5 typů společenské smlouvy.

Včera v 5:23 | Petr |  Svět okolo
Pokud máte elementární přehleded o historii není těžké si všimnout "oscilací" historických period. Mně osobně zaujalo třeba periodické "utahování a povolování" šroubů - jakože prostopášné Římské impérium za Nerona se postupně změnilo v sešněrované byrokratické peklo, kde Římané vítali germánkou okupaci, jelikož konečně zruší "federální" daně a volný germánský styl nakonec přešel v "křtění pohanů ohněm a mečem" což zase přešlo v "Karolinskou renesanci" což zase přešlo v bigotnost vrcholného středověku, což zase přešlo v prostopášnosti italské renesance, což přešlo v sešněrovanost baroka atd....

Tyhle věci se vyplatí mít trochu nastudované a promyšlené, ne z hlediska "humanitních intelektuálů", kteří v tom hledají podporu pro své pomatené ideologie, ale z hlediska biologických a společenských sil, které skutečně těmto mechanismům vládnou. Proto mě velice potěšil článek Vlastimila Podrackého, který nepřímo vysvětluje mechanismy těchto oscilací a mnohých dalších společenských jevů.

Tedy dle Podrackého existuje celkem 5 různých typů "společenské smlouvy"
  1. Společnosti založená na sdíleném náboženství / duchovních hodnotách
  2. Společnost založená na společných občanských svobodách
  3. Společnost založená na společném sobectví / idividualismu
  4. Společnost založená na moci korporací
  5. Anarchie - tedy společenská ne-smlouva
Takto napsáno to vypadá, že konzervativní dědek touží po "starých zašlých" ( duchovních ) časech, ale není tomu tak protože každý stupeň má své jasné výhody i nevýhody. Společnost dle bodu 1. například má zvykovým právem vyřešenu drtivou většinu situaci, které mohou nastat, ale na druhou stranu i dnes v ní funguje až mikroskopická kontrola jednotlivce - evangeliční Holanďani, kteří nemají záclony, aby sousedi mohli nahlédnout, nebo katoličtí Prajzáci, které od nedělní návštěvy kostela neomlouvá ani vlastní smrt by mohli vykládat. A to se vůbec nebavíme o mohamedánských "popravách odpadlíků"

Od bodu 2 se společnosti začíná rozvolňovat. "Občanská práva" ve skutečnosti znamenají "je mi jedno jaké jsou tvé názory a život, pokud neutlačují mé názory a život" V bodě 3. už je těžké dát dohromady armádu, protože obecný názor je - "ONI" nás mají ochránit, zatímco my jsme pyšní, že neumíme ani dračí smyčku, provozujeme "gaučing" a vedeme "pokrokové" ( pacifistické ) řečičky. V bodě 4. už jsou státy tak oslabeny, že mega-korporace jsou jediným nositelem ( opravdové ) moci. A anarchie - to je dokonalá svoboda žít jak chci a v nepříznivém případě zemřít rukou někoho, kdo považuje za omezení své svobody nechat mě nadále naživu ( model Somálsko a další státy ).
Kde se v současnosti nacházíme my ? Tipoval bych že jsme v bodě 3 s určitým přesahem do bodu 2 kdy staromilci se stále odvolávají na "vládu práva", zároveň však nepanuje shoda ani nad obecnými pojmy. Antifa, feministky, a další aktivisti například mají teorii "verbální agrese" - jakože považují za své právo rozbít vám hubu, kterou pronášíte jim nepohodlné názory, které byste podle bodu 2. měli plné právo říkat. Je nejasno i v otázkách nejzákladnějších : Je squatting zločin ? Je korupce ve vládnoucích třídách zločin ? Zmatky v "pojmech", "právech", "nárocích" a oslabení států z nepotrestatelné kriminality "nové šlechty" nahrávají vládě korporací dle bodu 4., která je na obzoru a v mnoha státech ( Německo, USA, Rusko ) už je tady - maskovaná jenom ( zatím existujícími ) vládami a parlamenty složenými z korporacemi placených politiků.

Je jasné, že každý další stupeň je více "renesance" - tedy svobodnější, zároveň zmatenější a nebezpečnější režim a každý předchozí stupeň je více "baroko" - sešněrovanější a tvrdší režim. Tím je taky jasno jak je to s oscilacemi ve společnosti. Lidi mají jistou míru toho v jak volné / zmatené / nebezpečné / pravidly svázané / sešněrované společnosti by chtěli žít a celá "regulační smyčka" poněkud osciluje kolem této hodnoty, která se ale dlouhodobým vývojem pomaličku posouvá směrem k větší volnosti. Pozoruhodné je, že když kyvadlo vykývne daleko od "rovnovážné polohy" je síla společnosti ke korekci v opačném směru obrovská - někdy až škodlivá. Příklad : Zkostnatělost monarchií 19. století skončila I. světovou válkou, Ruské samoděžaví překmitlo do anarchie buržoazní a bolševické revoluce a svobody NEP systému, který překmitl až k teroru Stalinismu. Nebo zmatky Něměcké Výmarské republiky, které skončily zvolením Hitlera - ve zcela demokratických a férových volbách.

Z tohoto hlediska je zajímavé odhadovat co znamená volba Trumpa, Merkelové, Orbána nebo Babiše. A pak taky je zajímavé si pohrávat s myšlenkou -jak bude vypadat střet společnosti ve stadiu 1. ( migrující mohamedáni ) s majoritou společnosti ve stadiu 3. ( nutit migranty respektovat NAŠE zákony je porušení JEJICH "lidských práv" ). Osobně to odhaduju na vítězství bigotní společnosti následované rychlým utažením šroubů a stejně rychlým pádem do zaostalosti "zbožného" středověku ( model Iránská revoluce ).

Tolik tedy k vývoji společnosti. Ona možná ta sociolóógie, kdyby se učila jako volitelný předmět plný integrálů někde na Mat-Fyzu - třeba by nakonec k něčemu byla.....

Poznámka k aktuálnímu dění : Americké tajné služby opravdu umí - vyhrát Putinovi volby nejvyšším u něj dosud zaznamenaným výsledkem. Dívíte se, ale je to tak ! Co více polechtá sebevědomí Rusáka v zapadlé sibiřské díře ? Když vidí, jak Amerika šílí z "ruského vlivu" ? To nepochybně znamená, že Putin umí ( i kdyby nedělal nic ), a proto je dobré jej volit. Možná by si i ostatní politicí - Maduro z Venezuely, Korejští dědiční vůdcové, Čínani nebo Drahoš mohli u amerických "sil dobra" objednat taky tak úžasnou volební kampaň NE ?
 

Máme povinnost přijmout 40 000 afrických uprchlíků.

13. března 2018 v 5:15 | Petr |  Svět okolo
V dobách vysokého tlaku na Českou republiku, aby přijala nějaké migranty, jsem si dělal legraci, že bychom měli Evropské unii navrhnout, že přijmeme převážnou většinu z 8 000 francouzských Židů, kteří tehdy prchali před etnickými násilím ze strany "Francouzů afrického původu". Legrace je legrace - jelikož tito Židé jsou občanstvím Francouzi - nejsem si jist, že by se to v Bruselu počítalo stejně jako těch 16 osob bez dokladů, které přijali Slováci.

Mezitím nám ale uzrála šance přijmout až 40 000 lidí, kteří jsou prokazatelnou obětí rasového násilí. Dokonce ( zatím ještě ) mají pasy a dle těchto pasů jsou to 100% Afričani. Jedná se totiž o farmáře z Jihoafrické republiky, kteří pomalu a nezadržitelně následují své kolegy ze Zimbabwe.
Když tedy jsme u Zimbabwe - udělejme tu historickou odbočku a věnujme jí jeden odstavec. Severně od brity ovládnutého Transvaalu byla ještě nějaká nekolonizovaná území, která byla na podnět Cecila Rhodese kolonizována Britskou Jihoafrickou společností a na jeho počest nazvána Rhodesie. Díky sousedství búrského Transvaalu a díky britským kolonistům byla Rhodesie kolonie s nejvyšším podílem bílých kolonistů v Africe a taky po hospodářských a všech ostatních stránkách připomínala více dnešní Evropu s pár no-go zónami, než tehdejší Afriku. Od II. světové války se britské koloniální impérium začalo postupně rozpouštět. Britská vláda měla na "osvobozování" kolonií systém. Aby bílí koloniální úředníci neoprávněně neuchvátili moc - obsadili nejprve vedení koloniální správy místním obyvatelstvem a pak je nechali vyhlásit samostatnost. Ve Rhodesii tento proces neproběhl, neb bílá koloniální správa vytušila svůj osud a od roku 1965 se postupně oddělovala od "koruny jejího veličenstva", až v roce 1969 vyhlásila svobodnou Republiku Rhodesii. Z koloniální správy a bílé menšiny kolem ní vznikla vláda se systémem podobným někdejšímu Jihoafrickému apartheidu.

V roce 1972 vypukla občanská válka "bílých proti černým", která začala vlažnou mezinárodní podporou "bílých", kterou se inteznivním úsilím OSN, bývalých kolonií a komunistického bloku podařilo postupně otočit na "všeobecnou mezinárodní podporu černých" a tak taky válka dopadla - vítězstvím černošské většiny, přejmenováním státu na Zimbabwe a instalací miláčka bolševiků Roberta Mugabeho do funkce premiéra / prezidenta. Další osud Zimbabwe není žádným tajemstvím : Masová emigrace věšiny bělochů zpět do Británie. Zůstali prakticky jen majitelé půdy, kteří udrželi Zimbabwe jako zemědělskou velmoc, hlavního afrického exportéra potravin. Mimo agrární sektor hospodářská situace odpovídala schopnostem "černého komunisty". Ekonomický děs běs, který se Mugabe rozhodl vyřešit vyvlastněním farmářů a rozdělením jejich majetku černým zemědělcům, kteří ( pokud vůbec pracovali ) zdaleka nedosahovali "bílé" produktivity, takže od 2000 let probíhá v zemi násilí, hyperinflace a hlad.
Historie Jihoafrické republiky je zrcadlovým obrazem historie Rhodesie / Zimbabwe. V roce 1910 vznikla "Jihoafrická unie" - "něco mezi" britskou kolonií a samostatným státem, který v roce 1961 vyhlásil samostatnost pod bílou vládou, která mohla svoji kontinuitu vysledovat až k někdejšímu koloniálnímu úřednictvu. Jedinou metodou, jak udržet bílou menšinu u moci pod tlakem obrovské černé většiny byl Apartheid - režim rasové segregace a omezených občanských práv černé většiny.
Jihoafričtí černí aktivisti pod vedením Nelsona Mandely - byli patrně poučení historií Zimbabwe / Rhodesie, takže když se režim apartheidu stal, kvůli mezinárodnímu tlaku neudržitelným - jasně deklarovali, že chtějí rasový smír a přátelské soužití všech obyvatel. Jenomže jako u mnoha de-facto komunistických "projektů" nabrala realita poněkud jiný směr. Bílá vláda dobrovolně zlikvidovala atomové zbraně ( naštěstí ) a pak mírumilovně a nekrvavě předala moc Africkému národnímu kongresu. Mezi jeho politiky však vznikla vrstva profesionálních funkcionářů s mentalitou typu : "nebojoval jsem 30 let proti bělochům, abych teď ještě musel pracovat". Nynější Jihoafrická republika tedy poněkud připomíná "normalizované" komunistické státy - na každou vysoce kvalifikovanou práci se najde hluboce nekvalifikovaný "zasloužilý funkcionář".

Výsledkem je ekonomická stagnace, nezaměstnanost ( černých i bílých ) dosahuje hodnot nevídaných od koloniálních dob. Chudoba a neochota "reformované" policie řešit incidenty "černých bratří" s sebou nese obrovskou explozi kriminality, která vede k exodu bílého městského obyvatelstva do celého anglicky mluvícího světa. Stranou zůstávají afrikánští ( búrští ) farmáři, kteří jsou stovky let samostatnou, před světem ( poněkud ) uzavřenou komunitou svázanou se zemědělskou půdou ve vnitrozemí. Žijí stranou pozornosti, ve smyslu, že neutíkají z jižní Afriky, ale jinak v posledních letech přitáhli mezinárodní zájem neuvěřitelnou kriminalitou, která je na nich páchána, která přesahuje ukazatele běžné kdekoliv na ZeměKouli - mimo vraždění civilistů ve válce.

Doposud byl obvyklý následující scénář - zlodějská banda oblehla farmu, kde ozbrojený farmář, věren búrské tradici, nějakou dobu vzdoroval. Pak byl přemožen, mučen, aby vyzradil úkryt rodinných cenností a pak okraden a s celou rodinou zabit, aby nebyli svědci. Nyní se však chystá něco nového. Jihoafrický parlament bude měnit ústavu, aby bylo možné búrské farmy vyvlastnit. Oficiálně mají farmy bez náhrady přejít do rukou státu, který je "pronajme vhodným nájemcům". Teoreticky tedy třeba původním majitelům, kteří ( zatím ) zajišťují, že v Jižní Africe není hlad ?

Obávám se, že i tato čát plánu ( de-facto ) komunistické vlády Jižní Afriky bude mít problémeček. Na farmy už čekají peněz lační funkcionáří Afrického národního kongresu, ti původní majitele vyženou, pokud je náhodou "mladí členové strany" rovnou nezabijí. Je tedy zřejmé, že v Africe se skrývá 40 000 potenciálních uprchlíků, kteří nezahazují doklady a jsou ( doopravdy ) ohrožení rasovým násilím a genocidou - čímž by měli uspokojit EU i politické neziskovky a navíc to jsou zbožní křesťani - čímž by měli uspokojit hlasatele dobra typu pátera Halíka. Kromě toho těchto 40 000 lidí mělo schopnost nakrmit svou prací 55 miliónovou Jihoafrickou republiku - problémy s nepracovitostí, kriminalitou a závislostí na sociálních dávkách jsou tedy u nich nepravděpodobné - čímž by měli uspokojit zbylou českou veřejnost....
Zbývá úplně poslední poznámka - být naší vládou, opravdu bych neváhal, xenofobní voliči Donalda Trumpa už v Americe organizují petici pro přijetí těchto lidí do USA - a to Američanům ani nehrozí Euro-sankce za nepřijímání migrantů.... V osobě Donalda Trumpa je možná ta příčina hrobového mlčení českých médií o událostech v Jižní Africe. Naši intelektuálové si totiž nejsou jisti, jestli by si zmínkami o této ohrožené menšině ideologicky neuškodili, protože by museli připustit, že je dalekosáhlý rozdíl mezi "tou jejich propagandistickou" a mezi skutečnou genocidou, vražděním a rasismem !

Volby do ČSKB 2.

6. března 2018 v 5:28 | Petr |  ČSKB
Po minulém článku, ve kterém se o laborantech prakticky nepíše se Výbor Sekce zdravotních laborantů ČSKB naštval a podal na mně stížnost pro "ovlivňování voleb" k volební komisi České společnosti klinické biochemie. Volební komise stížnost odmítla ze dvou důvodů. Jednak předvolební agitace je dovolena a též se výsledky 1. kola voleb příliš neliší od minulé volby v roce 2014.

Potom na mně vysoce postavení biochemici křičeli jakože : "Co tam píšete za blbosti".... "Ukažte nám v zápisech z jednání jestli si někdy nějaká laboratoř, stěžovala, že se jí děje křivda !" A měli pravdu !! Dle oficiální dokumentace je v české kotlině ticho jako v hrobě, což nepochybně znamená, že všechno je dokonale a 100% v pořádku. Jen Kubáč - buřič narušující hladký průběh jednání to vidí jinak. Takže bych si dovolil uvést takový příkládek, který má základ v ping-pongu jednání v polosvětě mezi odbornou společností, Ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami, univerzitami a tak podobně.

Představte si že až do loňska platil zákon 96/2004 "O vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků", kde existoval tzv. "kreditový systém kontinuálního vzdělávání". To jest za každý seminář byly "body podle obtížnosti" a každá zdravotní sestra / laborantka musela nasbírat X bodů za Y let ( nejsem si přesně vědom jak to sestry měly, takže hrubým odhadem 40 bodů za 10 let ) Jemomže organizátoři seminářů a konferencí potřebovali sestry nalákat a proto systém trpěl "inflací bodů" - to jest časem za odpolední seminář obyč. bylo bodů jako před pár lety za velkou ( a drahou ) konferenci. Proto se "zákonodárce" rozhodl, že tento systém je špatný a v novém zákoně 201/2017 "O vzdělávání nelékařských pracovníků" jej - bez náhrady - zrušil.

Tím ale došlo k té věci, že někteří zdravotničtí funkcionáři, kteří se k tomu cítí oprávněni začali křičet : "jak MY je budeme kontrolovat ?" Navíc toto zjednodušení byrokracie znamenalo pravděpodobně též zrušení nějakých míst na Ministerstvu zdravotnictví, takže se hledá způsob jak to "zákonu navzdory" udělat, aby se ve skutečnosti změnilo co nejméně. ERGO se rýsuje následující systém : Pořadatelé budou účastníkům seminářů vydávat potvrzení o účasti - jako doposud. Navíc si ale ministerstvo vyhrazuje právo u příslušného organizátora vyhledat, jestli daná osoba skutečně navštívila danou vzdělávací akci. Proto budou organizátoři nucení vést a archivovat seznamy účastníků tak, "aby byli identifikovatelní". To jest minimálně se jménem datem narození a adresou - po mnoho let. Tím se však prostá "účastnická listina" s ( nečitelnými ) podpisy stává "dokumentem podléhajícím zákonu o ochraně osobních dat".

Ergo dosavadní ( zrušený ) systém byl takový - laborantka / sestra přišla na seminář, nečitelně podškrábala účastnickou listinu, která sloužila spíše pro vyúčtování chlebíčků a dostala "certifikát s body", kam si dopsala vlastní jméno. Nová verze bude vypadat následovně : Sestra pečlivě vyplní účastnickou listinu Jménem, adresou a datem narození a pak též Jménem, adresou, datem narození a podpisem stvrdí "souhlas se zpracováním osobních údajů" a pak dostane potvrzení o účasti..... Hezké "zjednodušení" úředního postupu "Czech - edition", NE ?

Následuje povinný disclaimer : nic z výše uvedeného nemá na svědomí žádný z členů České společnosti klinické biochemie, ani její výbor, ba dokonce ani "Sekce zdravotních laborantů" ne. ČSKB však může na tuto kravinu věc galaktického významu - reagovat dvojím způsobem.
  1. může "dodržovat dané kompetence" a mlčet.
  2. může překročit své kompetence a napsat na ministerstvo "to jste ale vymysleli pěknou ******** !!!"
Obě varianty mají stejný krátkodobý účinek - nestane se nic..... Tato ********* / věc galaktického významu bude do roka a do dne platit, protože kdo by se vzdal možnosti dělat dusno mezi prostým lidem ( za sto litrů hrubého měsíčně ).... Pokud se lékařské odborné společnosti budou chovat "státnicky" a tiše mlčet, můžeme si být 100% jisti, že se náš hřbet bude i nadále více a více ohýbat pod tíhou dalších podobných "kreativních nápadů našeho laskavého státu a jeho orgánů..."
Moje naděje je, že pokud se slovutné lékařské společnosti budou chovat dle bodu 2. a hromadně napíšou nactiutrhačné dopisy ( a buďte si jisti, že mnohé - odvážnější než ČSKB - to udělají s chutí ) úředníkům se třeba nebude v budoucnu tak úplně chtít do vymýšlení dalších takových ********* !!!
Ptáte se jak to souvisí s volbami do ČSKB ? Jsme před druhým kolem voleb a k volbě oprávnění biochemici si mohou vybrat zdali chtějí variantu odborné společnosti, která zajišťuje hladké provádění nastavených procesů v rámci určených kompetencí, všechny oběžníky má vyplněné už dopředu, za což je státní správou chválena. Nebo zdali si vyberou odbornou společnost, která je drzá, v rozporu se svými kompetencemi upozorňuje na otázky "zdravého rozumu" a protestuje proti průserům, které se do zdravotnictví valí ze všech stran.... Nebo nevalí, protože v "zápise z jenání výboru" o tom nic nestojí ??

Jelikož stížnost na mně už byla - byl by hřích toho nevyužít a nedat zde alespoň odkaz na článek kvůli kterému to bylo - tedy na můj "výbor ČSKB snů" - voličům pro inspiraci....

Poznámka k obrázku : uklidňující krajina u městečka Krepoljin v horách východního Srbska - vyfocená na cyklistické výpravě po Balkáně.
 


Elektronická státní správa ?

27. února 2018 v 5:21 | Petr

Musím napsat úvodní odstavec, který je poněkud mimo tématu článku : Tedy děkuji význačnému čtenáři za zaslaný komix Trampoty Veverka Joachyma. Je to masakr - pravý protipól "výchovy" dětí na ČT :D, plný odkazů na realitu, ve které žijeme : "hokejka je zahnutá, proto je globální oteplování...", nebo :"lesní důvěrník nahlásil, že jsi z lesa poslední, kdo nevyvěsil vlajky Evropské unie...", nebo jako z tohoto blogu : "Jsou jen tři zdroje národního bohatství - dotace, dávky, granty a půjčky... a když ani potom nevypukne hromadný blahobyt - nastupuje centrálně řízená stimulace ekonomiky - šrotovné, nábytkovné, ledničkovné, smetákovné, vajglovné... " Paráda z roku 2010, která ( tehdy ) nějak unikla cenzuře. Nyní tedy k původnímu textu :

Potřebujete emailovou schránku ? Tak se registrujte do Gmailu ( raději ne - data z něj krade Google ) do Hotmailu, který se dnes jmenuje Outlook online ( a data z něj krade Microsoft ) nebo na Email.cz ( kde data snad nekrade Seznam.CZ, což mi připadá nejméně nebezpečné ). Po registraci si schránku nastavíte a používáte. Potřebujete datovou schránku ? Musíte se registrovat někde u státní správy, doložit totožnost pokud jste fyzická osoba, nebo zakládací dokumentaci pokud jste s.r.o. nebo a.s. Po registraci má stát povinnost s vámi komunikovat pouze přes vaší datovou schránku, takže se modlíte aby můry na berňáku i jinde neudělaly tu sviňárnu která se už mnohokrát stala, že navzdory povinnosti státu používat vaši datovou schránku vám prostě "někam" pošlou "obálku s modrým pruhem" a pak vás buzerujou kvůli "fikci doručení".

Zásadní otázka zní : je freemail na Seznamu.CZ technologicky jednodušší než systém datových schránek ? A další zásadní otázka je jaktože se freemail na Seznamu.CZ uživí jen z reklamy a netahá vám z kapsy žádné prachy z daní ?

Můžu pokračovat dále a dále - elektronické recepty, které už existují a centrální server, bez kterého nic nejde míval výpadky v délce 14 dní i déle. ( Navíc několik tisíc doktorů čeká už několik měsíců na příslušný "bezpečnostní" certifikát) . Jakékoliv "portály" a WWW stránky patřící veřejné sféře - buď vypadají jako animovanými GIFy zamořená amatérština z roku 1995 nebo jsou hypermoderní až k nepoužitelnosti jakoby si "webdyzajnéři" spletli váš monitor s ajFounem položeným na šířku.
Samostatnou zmínku si vyžaduje "majstrštyk" elektronické státní správy a to je mýtný systém na silnicích. Byl zaveden v roce 2007 v té době byl systém satelitní navigace - GPS k dispozici veřejnosti už 14 let. V té době už byly GPS přijímače a GPS trackery pro "geocaching" volně ke koupi. Místo měření ujeté vzdálenosti pomocí GPS zavedla firma Kapsch systém s "mýtnými branami" hnanými naftovými elektro-generátory. Ty stojí jenom někde, proto některé z nich nepoctivci objíždějí přes vesnice kolem dálnic - a vůbec celý ten systém připomíná spíše zlehka elektronizovanou verzi "signalizace žezlem" na železnici před rokem 1900, než neco co vzniklo ve 21. století.

Čas oponou trhnul - a dnes je zastaralost mýtného systému ještě nápadnější. Snadno totiž koupíte GPS / GSM tracker v podobě psí známky - ten má vlastní SIM kartu jako mobil a hlásí pozici pejska na Internet kde si ji můžete rozkliknout. Celý mýtný systém by se dnes ( a částečně už v roce 2007 ) dal naprogamovat jako "appka do smartfounu" kterou by si šoféři povinně stáhli z WiFiny pohraniční policie na hraničním přechodě a po odjezdu z republiky by tato appka zpětně reportovala ujeté kilometry státní správě.... Nestalo se tehdy ani dnes - gauneři na ministerstvu dopravy sepisují další a další "výběrová řízení" na upgrade dosavadního špatného systému, který je tak drahý, že stát by po zrušení této obludnosti mohl laciné smartfouny s příslušnou "appkou" rozdávat šoférům zadarmo a ještě by ušetřil !!!

K čemu tedy směřuje dnešní pohádka - především k otázce jestli tahle "elektro-neschopnost" je náhoda, nebo účel ? Pokud jste počítačová firma, která pracuje pro stát na X násobně předraženém systému, proč ještě provokovat tím, že ten systém bude opravdu-opravdu nápadně zaostalý a nefunkční ?? V té souvislosti je třeba vzpomenout mého neoblíbence Andreje Babiše. Jeho EET kupodivu funguje.... Digitální agenda Agrofertu se pravděpodobně vyrovná každému ministerstvu a možná se jistým zlomkem blíží agendě celé státní správy - je tedy pravděpodobné, že Babiš má s "velkými počítači" více zkušeností než korupčně motivovaní ministři "tradičních stran" ?? Znamená Babiš u moci konec "předražené zaostalosti" alá Kapsch ? Nadějí v opozici jsou možná i Piráti a vzorem prý budiž nám Estonsko.

V souvislosti s vychvalovanou Estonskou státní správu je však nutné zmínit jistý ( možná podstatný ) detail : Estonci podobně jako Finové a částečně i Maďaři jsou ugrofinský národ s překvapivě silným smyslem pro pořádek a fair-play. Za dob Sovětského Svazu - z pouhé existence ruského = slovanského bordelu na svém území vnitřně trpěli jako zvířata a idyla Sovětského svazu ve skutečnosti znamenala neustálou "studenou občanskou válku" ruských a estonských vysokých komunistických funkcionáářů. Je tedy součástí jejich národní povahy dělat vše - i elektronickou státní správu - poctivě a spravedlivě, zatímco je vlastností našeho českého = slovanského povahového základu dělat vše - i elektronickou státní správu - nepoctivě ( Kapsch) a buzeračně ( EET ).

Je tedy otázka zda problém "elektronické státní správy" není ve skutečnosti problém "státní správy" jako takové a dokonce zdali-to není problém naší národní "společenské smlouvy" - ba dokonce českého výkladu základních pojmů typu "poctivost" nebo "spravedlnost". Pokud mám pravdu, pak administrativní opatření jako opětovné založení "Ministerstva informatiky" pravděpodobně nepomůže.

Achileus nikdy nedohoní želvu !

20. února 2018 v 5:04 | Petr |  Počítače etc...
Můj malý, čočkový hvězdářský teleskop je opatřen tzv. Schmidtovým střechovým hranolem, který způsobuje, že jeho obraz není hlavou dolu a tudíž se dá použít i pro pozemská pozorování. Osobně střechové hranoly nenávidím a "moderní" triedr s nimi bych si nikdy nekoupil - příčina je totiž v tom, že "zlom" střechy hranolu prochází středem optického svazku světla a způsobuje ohyb světla, který vypadá tak, že každý zdroj světla ( hvězda ) má dva "ocasy" jeden vlevo, jeden vpravo což spolehlivě ničí drobné detaily třeba na planetách nebo na Měsíci. Běžně se Schmidtův hranol nahrazuje zenitovým zrcátkem, které produkuje výškové správný ( hlavou nahoru ) ale zrcadlově obrácený obraz - to mi vadilo - tak jsem vymyslel variantu jak slepit dvě zenitová zrcátka dohromady a získat tím zrcadlový ekvivalent Porrovy hranolové soustavy, která je naopak moje nejoblíbenější, protože poskytuje správně orientovaný obraz jak výškově tak stranově, ale nestaví toku světla do cesty žádné překážky na kterých dochází k obybu světla a degradaci obrazu.

Při té příležitosti jsem samozřejmě bádal na Internetu a mimochodem jsem objevil, že mé řešení je už známé, což mě nijak nezarmoutilo, ale při té příležitosti jsem narazil na stránky s popisem druhoválečných dělostřeleckých zaměřovačů a koincidenčních dálkoměrů a bože - to je ale optika a technologie. Představte si tohle - takový dálkoměr má železný ochranný tubus, uvnitř kterého je "referenční základna" - kovová tyč z materiálu s malou tepelnou roztažností, protože tepelná roztažnost samotného železného tubusu zkreslovala přesnost měření. Navíc ta tyč, na které je připevněna veškerá optika musí být v tubusu uložena na kolejničkách aby se optická soustava rozdílem tepelných roztažností nepokroutila. Milion součástek, každá dokonale zkonstruovaná a tužkou a papírem, "logárem" vypočtená a pak "tuží na pauzák" dokonale narýsovaná a nakonec v jemno-mechanické dílně stejně dokonale vyrobená.

Tím se dostaváme k mému obvyklému tématu - koncem 60. let vyšel v "Amáru" návod na "osciloskop se 7 tranzistory" kde každý tranzistor byl jádrem složitého obvodu, který vykonával nejméně 2-3 funkce paralelně. Vzpomínám si jak mě fascinovalo, že tentýž tranzistor na nízké frekvenci dělal "generátor pily" pro horizontální osu a zároveň na vysoké frekvenci dělal zesilovač pro vertikální osu. Tradiční sugestivní tázka - je "na myšlení" složitější postavit ( fungující ) osciloskop ze 7 tranzistorů nebo ze 7 FPGA a procesorů ?
Před 60 lety skupina inženýrů "logárem" počítala dělostřelecký dálkoměr a na konci vývoje věděli o věcech kolem něj všechno. Dneska stroje a přístroje vznikají tak, že výrobce základních komponent má mlhavou představu jak konstruktéři jeho komponenty použijí, konstruktéři mají mlhavou představu jak "komponenty" třeba integrované obvody uvnitř vypadají a nakonec vznikne výrobek o jehož funkci nemá detailní představu nikdo.

Jsme tedy v situaci Achilea honícího želvu - čím je technologie v našich výrobcích složitejší, tím je počet lidí, který jí rozumí menší. Moji fantazii nepříjemně dráždí představa křivky prudce rostoucí složitosti technologie, a křivky pomalu přibývajících kvalitních inženýrů. Protnou se někdy, nebo jsme v situaci kdy se nám neustále bude zdát, že máme na dosah "velkou technologickou revoluci", která však nikdy nepřijde, protože blábolit o "smart" světě je mnohem jednodušší než takový opravdu postavit ? Jsem sám, kdo vidí veliké problémy, kdekoliv potřebujeme více než předem známé "učebnicové řešení" ?

Možná by si inženýři měli občas cvičně navrhnout a postavit "osciloskop ze 7 tranzistorů", ne proto, že by takový byl lepší než "osciloskop ze 7 FPGA", ale proto, že myšlení v souvislostech a omezeních je u jednoduchých strojů výrazně složitejší. Ale co - dneska nežijeme ve věku, kterému dominují inženýři. Dnešní inženýři dostávají od managerů zadání ve stylu "namaluj zeleným inkoustem 7 vzájemně kolmých červených čar a jedna z nich ať má tvar koťátka" - pak je samozřejmě složité nerezignovat a místo práce jenom "hýbat končetinami dle ISO". Zlatý věk civilizace vyvrcholil letem Apolla na Měsíc v roce 1969 a od té doby jdeme dolů. Svět je zaplaven polo-vzdělanci, polo-technologiemi a magory, kteří klidně tvrdí, že matematika je rasismus, protože žádný slavný matematik nebyl černoch. Nakonec se ale není proč rozčilovat, žijeme si přece dobře : lodě přivezou nejaký ten čínský šmejd, chemický průmysl vyrobí nějaká tak krmiva a státy vytisknou nějaké ty bankovky, na sociální dávky, abychom si to mohli koupit. Vypněte vyšší mozkové funkce a očistěte svoji auru....

Poznámka k obrázku : Graf vývoje podílu technologií na růstu produktivity práce v USA. Povšimněte si že zlom nastal v roce 1972 v době kdy Američani lety na Měsíc zastavili. Poté technologické úsilí polevilo, nad inženýry převládli manažeři, nad inovacemi převládlo "malování koťátek", "katování kostů" a reklamní oblbování. Na křivce je ještě vidět začátek masového rozšíření Internetu v letech 1995 - 2000, ale také je vidět, že omámeni "techno-onanií" jedeme dnes stejně pomalu jako celá 70-80. léta.
Poznámka č. 2 - a pak že nemám ( pořád ) pravdu - cenzura boj proti "fake news" už došel i na BLOG.CZ. nevím jestli blogová platforma TYPEPAD šlápla nějakému českému aktivistovi na bebíčko. Tedy chtěl jsem dát odkaz na zdroj grafu a kuk na hlášku, která vyskočila !!! Dávám proto jiný odkaz na stejný graf - proklikejte si odkazy z něj a na původní článek narazíte, pokud k vám dřív nedojede URNA ;-) Stejně bych rád věděl jestli graf zpomalování technologického pokroku je fašismus, rasismus, nebo xenofobie.

LED lampička téměř z odpadu.

13. února 2018 v 5:33 | Petr |  Elektro
V pradávných dobách jsem spekuloval o výrobě "kojící lampičky" - LED světla, které bude aktivováno na dálku nejlépe zvukem a pak bude svítít a postupně uhasínat, aby se člověk nezabil ve vlastní ložnici, při kojení robátka - děťáka. Tato idea se tak chytla že význačný čtenář tohoto blogu "elektrodůchodce" "pan Grey" opakovaně žádal o schéma lampičky, kde drát z mikrofonu vede rovnou do procesoru ( neumí namalovat vodorovnou čáru ? ) Spíš to bude v tom, že mu ušlo, že od dob Jakeše a Bilaka, jsme přešli z elektronek na tranzistory, pak integrované obvody TTL, pak integrované obvody CMOS a dokonce procesory BiCMOS, které některé dokonce mají analogové předzesilovače rovnou na čipu ( pokud je tam potřebují ).

Takže jsem ideu zvukem aktivované "kojící" lampičky přednesl paní Kubáčové a ta prohlásila : "dělat hluk v místnosti se spícím kojencem ?!?" - A bylo po ptákách. Takže jsem alespoň vzal všechny bílé LEDky z pytlíku v počtu asi 40 ks a zapíchal je s příslušnými předřadnými odpory do kontaktního pole, aby toto světlo šlo z "robotické pracovny" na chodbu našeho bytu, aby se člověk nepřerazil o botník a tak. Jenože ty ledky byly z historických zásob - ubohé kvality a ubohého namodralého spektra. Takže následující požadavek paní Kubáčové byl : "nemůžeš udělat něco, aby to světo tak nebilo do očí" - Takže jsem koupil 1W "teple bílé" 120 lumenů 120 stupňů vyzařující LEDky. Ledky, kterými teče 350 mA samy o sobě dost "topí" a co teprve když stabilizaci těch 350 mA má dělat odpor na kterém se přebytečný výkon "pálí". Bylo tedy jasné, že "lampičce" bude nutné postavit spínaný budič.


Prohledával jsem internet, který je plný marketingového bullshitu ve stylu "98% efficiency S-M driver". ( S-M jako Switched Mode neboli spínaný ) A k tomu integrovaný obvod, kterého vám prodají nejménší balení - kontejner skladem v Rotterdamu. Zkoušel jsem některé "Belza" obvody. Nakonec vyhrálo "vidlácké zapojení" na obrázku. Hlavní výhodou je, že funguje téměř s každou tlumivkou ( v mém případě s úplně každou ) kterou máte v krabici na "elektroodpad".

Jak tedy celá věc funguje Q1 a Q3 tvoří svérázný klopný obvod, který díky proudu z R2 startuje v pozici, že oba tranzistory jsou otevřené. Proud přes R1, Q1, a L1 postupně narůstá až dosáhne přibližbě 400 mA při kterém začne Q2 "škrtit" bázi Q1 - tím se nastartuje pozitivní zpětná vazba, kdy pokles proudu na cívce způsobí prudký pokles napětí v kolektoru Q1 ( bázi Q3 ), což vypne Q3 a dvojice Q1 Q3 se uzavře. Díky magnetickému poli cívky pokračuje proud do LED přes BAT48. V okamžiku, kdy magnetické pole cívky zcela zanikne Q1 a Q3 se opět otevřou proudem z R2.

Obvod je "samokmitající" a funguje s jakkoliv špatnou tlumivkou - zkoušel jsem od 10 mikroHenry do 330 mikroHenry kdy pracovní frekvence obvodu se mění přibližně od 200 do 10 KHz. Proud LEDkou je přibližně 300 mA a dá se měnit změnami R1, kterým ovšem musíte přizpůsobit tranzistor Q1 a "rekuperační" schottkyho diodu D1. Při proudech bližících se 1A se už začíná projevovat ztráta výkonu na R1 který se musí tomu náležitě dimenzovat, nebo použít jiné zapojení. Pro proudy 50-500 mA je však tento obvod ideál z krabičky s odpadními součástkami.

Jediný problém použití "odpadních" tlumivek je jejich vnitřní ( ohmický ) odpor. Ten tvoří "napěťový dělič" s R1 a to způsobuje, že obvod odmítá kmitat pokud napájecí napětní není alespoň o 2-3 V vyšší než úbytek napětí na LEDce. I nekmitající obvod LEDku rozsvítí a dokonce udržuje jakýs takýs proud, ale Q1 se při tom neúměrně hřeje, protože na něm se nyní pálí veškerý přebytečný výkon. Obvod je tedy vhodnější pro "radioamatérských" 13,8 V ( odkud jej taky napájím ) než pro napájení z 5V USB nabíječky.
Poslední nepatrná poznámka. Vzhledem k použítým tranzistorům, které mají "mezní frekvenci" až ve stovkách MHz můžete použít opravdu jakoukoliv tlumivku. použití velkých tlumivek ( přes 200 mikroHenry ) nedoproučuji jednak kvůli vysokému vnitřnímu odporu a jednak kvůli nizké pracovní frekvenci, která spolu s mizernou kvalitou tlumivky může vést k "pískání" tlumivky na akustické frekvenci pod 20 KHz, které může být slyšet a ukrutně rušit ( Kojenci a též psi slyší obzvláť dobře a obzvlášť vysoké frekvence. ) Použítí příliš malých tlumivek ( pod 20 mikroHenry ) nedoporučuju rovněž, kvůli vysoké pracovní frekvenci, která vede ke ztrátám výkonu a "topení" diody D1. Na schémátku uvedených 100 uH vede k frekvenci kolem 30 KHz, která je ideální kompromis.

Účinost obvodu se mění podle použité tlumivky a diody D1 a pohybuje se mezi 60 a 70 procenty, což není žádný zázrak, ale hlavní výhodou obvodu budiž, že je hotový za 5 minut z čehokoliv co doma je, a že krom LEDky se v obvodu žádná další součástka nezahřívá, v širokém rozsahu napájecích napětí od 7 až do 24V. To je tedy pro dnešní ( vzácnou !! ) elektro-kapitolu všechno. Doufám že čtenářům ( panu Václavovi ) nevadí, že žádný drát z obvodu nevede "rovnou do procesoru", protože ten tam ani není potřeba ;-))

Zánik dobra

6. února 2018 v 4:51 | Petr |  Filosofování
Patřím spíše k přízemním materialistům - jakože "na vyšší ideje si musíme nejprve vydělat". To je ve společnosti spíše většinový názor, odmítaný intelektuální elitou jako "pozůstatek komunismu", protože až příliš přípomíná marxistickou materialistickou teorii "základny a nadstavby" - jakože "výrobní prostředky" a vůbec materiální stav společnosti určuje stav "duchovní". Na druhé straně je tady opačný názor, že tedy ideje a myšlenky určují stav hmotné stránky společnosti. Tento směr patrně v hlobuce souvisí s křesťanským "na počátku bylo slovo".

Ve skutečnosti je spor o prioritu hmotné nebo myšlenkové části společnosti falešný, neb nepočítá s kruhovou kauzalitou . Tedy hmotný stav - "výrobní prostředky" ovlivňují stav duchovní, který zpětně ovlivňuje hmotnou frakci společnosti. Z toho vyplývají zajímavé důsledky - všimněte si například, že teorii "nadvlády ducha nad hmotou" hlásají téměř bez výjimky lidi bohatí neboli "materiálně zajíštění". A pak je tady i nepříjemný fenomén "čert dává vždy na větší hromadu": Jste bohatí - jste vzdělaní - máte čas přemýšlet - leccos vás napadne - to "leccos" je často finančně výnosné takže v "druhém kole" jste ještě bohatší atd... Pro chudé platí totéž jenom opačně. Zkráceně řečeno - bohatství vede k bohatnutí a chudoba k chudutí.

Nás materialisty nepřestane udivovat síla "duchovní komponenty" společnosti. Třeba "nálady trhů". Bylo oznámeno, že v referendu zvítězil Brexit. Krom volebních lístků se v dané chvíli ani molekula ničeho v celé Anglii nehnula jinak než měsíce a roky předtím. Přesto "burza začala šílet" jak se do cen promítly efemérní obavy všech účastníků trhu.

Tím se dostáváme k méně příjemným aspektům "ducha ve společnosti" : Jsi třetí generace líných hajzlů s kalašnikovem alias "povstalecká armáda" řízená podivnou ideologií ? To znamená, že ve tvé zemi je chudoba a hlad. Jedno zda "povstalci" jsou "levice", "pravice", "hodní", nebo "zlí" - nepracují a práci jiných ničí - proto je hlad. Nebo moje oblíbená "narušená důvěra ve společnosti": Hráli jsme si na kapitalismus ve společnosti se socialistickou legislativou a též socialistickou mentalitou. Výsledkem byla olbřími korupce. Místo liberalizace společnosti, která by ubrala korupčních příležitostí - jsme šli cestou detailní regulace všeho. Dnes tedy vypisujeme výběrové řízení i na obecní krmítko pro sýkorky a výsledkem je kombinace stagnace veřejného sektoru ( jako kilometry nepostavených a neopravených silnic ) a korupce nenápadně pokračující dále.
Poučením z uvedného je, že i přízemí materialista by si měl dávat pozor jak společnost zachází se slovy a abstraktními pojmy. Kromě "krize důvěry" tu totiž máme i věc daleko méně nápadnou, ale možná daleko horší a to je krize pojmu "dobra" :. Mladý vědec vymyslel nový lék. Vymyslel ho doopravdy, nebo jen "těží grantové peníze" ? To je ještě ta lepší forma krize dobra, která spočívá ve vnitřních pochybnostech každého člověka nad informacemi, které dostává. Horší forma krize dobra je taková, že čteme o skvělých a nezjištných činech nějaké osoby a na konci článečku je nepatrný dovětek "proto přispějte na konto XXXXXXXXX / XXXX naší nadace". Tedy otázka je - kde je nezjištnost těch činů a z toho vyplývá i pochybnost o dobrotě těch činů.

Každá pozitivní informace je dnes zneužita k nějakému marketingu takového typu, který domyšlen do důsledku pozitivní náboj původní informace ničí. Ba dokonce máme "pozitivní informace" vyloženě lživé, určené jenom k tomu aby na konci bylo nějaké to číslo konta. Nejsme daleko době, kdy chlap vynese z hořícího baráku děcko a krizí dobra ( podvědomě ) ovlivněná veřejnost si bude říkat : "Proč to udělal ? Co z toho bude mít ? Komu za to budeme muset zaplatit ?" A nakonec královské : Jakou další buzeraci stát vymyslí, aby zvýšil svou moc pod záminkou, "aby se to příště nestalo" ??

Možná by bylo dobré reportovat ve stylu "děti zachránily štěňátko" a k tomu vysvětlující odstavec "opravdu nechceme vaše prachy, nechceme vám nic nalhat, ani vás nijak manipulovat, ani prachy z EU, protě jen informujeme, že děti zachránily malého psíka". Možná je to absurdní myšlenka, ale když vidím jak společnost rozežírá "krize důvěry" mám opravdu vážné obavy kam nás může dovést "zánik dobra".

Babiš a fenomén shnilého ovoce.

30. ledna 2018 v 5:44 | Petr
Je pozoruhodnou vlastností levicových politiků nastavit patologický systém fungování společnosti a pak drakonicky trestat lidi, že jednají v souladu s nepsanými pravidly tohoto systému. Příklad - bolševický socialismus rozkradl soukromé vlastnictví, rozvrátil hospodářství i právní stát. Lidi se na všechno vykašlali, a řekli si : "kdo nekrade, okrádá rodinu" a bolševici na to reagovali drakonickými tresty za "rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví". Jakože ploty kolem "šumperáků" ve Sviadnově jsou ( téměř ) bez výjimky vyrobeny z "tahokovu" - výrobku tehdejších "Válcoven plechu Frýdek-Místek národní podnik", které jsou jen 300 metrů daleko za řekou, ale běda koho chytli....

Každý režim má problémy s poctivostí - a je pozoruhodné, že někdy se ty problémy vyskytují napříč režimy a napříč kontinenty. Takže stát s největším automobilismem na světě - USA - má též největší trh ojetin na světě a má ( jako my ) veliké problémy se "stočenými" tachometry. Dokonce tak velké a tak dlouho trvající ( patrně už of Fordu T ), že tento fenomén pronikl až do učebnic ekonomie jako fenomén "shnilého ovoce". Teorie říká, že pokud se ( přechodně ) na trhu vyskytuje zboží poctivé a zboží nepoctivé - aniž by zákazníci měli jednoduchou možnost je od sebe rozlišit - časem poctivé zboží úplně vymizi a začné se objevovat jen zboží nepoctivé. Američani uvádějí právě stočené tachometry jako příklad - pokud někdo chce prodat "poctivou" ojetinu bez stočeného tachometru - prodá ji buď mimo veřejný trh známým příbuzným atd. Nebo nechá stočit tachometr a prodá ji na veřejném trhu, nebo je ( poctivý ) blázen a prodá ji na veřejném trhu bez stočení tachometru - v takovém případě se o to postará překupník, který je v takovém případě ( většinou ) kupcem.

OK - příklady tohoto typu vidíte v malém všude kolem sebe. Stačí navštívit jakýkoliv obchod s běžným zbožím "konzumní" kvality. A naopak zboží vyrobené "jak se má" je exkluzivní luxus za desetinásobek tržní ceny. O tom ale dnešní pohádka není. Dnešní pohádka je o Euro-bolševické podpoře patologického společenského systému a trestech za reakci na něj.

ERGO - byli patrně v minulosti lidi ( kapitalisti ), kteří vyráběli poctivý produkt a prodávali jej za poctivou cenu. Ford, Baťa - i když o obou z nich byly už tehdy pochybnosti. Ford dokonce nechal Fordku T dojet vlastní silou po schodech až do soudní síně, aby dokázal, že jeho výrobek je dostatečně kvalitní. Takoví kapitalisti jsou dnes označováni za relikty minulosti. Dnes je moderní "neprůhledná korporace" zabývající se "čímkoliv co nese", kde ( pravděpodobný ) vlastník je v pozici bohatě placeného předsedy dozorčí rady. V rámci fenoménu "děláme co nese" se korporace velice citlivě zabývá stavem "podnikatelského prostředí". Takže v součastnosti neletí "poctivý produkt za poctivou cenu" ale naopak letí "čerpání" dotací pocházejících ze státního dluhu a nekrytých peněz.

Ergo "kapitalisti, kteří nečerpají" jsou v pozici auta bez stočeného tachometru. Snížením svého zisku o ( dobrovolně ? ) odmítnuté dotace jsou "čerpající" konkurencí postupně vytlačováni z trhu. Co je tedy "morálně" horší, když EU a stát rozdává "peníze za nic" nebo když místní podnikatelé / mafiání za ty peníze "nic" dodávají ? Při té příležitosti je nutno podotknout, že firma, která se méně dere o dotace, neb ( jakeš takež ) přežije bez nich, by paradoxně uměla tyto peníze využít lépe, než "kmotři" politických stran visící na "Dotačním programu severozápad" ( a další světové strany ).
Takže shrneme - Babiš má své "Čapí hnízdo". Pokud bychom mikroskopicky prozkoumali jeho podnikání našli bychom určitě ještě větší průsery za větší prachy. Pokud bychom vzali seznam našich miliardářů a stejně podrobně bychom prozkoumali jejich podnikání - "Čapí hnízdo by měl každý z nich", protože : "kdo nečerpá, okrádá ( svou ) firmu". Jsou výjimky : Dalibor Dědek z Jablotronu - se ( kdysi ) zabýval oblastí tak úzkou že na ni nebyly vypsány žádné dotace, dnes se ale jeho firma rozrostla ve veliký holding s různými službami - takže je velice pravděpodobné, že nalezení nějakého toho "neoprávněného čerpání" by bylo jen otázkou detailnosti kontroly. Nebo ten nezvolený senátor z firmy Juta - taky má tak úzký předmět podnikání, že na něj "Euro-korupčníci" nemysleli. Mimo tyto ojedinělé jednotlivce - "všeci kradnů".

V žádném případě to neberte tak, že obhajuju zloděje, navíc takové, kteří sami mají dost a přesto "čerpají". Každý má možnost odmítnout nepoctivost, bydlet na sídlišti, jezdit Daciou Logan a poslouchat, že proti nepoctivé společnosti se ozývají jenom "nevzdělaní a neúspěšní". ( Protože "úspěšní kradnů" ?? ) Berte to však tak, že jsou společenské systémy, kde hromadíte prachy a vedlejším produktem je "všeobecné blaho" pro ostatní lidi a jsou ( častěji se vyskytující ) společenské systémy, kde "za každým velkým majetkem se skrývá zločin".

Pozoruhodná je otázka "kdo je kdo". Evropa z plodů práce minulých generací dotuje Euro-intelektuály, kteří se vytahují na Čínu, která za 40 let usilovné práce a porušování "lidských práv" zaplavila svět zbožím a za ty prachy vyvedla stovky miliónů ( vlastních !! ) lidí z bídy a hladomoru, kam je uvrhl jejich vlastní bolševický teror..... Dokázali bychom totéž ? A kterou část - usilovnou práci, nebo teror fanatiků ?? Při striktním dodržování všech "regulací" a "práv menšin" ??? Vedeni Junckerem, Merkelovou, Babišem ????

Jinými slovy, jestli bude současný Euro-systém pokračovat - můžete vzít jed na to, že i v roce 2059, až bude premiérem "Omar ibn Ali ibn Hassan ibn Mohamad al České Budějovice" - i on bude mít problémy vysvětlit, kde vzal prachy na stavbu mešity v severních zahradách Pražského Hradu - pokud bude někdo mít odvahu se jej na to ptát.....

Kameny mudrců 21. století.

23. ledna 2018 v 5:47 | Petr |  Počítače etc...
Jan Werich měl "Rudolfinskou dobu" nastudovanou už z doby kdy jej trápili na "Křemencárně", potom si vše procvičil při psaní ( též zfilmované ) divadelní hry "Golem" a nakonec to završil filmovým "miniseriálem" Císařův pekař a Pekařův Císař. Je tedy zjevné, že měl renesanční realitu pěkně nastudovanou a zvládnutou. Je známo, že Werichovy scénáře obsahují hrubé a úmyslné chyby ( komoří Lang a magister Kelley se nikdy nesetkali ) , na druhou stranu jiné scény téměř 100% odpovídají historické realitě. Příklad : Rudolf II. vyhrožuje popravou alchymistovi pokud "elixír mládí nebude" - 100% realita. Místo elixíru dostane odporný lektvar ( 100% realita ). Ve filmu je opomenut zajímavý detail, že krom elixíru dostal i radu : "Elixír nebude fungovat, pokud budete myslet na zelenou lišku" ..... A co myslíte, že se stalo ? Rudolf II. od toho okamžiku neustále myslel na zelenou lišku a elixír ( kupodivu ;-) ) nefungoval. Alchymista měl 100% pravdu a tím utekl katovi.

Vůbec ta doba byla v jistém smyslu až nápadně podobná dnešku. Dlouhá doba relativního klidu, rozkvět svobodného myšlení, umění, věd i pavěd. Učenci i pa-učenci cestují evropou od jednoho mecenáše k druhému, mumlají formule ze starých tajných spisů a pracují tu na věcech smysluplných ( Kepler, Galileo ) tu na blbostech - Edward "magister" Kelley. Pozoruhodné je, že práce na blblostech byla ve své době ( finančně ) hodnocena daleko výše než opravdová věda, proto bylo běžné, že vědci se živili jako pa-vědci ( třeba Kepler se živil astrologií ).

Dnes je velmi snadné poznat, co bylo na přelomu 16. a 17. století podstatné a co byla blbost. Plastový galileův dalekohled koupíte jako dětskou hračku za 179,- v Kauflandu a o Galileových měsících Jupitera učí každá ( lepší ) střední škola, zatímco elixíry mládí a kameny mudrců zůstaly ( navzdory dobové popularitě ) jen v historických spisech. Proč ? Protože nefungují - kdyby fungovaly - koupíte je dnes ( po 400 letech ) v Kauflandu ve slevě za 179,-

Čas oponou trhul a v součastnosti začínáme třetí století "vědecko-technické revoluce". Mladí vědci a inýženýří zakládají "technologické firmy" a "startupy" a putují od alchymistické dílny "vědecko-technického inkubátoru" k "věděcko-technickému inkubátoru" od "grantové agentůry" ke "grantové agentůře". Přitom nabízejí pestrou paletu "objevů" a "inovací". Čtenářstvo má patrně pocit, že od Rudolfových časů jsme poučenější. Pchá - jsme poučenější v záležitostech 50 - 500 let starých. V dnešních záležitostech nejsou dnešní "mecenáši alchymie" o nic rozumnější než kdykoliv v minulosti.
Chcete příklad : Všichni mají plnou hubu "umělé inteligence", "cloudových řešení" a "data miningu". Krom neskutečného hromadění ( zmatených a přitom soukromých ) dat Internetovými firmami jako Google a Facebook - vidíte někde výsledky jejich práce ? Existuje megakorporace, která by potřela konkurenci protože "umělá inteligence" analyzuje její "datové sklady" způsobem, který udělá převrat na trhu ? Vidíte choroby zázračně vyléčené, protože umělá inteligence našla v medicínských databázích k nim klíč ?

Místo toho vidíme jinou věc - mocní tohoto světa prohlásili "nebude-li elixír - bude kat". Loni na podzim inzerenti dali Googlu ultimatum - budou-li naše reklamy vyskakovat u "rasistických, fašistických a xenofobních" témat na Youtube - stáhneme od vás veškerou reklamu..... Letos v lednu schválila Německá vláda Netzwerkdurchsetzungsgesetz -tedy cenzuru sociálních sítí kvůli "hate speech" a "fake news". Největší experti na "kameny mudrců" 21. století dostali příležitost předvést co umí umělá inteligence "těžící data v jejich cloudech". Ani v jednom případě nevíme jaké řešení vlastně použili. Nicméně výsledek - je cenzura až tak tupá, že se nevelmi liší od "seznamu zakázaných slov" který umím naprogramovat v několika programovacích jazycích i já sám. Jinými slovy - císař chtěl elixír - hrozil katem - dostal lektvar.

Je tedy prozatímní "neviditelnost" výsledků práce "data miningu" a "umělé inteligence" známkou principálního problému - jakože "transmutace" olova ve zlato nebyla možná prostředky renesančních alchymistů ? Potřebují tyto technologie ještě další čas a další peníze k dosažení opravdové užitečnosti ? Vezmeme-li "nedávné převratné" technologie jako Internet, mobily, GPS, ty se mnoho let vyvíjely "laboratorně" - bez vědomí veřejnosti a pak se za 20 let dostaly od "novinky" ke "konzumní věci, kterou má každý". Hlavně ale měly jednoznačný i babě Dymákové vysvětlitelný cíl - telefonovat bez drátů, zaměřit polohu bez sextantu a astronomických tabulek atd. Zatímco "moderní informatika" má stejně vágní a nadnesená očekávání jako Rudolfovy kameny mudrců.....

Nevytěžili jsme moudrost pomocí 386 DX 40MHz z malé databáze, tak ji vytěžíme pomocí megalo- serverové farmy z megalo- databáze nyní. Analogií s Internetem, mobily a GPS je asi rozumné na ( opravdové ) výsledky "big data" informatiky ještě 20 let počkat. Nicméně už teď stojí za to bedlivě sledovat, kdo vykřikuje : "naše technologie je dokonalá, pokud žádný její uživatel nikdy nepomyslí na zelenou lišku".

A jak skončila "Rudolfinská doba" ? Protestantské stavy povstaly proti - jejich potřeby ignorující - katolické vrchnosti a vyprovokovaly 30letou válku, která přerostla v celoevropský náboženský konflikt, který vedl ke smrti 2/3 evropského obyvatelstva hladem a nemocemi. Po válce už bylo jedno, jestli elixír mládí funguje, nebo ne.....

Proč je ekonomicky výhodné vystoupit z Evropské unie.

16. ledna 2018 v 5:35 | Petr |  Svět okolo
Aniž bych se cítil paranoikem, považuji za zjevné, že žijeme v "Matrixu", což je : "falešný svět, který máš před očima abys neviděl pravdu". Takže pokud na ČT24 urputně řeší SeveroKorejský jaderný program - znamená to, že problémy Česka leží jinde. Jedním z těchto problémů je "Euroskepticismus". Lidi zatím nezahodili rozum ani komunismem nacvičené čtení mezi řádky, takže vědí, že s Matrixem Evropské unie je něco v nepořádku. Musím připustit, že jeden z význačných čtenářů tohoto blogu vyprovokoval následující příspěvek tím, že mi poslal článek psaný Bakalovými redaktory, že jako vystoupení z Evropské unie ožebračí v Česku statisíce lidí. Dokonce prý ještě více lidí než stihl ožebračit samotný Bakala. Už jsem četl spoustu takových článků, které věští naprostou katastrofu od nezaměstnanosti, nemocí, hladu až po globální termonukleární válku, pokud někdo naruší chatrnou stavbu "Euro-Sajuzu".

Přemýšlel jsem, přemýšlel a došel jsem k závěru, že opak bude pravdou - je ekonomicky výhodné vystoupit z EU co nejrychleji. Včera bylo pozdě - a využít takto vzniklé asymetrie mezi námi a Evropskou unií jako finančné výnosnou úlevu od Euro-buzerace a zdroj zisku pro globální korporace, ze kterého bychom mohli částečně profitovat také. Neboli jinými slovy : Megakorporace dovedou velice výhodně využít lokální rozdíly v legislativě a podnikatelském prostředí ve svůj prospěch - viz "daňové ráje" nebo výroba v Číně. Z takového stavu vždy nejvíce těží příslušná megakorporace. Menší avšak signifikatní zisk z takové situace má příslušný "zámořský stát" a tratí na tom zákazníci megakorporace v Evropě, kteří chtějí zboží, ašak nemají výplaty z práce na jeho výrobě. Proto musí "vyspělé státy" koupěschopnost obyvatel ( a tím zisky megakorporace ) uměle dotovat "pobídkami" - jako jsou sociální dávky a zbytečná zaměstnanost - to všechno na dluh, který se stává nesplatitelným, protože daně megakorporací končí v daňových rájích.

Ještě jinými slovy - doporučuju toto : Vystupme z toho vlaku rychle. Staňme se kombinací daňového ráje a továrny na výrobky, které se kvůli Euro-regulacím nedají ( se ziskem ) v EU vyrábět. Využijme toho, že EU kolem nás ještě pár let setrvačností poběží. Tím se stane, že nesplatitelné dluhy unavené Belgie, Francie a dalších začnou přes podnikání zahraničních i našich firem financovat naši prosperitu. Vystupme z EU, zrušme Euro-buzeraci a staňme se Singapurem hodinu jízdy od Mnichova !!
Jenom lehce proberu Brexit : Překvapivý výsledek referenda odmítl EU. V Londýně jsou desítky tisíc velmi bohatých a velmi mocných lidí, kterým pramálo záleží na "dolních 60 miliónech Britů". Tito lidé se velmi polekali a svými obchodními zásahy ( nechtěnými, nebo úmyslnými ?! ) rozkolísali londýnskou burzu, aby dali najevo, že "katastrofa už přišla". Pak se titíž lidé uklidnili, protože zjistili, že i Brexit půjde zpeněžit. Nyní je Británie ve stadiu "pokusů" o vyjednání pravidel vztahu k EU po odchodu. Tyto pokusy nepovedou nikam, protože Bruselská "vláda" jsou pletichařící pomstychtiví papaláši, mentálně na úrovni zákazu žárovek, vysavačů, ošizených kečupů, křivých banánů a okurek - nikoliv státníci s rozhledem, schopní uspořádat biliónové finanční toky mezi Británií a EU. ( Viz též "kvalita" zástupců Česka v EU ! ) Takže dva roky vyjednávání uplynou jak voda a Británie vypadne z EU bez písmenka schválené mezinárodní smlouvy, což bude dobře, protože si potom dohodne vztahy sama s každým státem extra. Lze však očekávat, že do toho bude zejména menším státům Brusel kafrat, protože - o co méně dohodli sami, o to zřetelněji budou vědět, co by (ne)měli do smluv s Británií napsat třeba Portugalci.

Z ekonomického hlediska se nebude dít nic dramatického, protože Británie je mateřská země mnoha megakorporací a význačný zákazník všech ostatních. Dovolil bych si spekulovat, že vzhledem k postavení Česka by "Czexit" byl ještě hladší a ještě výhodnější. I v Praze žijí desítky tisíc bohatých a mocných lidí, kteří žíjí z peněz EU a je jim fuk co dělají nezaměstnaní v Bruntále. Jejich moc a bohatství je však jen zlomkem britské verze - otřesy z potenciální ztáty snadného živobytí těchto osob budou tedy mnohem menší. Na rozdíl od Británie nebudeme první, kteří vykřiknou "král je nahý" - snaha mstít se malému Česku za tento opakovaný výrok by totiž vyzněla spíše trapně. I přesto dvouleté období vystupování z EU dopadne stejně jako v Británii - bez jediného písmenka schválených dohod, i s námi totiž budou vyjednávat nelítostní bojovníci proti "tuzemskému rumu" a "pomazánkovému máslu". Snaha všech států dohodnout se s námi bez kurately EU nebude menší než u Británie. Navíc všechny vlády už budou mít zkušenosti a připravené "vzorové smlouvy" z Brexitu. Oproti Británii máme dokonce jednu výhodu - můžeme těžit z pověsti "slušného státu", který se rozešel se Slováky, vzájeně výhodně a daleko přátelštěji než se Euro-papaláši rozdcházejí s Angličany. Naše postavení montovny pro Německý autoprůmysl nám dokonce může situaci výrazně usnadnit tím, že předsedové představenstev něměckých Megakorporací budou lobbovat v náš ( svůj ) prospěch. Ba dokonce by mohl Czexit naše postavení montovny poněkud zmírnit až bychom zavedli technologie, které EU nerada vídí na svém území.

Samozřejmě je nutné zvážit rizika. Obávám se, že většina z nich by pocházela od nás samotných. Řada lidí od "Euro-poradců" s BMW a laptopem po oligarchy v čele s Babišem už neumí provozovat ziskový byznys bez Euro-dotací. Státní správa je nesamostatná a neschopná vymyslet vlastní řešení problémů. Příliš dlouho jsme veškerou legislativu dostávali přeloženou Google-překladačem rovnou z Bruselu. Ba dokonce mám lehkou obavu zdali by vyjednávání s EU nebylo ve stylu "bojovníci proti varným konvicím" jednají s "bojovníky za třetí pohlaví" a všichni tito idioti se snaží dohodnout nová pravidla mezinárodního obchodu.... A pak mám taky obavu zdali náš státní aparát není už tak rozbujelý, že by pokračoval v Euro-buzeraci i po opuštění EU. Nezanedbatelné riziko by byla i "privatizace státu" do rukou mafiánů typu bývalých kmotrů ODS + ČSSD. Doufám, že tragickému průběhu v této oblasti by zabránil fakt, že lidi už jsou dosti sebevědomí ( viz několikery poslední volby ), veškerý majetek v Česku má už svého majitele, a že "dotace k rozkradení" by stát musel platit z vlastního rozpočtu schvalovaného lidmi voleným parlamentem. Pak je ještě další riziko a to, že pokud bychom chtěli být továrnou na EU nepopulární technologie - museli bychom tomu sami na vlastní zodpovědnost dát nějaké hranice. Nemám třeba nic proti "jaderné elektrárně v každém okrese" ( stejně si je vynutí elektromobily ) a vývozu přebytku energie do zahraničí. Bylo by však vhodné, aby to nebyly zlevněné reaktory firmy "Hungo-Mungo heavy industries". Úplatky za "ústupky" tohto typu by pro státní správu byly jistě vítanou náhradou za zmizlé Euro-rozkrádačky.

Všechna tato rizika bych shrnul do rizika jediného a to nutnosti opětovného nabytí zodpovědnosti za vlastní osud. To by možná nebylo tak zlé, protože opravdu fungující zpětné vazby zvyšují pocit zodpovědnosti a to na všech úrovních. Představte si, že by prudká změna složení parlamentu po volbách - místo řečiček "o extremismu" - znamenala opravdový obrat směřování státu ? Patrně by pak lidi chodili k volbám a opravdu přemýšleli, která strana co nabízí. Nebo že by za nějakou kolosální kravinu nemohl Brusel nebo "výmluva na Brusel", ale opravdový Karel Novák - ministr - předkladatel a hlavní konstruktér návrhu zákona ?? Potřební samostatní a zodpovědní lidi tu jistě jsou, jen se obávám, že nyní jsou "v disentu" protože kdykoliv, kdokoliv, rozumně, veřejně promluví - najdou se desítky "Bakalových / Babišových redaktorů", kteří na něj křičí ve jménu nerušeného pokračování Euro-dotovaných a Euro-regulovaných byznysů svých šéfů.

Představme si teď modelovou situaci, že Evropská unie zítra "zakolísá v neochvěném pokračování úspěšné integrace" - neboli krachne... Ve Francii, Belgii, Švédsku to bude poslední kapka spouštějící "horkou" občanskou válku. V Lucembursku - zánik většiny zahraničních přímů ekonomiky. V Německu - hluboká, ale zvládnutelná recese. V Bulharsku - zapomalení rekonstrukce silnic. V Srbsku ( není v EU ) - titulek na třetí straně novin a minutová zpráva v televizi.... Kam je bezpečnější patřit ( a proto už nyní směřovat ) až neodvratný rozpad Evropské unie jednou nastane ?

Další články