamedání, proto ještě zcela nezahodili myšlení a svědomí a stále v nich zůstává stopa Josefinského a Tereziánského osvícenství ve stylu : "Ďábel vždy vloží hřích do lenivých rukou tvých".

Jsme tedy v situaci kdy vůdci státu jsou téměř ve 100% případů zpovykaní hajzli, celoživotně živení státem, zatímco jejich obyvatelstvo ( na rozdíl od občanů Saudské Arábie ) stále obsahuje nepominutelnou menšinu lidí, kteří se umí uživit užitečnou prací vlastních rukou státu navzdory. Tím dochází k paradoxu, že "průměr občanů" je o něco lepší, samostatnější a shopnější než "průměr politiků", kteří jim mají ( z Boží vůle ?!? ) velet. Tento rozpor způsobuje napětí, které vede ke snaze politiků, na jejichž straně je moc, obyvatelstvo pracující vlastníma rukama zlikvidovat a vyměnit za jim blízké obyvatelstvo - nepracující - z dávek žijící.

Pracujete vlastníma rukama za pár pěněz pro malou firmu nebo místního soukromníka ? Buďte v klidu - váš osud je už zpečetěn. "Nové obyvatelstvo" je naskladněno v zahraničních přístavech, připravěno na cestu do Evropy. Místnímu obyvatelstvu se vysvětlí, že COOL je cestovat za Euro-vzdělávacími programy, vystudovat "negramotnou univerzitu", příliš nepracovat, "užívat život", dělat kariéru v globální korporaci, nechat děti "na potom" ( = na nikdy ) - a s úsměvem - vyhynout. Jestli se nám opravdu podaří vyhynout a "nové obyvatelstvo" bude steně inteligentní a pracovité jak předvádí v Africe a Orientu - pak samozřejmě vznikne problém, kdo bude pracovat a pohánět ekonomiku. Ale tento problém je pro nás jen teoretický a to ze tří důvodů :
 1. Budeme v té době dávno vymřelí.
 2. I v rozvrácených společnostech si 1% elita žije jako prasata v žitě - viděli jste třeba palestinské nebo africké papaláše špatně oblečené, bez zlatých švýcarských hodinek ? Jak přitom vypadají státy, které mají ve své moci ?
 3. S rostoucím počtem nemakačenků, začne i u nás platit staré arabské přísloví : "Čím se živí beduíni v poušti ? Vzájemně se okrádají...."
Takže HRR na to. Naše větvička politických elit je kvůli zanedbatelné velikosti Česka ještě dále od saudského paláce nežli Merkelová a Macron, proto potřebují vaši pomoc : I skladník ve šroubárně se může cítit jako "lepší člověk", pokud bude volit velkoměstské profesory, kteří ani na vteřinu neslezli ze státní výplatnice a se svým voličstvem nesdílejí zcela nic.

Anténní ne-analyzátor a ne-důvěra v čínské polovodiče.

6. listopadu 2018 v 5:02 | Petr |  Elektro
Zmínil jsem se, že jsem opět začal sem tam vysílat na pásmu občanských radiostanic zvaných CB pásmo. Zmínil jsem se též, že jsem toto zneužil jako příležitost ke koupi nové - leč náhražkové antény "magnetky" na kterou právě koukám jak si stojí na parapetu za oknem. Jelikož jsem se dlouho nezabýval opravdovou analogovou elektronikou mám poněkud hlad, a proto ženě, dvěma psům a dítěti navzody začal jsem tak zlehka bastlit.

Tedy : Koupíte anténu a aby se do ní dalo vysílat je třeba ji "naladit" - tedy přinutit alespoň přibližně reznovat na vysílací frekvenci. Jelikož většina mého CB vybavení pochází z dob kdy můj plat činil 5158 kč mesíčně a cena ( laciné leč dobré ) radiostanice byla přátelských 4999 kč, i vybavení pro ladění antén je této kategorie a je to ubožácký PSV-metr už před lety ve slevě za 399.

Nebudu teď zabředávat do teorie co je to PSV alias poměr stojatých vln a jestli to je správný parametr podle kterého se orientovat. Aby bylo vůbec co ladit je třeba nejprve zjistit kde anténa vlastně rezonuje - což se činí tak že vyberete nějakou frekvenci PSV metr přepnete do režimu REFERENCE - zavysíláte a potenciometrem nastavíte ručku měřidla na 100%, pak přepnete do režiimu MĚŘENÍ a zavysíláte znovu aby vám ručka ukázala PSV na dané frekvenci. Pak zjitíte, že na této frekvenci anténa nerezonuje, takže přeladit o pár kHZ vedle a znovu a znovu a znovu.... Po půl hodině máte pocit, že vám upadne prst, PSV metru přepínací čudlík a navíc že přijede odposlechová služba Gestapa - nyní zmáma jako Český Telekomunikační Úřad, neb vás někdo udal pro zbytečné "klíčování na pásmu".

Je tedy třeba na to jít jinak - je třeba koupit "anténní analyzátor", který připojíte k anténě a on vám bude všechny křívky frekvenčních průběhů antény kreslit sám. Jenomže zase paní Kubáčové sdělit, že utratíte pár tisíc ( do 10 000 ) za přístroj na jedno ladění antény za pár let a zbytek doby bude "geret" ležet v krabici ? Ergo jsem vymyslel něco jiného a to celkem 2 varianty :
 1. Tzv "šumový můstek" tedy generátor širokopásmového šumu, který se připojí k anténě a odražený signál se přijme přijímačem a udělá se na něm FFT - neboli fourierova transformace, neboli se získá spektrum, které má maxima a minima podle rezonančních vlastností antény.
 2. Generátor nanosekundových pulsů který zaplní celé pásmo až do několika GHz rušením - vaše anténa bude toto rušení přijímat nejlépe na své rezonanční frekvenci. takže místo přepínání čudlíku pustíte při zapnutém generátoru jenom scan pásma a sledujete kde je vámi generované rušení největší.
Jelikož varianta 2 vyžaduje vyrobit měnič na 100 voltů, což samo o sobě je dosti "sexy" a navíc se nanosekundový generátor dá použít k rušení všeho možného jako jsou mobily WiFi radiové klíče k autům atd. - je jasné, která varianta vyhrála. Úkol č. 2- postavit "avalanche generator" neboli "lavinový generátor".
Zde tedy celé zapojení "patřičně vidlácky udělané" dle mého oblíbence Jima Williamse. Přesněji řečeno až po R5 je to můj samokmitající "vidlácký spínaný zdroj". Tedy Tlumivkou L1 protéká postupně se zvětšující proud přes tranzistor Q1 do země. Zároveň napětí přiváděné na bázi Q2 přes odpory R2 a R4 otevírá tranzistor Q2, který v určitém okamžiku zkratuje bázi Q1. Ten se zavře a kolabující magnetické pole v tlumivce se jako proud začne tlačit přes diodu D1 do zásobního kondenzátoru C2. Odpor R3 má celkem 3 úlohy - brání saturaci tranzistoru Q1, který se díky tomu uzavře pěkně rychle a napěťová špička na tlumivce je proto patřičně vysoká. Navíc omezuje proud tlumivkou a ještě poskytuje část napětí do báze Q2 k rychlému uzavření Q1. Pokud se ptáte proč jsem použil obyč. usměrňovací diodu 1N4007, kterou je ve spínaných zdrojích téměř zakázáno používat - pak je to proto, že jinou, která by v závěrném směru snesla přes 100V jsem v šuplíku neměl.

Při napájecím napětí kolem 15V bere toto zapojení 18mA a na kondenzátoru C2 je až 140V. Pak nastává filtrace přes R5 a C3 a pak se přes veliký R8 nabíjí kondenzátor C4 až na napětí někde kolem 100V kdy dojde k lavinovému průrazu VF tranzistoru Q3, tím se náboj C4 prudce vybije do odporu R6 tím vznikne puls, který má vzestupnou hranu v trvání jen pár desítek piko-sekund. Tranzistor se tak malým nábojem nezničí a C4 se začne nabíjet znovu a znovu k dalším a dalším pulsům. Celkově tedy signál vypadá tak, že několik stovek mikrosekund se neděje nic - a pak jehlový nanosekundový puls a zase nic. Místo svorky V_Out dáte pár centimetrů drátu, sloužícího jako ( záměrně ) neladěná anténka, aby jediný rezonující prvek byla zkoumaná anténa - a jede se.
Ba dokonce původní autor - Jim Williams doporučuje pomocí takto strmých pulsů měřit šířku pásma osciloskopů. Tedy můj osciloskop zpracoval puls tak, že se jeví, že jeho náběžná hrana je 4 nano-sekundy. Tedy šířka pásma analogových obvodů by měla být
BW = 0.35 / T
Což je v mém případě 87.5 MHz - patrně zcela v souladu se specifikacemi mého osciloskopu, který je do 60 MHz.

Pokud se ptáte proč na obrázku není "jeden puls a dost" - jak by to teoreticky mělo být. Pak je to proto, že práce se signály této rychlosti je věc na které profesóóři dělají profesůůry a docenti docentůůry, takže nechtějte po mně - vidlákovi - abych doma měl všechny vysokofrekvenční koaxy, bezindukční terminátory, SMA konektory, nízkoimpedanční sondy k osciloskopům v ceně uhlobaronské vily atd. Když vedete takový signál zvonkovým drátem s banánkem dochází k odrazům a zákmitům jako na obrázku. Protože nevyrábím radar, nebo "reflektometr" na kabely, ale rušítko na VF pásma - zákmity stejné nevadí.
Ergo - zapnete tento "pekelný stroj". Na mobilech a WiFinách v širokém okolí poklesne signál o dvě čárky a kdybyste na "V_out" přidali nějaké to zesílení, tak by bezdrátové komunikace zmizely docela. Pak vezmete stařičký skener Yaesu VR500 - připojíte na něj CB anténu, naladíte na 27.205 MHz což je "kanál 20" - střed pásma a zapnete funkci "Band Scan" - výsledek je na obrázku nahoře - "ďubka" dole uprostřed je centrální frekvence 27.205 MHz a kolem vidíte celkem 900 KHz nahoru i dolů a podle tvaru křivky vidíte, že moje anténa je naladěna "výše" - úmyslně jsem ji ladil někde na 27.4 MHz, protože tam mají radio-důchodci "kolečka", která občas poslouchám. Z měření však vyplývá, že ve skutečnosti rezonuje ještě výše někde kolem 27.7 MHz, což jsem v době montáže nezjistil - jsa zcela vyčerpám cvakáním čudlíkem na PSV-metru mezi REFERENCE a MĚŘENÍ.

OK tedy po jedné probdělé noci vše funguje jak má - teoreticky bych mohl doporučit "dělejte to jako já", ale pokud budu zcela upřímný musím napsat pravý opak. Pravděpodobnost, že dospějete k funkčnímu lavinovému generátoru je téměř nulová. Takže naopak NEDĚLEJTE TO JAKO JÁ. Důvody jsou cekem dva :
 1. Ani nemusím zmiňovat, že práce se signály se šířkou pásma v GHz v domácích podmínkách je plná černé magie nebo jak říkají bratři anglosassové "hidden schematic" - tedy to, co v elektrickém schematu není a přesto je to nutné respektovat je u těchto obvodů značně složité.
 2. Závažnější důvod je Čínský vztah k výrobě polovodičů, technologické kázni, pravdivosti katalogových listů atd. Tedy "lavinový průraz" tranzistoru je v učebnicích pro začátečníky popsán jako "nežádoucí jev" - ERGO mně se podařilo prorazit jen dva nejstarší tranzistory, které mám už přes 20 let v krabici s "pokroucenými součástkámi". Moderní verze BF199 ( kterou jsem kupoval před 5 lety ) ačkoliv má v katalogovém listu pořád stejné údaje - už se mi nepodařilo prorazit ani napětím 140V. Tedy pokud vy dojdete "do GESu" je pravděpodobné, že vlastnosti BF199 i jakéhokoliv jiného VF tranzistoru vyrobeného dnes - budou zcela jiné než v katalogovém listu a obecně - nepredikovatelné a k výrobě tohoto obvodu nevhodné !! Číňan, který svévolnou změnu technologie udělal si s funkčností vašich poněkud ezoteričtějších obvodů těžkou hlavu nedělá - toho zajímají prodané kontejnery ( pazgřivého ) tranzistoru.
Tedy můžete postavit zdroj na 300V nebo ještě více a nechat se pořádně kopnout. Lépe je si však zvyknout, že technologickou "štábní kulturu" elektrotechnického průmyslu dnes určují čínští manažeři polovodičové výroby, kteří v 50 letech věku, neumějí žádný cizí jazyk, a nevědí jediný důvod, proč by se jej měli učit. Jejich hlavní vzdělání je orání rýže vodním buvolem, od kterého utekli před 30 lety do otrocké fabriky v Shen-Zenu, ve které se vypracovali až na "experta". Výsledkem jsou "moderní" tranzistory BF199 nebo třeba celá produkce firem jako je BAOFENG, sestávající z 20 verzí stejné radiostanice zapojené dle katalogového listu centrálního DSP čipu.

Zcela obecně : Až budete něco konstruovat - raději se nepohybujte mimo "katalogová" zapojení, nepoužívejte exotické vlastnosti součástek, zejména ty o kterých se dá odhadnout, že je Číňan považuje za "škodlivé". Že to je značné omezení možností "technického řešení"? Sáhib si nějak poradí ! A navíc - každá trafika vám přece prodá "perly moderní technologie" - čínskou elektroniku nejasných parametrů s nedodělaným firmwarem, který vás sudé dny práská Applu a Googlu a liché dny UV-KSČíny. Ničeho jiného přece člověku netřeba že ?!
 


Anti-drak a 100. výročí republiky.

30. října 2018 v 5:01 | Petr |  Filosofování
Drak - je pohádkový živočich, který má jeden zadek, ale devět hlav, aby mohl žrát Zlatovlásku i prince Bajaju paralelně. Anti-drak, je člověk, který má jednu hlavu, ale devět zadků, aby jimi mohl sedět na devíti dobře placených židlích paralelně. Tolik tedy vtip hlučných důchodců ze šestého vagonu Pendolína cestou z Prahy, a protože senioři byli opravdu produktivní a měli politickou slinu - přidám ještě dva :
 1. Víte kdo je to polepšený hříšník ? Doktor Ivo Rittig. Komunistická justice jej zavřela za rozkradení prodejny ovoce-zelenina, zatímco současná ( státotvorná a lidskoprávní ) justice jej osvobodila tak, že je čistý jako lilium.
 2. Papež František se prochází s Donaldem Trumpem po zahradě Bílého domu. Vichr shodí Františkovi klobouk do jezírka. Bodyguardi losují, kdo vleze do ledové vody, ale Trump je zadrží. Suchou nohou kráčí po hladině, zvedne klobouk, jde po hladině zpátky a předá klobouk Papeži. Druhý den všechny americké ( i naše ? ) noviny píšou "Trump neumí plavat !!!"
Zasmál jsem se, ale návrat politického vtipu po 30 letech jeho neexistence znamená, že opět máme věci, které veřejnost štvou a přesto musí ohnout hřbet.

100. výročí našeho odtržení od Rakouska-Uherska není veřejností přijímáno s dobrou náladou. Za posledních 100 let jsme sice poskakovali občas nahoru a občas dolů, ale úpadek od roku 1918 dodnes je zjevný každému, snad krom profesionálních placených optimistů kteří se protlačili do čela společnosti.

Škoda že už nežijí pamětníci pádu Rakouska-Uherska, kteří byli v roce 1918 v dospělém věku a třeba pracovali jako úředníci veřejné správy. Tito lidé by mohli poskytnout cenné know how jak se První republika zbavila Rakouské byrokratické zátěže jak jsme se od Rakouského "kůň se zapřahá zpravidla hlavou ve směru jízdy" dostali k boomu průmyslu, obchodu, hodnotných veřejných staveb a dalších věcí, které jsme zažili v létech 1918 - 1938. Podobný boom jsme zažili v mnohem skromnějším provedení ještě jenou - v krátkém období od pádu bolševika po vstup do Evropské unie. Dnes je spolešnosti už po několikáté dokonale "normalizovaná", takže žalně koukáme na prvorepublikové paláce a mosty, které dnes neumíme opravit, bojíme se je zbořit a postavit znovu a nejsme schopni je ani udržovat.

Na druhé straně - první republika je opředená legendami, ale realita zase tak optimistická nebyla. Kandidáti na poslance podepisovali nedatovanou rezignaci do rukou předsedy poslaneckého klubu ještě před volbami, aby si po nich ve sněmovně příliš nevyskakovali. Masaryk si musel vymyslet ( neexistující ) "Československý národ" protože jinak bychom opět byli multinárodnostní guláš ve stylu Rakouska-Uherska, ze kterého jsme utíkali. Němci, Maďaři ( a nakonec i Slováci ) viděli "Československý národ" jako podvod a systematicky pracovali na jeho pádu. Takže přišel Mnichov a s ním otázka, trvající dodnes : "proč jsme se nebránili" ? Pokud bychom se bránili a měli 1/4 obyvatelstva zabitého jako Poláci, historie nás, válečné i poválečné Evropy by patrně vypadala úplně jinak.

Nepříliš probíranou pod-otázkou otázky "proč jsme se nebránili" je tato myšlenka : Proč jsme se měli v úmyslu bránit se výstavbou bunkrů obklíčených Němci hluboko v Sudetech ? Proč jsme neměli drtivou a mobilní tankovu armádu a neporazitelné letectvo ? Protože situace první Republiky se částečně podobala situaci dnešní ? To jest veškerou High-Tech výrobu ( kromě bot Baťa ) měli v rukou němečtí akcionáři původně rakouských a nyní "českých" koncernů. Protože akumulátory, elektronky, celé radiostanice, kuličková ložiska, motory a převodovky, kaučuk, hliník a mnoho dalšího se dováželo ze zahraničí ? Protože Ministerstvo obrany bylo de-facto řízeno Francouzi, včetně fenomenů jako je korupce při vojenských zakázkách, která byla běžná ve frankofonním světě, ale zcela nevídaná v bývalé provincii německy mluvícího Rakouska ?

Takže jsme se nebránili a dodnes se utěšujeme, že jsme vyráběli "ne tak špatné tanky" a "ne tak špatná letadla", z komponent dovážených přes Německé přístavy a železnice, které neměly šanci proti PZ-III a BF-109. Pak přišel komunismus - kapitola sama pro sebe, který od krvavého stalinismu, přes neúspěšný pokus o reformu zcela vyhnil až do podoby komické společnosti konce 80. let bojující s "konexemi" a "dodavatelsko-odběratelskými vztahy".
Pak se komunismus zhroutil a je otázka zdali je důležité jestli rukou studentů, nebo dohodou STB s KGB. Podstatné je, že "sametový režim" na jedné straně výrazně proklestil komunistickou byrokracii. Na druhé straně ji nahradíl zlodějským kapitalismem se stranickými kmotry, kteří mocí vyplývající z ( nakradeného ) majetku ovlivňují společnost dodnes. Pak jsme vstoupili do Evropské Unie a šrouby se začaly opět utahovat "ve jménu mezinárodní spolupráce a našeho vlastního dobra."

Dnes - čtenáři prominou - žijeme v režimu, který je odpornější než Jakešovský bolševismus. Představte si následující sled událostí : V Bill Clinton nařídí poskytovat v USA hypotéky typu "NINJA" - což znamená "No Income No Job No Assets" - neboli hypotéka pro člověka s "žádným příjmem, žádnou prací a žádným majetkem". Tento systém v roce 2008 krachne a vznikne krize, která se obratem změní v paniku bohatých elit, která se obratem změní v porušování pravidel Evropské unie. Osoby později označované za "xenofoby, fašisty, a ruskou propagandu" mluví o "privatizaci zisku a socializaci ztrát". Slováci si půjčují u Mezinárodního měnového fondu aby dotovali Řecké důchody 2x vyšší než jejich vlastní. Svět je zaplaven nekrytými penězi, aby nepadly nezdravé a podvodné avšak příliš velkou mocí disponující bankovní instituce.

Je schválena Lisabonská smlouva, která zlikviduje svrchovanost evropských států. Oslabená Evropská unie je cílem miliónů migrantů, kteří měli být "váleční uprchlíci". Nepotvrzeno. Byly Euro-elity obětí omylu, nebo v tomto punktu lhaly ? Omluvil se někdo obyvatelstvu za omyl / lež ? Migranti měli být vesměs středo- a vysokoškoláci. Nepotvrzeno. Omluvil se někdo za omyl / lež ? Měly to být celé rodiny. Prokázáno, že mezi nimi je méně než 10% žen. Omluvil se někdo za omyl / lež ? Místo omluvy dostala otřesená důvěra občanů kampaň "Hate Free", cenzuru Internetu, boj proti "ruské propagandě" a "Fake news". Co je Fake news ? "Váleční uprchlíci" na Lesbosu, nebo pochybnosti tom zda ti lidé nejsou z 90% vychcánci, kteří hloupostí a leností rozvrátili vlastní státy a teď jdou rozvrátit i ty naše ? Ale nechme migranty - oficiální propaganda stejně tvrdí, že to "není téma", neb v Česku žádní nejsou.

Přestavte si následující věc - na vrcholu konjunktury jsou v česku stovky tisíc exekucí, tedy stovky tisíc lidí zcela vyřazených z ( legální ) ekonomické aktivity. Redaktoři na začátku "Televizních novin" velkohubě vytrubují o "nevídaném ekonomickém růstu" a o 3 minuty později o "neschopnosti mladých vydělat si na bydlení", kterýžto "problémeček" už tak sráží ubohou porodnost v Česku. Která z těch zpráv je "fake" a pokud žádná - kdo vysvětlí rozpor ? Zboží nenápadně drahne - Kaufland je "žluté peklo" plné nálepek "diskontní cena" což je jejich způsob jak důchodcům zamlžit, že se jedná o zdražení ( protože tito si to pletou se žlutou nálepkou "akční cena" ).

Kradení zatím pokračuje potichu dále. Lilium" Rittig už nemusí těžit zlato ve sklepení Pražského Magistrátu. Naopak do "vyhlášky" se prosadí, že "kvalitní" zdravotnická technika ( nebo cokoliv jiného ) za kterou se dostávají Euro-dotace je jedině od "firmy X". Však co, Brusel si vytiskne další Eura. "Těžba zlata" pak probíhá nákupem akcií "firmy X" nebo ještě lépe "distributora Y - exkluzivního dodvatele sofistikovaných technologií firmy X". Vše striktně legálně, podle paragrafů obchodního zákona.

Navzdory nepříznivé současnosti zůstávám optimistou. Zastánci zdravého rozumu označovaní oxymoronem "pravicoví fašisti" vyhrávají většinu svobodných voleb po celém světě. Evropská unie má před sebou poslední pětiletku ( čekáme až Juncker promluví na Červeném hrádku ). V období šoku ze zhroucení EU se snad budeme schopni zbavit nejkřiklavějších "vymožeností", které nám bestie vnutila. Stovky tisíc oblekových vysavačů euro-dotací budou vrženy do reálné ekonomiky, kde není chlebíček tak snadný, ale práce kterou děláte je ostatním k užitku a nikoliv ke škodě. Jediná otázka mě trápí už nějaký čas - kde je dnešní ekvivalent "Prognostického ústavu" kde by si pragmatičtější část dnešního establishmentu vychovávala reformátory a uklizeče svinčíku, který po ní zbyde.

Ortho-management, Cargo-management, Thanato-management

23. října 2018 v 5:45 | Petr |  Filosofování
Na tomto blogu se některá témata usídlila jako štěnice. Třeba Peterův prinicip, který říká "každý je povyšován tak dlouho až se dostane na místo, které nezvládá". Nebo Moravcův paradox, který říká že co je pro lidi jednoduché je pro počítače / roboty nepřekonatelný problém a naopak.

ERGO třeba obchodníci na burze jsou dnes z 99% počítačové programy, zatímco neexistuje na světě robot, který by důchodům "ležákům" v LDN myl pokaděné zadky. K tomu jsem podle spisovatele Františka Nepila, který na to přišel zavedl ještě "Nepilův paradox" - tedy "burzovní analytik", za kterého pracuje software - dostává těžké prachy, zatímco popeláři, uklízečky, kuchaři, ošetřovatelky, a další, za práci jejich rukou nemáme náhradu, jsou rádi když k minimální mzdě dostanou pád stovek příplatku.... nebo taky ne. S Moravcovým a Nepilovým paradoxem souvisí celá oblast "high tech technologií". Noviny mají plno keců o "Průmyslu verze 4.0", ve skutečnosti ale high tech firmy krachují, částečně i kvůli přepísknuté robotizaci ty ostatní neshánějí roboty a umělou inteligenci, nebo "inženýry z Afriky", ale obyčejné dělníky z Ukrajiny a Srbska.

Zdálo by se, že tím jsme zákeřnosti práce ve firmách probrali dostatečně, ale v poslední době jsem si všiml, že ve společnosti hraje důležitou úlohu ještě třetí fenomén a to je tzv. '"Cargo-kult" zvaný též "šílenství cargo". CARGO - v agličtině "náklad". Celé "náboženství nákladu" vzniklo asi takto : Když Američani bojovali proti Japoncům v Pacifiku, na kdejakém zapadlém atolu bylo vojenské letiště, kam létaly nákladní letouny, které vozily, potraviny, oblečení, boty, žvýkačky, barevné časopisy, alkohol a cigarety a spoustu daších věci, které z rukou vojáků prosákly i mezi domorodce. Pak válka skončila, letouny odletěly a domorodci, kteří ne-zcela pochopili vztah příčiny a následku si vyrobili z bambusu, kokosů a palmového listí letištní věže, sluchátka, vysílačky, radary. Pohybovali se po troskách letiště přesně jak to viděli u Američanů a mysleli si, že tím "železné ptáky" s fajn zbožím ( cargem ) přílákají zpět.

Ptáte se jak toto souvisí s managementem ? Souvísí a hodně. Existují totiž dvě vnějškově stejné, avšak principiálně zcela odlišné metody práce manažerů :

Ortho-management - Orthos - ve starořečtině "správný'" je to, co vidlák rozumí slovem "vedení" = správa firmy tak, aby fungovala jak má. "V pondělí táta práci rozdělí.... v úterý dá nám čisté zástěry .... ve středu už to s rýčem dovedu ... ve čtvrtek ryju jako krtek ... " Jasné ?

Cargo-management : Čtenářové už tuší oč jde. Tedy součástí managementu jsou věci s ním neodělitelně spojené. Porady, zápisy, memoranda, směrnice. To vše tam je a navenek to vypadá jako opravdové řízení firmy, ale smysl - to jest "vést firmu správně" - tam není. Jistě se ptáte k čemu takový management je a jestli takový vůbec existuje ? Přestavte si tedy celou státní správu. Existuje požadavek na nesmiřitelně spravedlivé a efektivní zákonodárství, soudy, policii, státní zastupitelství ? Nesmiřitelně efektivní řízení veřejných výdajů ? Nebo takový personál pro provoz - Euro-dotovaných "projektů", které musí formálně pracovat alespoň 5 let než se z předražené prázdné budovy udělají kanceláře. Nebo multi-národní megakorporace : Představte si, že máte 30 pater manažerů na centrále v USA a 20 pater manažerů na "pobočce" v Německu, ale výrobu máte v Číně. Západní manažeři si myslí, že něčemu velí, ale je tomu skutečně tak ? Poslechne Číňan příkazy vymyšlené 24 letou slečnou - "bakalářkou korporátní komunikace", zejména pokud uvážíme, že Číňani mají 4000 let tradice zakrývání reality i vlastních úmyslů a lhaní císařským úředníkům ?
Když Cargo-management škobrtne, což se po jisté době neodvratně stane - je z něj Thanato-management. Thanatos je starořecký bůh smrti. Tedy přivedeme Vaši firmu "zu grunde" jak říkají bratři Němci. Velký problém současnosti je, že nemůžete napsat inzerát "hledám vedoucího na hovno", proto se všichni tváří že hledají Ortho-managery ačkoliv podrobnou analýzou by se zjistilo, že jejich potřeba je jiná. Ba dokonce jsem viděl ve své praxi ( a vy jisté též ) jak tragické následky má opačný omyl. Když firma hledá skutečné Ortho-manažery, ale místo nich přijme Cargo-manažery, které včas nepozná a když na to přidou jsou z nich už Thanato-manažeři.

Protože se o tom nedá otevřeně mluvit navrhuju následující nenápadné značení. Pokud v inzerátu bude hedáme _vedoucího - bude to znamenat že je poptávka po Ortho-manažerovi a podtržítko zdůrazňuje, že je žádán člověk, který se střízlivě drží při zemi. Pokud bude napsáno hledáme #vedoucího s "hashem" znamená to že je poptáván Cargo-manager s profily na desítkách profesních sociálních sítí a s pracovním výkonem tamtéž. Pokud někdo bude poptávat +vedoucího - křížek naznačuje že se jedná o případ z nejsmutnějších a je žádán člověk, který například zničí konkurenční podnik koupený v rámci "nepřátelského převzetí" mezi pobočkami konkurenčních megakorporací.

Tyto užitečné prefixy se samozřejmě mohou používat obecně, třeba že poptáváte _instalatéra, když opravdu tečou trubky, ale když potřebujete lidi do špitální údržbářské čety budou vám stačit #instalatéři a #elektrikáři. Ba někdy budete dokonce poptávat +elektrikáře, když chcete aby dráty konečně vyhořely a mohli jste požádat o Euro-prachy na rekonstrukci. Jenom pak je třeba doufat že k pořáru přijedou _hasiči, nikoliv +hasiči, což mě vede k další myšlence : Nezanedbatelnou výhodu je, že pokud dojde k průšvihu - vždy se můžete vymluvit, že jste v jedno-znakovém prefixu udělali překlep.

Takže doufám že tímto končí nejasnosti zda je žádána _láska nebo #láska, pokud zjišťujete ceny v nevěstinci, případně +láska, pokud hledáte partnera-pervitinistu. Zdali je poptávána _práce nebo #práce a jestli za ni bude #výplata nebo +výplata, protože _výplata už od pádu protektorátu neexistuje.

Jasné ?

Jak jsem asi konečně pochopil prutové antény

16. října 2018 v 7:22 | Petr |  Elektro
Věc se má takto : Evergreenem tohoto blogu ( a zejména některých čtenářů ) je "kojíci lampička" - což je LED světlo - nyní dislokované v "pánské pracovně" svítící dveřmi do chodby, aby paní Kubáčová viděla pod nohy, když celou noc kmitá ( kmitáme ) na trase ložnice - dětský pokoj, abychom nějak "zpacifikovali" dceru, která má potřebu spánku asi 2x20 minut denně. Když jsem lampičku postavil - živil jsem ji z laboratorního zdroje, který má klidovou spotřebu bez zátěže kolem 10W. To se lakomému vidlákovi zdálo mnoho tak jsem lampičku přepojil do "vysílačkového" zdroje, který je stavěn na dlouhé hodiny "na příjmu" a má klidovou spotřebu bez zátěže jenom 2W, což u lampičky s vlastní spotřebou 4W je výrazný rozdíl.

Na vysílačkový zdroj je ještě pořád napojena vysílačka - CB rádio Dragon 485 - dlouhodobě vypnutá, kterou jsem nedávno zkusil zapnout. A kupodivu - lidi jsou otráveni cenzurou a intrikařením na Facebooku do té míry, že alespoň v našem regionu "pásmo občanských radiostanic" zvané Cymbál opět ožilo a to nejenom důchodci. Moje první vysílání po letech skončilo studenou sprchou, kdy jsem dostal report : "Pěkný čistý signál, ale žádná modulace" - jakože vysílám jenom ticho. Vytáhl jsem někde staré schéma radiostanice, a z toho vyplynulo, že v mikrofonu je trimr, který bude patrně mít zoxidovaný jezdec, takže se signál z mikrofonu nedostane do stanice. Kouzlo je v tom, že moji radiostanici jsem koupil někdy v prosinci 1998 ( cestou a v euforii ze své první biochemické přednášky "v Karlově Studánce" ) a do roku 2007 s námi jezdila po expedicích. Plast mikrofonu byl neustálým držením ve zpocených rukou natolik zkřehlý, že místo odšroubování šroubku se mikrofon prostě rozpadl, jako kdybych píchnul šroubovákem do vajíčka.

Proto jsem koupil nový mikrofon, na kterém lze objasnit vojenský termín "ojebávka". Například mikrofon měl mít "dynamickou mikrofonní vložku". Tudle nudle Smolíčku Pacholíčku - místo dynamického mikrofonu je uvnitř jen plechové kolečko, aby se za mřížkou "něco lesklo" a zvuk snímá klasická ( a nejlacinější ) elektretová kapsle, která ani nemá připojené napájení, takže pokud máte stanici bez napájeného mikrofonního vstupu - půjde z mikrofonu zase jen ticho. Výsledkem je, že z mikrofonu po "přestavbě" zbyla jenom podsvětlená tlačítka a celá ostatní elektronika uvnitř je z "mých vývojových dílen". Za mikrofon jsem dostal "pochvalu nepochvalu" jakože moje modulace je příjemná, pro moji stanici typická, avšak nikoliv "expedičně uřvaná", což je ten ideál, kterého se všichni snaží dosáhnout.

OK to by byla otázka mikrofonu - zbývá však otázka antény. "Nejlepší anténu v okrese" - Ringo Ranger - vysoko nad městem s volným obzorem 360 stupňů dokola jsem nechal "na starém bytě". Když jsme se stěhovali, přidělal jsem na parapet za okno nového bytu anténu "magnetku, aby mi to nebylo líto", protože jsem s žádným vysíláním ani nepočítal. V pradávných dobách jsem dělal furianta. Na "dobročinné dražbě" antén - jejíž výtěžek šel na nějakou charitu, jsem "vydražil" tolik antén, že dodnes mám plný sklep, včetně exotických jako je, lodní anténa typu "broomstick", atd. Problém však je s kokotovitými sousedy ( čest výjimkám, abych neurazil ), díky kterým zůstanu u "magnetky za oknem" dokud současný byt ( s gustem ) neprodáme obchodíkům s chudobou, výrobcům pervitinu, pěstitelům marihuany nebo prostitutce s prošlou expirací a nepřestěhujeme se jinam.
ERGO jsem spíše ze sportu začal studovat jak vyrobit "nejlepší možnou magnetku" - tedy anténu, která se původě přidělávala velikým placatým magnetem na střechu auta a plech auta sloužil jako "zemníci rovina" alias "protiváha". U vysílacích antén samozřejmě nelze použít "prut jakékoliv délky" - anténa musí být přizpůsobena vysílací frekvenci a při vysílání se na ní "nakmitá" slušné napětí ( v tisících voltů ). Koho kopla vlastní anténa když omylem zavysílal do prutu, jehož kovové části se dotýkal - určitě mi to potvrdí. Obecně platí že "základní anténa" se kterou se porovnávají všechny ostaní je "půlvlnný dipól". Vysíláním do tohoto dipólu se na koncích dipólu nakmitá vysoké napětí a uprostřed dipólu, v místě napájení je maximum proudu ( vizte obrázek nahoře ).
Dipól je možné obrátit i svisle a dokonce jednu jeho polovinu nahradit "nekonečnou dokonale vodivou plochou" ( to jako "protiváhou" = střechou vašeho auta ), ve které se druhá půlka dipólu "virtuálně zrcadlí". Tím vznikne "anténa čtvrtka" neboli čtvrtvlnný dipól a ten už má zatraceně blízko k "magnetce na střeše". Problém "čtrtvlnného dipólu" na střeše je v tom, že pro CB pásmo má tento délku ( u běžné tloušťky tyčky s obvyklým zkracovacím koeficientem ) - 265 centimetrů, což nebrání některým Američanům takovou anténu na autě vozit. My ostatní máme raději antény kratší. Nicméně je nutno poznamenat, že účinnost antény kratší než 1/4 vlnové délky klesá s druhou mocninou délky ( velmi přibližně ) podle vzorečku
I = (L*F/75)2
Kde L je fyzická délka "prutu" v metrech a F je frekvence v MHz. Tedy elegantní "magnetka" délky 30 cm "pobere" jen kolem 1% signálu své velké 2,65m kolegyně. Ergo "moje magnetka" za oknem má 145 centimetrů což odpovídá 26% signálu ze "čtvrtky".
Anténa je LC obvod. "Cívka" v tomto obvodu je ten drát, a kondenzátor je kapacita proti zemi - ergo když je anténa krátká znamená to, že je "drátu málo" a tudíž převládá kapacita antény. Aby se taková anténa jevila radiostanici jako mnohem delší - musí se někde do antény zamontovat cívka, která "dodá indukčnost". Problém takové cívky je, že sice něco málo vyzařuje, ale rozhodně ne tolik jako anténní prut. Pro výpočet indukčnosti cívky jsou sloužíté empirické vzorce, ze kterých vyplývá, že čím je cívka blíže hornímu konci antény tím její indukčnost musí být větší. To naznačuje, že "ne všechny prutové atnény jsou stejné". Což naznačuje, že mému vozorečku navzdory budou některé "zkrácené" antény účinnější než jiné - i při stejné délce.
Radioamatéři válčili s délkou antén od nepaměti, proto už v roce 1953 vyšel článek, který mě osvítil. Pokud máme řadu antén stejné ( zkrácené ) délky pak nejlépe vysílá ta, kde průběhy proudů a napětí nejlépe kopírují půlvlnný ( čtvrtvlnný ) dipól. Je tedy žádoucí aby v patě čtvrtvlnné antény byla kmitna proudu a zároveň na konci antény byla kmitna napětí ( jako u poloviny dipólu ). Běžná "magnetka z obchodu" toto nesplňuje, protože ( kvůli nejmenší indukčnosti a tím nejlacinější výrobě ) má v patě cívku, která téměř nevyzařuje, proto ten vzoreček s druhou mocninou.

ERGO - výsledek mého bádání : Pokud máte anténu kratší než 1/4 lambda jsou 2 možnosti jak ji učinit "nejúčinnější možnou" :
 • "Napěťová anténa" , která má cívku v 1/2 - 2/3 výšky. Napětí kopíruje stav u čtvrtvlnného dipólu - s proudem je problém, protože v místě cívky vzniká "diskontinuita" - tedy fáze proudu těsně nad a těsně pod cívkou se výrazně liší.
 • "Proudová anténa" , která má na horním konci "kapacitní klobouk" - vodivý disk o průměru přibližně 1/3 rozdílu mezi délkou antény a 1/4 vlnové délky. I tyto antény mívají v patě malinkatou cívku, která kompenzuje "kapacitu klobouku", a dolaďuje anténu na přesný kmitočet. U této antény proud kopíruje průběh na čtvrtvlnném dipólu. To jest maximum proudu není ( zbytečně spálené ) v cívce, ale kapacita klobouku nutí proud kmitat nad cívkou to jest v základně antény, avšak na konci antény v místě kapacitního klobouku není maximum napětí - přesněji je, ale v kvůli posunům fáze v daleko nižších kilovoltech než u antény plné délky.
Znamená to že "drátek" délky 30 cm s cívkou nikoliv v patě, ale ve výšce 15 - 20 cm bude vysílat jako 265 cm dlouhý prut ? Tušíte na 100% že odpověď je NE. Protože jedna věc je, že začátek i konec proutku rezonují přesně stejně jak by rezonovala "anténa čtvrtka" a druhá věc je že tato rezonance se odehrává 9x blíže u sebe než u "čtvrtky" a tudíž nezanedbatelné množství energie se zničí interferencí, která u antény plné délky naopak signál zesiluje.

Ergo doporučení pro kupce "magnetky"
 1. Délku ničím nenahradíš, proto v prvé řadě preferujte ty nejdelší antény jaké si můžete dovolit.
 2. Při stejné délce - čím výše je cívka tím lépe.
 3. Obě pravidla aplikujte s rozumem - "Rozdílem délky i rozdílem polohy cívky" se myslí podstatné rozdíly, nikoliv 1% a méně. Anténa délky 145 cm s cívkou uprostřed bude navzdory bodu 1 lepší než anténa 150 cm s cívkou v patě.
 4. Pokud chcete pokusničit s "kapacitními klobouky" - jen do toho. Problém je, že třeba u mojí 145cm dlouhé antény tento vychází na průměr přes 40 cm a to je na umístění "do okna" ( v baráku plném idiotů ) prostě příliš.
A když už jsme u toho - zcela stejná pravidla platí i pro "pendreky" do ručních radiostanic, protože i tam se u CB jedná o "zkrácené čtvrtky" jenom jako "zemní rovina" alias "protiváha" slouží sama radiostanice a vaše ruka.

Jasné ?

Dnes mám téměř chuť udělit nějakou "radu pro blondýny" jako v dávných dobách. Místo toho jenom dotaz : Tušíte, co znamená, když si radio-důchodce na pásmu stěžuje : "protiváha mě nechce putit do hospody ?" Jenom napovím, že zaujetí ARRL příručkou v tom není.

Neschopnost zastavit uprostřed.

9. října 2018 v 5:26 | Petr |  Filosofování
Siddhártha Gautama zvaný Buddha prohlašoval : "Struna příliš volná nehraje a struna příliš napjatá praskne.". V celé řadě případů je tedy rozumné držet se "zlaté střední cesty", ale na druhou stranu každý v mládí slyšel "kompromisy to sú krysy" a například v oblasti politiky "flexibilní kompromisáři státotvornéhno typu" jsou vyloženě odporní a v dnešní době, kdy škrtem pera lze zničit společnost, která vás zrodila - dokonce nebezpeční.

Otázkou je zdali existovaly společnosti a také jejich vůdci, kteří zároveň byli dosti rozumní ke "zlaté střední cestě" a zároveň nebyli "flexibilní gumy", které slíbí cokoliv. Napadá mě Masaryk, a před ním snad některá (!!!) šlechta v období "Babičky Boženy Němcové" až někam do minulosti k reformám Marie Terezie. Pak tady byla období vyloženě extrémistická a netolerantní : běsnění Husitských válek nebo doba "obnoveného zřízení zemského" za Třicetileté války.

Pozoruhodná je otázka jak dochází k přechodu od doby "kompromisní" k době "nekompromisní". Malá menšina "nekompromisních jedinců" tlačí a tlačí na kompromisní většinu, která díky tomu "posouvá zlatou střední cestu" stále více ke kraji - až "není kde ustoupit". Když to takto čtete jistě nelze nemyslet na spoustu fenoménů dnešní doby : "práva" menšin, "ochrana" životního prostředí, exhalace automobilů, energetika, průmysl, "Směrnice Evropské unie" a spoustu dalších věcí, které ač vytrubovány jako "kompromis" ve skutečnosti tlačí společnost ke hraně útesu. A kdybychom náhodu neměli dost vlastních "bojovníků proti zlaté střední cestě" - máme tady miliardu mohamedánů s trestem smrti i za "zakolísání ve víře".

Neméně pozoruhodný je přechod od "doby nekompromisní" zpátky k době kompromisní. Ojediněle se stává, že nekompromisní menšina se stane většinou a jí prosazovaná věc normou. Občas k tomu dojde u věcí nekontroverzních avšak veřejnosti málo známých, třeba u (užitečných) technologických zlepšení. Nikdo nesvítil petrolejkou "ze zásady", pokud si mohl opatřit elektrické světlo..... Téměř nikdy se takový posun nepodaří u kontroverzních a politických záležitostí, jak by si přáli aktivisti. Tam je běžný jiný průběh věcí : Příklad : Francouzská šlechta 18. století. dává okázale najevo svůj majetek. Marie Antoinetta nikoliv ze zlého úmyslu, ale z totální dezorientace v realitě radí hladové chudině : "když nemají chleba, ať jedí koláče", až struna praskne a do začátku Napoleonských válek vyhubí gilotina ( = několik vln nesmiřitelných revolucionářů ) prakticky veškerou šlechtu i většinu tehdejší francouzské iteligence a střední třídy. Pak nastoupí Napoleon Bonaparte, který je úlevou proti revolučnímu běsnění, ale ani on není přítel kompromisu a po jeho definitivní porážce v roce 1815, to jest 26 let od dobytí Bastilly, je celá Evropa natolik unavená ( a vyvražděná ), že se sejde na Vídeňském kongresu, kde domluví "kompromisní pravidla", která v jisté formě platí dodnes.
Totéž Německo mezi válkami, totéž Rusko, kde "únava ke kompromisu" dodnes nenastala. (Od roku 1905 !!). Totéž africké státy, kde po pádu kolonialismu vládne tuhý ( černý ) rasismus. Historie naznačuje, že kyvadlo vychýlené do jedné krajnosti nelze zastavit uprostřed. Proto bude zajímavý pohled na současnou realitu. S mírnou nadsázkou lze říci, že neo-marxističtí intelektuálové tlačí společnost do krajnosti už od 60. let a jsou překvapení silou protitlaku, který způsobili, protože dnes už téměř není kam ustoupit. Možná jednodušší, protože od naší reality vzdálenější, bude pohled na současnost v USA. Levice od Clintona po Obamu tlačila modernistickou "agendu" tak dlouho až přišel Donald Trump, který sám není nijak bigotní ale je prvním pohybem kyvadla letícího opačným směrem. Aktivisti chtěli sňatky příslušníků třetího pohlaví a místo nich dostanou absolutní zákaz potratů. Chtěli "vědecky" bojovat proti globálnímu oteplování a místo toho dostanou placatou Zemi nesenou 4 slony na hřbetě želvy, stvořenou v roce -4500, za 7dní, kde Adam v Ráji loví dinosaury.

Evropská realita je nám bližší a proto poněkud mlhavější. Nicméně i zde to vypadá, jako kdyby jedny nesmysly měly být nahrazeny jinými nesmysly než se kyvadlo, po několika kmitech, "únavou" zastaví uprostřed. Tušíte o čem mluvím ? Italská vláda, která má na svém území milion migranů ze zanedbaných poměrů v Africe je přesvědčena o škodlivosti očkování. Jelikož to jsou radikálové ve věcech užitečných musíme vzít v potaz, že jsou radikálové i ve věcech škodlivých. "Velbloud táhne, ale smrdí" říkají bratři Arabové. Myslím, že i v Česku po celou dobu "pravicové kontrarevoluce" vidíme tento fenomén. Podivuhodné a médii vysmívané názory od lidiček z bývalých "Věcí Veřejných", přes Okamurovce po Zemana.

Máme tedy tedy zatratit Okamurovce i Zemana, protože až vykonají dobré, budou setrvačností konat zlé ? Máme místo nich volit "státotvorné gumy", kteří ve smrádku vládních kanceláří škodí už desítky let ? Nebo ( marně ? ) hledat masarykovskou osobnost, krerá by věděla i v "nekompromisní době", kde jsou hranice a kde je "zlatý střed" ? Čistě osobně jsem trochu frustrovaný z představy, která se rýsuje přede mnou. Totiž, že současná "nová šlechta" mě okopává kvůli "primitivismu" a budoucí "ještě novější šlechta" mě bude okopávat kvůli "elitářství", protože podporuju a vidím nutnost porážky současného blbismu, ale nejsem nadšen z pravděpodobného nástupu nového blbismu - zrcadlově obráceného.

V každém případě nejlepším bojem proti houpajícímu se kvyadlu je být si vědom co je čí propaganda a mít povědomost o reálném světě. Takové informace se nejlépe získají studiem věcí stojících mimo politiku a v politice - názorů všech soupeřících stran a intenzivním přemýšlením co do sebe zapadá a co ne. Proto opakuji opět a neustále : STUDUJTE, PŘEMÝŠLEJTE, NIKOMU ( bezmyšlenkovitě ) NEVĚŘTE !!!

Second system effect

2. října 2018 v 5:18 | Petr |  Příroda
Asi vypadám jako Brouk Pytlík, který věděl všechno, neb se vylíhnul v zábradlí kina "Osvěta", ale je na důvěře čtenáře aby nějak přijal, že v jisté době jsem měl ambici radikálně zlepšit způsob jak jsou v Česku vyšetřovány moče. Od té doby jsem považován za "experta" na tyto věci. Dnes žijeme v době automatizace, proto převážnou většinu močí nevyšetřují laborantky mikroskopem, ale "analyzátor" nafotí vzorky digitálním mikroskopem a pak v nich umělá inteligence počítá buňky. Nezanedbatelnou částí mé práce jsou občasná testování takových analyzátorů, abych mohl veřejnosti i výrobcům poskytnout nějakou zpětnou vazbu.

Takže jsem testoval vskutku výborný stroj "Firmy X". Opravdu výborný, bez jakékoliv ironie. Proto, když u jednoho z mých zaměstnavatelů nastala nutnost takový stroj koupit doproučil jsem "stroj X". Problém byl v tom, že "Stroj X verze 1" měl zásobník na 100 močových papírků a tudíž byl schopen vyšetřit jen 100 močí najednou, což při jeho rychlosti 60 močí za hodinu znamenalo jen 100 minut samostatné práce. Nevím jak v zahraničí, ale v česku jsem za 20 let praxe NIKDY neviděl, že by jakýkoliv automat pracoval 100 minut bez dozoru obsluhy, nicméně management "firmy X" si vymyslel "Stroj X verze 2" který měl mít zásobu 200 indikačních papírků. Aby se do bedny přístroje vešel druhý podavač na papírky, musela se kovová dráha po které se papírky posouvaly rozdělit na 2 kusy, což mělo 2 důsledky:
 1. "Druhý" podavač byl natolik nespolehlivý, že servisní technici od "firmy X" zapřísahali uživatele, aby jej nepoužívali.
 2. Dělená dráha pro papírky byla zdrojem poruch i pro papírky z původního podavače č. 1
Jasné ? Budiž tedy dnešní článek varováním pro všechny bastlíře, elektro-vidláky, inženýry a "vývojáře" ( pokud mě takoví ještě čtou ), aby si dali pozor a zlepšovali věci ze 70 na 90%, ale nikoliv už z 90 na 110%. Jistě jste pochopili, že představa, že vše vylepšíme o 100%, výsledkem čehož je paskvil se jmenuje : "fenomén druhého systému" neboli "second system effect".
Myslím, že softwarové firmy by mohly vyprávět. Třeba všechny "sudé verze" Microsoft Windows, po kterých následovaly opravené a ořezané "liché verze", které většinou byly úspěšné. Ale když už probíráme tu legraci s "močovými analyzátory" klidně můžu pokračovat. Nedávno jsem s kolegyněmi testoval asi 6 močových analyzátorů, který z nich je nejlepší, aby si jej v mnoha kusech koupil jeden z mých zaměstnavatelů.

Existuje v oblasti močové analytiky globální megakorporace, která až příliš uvěřila vlastnímu marketingu a předpisům. Tedy digitální mikroskop nafotí moč, spočte buňky a protože zatím nevládne důvěra v umělou inteligenci - musí každý stroj obrázky se spočtenými buňkami ukázat lidské obsluze. Ta se podívá a případné chyby opraví stylem, že "vezme lasem" špatně určené buňky a označí je jako správný typ, čímž se výsledek přepočte.

Zmíněná korporace Y, ale "v rámci bezpečnosti" zvolila jiný postup : Když stroj nějakou buňku nepoznal bylo třeba kliknout na buňku otevřelo se okno "Změnit buňku" pak se kliklo na "Nový typ buňky" a pak ještě na potvrzovací "Opravdu chcete změnit typ Buňky ? Yes - No - Cancel". Tím se oprava desítek chybně spočtených buněk ( běžné množství v některých vzorcích ) z jednoho "táhnutí lasem" stala hororem na stovky kliknutí.

Takže jsem dealrům od firmy řekl : "Hardware je krásný, ale kvůli softwaru tento stroj pronikne do holdingu - jen přes mojí mrtvolu!" A dealeři firmy jakože to vědí, ale nejsou schopni přesvědčit zahraniční centrálu firmy, že tuto funkci je třeba přepracovat. Takže přivezli ze zahraničí mladého, avšak vysoce postaveného manažera - ne nepodobného našemu dnešnímu ministru zdravotnictví, v proužkovaném obleku a drahých botách. Ten mluvil 10 jazyky, ve kterých jsme diskutovali o "Změnit buňku - Yes - No - Cancel". Kteroužto funkci urputně hájil, neb ji "odsouhlasilo představenstvo".

Takže jsem mu poněkud rozčileně řekl : "Jestli i nadále budete vlastnímu marketingu věřit více než reálným zákazníkům - tento stroj bude neúspěšný!!" Po této větě čeští podřízení tohoto muže úplně mřeli a snažili se zmizet pod židlí. Radu o "second system effectu" dostal mladý muž ještě s sebou na cestu. Zapsal si ji drahým perem do krokodýlího diáře. A výsledek ?
 1. Nejbližším uprgradem softwaru "přístroj Y" dostal schopnost "vzít buňky lasem" a hromadně změnit jejich typ.
 2. "Výběrové řízení" přesto vyhrála sprostá a otrocká čínská kopie úplně první verze "přístroje X" - toho co měl prostor jen na 100 proužků.
Hezké ne ?

Inspirace není

25. září 2018 v 5:30 | Petr |  Filosofování
Ano tento článek je omluva. Jsem natolik zapřažený v práci a díky psům a dceři, kteří s námi všichni spí v manželské posteli natolik unavený, že musím napsat jenom : nezdržujte se dnes tu nic rozumného psáno není.

Stejně jsem chtěl napsat nějaký techno-optimistický článek třeba jak členové Strany Zelených budou jezdit za předvolební propagací v autě hnaném syntetickým buthanolem z budoucí pražské thoriové jaderé elektrárny, nebo jak američtí Republikáni v mimořádných volbách ovládli 70% mexickou majoritou obydlený senátní obvod 19 v Texasu, kde republikán nebyl senátorem 139 let.

Místo toho se člověk dozvídá jak se ve škole i školce chovají nezvladatelné "bio-děti" jejíchž rodiče si myslí, že slušné chování je určeno jen pro komunikaci plebsu s "novou šlechtou", za kterou se považují. Nebo zábavná historka z víkendu o "Rómovi pod vlivem substací", který celou noc zvoní na laboratoř, kterou si plete s lékařskou pohotovstí a nepamatuje si, že u stejných dveří už několikrát zvonil....

Takže ještě jednou - čtenářové odpusťte, není inspirace a není ani čas.

Televizor ještě nevyhazujte

18. září 2018 v 5:23 | Petr |  Internet
Přibližně desátý článek po založení tohoto blogu se jmenoval "Blogujme rychle bo sa stmívá", protože cenzura internetu byla už tehdy v roce 2011 jasně zřetelná, přestože od této doby se cenzurou internetu zabýváme na tomto blogu každého čtvrt roku je na čase zabývat se cenzurou opět - tentokrát poněkud obecněji.

Tedy máme tady politiky a korporacemi milovanou Evropskou Unii, která má následující styl práce : Chtěla se stát evropským superstátem, a třeba pokud by to 20 let poctivě a upřímně probírala se svým obyvatelstvem, třeba by na to kývli, ale 20 let je za hranicí volebního období a moc je třeba uchvátit ryhle. Takže vymysleli evropskou ústavu, nad kterou nevládla shoda. Ratifikace této ústavy dopadla katastrofou, protože Holanďani a Francouzi ji odmítli v referendu, předpokládám že ze dvou hlavních důvodů :

 1. Jednání "o nás bez nás" hrubě uráží jejich národní hrdost.
 2. ústava patrně neobsahovala co by obsahovat měla, tedy tři základní komponenty spravedlivého federálního státu :
  1. Dvoukomorový parlament, kde horní komora je volena tak, aby blokovala přehlasovávání malých států velkými
  2. Jmenný seznam federálních kompetencí
  3. Výslovný zákaz strhávat na sebe další kompetence, jejichž předání neschválily JEDNOMYSLNĚ všechny státy federace.
Takto to mají Američani a s jistým drhnutím jim to téměř 250 let funguje. OK takže potajmu připravovaná ústava byla smetena ze stolu, takže postupujeme pěkně po Evropsku - text ústavy znesrozumitelníme právničtinou a nabídneme ji opět pod jménem "Lisabonská smlouva", která k nedostatkům původní ústavy přidává ještě horu další Euro-buzerace. Jestli si dobře pamatuju, Klaus odmítl tento paskvil podepsat a tak mu havlisti hrozili dokonce psychiatry - Souostroví Gulag se vynořuje na obzoru.

OK to máme politiku, ale pak tady máme spoustu dalších "Euro-kompetencí" : žárovky, vysavače, rum, "ochranu autorských práv"....Nejprve tedy Američani vymysleli legislativní návrhy zvané SOPA a PIPA, které byly zcela ve stylu "boje proti terorismu" George Bushe mladšího - tedy vláda USA nařizuje poskytovatelům Internetu, velkým webovým stránkám, vyhledávačům a všem ostatním - jak mají zmršit své služby aby "správně bojovaly" za to co Bush uznal za vhodné ochranu autorských práv.

Paralelně s tím Evropská unie ( tajně ) připravila smlouvu ACTA, která byla téměř totéž jako SOPA a PIPA jenom psaná v Euro-úředickém ptydepe. Protesty veřejnosti proti všem těmto třem smlouvám probíhaly prakticky paralelě, v lednu 2012 a všechny tři tyto paskvily v Americe i Evropě byly smeteny ze stolu.

OK, pak se ale stalo to, že Donald Trump vyhrál prezidentské volby. A to tím způsobem, že on psal 140 znaků dlouhé zprávičky na Twitter a tím porazil multimiliardovou mašinérii globalistické propagady známou pod krycím názvem "média". Od té doby se boj přiostřil a už se nejedná jenom o drobné technikálie, třeba že hudební byznys zaspal nástup MP3 formátu a nejraději by prodával pořád CD jako v osumdesátkách. Dnes se "pravdivými informacemi" například že : dva Afgánci kopali mladého Němce do hlavy až umřel na srdeční infarkt, bojuje proti "fake news" a "ruské propagandě" , jako když důchodkyně na Facebooku k tomu článku napíše : "No věřili byste tomu ?!"

Proto Euro-papaláši našli starou USB flashku s textem smlouvy ACTA a začali ji přepracovávat na "nové poměry". Vezmeme-li jako příklad dvojici Euro-ústava/Lisabonská smlouva, lze očekávat, že nová "ochrana autorských práv" bude daleko nesrozumitelější a za tou nesrozumitelností daleko parchantovitější. Jenom z diskuse s nějakým Euro-poslancem v rádiu mě zaujalo, že vyhledávače by měly preferovat "ověřené informace z oficiálních zdrojů" - jakože když vás kopou do hlavy, dostanete infarkt. Navíc by za sebekratší informaci ( třeba jenom odkaz ) měly jejich autorům platit. Vyloženě se těším až mi Google bude posílat prachy za informace, které vy, moji čtenářové, hledáte na tomto blogu ;-)) Ve skutečnosti se samožejmě jedná o pokus o návrat do před-internetové doby, kde pravda byla co řeklo CNN a lež, když babiny nad tím kroutily hlavou.
Takže se konečně dostáváme k meritu článku. To jest -vzal jsem za vzor jeden svůj dřívější článek a v podobném stylu vypracoval "Kubáčovu předpověď vývoje Internetu" :

Internet verze -1 : Na prvním programu vykládá Jakeš o cestě "delegace" do Sovětského Svazu a na druhém programu vykládá Bilak - jak JZD bojují o zrno.

Internet verze 0 : Ve vyhledávačích, které byly před Googlem zadáte "návod na výrobu jaderné zbraně" a dostanete detailní plány včetně emailu na Iránce, který vám sežene plutonium. Pokud zadáte : "sex s mrtvými erosenkami" - dostanete i toto v udivujících detailech. - Překonaná verze

Internet verze 1 : Fungoval ještě před pár lety. Pokud hledáte totéž co ve verzi 0, dříve nebo později se na váš počítač přijedou podívat pánové se samopaly. ( Proto to laskavě nedělejte, nebo mě alespoň nejmenujte ! ) Nicméně Google prohlašoval "don't be evil" tedy "nebuď zlem". Sociální sítě pod právní obezličkou, že vy sami jste svéprávní a zodpovědní za to co píšete, zveřejnily všechno, až kvůli tomu Trump vyhrál volby.

Internet verze 2 : technicky stejný jako verze 1. Google změnil své heslo na ( svazácké ) "do the right thing" alias : "dělej správnou věc". Umělá inteligence na pokyny "Center pro boj s nepravdivými zprávami" cenzuruje co si zamane. až se dovíte že "Mikuláš Koperník byla žena"... Funguje dnes.

Internet verze 3 : Vláda zablokuje všechny servery, nad kterými nemá kontrolu, což jsou všechny důležitejší servery v zahraničí - pokud se znelíbíte - informace, které jste zveřejnili zmizí bez slovíčka vysvětlení a pokud se v tom budete příliš vrtat - zmizíte taky. Příklad : Čína, která se touto i dalšími věcmi vrací na "předvoj" civilizačního vývoje.

Internet verze 4 : Vláda provozuje všechny servery, kterých je proto jen 28. Spojení po Internetu do zahraničí na 28 serverů sousedních států je obtížné až nemožné. Jinak platí pravidla verze 3. Příklad : Severní Korea

Internet verze 5 : po spuštění prohlížeče se objeví všem stejná, Euro-certifikovaná stránka se dvěma odkazy : Odkaz 1 - Mayová informuje jaká je momentální "правда" o otravě Sergeje Skripala. Odkaz 2 - Merkelová vysvětluje že dostat infarkt z kopání do hlavy je úplně normální a komu se to nezdá je "pravicový extrémista", kterého dříve, nebo později navštíví pánové se samopaly....

Totéž je paralelně vysíláno v televizi, proto televizor zatím nevyhazujte, ušetříte za internetové připojení, protože televizní koncesionářský poplatek je ( zatím ) levnější. Za ušetřené prachy kupte poštovní holuby, nebo kolo a koženou brašnu, abyste alespoň v blízkém okolí mohli šířit informace bez cenzury. ( Poštou nic neposílejte, ta má totiž stroj na rozlepování obálek, který ji zůstal po STB ).

Další články