Volby v kmenové společnosti.

17. října 2017 v 5:15 | Petr |  Svět okolo
Opice žijí v tlupách. Opice druhu homo sapiens tlupám vznešeně říkají "kmenová společnost" - jakože slušně se chováme a pomáháme si uvnitř tlupy, vně tlupy ceníme zuby a vetřelce "od nich" neváháme v krajním případě i zabít. Tím ovšem nejsme výrazně horší než "oni" z jiné tlupy, kteří mají přesně stejná pravidla proti nám : no-go zóny v západní Evropě by mohly vyprávět....

Jedinkrát v lidské historii byl tento princip porušen a to na dvou místech ( téměř ) zároveň : V Anglii v roce 1215 byla přijata "Magna charta libertatum" - zárodek moderních ústav, která obsahovala první stopy principu : "stát se chová ke všem stejně - padni komu padni". Současně s tím Italské městské státy a jejich první banky zavedly pravidlo "obchodujeme se všemi stejně - padni komu padni". Oba tyto principy, každý sám o sobě, posunuly společnost vpřed a daly příslušnému státu výhodu proti okolnímu "nevolnickému středověku". Největšího rozvoje však dosáhly státy, které dovedly oba principy kombinovat - renesanční Holandsko, USA "otců zakladatelů", Británie během průmyslové revoluce atd. ( Poznámka pro bojovníky za sociální spravedlnost : tím není řečeno že v daných státech zavládla selanka s granty EU a sociálními dávkami. Naopak, když přestaneš makat - jdeš do úpadku i s Euro-dávkami. Vizte Francii, ( jižní ) Itálii, Španělsko, Řecko, a další členy "tvrdého jádra EU". )

Je zjevné, že pokud platí princip "rovnosti před zákonem" a princip "rovnosti v podnikání" - kmenová společnost tím dostává ránu, protože ti obchodníci a řemeslníci, kteří ještě respektují "hranice kmene" jsou v konkurenční nevýhodě vůči těm, kteří už přijali pravidlo "padni komu padni". To je tedy ta obrovská historická výjimka které jsme nyní svědky, kdy žijeme v "občanské společnosti". Je nutno zopakovat : OBROVSKÁ VÝJIMKA !!! 90% času a 90% společností totiž bylo, je a bude organizováno na kmenovém principu. Příklady efektivity občanské společnosti jsou jasné - můžeme argumentovat technologickým pokrokem, vědou, výrobou zboží .... až po příklady zdánlivě extrémní - jakože 100 miliónů kmenově organizovaných Arabů se už desítky let neúspěšně snaží zlikvidovat občansky organizovaný osmimiliónový stát Izrael.

Občanské a kmenové společnosti mají ještě další pozoruhodné rozdíly. V občanské společnosti je talentovaným jedincům umožněno vystoupat vysoko na společenském žebříčku, bez ohledu na rodový původ. Sedlák může mít pravdu ( a není za ni trestán ). Král se může mýlit ( a sedlák není trestán když na to upozorní ). Mimo to - "vůdci" v občanské společnosti většinou po konci své funkce odcházejí do důchodu ověnčeni poctami a z důchodu udílejí ( neužitečné ) rady svým nástupcům. Nic z toho v kmenové společnosti není. Sedláci mlčí ze strachu z trestu. Odstoupivší vůdce uteče do vyhnanství, aby nebyl zabit - roztrhán na kusy adepty na uprázdněnou pozici "vlka - alfa", atd.

Je tedy jasné, že princip "padni komu padni" alias "občanská společnost" je z kolektivního hlediska výhodný, bohužel ne-tak výhodný je z hlediska jedinců, zejména těch blízko "vůdce kmene" a navíc míří proti milióny let fixované biologické podstatě opic druhu homo sapiens. No řekněte - kdo by nechtěl alespoň "táákhle malou" protekci ? Kdo by nechtěl na základě Euro-Směrnice alespoň "táákhle malou" regulaci, která zlikviduje jeho konkurenty ? Kdo by nechtěl "aspoň trošku zavřít hubu" těm protivným kritikům, kteří možná mají pravdu, ale rozhodně "se mnou nestudovali" na stejné prestižní univerzitě ! Procesy tohoto typu nahlodávají občanskou společnost a vrhají nás zpátky do kmenového zřízení, které je krátkodobě a pro některé jedince výhodnější, ale dlouhodobě vede k zaostalosti. Fakt postupného úpadku občanské společnosti a návratu před renesanční italské městské státy je dnes maskován pojmy jako "nutnost regulace", "korporativismus" nebo méně lichotivé "oligarchie", "socialismus" nebo dokonce "fašismus" - ten pravý - ne nálepka pro lidi, co na mizející svobodu upozorňují.
Souboj občanské a kmenové společnosti ( pokud lze současnou situaci nazvat soubojem ) vede k tomu, že zákonem definovaná a oficiálně deklarovaná občanská společnost se stává jen tenkou slupkou nad opět sílícím kmenovým zřízením. Příklad : Lze-li v občanské společnosti odejít z vůdcovské pozice do důchodu ( ne do vyhnanství, nebo do hrobu) a zároveň je dovoleno, aby se "král mýlil". Pak by mělo být normální, že vůdce předstoupí před lid a řekne : "Omlouvám se - tyto mé činy byly omyl, budu to dělat jinak." Syšeli jste někdy takový výrok od politika ? Proč ne ? Protože kolem něj sedí slintající "kandidáti na pozici vlka - alfa", kteří by jej roztrhali ?

Poznámka při druhém čtení : Dovolím si upozornit na rozdíl mezi : "Omlouvám se za chybu, zkusím to udělat jinak." A mezi "Sakra, tahle pleticha nevyšla, musím vymyslet jinou." Přestože obě tyto věty bývají formulovány, aby vyzněly stejně - jistě chápete, že to není totéž...... V souvislosti s Milošem Zemanem je nutno zmínit i třetí variantu : "Řekl jsem na plnou hubu jak se věci mají a oni teď křičí abych se za to omluvil".

OK - to bychom měli teoretický úvod. Prakticky však za 3 dny máme volby. Co je tedy úkolem voliče z hlediska občanské a kmenové společnosti ? Pokud patříte k 99% "menšině" společnosti, která není zakouslá do soukolí toku moci a peněz, pak je rozhodně výhodné nezavřít sobě ani svým blízkým možnost společenského vzestupu tím, že hlasováním podpořím kmenové zřízení, navíc takové, kterému šéfujou lidi z kmene mně nepřátelského. Pokud hlasování "pro občanskou společnost" není možné, protože ji žádný kandidát ( činy nikoliv řečmi ) nehájí, pak je zásadně důležité být si vědom existence kmenů a nehlasovat ( omylem ) proti svým zájmům.

Proto jsem sám pro sebe vymyslel "Kubáčův bodovací systém" kterým hodnotím kandidáty na poslance:
  1. O kandidátovi je známo, že se veřejně omluvil za své činy : +20 bodů, a poté konal jinak : dalších 20 bodů.
  2. Kandidát je v politice nový : +10 bodů. ( V situaci, kdy politici nedovedou změnit směr svého konání dle bodu 1 totiž nemá smysl volit "staré psy" a doufat že budou dělat "nové kousky" )
  3. Kandidát je blízký skupině, kterou mohu považovat za "svůj kmen" : +20 bodů. Např.: Je zbytečné volit Babiše, stačí že nedobrovolně platíme jeho byzbys s "biosložkami" v palivech. Je zbytečné volit Kalouska - pokud nejedete v nějakém Euro-byznysu, nebo ČSSD - "dělnickou stranu", která rodinám dělníků nabízí boj o třetí pohlaví homosexuálů a jejich dětem "OSPOD" jedoucí dle směrnic "Barnevernetu" a "multikulturní integrací" zničené školství. Smysl a voličská základna většiny stran je nejasný, vysvětlitelný jedině tím, že voliči špatně odhadují své postavení ve společnosti a pak omylem / manipulací hlasují proti svým zájmům.
  4. Kandidát navrhuje řešení, kterým mi pomůže +10 bodů - a jiné nepoškodí - dalších 10 bodů
  5. Kandidát navrhuje řešení, které jiným pomůže, aniž mně poškodí : +10 bodů
  6. Kandidát se nedopustil zásadních prohřešků proti občanské společnosti : +10 bodů. Pozor na strany s "kmotry", "oligarchy" a "kontroverzními podnikateli" v pozadí i v čele.
  7. Kandidát se nedopustil zásadních prohřešků proti zdravému rozumu : +10 bodů. Pozor na strany prosazující polotechnologie nebo řešící blbosti, jako je globální oteplování v přírodě i v sexu.
Takže stačí přidělit body jednotlivým stranám a jejich kandidátům a hned je jasněji, nebo spíše zoufaleji, protože většina dnešní politické scény se pohybuje v pásmu 0-10 bodů bez jednoznačného favorita. Státotvorný blog" by měl čtenáře vyzvat : "I přesto jděte k volbám !!!" Já nejsem státotvorný blog, proto používám jiný argument : Sledovat koňský dostih je poloviční legrace, pokud nemáte vsazeno na žádného koně. Volby jsou jako sázka na favorita a nový parlament - to bude čtyři roky trvající napínavý dostih, kde ani nemusíte platit sázkovné, protože to vám už dávno sebrali daněmi. Dokonce i těm, kteří se chystají volby ignorovat !
 

9 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama