ČSKB

Otázka mikro-managementu.

26. září 2017 v 5:23 | Petr
Obvykle se chlubím, že ( v roce 2006 ) jsem byl absolutně poslední biochemik v této republice, který dovršil své vzdělání "druhou atestací" dle "Zákona o zdraví lidu z roku 1966". Pak nastala ta příhoda, že ředitelství našeho špitálu nařídilo : "Každý, kdo má druhou atestaci, nebo moderní Euro-atestaci, požádá Ministerstvo Zdravotnictví o licenci pro svůj obor". A vskutku - jsem jeden z 236 lidí v tomto státě, který má "licenci na laboratoř" - jakože na moji licenci se dají vykazovat laboratorní vyšetření marodů a zdravotní pojišťovny za to platí.

Kouzelným aspektem "žádosti o licenci" bylo to, že mně - absolvetnovi "Atestace dle Zdraví Lidu" prostě přišla z Ministerstva Zdravotnictví licence, na tvrdém papíře, barevně vytištěná, v tlusté obálce. Kolegové, kteří měli moderní Euro-atestaci dostali místo toho v tenké obálce papírek s rozkazem : "Soudruhu, dolož potvrzení o absolvované praxi !!" Tak jsem seděl s naštvanými internisty u oběda a chlácholil jsem je slovy: "Klucí, nic si z toho nedělejte. Starý Řím taky padl, protože žold legiím platil v mědi, ale daně od nich žádal ve zlatě." Jinými slovy náš laskavý, moderní, osvobozený, ( sociálně ) demokratický stát ukázal, že své vlastní legislativě a svému vlastnímu vzdělávání věří méně než systému zavedenému za bolševické totality v roce 1966. Divné že ?

Takže jsme se od roku 2006 zase posunuli a zlepšili, proto letos začíná platit dalši verze reformovaného vzdělávacího systému, který pro zdravotní sestry zrušil takzvané "kredity za celoživotní vzdělávání". To byl systém, kdy za každý seminář se těm, kteří jej navštivili udělovaly "body" a příslušný zdravotník musel jednou za pár let prokázat kolik "bodů za vzdělávání" nasbíral. OK tento systém jsme zrušili a zdravotničtí bafuňáři v Praze mají těžkou hlavu "jak je budeme kontrolovat ?" Jakoby měli nějakou pravomoc z pražského fakultního špitálu kontrolovat, jak se vzdělávají sestry v Horní-Dolní ( nemají a nikdy neměli ).

Takže jako počínající senior, který už leccos pamatuje jsem byl mladými kolegy tázán : "a jak se tedy hlídalo vzdělávání za bolševika" - v době platnosti "Zákona o Zdraví Lidu"? Tak jsem hrdě ( a nesprávně ) odpověděl : "tehdy byli primáři čestní a nikdo by na svém pracovišti nevzdělaný personál nesnesl". Jenomže pak jsem si uvědomil, že to vůbec není pravda. Za bolševika byl systém "odborníků". Třeba takový "primář Sova z Nemocnice na kraji města" byl "okresní odborník pro ortopedii". Jeho formálním nadřízeným byl "krajský odborník pro ortopedii" a pak byl "Český a Slovenský odborník pro ortopedii" kteří seděli někde na Ministerstvu zdravotnictví.
Jak systém fungoval ? Primář Sova si operoval své endoprotézy, ale byl v kontaktu s kolegy v okrese a pokud zjistil, že to někdo dělá špatně měl pravomoc takovému člověku ( nebo celému oddělení ) domluvit a poradit, pokud to nepomohlo měl povinnost "hlásit to vejš" - pak přišla "komise z kraje", a pokud ani to nepomohlo - pak přišla "komise z ministerstva" a ministr volal na "okresní výbor KSČ", a to už pak pomohlo vždycky.....

Celý systém byl jako "totalitní buzerace" v roce 1990 s velikou slávou zrušen. Je však otázka co je "totalitní buzerace" ? Když všem známý věhlasný kolega z největšího špitálu v okrese nenápadně sleduje "jestli to děláte dobře" a zasáhne když se něco zlého chystá, nebo když vám můry z ministerstva píšou "doložte klinickou praxi" ( a tisíce jiných papírů ), protože o vás nic nevědí, ani vám nevěří, protože jediná kontrola špitálu v Horní-Dolní - jsou zdravotní pojišťovny, které mají jedné kritérium : "léčit zadarmo !!" Bez neformální, ale účinné kontroly se snadno stane, že se nám někde mimo ohnisko pozornosti usadí "podivné móresy". Pokud je "porucha svobody", když vás státem pověřený zkušený kolega nenápadně hlídá - je nutno "dokládat praxe" a dělat další formální opatření, která jak jsou neúčinná, tak jsou otravná že ?

Tedy se dostáváme k otázce "mikro-managementu" neboli "řízení na nízké úrovni". Andrej Babiš, kterého jinak nemohu ani cítit nedávno prohlásil v rádiu: "Byl jsem v Chánově. Dopoledne jsem tam viděl desítky dětí, které nebyly ve škole. Nikdo se jich nezeptal : Jak se jmenuješ, chlapečku, jak se jmenuje maminka a proč tě neposlala do školy ?" Přesně tohle je mikro-management. "Neustálým poprcáváním k dokonalosti !"

Dnešní státní správa má v hlavě projekty "od miliardy výše" a plány "galaktického významu", ale velký plán sestává z menších a zase menších a na konci je primář Sova, který se primáře ze sousedního špitálu ptá : "Proč neposíláte vaše doktory na školení ?" Je "drobné řízení" buzerace ? Pravděpodobně ANO. Je tato buzerace v rozporu s demokratickými principy ? Současná státní správa si asi myslí že ANO a výsledkem je "bordel". Je demokracie bordel ? V Belgii, Francii, Švédsku a Německu ano, ale asi to není správně ??

Ať přemýšlím jak přemýšlím nemohu se zbavit dojmu, že ve snaze zbavit se mikro-managementu ( jakože finančák kontroluje podezřelé ztrátové hospody ) se vymýšlejí systémy ( Elektronická evidence tržeb, kreditový systém vzdělávání, ISO 15189 ), které jsou daleko buzeračnější než ty mechanismy, které jsme zrušili, neb se nám zdály buzerační.

A pak je tady druhý problém. Státní úředníci mají v hlavách miliardy a proto mají pocit, že každý problém lze převést na tok peněz. Poslechneš - bude dotace, neposlechneš bude pokuta. Pak dochází k absurditám jako jsou nařízené vysoké pokuty pro lidi s deseti exekucemi a dávkami v "hmotné nouzi". Pokud nemáme jiný systém dozoru než ony pokuty - je zkrachovalec a "hmotný nuzák" beztrestný, protože větší sílu než státní "peněžní tresty" má státní "boj proti chudobě". Celkově to pak vypadá přesně jak to znáte - makáš jak fretka : stát tě trestá - jsi neřádným životem zkrachovalý lump : stát tě uctivě obchází, aby se tebou nemusel zabývat !!

Co s tím ? Představte si, že do Chánova ( nebo kamkoliv jinam ) vyrazí Policie, OSPOD, Správa sociálního zabezpečení, budou hlídkovat po ulicích celé dny a ptát se : "Chlapečku jak se jmenuje maminka, která ti dovolí nechodit do školy ?" Zcela jistě to je v jejich kompetenci už dnes, ale jako vždy to má ( minimálně ) dva problémy :
 1. Chce se jim do tak pracné činnosti ?
 2. Co by na to řekli paraziti na bordelu bojovníci za lidská práva ?
Takže jsme se opět dostali k oblíbenému fenoménu "věcí, které nikdy nebudou", takže si můžeme malovat pesimistickou vizi společnosti, kde vše, co nejde vyřešit miliardami ze státní pokladny, protože to není penězi řešitelná věc - je zanedbané a rozpadá se. Je to obraz dnešního Česka ?

Možná by pro začátek velice pomohlo, aby kavárenští intelektuálové vyřešili otázku zdali a jaký je rozdíl mezi pořákem a útlakem a zdali a jaký je rozdíl mezi nepořádkem a svobodou, protože výsledek takové diskuse by dal jasný obrys kam až mohou ( a musí ) "orgány" státní správy kontrolovat a řídit, a kam už pazoury strkat nesmí, neb jim do toho nic není. Takže jsme se dostali ke druhé věci "která nikdy nebude", ačkoliv mně by výsledek takové diskuse velice zajímal.

Poznámka při druhém čtení : Američani sepsali Ústavu a pak zjistili, že je to málo takže přidali celkem 27. Dodatků, které postupně vymezují hranice mezi makro-řízením, mikro-řízením, svobodou a buzerací. Vřele doporučuji nastudovat, protože to jsou pozoruhodné dokumenty, třeba poslední 27. dodatek, který říká, že Kongres může hlasováním měnit platy až poslancům následujícího volebního období, čekal na definitivní schválení od roku 1789 do roku 1992. A pak že naši poslanci jsou chamtiví. Studujte však rychle. Americká Ústava i dodatky operují s pojmem "Svobodní Občané", proto budou brzy zakázány kvůli rasismu, fašismu a xenofobii.

Vliv nesmyslů na nedostatek sester

5. dubna 2016 v 5:09 | Petr
Umírající rabín nechá zavolat své syny a říká : "Povím vám největší tajemství svého života - všechno je jinak" -tedy přesně tuhle anekdotu nemám příliš rád, protože výrok "všechno je jinak" zneužívají různí pomatení paranoici a příznivci konspiračních teorií. Nícméně ve zdravotnictví tohle často 100% platí i bez paranoidních teorií.

Příklad s mladými doktory : Jdete na medicínu protože vám jdou přírodí vědy avšak nikoliv matematika. Tam zjistíte, že "všechno je jinak", a že budete místo lehkého studia biologie cpát do hlavy tisíce stran bichlí a ani google vám nepomůže, protože doktor neumí léčit chorobu, na kterou nemyslí. Pak jdete do praxe a zjistíte, že "všechno je jinak" že místo tisíců chorob typu "jeden případ z miliónu" je lepší když každý doktor zná "svých 20 chorob, ale zato důkladně". Pak zjistíte, že nezanedbatelnou úlohu hraje šestý smysl jakože : "podle standardů byl zdráv, ale stejně se nám nezdál", a že tento se získá jedině kontaktem s tisíci pacienty a že z toho důvodu "karidéristi létající po kongresech" nebývají ti nejlepší doktoři atd. Prostě musíte vnitřně přijmout, že to co letos děláte budete za 3 roky popírat a jiné cesty není. Pokud vás to frustruje - rovnou jděte jinam.

Pak tu máme zdravotní sestry. Paní Kubáčová přece jenom dostuduje, protože "příslušná můra" byla, po náležitém řvaní, seznámena s faktem, že "i nad Papežem sídlí ještě Ježíš Kristus" a tudíž není dobré vyhazovat od studia lidi kvůli seminárky ve spamu.

Tudíž "finis coronat opus" - v posledním semestru studia ošetřovatelství jsou ty nejdůležitější předměty - kategorie A ( zcela povinné ) : "Přednes prezentace v PowerPointu" a kategorie C ( zcela dobrovolné a postradatelné ) : "Ošetřování chronických ran" nebo "Práce sestry při hromadném neštěstí".

Pozor !!! - vnímáte to ? Bez znalosti "prezentace v PowerPointu" nelze být sestra, ale bez "ošetřování ran" ano !? Sama paní Kubáčová prohlašuje, že jí to připadalo trochu divné, ale pak zjistila, že "všechno je jinak". Že kolegyně, kterým to divné nepřipadalo, od začátku vypadaly, že z nich dobré sestry nebudou. Tudíž je čas probrat sesterský řetěz frustrace ze "všechno je jinak".

V dětství pícháte panenkám injekce a těšíte se až se budete "starat o babičky". Pak vystudujete střední školu zdravotnickou a zjistíte, že "všechno je jinak", že nejste "zdravotní sestra", ale "zdravotní asistent". Že ženská od metly s ošetřovatelským kursem délky 6 týdnů má stejné pravomoce i plat jako vy. Pak jdete studovat na "vyšší" nebo dokonce "na vysokou" školu. Na "vyšší" odborné škole vás ti samí lidi učí to samé, co na "střední". Na vysoké vás "tituly opatřené můry" učí, co samy neumí, neb to nikdy nedělaly - takže si můžete vybrat, co chcente studovat a v jaké "kvalitě".
Zakončíte předmětem "přednes v PowerPointu" a jdete opět do praxe nyní již jako právoplatná zdravotní sestra. Tam opět zjistíte, že všechno je jinak. K čemu je idealismus a altruismus, když nejsou vyplněné "ošetřovatelské diagnózy". Ba naopak - každý den píšete podrobný rozpis pacientových "neuspokojených potřeb" - a tento mezitím leží ve vlastních hovnech, protože můra z ředitelství ( která před lety selhala jako sestra ) obchází špitál a kontroluje papíry avšak pacienty nikdy ( aby se "nepotřísnila" ).

Dokud ještě nevyhoříte - jenom sledujete jak kolegyně mizí a "lejstra přibývají". O víkendu v noci - jste sama - jenom s ošetřovatelkou - na 30 nepohyblivých zmatených, pomočených, pokaděných, dementních seniorů. Pokud dojde k průseru - jste přísně potrestána, a jako "opatření" se na oddělení objeví další laserovkou vytištěný papír, jehož vyplňování sebere další čas, ale - prý - zvýší "bezpečnost". Mimochodem na "sobotní noční" nikdy nedostanete druhou sestru jako posilu, ale nové lejstro - každý měsíc.

Nakonec je vždy několik možností - buď vám PowerPoint nevadí - a jdete dělat kariéru vymýšelním další "byrokratické buzerace" pro bývalé kolegyně, - nyní již "podřízené", které po kariéře nejednou, neb jim PoserPoint vadí. Nebo přestanete šlapat po své inteligenci a svědomí a zjistíte, že prostě musíte pryč. Nebo vyhoříte, vypnete mozek a jen pohybujete končetinami podle směrnic. Která z těchto variant je pro marody nejlepší ?

OK je hezké, že "můry z ministerstva", které bojem za "kvalitu" ( jak je definována ? ), "bezpečnost" ( jak je denfinována ? ), "dohledatelnost", "vzdělání" ( existuje opravdu - bez ošetřování ran ? ) přeměnily práci sester ve frustrující peklo, nedávájící žádný smysl. Je hezké když tytéž můry nyní vymýšlejí "platové tabulky" a "náborové příplatky". Je otázka zdalipak by tyto můry neměly než nad penězi přemýšlet jak z "holčiček co píchají panenkám injekce" neudělat za 20 let frustrované a vyhořelé ženy, které po mateřské jdou raději dělat do Kauflandu, protože šikana z rukou zjevného idiota je vnitřně snesitelnější než neosobní "Chrám absurdity", známý též jako zdravotnictví.

Poznámka při druhém čtení - dadaistický blábol, neboli novela zákona 96/2004 o vzdělávání seseter dospěl do vlády. Jediná faktická změna je přejmenování "zdravotnických asistentů" na "praktické sestry". Myslíte že tím je problém vyřešen ? Paradoxně asi ano, protože maminy z venkova, které netuší, že tím se fakticky nic nezměnilo - pošlou své dcery "na zdravku" protože budou mít pocit, že tam už zase vzdělávají sestry. Než se na to přijde - bude pár ročníků podvedených nešťastnic, které dle představ ministerstva systém zachrání.

V realitě dávám výjimečně za pravdu prezidentovi lékařské komory, který na otázku nedostatku sester prohlásil : "neměli jsme peníze zaplatit je ani jako středoškolačky a přitom jsme je nahnali na vysoké školy" - vo to go. Jenomže jak říká moje stále oblíbenější hláška : "účinné řešení je politicky nepředstavitelné" - v tomto kokrétním případě spojené s dramatickým úbytkem míst "funkcionářek přes ošetřovatelství" po celé České republice.

Lékařská fakulta Ostrava ? Raději to neriskujte !

26. ledna 2016 v 5:00 | Petr
Bývaly doby kdy univerzity 11. století - Boloňa, Oxford a další - udržovaly a šířily tu nejlepší vzdělanost, které v daném okamžiku, byla civilizace schopna. To se bohužel změnilo - přesněji řečeno, od jisté doby, začaly hromadně vznikat vzdělávací instituce "zaměřené jinak". Patrně si myslíte, že budu kritizovat "Boloňský proces" - tedy hromadnou výrobu vysokoškolskými "diplomy" opatřených Euro-blbečků. Nikoliv - situace zde, na prochlastaném východě, je bohužel ještě horší.

Zdejší region "nasával" do šachet, pracovité ( !!! ) nevzdělance z celé, slovanskými jazyky mluvící, Evropy už od roku 1830, což se prostě musí projevit. Tudíž každá snaha, zavést tady "vyšší školství", nebo dokonce dnešní byrokraticko-legrační snaha EU o zavedení "vzdělanostní společnosti" na Ostravsku, působí jako nechtěná parodie na to, jak má provoz skutečných a důvěryhodných vysokých škol vypadat.

Příklad :
Předposlední lékařská fakulta založená na "zelené louce" byla moje Alma Mater - Lékařská fakulta v Brně. Ta vznikla tak, že po roce 1918 dekretem prezidenta Masaryka byli pražští profesoři, kteří "měli průser", v podobě příliš horlivé podpory starého Rakouska-Uherska, odesláni, "za trest", učit do Brna - což mnozí činili až do roku 1939, než si škola vychovala vlastní akademickou elitu.

Poslední lékařská fakulta - je "Lékařská fakulta Ostravské Univerzity". Což je projekt pár lidí zde v regionu, kteří už měli i výnosnou ambulanci, i vilu i "bávo" - a tak jim chyběla ještě "nějaká ta prestige". Problémeček však je v tom, že od Masarykovské první republiky lidská práva pokročila natolik, že už ani prezident nemůže "vydat výnos" a přesídlit sem celou generaci akademiků, kteří "jinde měli průser". Tudíž lékařská fakulta musí vyjít s "těmi lidmi, kteří jsou k dispozici", ať už je to kdokoliv.
To vede k paradoxu - že i já - hloupý vidlák, tam učím a mám pro mediky pár přednášek. Kdykoliv k ním mluvím - zní mi v uších slova mého bývalého šéfa - 8. letým latinským gymnáziem vycepovaného skutečného vzdělance : "nedělej to, nedělej to - je to jenom hraní si na univerzitu, kde polovzdělanci vyrábějí duševní proletariát....."

Myslíte, že se podceňuji, nebo, že očerňuji instituci, která "mi dává chléb" ? Legrační je totiž, že zatímco já občas učím mediky - moje drahá - "paní Kubáčová" už třetí rok zápasí s kocourkovským systémem "vzdělávací instituce". Za léta pohybu v "moderním světě" už jsem si na leccos zvykl :
 • místo plnohodnoté zkoušky před komisí - testy pro imbecily formou A) B) C) s testovými otázkami, vyřešenými a ke stažení, na Facebooku
 • počítačový systém, který vás nutí sekundu po půlnoci klikat na "obnovit stránku .... obnovit stránku....", abyste se vůbec mohli zapsat do dalšího semestru
 • zmatená pravidla typu - "otvírák je uvnitř konzervy", neboli předmět A lze absolvovat až po předmětu B, který nelze absolvovat bez předmětu A
 • Nexistuje žádná paralelní evidence toho, co je v počítačovém studijním systému. Přesně ve stylu moderního "pravda je na displeji". Ztratil se vám "v počítači" zápočet - váš problém ! Důkaz, že jste jej získali nemáte, protože nemáte ani index.
Na co si ale nezvyknu nikdy - je pozoruhodný vztah tamějšího "Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence" Lékařské fakulty Ostravské univerzity k písemným pracem studentů a vůbec k faktické realitě kolem nás. Vše totiž nasvědčuje tomu, že oni zadávají písemné úlohy, ve formě seminárních a semestrálních prací, velice často a rádi. Jejich přečtení se věnují krajně neradi. Aby nemuseli práce číst - vyžívají se v byrokratické onanii typu : "vyřadili jsme vaši práci protože je psaná špatným fontem". Prostě důvod zde je, nevadí že formální a blbý. Stejně tak se manželce stalo, že narychlo předělávala písemné práce protože :
 • šíře řádku nebyla přesně 65 znaků
 • číslování nebylo 2. ale 2) ( dělají staré verze Open Office )
 • mezera za odstavcem nebyla 12 bodů ( nedodržují různé verze Microsoft office )
 • "Zahraniční literatura" v Němčině - nikoliv v Angličtině ( kde jste, akademici vládnoucí 7 jazyky, včetně Francouzštiny a Latiny, jako - "prostý lékař" - můj bývalý šéf ? )
OK takže si představte, vás vyhodí z univerzity v Bologni léta páně 1100, protože nepíšete husím, ale kohoutím brkem ? Představte si že policie nepřijme trestní oznámení, protože je psáno "fontem Calibri" !

Je to absudní ? Ptáte se čím to je ? Můj soukromý názor se shoduje s názorem mého zemřelého šéfa. Zde v regionu není dostatek skutečných vzdělanců, kteří mají charisma, nadhled a moudrost, dostatečnou k tomu, aby uměli rozlišit, co je podstata studia, a co je formální podružnost "vzdělávacího procesu".

Ba dokonce v případě studia ošetřovatelství 100% platí, že současné vyučující jsou bývalé zdravotní sestry, které selhaly v praxi a proto "utekly do byrokracie". Vyplňováním výkazů červenou průpiskou kdysi zahájily svou kariéru, pak pokračovaly buzerací ostatních, šikovnějších (!) , za špatně vyplněné fomuláře a šikanováním studentů za "mezeru mezi odstavci", svou kariéru nyní trpce završují.

Proto doporučení drahé veřejnosti : pokud chcete, "být vyučena" v administrativní úpravě písemností, až na molekulární úroveň - nehlaste se na ekonomku - mnohem lépe vás to naučí nějaký sesterský obor na Lékařské fakultě Ostravské Univerzity. Pokud však chcete spravedlivým studiem získat kvalitní základ, pro práci ve zdravotnictví - rozhodně jděte studovat jinam !

Poznámka při druhém čtení - Lékařská fakulta z vás učiní experty nejenom na administrativní úpravu písemností, ale možná i na "správu informačních systémů". Paní Kubáčová letos v lednu odevzdala seminární práci - mezi prvními - dva dny před konečným termínem. Leč "univerzitní počítačový systém" se zadrhl a práci ve Wordu ( i se všemi čárečkami a tečičkami ) nahrál do špatné složky. Tudíž její práce chybí ve "správné složce". Manželka na to přišla ještě včas a řešila to s každým možným i nemožným akademickým funkcionářem, mailem, osobně, telefonicky....

Po jednání se spoustou lidí jí nakonec bylo řečeno, že překopírovat práci do "správné složky", kde by si ji příslušná můra, která - "učí, protože neumí" - mohla přečíst a zkontrolovat - nelze.... Hrozí totiž riziko, že by toho "studenti začali zneužívat". ( Čehože by zneužívali ? Nápravy defektů dysfunkčního počítačového systému ??? ) Tudíž paní Kubáčová dostala "velkorysé" doporučení opakovat semestr, což vzhledem k postupujícímu těhotenství rovná se vyhazovu ze studia....

Samozřejmě, že jsem se naštval, a náležitě hlučně, jsem podal okamžitou výpověď k rukám děkana. Bylo mi řečeno, že "přece se nerozejdeme ve zlém", tudíž jsem v "blbákově" zatím zůstal. Pravda je, že vůbec nevím, co letos budu studentům říkat : "Z vaší školy se mi zvedá žaludek, ale to nevadí, protože dnes probíráme ledviny ?!"

Pro obecnou veřejnost, se na mém doporučení nic nemění. Lékařská fakulta v Ostravě nemá mechanismy, jak se zbavit "patologických osobností", kterým budete během studia vydáni na milost a nemilost, proto si důkladně rozmyslete, do které školy budete investovat několik let své práce....

Kočička... pejsek... česko...

12. května 2015 v 5:01 | Petr
Omlouvám se za dva zdravotnické příspěvky ve dvou týdnech, ale dospěl jsem k prozření, které je silnější než já.
Tedy : je tomu rok, co jsem byl zvolen do výboru České společnosti klinické biochemie, překvapivě vysokým počtem hlasů, neboť jsem jako své volební porovolání řekl na plnou hubu, co si 99% biochemiků i ostatních zdravotníků mysli, ale bojí se to řící a to : "Kapitáni zdravotnictví by měli viset - za zmatek, který od pádu bolševika způsobili".

Jelikož nejsem Gottwald, Stalin ani Hitler - tak jsem samozřejmě neměl v úmyslu nikoho dopravdy věšet - stačilo jenom bojovat proti nesmyslům a zvrhlostem, kterými je současné zdravotnictví přeplněné na 300%. Potíž je v tom, že jako Alenka v říši divů padám králičí norou stále hlouběji do marasmu našeho "laskavého státu" a nestačím se divit. Tedy první velice studená sprcha byla už loni, když jsem zjistil, že v české státní zprávě a v českém zdravotictví jsou lidi, kteří "škodí bezplatně". To znamená, že dělají ostatním naschvály aniž by z toho sami cokoliv materiálního měli. Možná vám to připadá jako banalita, ale když někdo škodí pro peníze - ještě vždy se dá najít model, jak chamtivce uspokojit. Pokud obstrukcemi a "výrobou chaosu" řeší vlastní - nejasný - patrně psychologický - problém - co si s takovým člověkem počít ?

Ke druhému prozření jsem dospěl minulý týden, kdy jsme na výboru ČSKB probírali "ideový návrh" Ministerstva zdravotnictví na novelizaci zákonů o vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků ( tedy vlastně sester ). Kouzlo tohoto návrhu je už v textu, který svým jazykem připomíná vojenské rozkazy z dob bolševika "nařízení - k plánování - provedení - předání - velení".... Krom svérázného slohu je zajímavý i obsah, který připomíná automatické texty schizofreniků : "Sestry nejsou..." - "přeškolíme Ukrajinky..." - "nebo taky nepřeškolíme...." - "Sestry nebudou..." - "Sestry jsou přepracované..." - "Sestry jsou stresované..." - "Sestry se přejídají..." -" Sestry jsou tlusté..." - "Sestry kouří..." - "Sestry se dopují práškama..." - "Sestry by měly mít nárok na rehabilitaci zdarma..." - "Kde seženeme sestry ???" - "Zrušíme vyšší odborné školy....!!!", "Ze zdravotních asistentek uděláme sestry mimořádným nařízením ministerstva...."- A tak dále - prostě proud "volných asociací" a myšlenek, které se vzděláváním mohou, ale nemusí mít něco společného.


Tak jsem na tento návrh koukal jako puk a snažil jsem se představit, jak z takové "hňahňaniny" vznikne zákon. Až mi to pražskými kolegy bylo náležitě vysvěleno : Na Ministerstvo zdravotnictví jsou navěšeny stovky a stovky lobbistů a aktivistů nejrůznějšího druhu. Takže paní "Magistra - Ph.D."která se "věnuje kouření" chce mít v zákoně kouření. Paní "docentka CSc." tam chce mít obezitu, jiná zase dělala "vědeckou práci na stres" atd. Za každou nesmyslnou větou stojí nějaká "můra" nebo "netopýr" který trvá na tom, že právě tohle se musí v zákoně explicitně objevit, protože přece "kouření sester" je důležité pro jejich vzdělávání ( a taky pro její docenturu ) nebo ne ?

Pokud bych chtěl do zákona dostat větu : "Ostatně myslím, že Kartágo musí být zničeno" - věřte, že pokud bych založil na toto "téma" občanské sdružení, které by hlasitě křičelo a otravovalo ministerské úředníky - klidně by tato věta pronikla do kteréhokoliv zákona bych chtěl.

Výsledek ? Pokud předlohy zákonů vznikají takto - divíte se jejich kvalitě ? Divíte se, že podle zpazgřených zákonů se stát pomalu sune do bahna ? Zdravý rozum velí, že poté co každý napíše do předlohy cokoliv, jenom aby si přihrál korunu do kapsy / ukojil své ego / bojoval za "svatou věc" - že potom musí následovat proškrtání a ponechání jen smysluplných pasáží - ale to je omyl. Kterou "smrtelně důležitou" věc byste taky chtěli ze zákona vyhodit ? "Kouření", "stres", "obezitu", "Sestry z Ukrajiny" ??? Takže v zákoně je nakonec tolik věcí až smysl - i použitelnost - zmizí.....

Nepochybuju, že stený princip funguje v celé státní správě - s tím rozdílem, že ve zdravotnictví dominují v legislativě kraviny - vnesené tam z představy "boje za všeobecné blaho" - zato na takovém Ministerstvu pro místní rozvoj - určitě budou dominovat - špičkovými právníky sestavené - neškodně se tvářící - avšak miliardové kradení umožňující - větičky....

Podtrženo sečteno - našel legislativa není systémová v žádném směru - je to suma lobby prosazených zmatených opatření. Termitiště, ve kterém žádný termit nemá mozek a jejich náhodným hemžením stavba vzniká. Pokud chcete "s někým jednat" o změnách - není s kým, protože každý přilepil jenom "své nepatrné smítko" a o katastrofálním stavu celku nemá ( ani nechce mít ) nejmenší šajn. Jasné ?

Podtrženo sečteno - protlačit do zákonů nesmysly - snadné - odstranit nesmysly - téměř nemožné. Výsledkem je to, co jsem tušil už dávno - o budoucnosti česka, i o svém působení v ČSKB - neboli - "s humbukem tam a za 4 roky - s ostudou zpátky". Ach jo.

Hlasování nohama

5. května 2015 v 5:35 | Petr
Můj blog stejně čtou jen dědci a báby v mém (a starším) věku. Nicméně, kdyby sem náhodou zabloudil nějaký mlaďoch, nepamatující bolševika (třeba paní Kubáčová), je nutno zmínit tu zvláštní atmosféru zahnívající spolednosti 80. let 20. století. V čem ta situace byla pozoruhodná - ve škole nás neustále učili, že "žijeme v nejlepším možném světě" - "táboru socialismu a míru" - a přitom doma a v okolí se člověk stále setkával se šeptandou typu "Karel už do školy nepřijde - utekl s rodiči do Západního Německa".... Dětský mozek z toho byl zmatený - každý měsíc někdo ze známých "utíkal na západ" a přitom nidko "ze západu" neutíkal k nám snad krom Deana Reeda, který byl ale jenom jeden za celé RVHP.

Dokonce ani Dean Reed se tak úplně nepočítá - protože ten se občas volně vracel do U.S.A. a pak zase volně vracel zpátky do D.D.R. ;-) Zatímco moře lékařek - kolegyň mojí máti, které "zdrhly na západ" se už nikdy nevrátily - a dokonce jsem s bratrem - kojencem v kočáru a s máti objíděl sídliště a vozil tašky plné potravin pro různé "nepohyblivé maminky", zanechané zde v Česku. Přitom za námi docela často chodili "divní pánové v šedivých bundách" a moji máti si sem tam z dálky fotili.... ;-)) Není divu, že můj mozek to prostě nepobral, a že i přes rodičovskou výchovu typu "o tom s nikým nemluv", jsem už na základce udělal veliký průser, když jsem se v jedné z prvních hodin "občanské nauky" ptal "soudružky učitelky" - ortodoxní bolševické svině : "A myslí pan prezident vážně, to co říká, nebo mu taky přikázali říkat něco jiného ???"

ERGO - může vám kdololiv, vykládat cokoliv, když někdo zanechá v Česku veškerý majetek a dokonce rodiče a "hlasuje nohama" útěkem do Rakouska - patrně se mu v tehdejším Česku tak úplně nelíbilo.....
ERGO DNESKA - mohou vám "kapitáni našeho zdravotnictví" a vůbec "kapitání celé společnosti" vykládat cokoliv - o blížícím se "ráji na zemi" - pokud narazíte na článek jako je TENTO, který se jmenuje příznačně "Zdravotní sestry nejsou a už ani nebudou" - zapnete zkušenost z dětství a "myslíte si své". Pro ty, co nemají čas číst - jádrem článku jsou dvě čísla - v roce 1997 v době končícího systému "středoškolského vzdělávání sester" šlo ze škol do zdravotnictví 5174 sester. To ovšem byly ty staré "nekvalitní" sestry, které ani neuměly "pracovat dle normy ISO" - dneska máme sestry "podstatně lepší" - "kvalitní" - vysokoškolsky vzdělané, kterých podle stejného článku šlo v roce 2014 do praxe 581 - tedy 9x méně než v minulosti a asi 5x méně než naše zdravotnictví potřebuje, aby se udrželo alespoň v současné (ne)funkčnosti....


Dědci mého věku nadávají, že mládež je blbá, a praxi ve zdravotnictví nezvládá, ale realita bude ta, že mládež, na rozdíl od "placených optimistů", ještě nezahodila poslední zbytky inteligence a chová se racionálně.

Před rokem 1997 sestra absolvovala 4 roky zdravky s vědomím, že po maturitě jde dělat a tudíž se musí to, co bude potřebovat - opravdu na škole naučit. Dneska - je střední škola zdravotní - instituce produkující - "zdravotnické asistenty" - kterí mají pravomoce prakticky stejné jako různí "nepřizpůsobivi" a "dlouhodobě nezaměstaní", které pracák vyhnal z gauče - udělat si 3 měsíce dlouhý "ošetřovatelský kurs". Proto zdravotní škola je 4 roky dlouhá flákárna, bez nutnosti něco si zapamatovat, protože po zdravotní škole - stejně "musíte na vysokou".

Podtrženo sečteno - na střední zdravotní škole "se nic nenaučíte" a na vysoké škole pak "to samé ještě jenou opakujete" - celý systém je "rozbředlý" a roztahaný na spoustu let, kdy na různých stupních škol pro samé flákání se studium a praxe nakonec úplně vypařily. Dokonce, pokud se sestra nespokojí s titulem Bc. a jde studovat "Magisterský stupeň" - trvá to 5 let - tedy jsme dosáhli pozoruhodného úspěchu - vzdělávání "nepoužitelných sester" trvá jen o rok méně než příprava "průměrných" doktorů. Mládež to ví - hlasuje nohama - a prostě na zdravotnické školy ani nejde.

OK Takže "kapitáni zdravotnictví" systém posrali - a co teď - pokud se něco zkazilo - mělo by se to napravit. Pozoruhodné je, že současný systém nefunguje - ač jeho tvůrci tvrdí opak - a ještě pozoruhodnější je, že unisono tvrdí, že náprava není možná kvůli nějakým hodinám "praxe" nařízených EU, která stejně u současných sester - bakalářek stojí za ******* .

Takže jsme o 30 roků starší, než za Jakeše a Bilaka, ale stále žijeme v "nejlepším možném světě" - "táboru sociálního státu a míru". Jeden rozdíl tu přece jemom je - za tento blog mě sice několikrát chtěli vyhodit z práce, ale (zatím !!) ani jednou nepřišla můra z "uličního výboru KSČ" - buzerovat moje rodiče - jako když jsem v roce 1983 udělal ten průser s "panem prezidentem".

Poznámka při druhém čtení - před týdnem jsem přes ČSKB dostal návrhy Ministerstva zdravotnictví na reformu vzdělávání lékařů i sester - neskutečné čtení někde mezi Švejkem a filmem Brazil Terry Gilliama. Jazyk tohoto výplodu je ovšem jen menšinou problému, protože faktický obsah se dá shrnout větou : Akční plán do roku 2020 - pro zkurvení toho, co ještě zůstalo funkční. Paní Kubáčová - profesí zdravotní sestra - se na začáku smála a na konci čtení tohoto paskvilu jen zaraženě mumlala: "nehoráznost".

Paradox předstírání poctivosti.

10. března 2015 v 5:45 | Petr
Nerad chválím praotce všech tunelářů - Václava Klause - ale on to byl, kdo měl jedinou (byť nesprávnou ) ideu, co se zdravotnictvím, kterou se mu navíc podařilo prosadit. V tom vyniká nad generacemi "reformátorů zdravotnictví", po něm, kteří měli mnoho řečí a skutek nikde. Tou ideou byl "bodový systém", který on sám zdůvodňoval jako "přechodné účetní opatření" aby se zjistilo kolik čeho se ve zdravotnictví vlastně dělá. Problém každého "přechodného" opatření v česku je, že je opatřením definitivním a speciálně bodový systém ve zdravotnictví dnes už více škodí, než pomáhá.

Nezasvěceným se pokusím objastnit věc příkladem. Představte si že máte dva e-shopy, které oba nabízejí stejné boty. Jeden E shop má pod obrázkem nápis - "kozačky kožené, dámské, jehlové, erotické" cena 1399,-. Druhý má pod stejnými kozačkami tabulku na několik stran s rozpisem :

Kůže vepřová 0,25 m2 á 250 kč62,50
Kůže hovězí 0,75 m2 á 550 kč
412,50
Nitě polyesterové 10 m á 30 kč300,00
Stehy 2500 kusů á 0,10 hal250,00
Zip 50 cm 2 kusy á 100 kč200,00
Podrážky gumové 2 kusy á 100 kč200,00
Podpatek plastový 12 cm 2 kusy á 120 kč240,00
Cvočky kovové 10 kusů á 5 kč50,00
Cena celkem1715 kč

Otázka je - ve kterém Eshopu byste si koupili zmíněné boty ? Ani cenový rozdíl samozřejmě není náhodný - i ve zdravotnictví je to tak, že pokud třeba operaci slepáku "rozkouskujeme" na jednotlivé detaily - jejich součet je nakonec mnohem dražší než celková cena - ve světě obvyklá a právnickou hantýrkou - takzvaně "ve shodě s dobrými mravy".

Takže "bodový systém" vede k plýtvání a ke způsobům práce, které naopak vedou k "rozporu s dobrými mravy" - jakože pacientovi který je na prahu smrti ještě - rychle avšak zbytečně - vyšetříme tamto nebo operujeme onamto , protože jemu to stejně nemůže pomoci ani uškodit, ale "je za to hodně bodů".

Jiná věc je, že do "bodového systému" se zakouslo spousta lobby a jsme svědky více než paradoxních situací - laboratoř dostane za mikroskopické vyšetření moči asi 20 bodů, protože to umí a seká moče "jako když slípka snáší vejce". Urolog, když ve své ordinaci vyšetřuje moč - protože to tak moc neumí a ani to tak často nedělá - dostane za to 200 bodů "aby nebyl škodný". Proč ? Protože proto !!

Ještě pozoruhodnější je situace s praktickými lékaři, kteří dostávají "kapitační platbu" za to že mají pacienta v kartotéce a starají se o jeho základní zdravotní potřeby. Krom toho však mají "zvláštní výkony za body" navíc. Takže co si myslíte že dělá jejich lobby ? Okupuje ministerstvo zdravotnictví a vymýšlí proč "v zájmu kvality" je třeba právě toto a toto a ještě toto i ono platit body !

Podtrženo sečteno - až půjdete do špitálu - chcete být vyléčeni pomocí 5 injekcí a jedné malé operace nebo pomocí 50 injekcí a 4 velkých operací ? A teď samozřejmě otázka pro blondýny : ke které variantě léčení svádí platba, za každou blbost, pomocí "bodového systému" ???

OK takže je to jasné - bodový systém je špatný - je třeba jej zlikvidovat. Problémeček je, že žijeme v česku, kde 75% úředníků na ministerstvu zdravotnictví, v pojišťovnách, ve špitálech a vůbec všech zdravotnických ouřadů se zabývá právě "péčí o body". To by ještě nebylo tak strašné, ale bodový systém má nezanedbatelný korupční potenciál - vy nám proplatíte "výkony 91397" vykázané za rok 2014 - zato náš majitel bude štědře sponzorovat vaši politickou stranu v roce 2015 .....

Problémeček je navíc i v tom, že v současnosti se předstírá poctivost a tím se jediná motivace hýbat věcmi ve zdravotnictví - korupce - velice oslabila. Výsledkem je že ministerstvo i všichni organizátoři zdravotnictví "jednou na volnoběh" a čekají "až se to přežene". Problém č. 2 je však ve starém filosofickém principu : "nevstoupíš dvakrát do jedné řeky" - takže až se to přežene - bude už systém zdravotnictví v takovém stupni rozkladu, že pohodlné cesty kradení "přes body", které kdysi tak krásně fungovaly - už nebudou možné, protože "kde nic není, ani čert nebere" ....

Poznámka při druhém čtení : Patrně se ptáte čím platby za body nahradit ? Samozřejmě platbami za "celé kozačky" neboli - platbami "za diagnózu" - což znamená celkovou platbou za "vyřešený případ" - což navíc v česku už funguje, ale protože jsme ve zlodějistánu - nefunguje to zdaleka tak, jak by zdravý rozum velel.

Sebeobrana buzerovaných.

13. ledna 2015 v 5:16 | Petr
Panoidní bludy mě vedou k představě, že lídři našeho státu .... společnosti .... zdravotnictví .... podporují - v rámcí hesla "rozděl a panuj" nevraživost mezi lidmi .... doktory .... biochemiky....
Naštěstí u nás na prochlastaném východě nedostoupil společenský marasmus takového stupně, aby jediné, co o sobě kolegové řeknou byly zlovolné pomluvy a dokonce se - v přátelském duchu - setkáváme na tzv. "Městském semináři" - což je dneska spíše už jenom drbárna, která má své jméno podle toho že už 37 let k těmto setkáním dochází v laboratoři "Městské nemocnice Ostrava".

Jelikož tato setkání probíhají obvykle ve čtvrtek kdy pracuju pro "jiného zaměstnavatele" - jsem účastníkem tohoto setkání zřídka - nicméně když Pán Bůh dopustí aj motyka vystrelí. Takže před Vánocemi jsem se s kolegy konečně setkal - a jako tradičně od mého zvolení za funkcionáře Společnosti klinické biochemie - se na mě sesypali s otázkami "z tohoto světa" které dle jejich (naprosto oprávněného) názoru nedocházejí sluchu Společnosti klinické biochemie.

Hezké bylo, že jsem vyslechl - vskutku desítky veselých / tragických historek z průběhu laboratorních akreditací, a pokud bych si vedl seznam tak bych mohl krásně udělat tabulku akreditačních auditorů / odborných posuzovatelů, kde by vlevo bylo jméno a vpravo popis od relativně korektního - "byrokrat odtržený od reality", po lapidární - "idiot". Kariéra "akreditačního auditora" má totiž až orgazmatickou přitažlivost pro "osoby jistého typu" - stále totiž platí "kdo neumí - učí", nebo pro danou situaci výstižnější : "kdo výrobu nezvládá - výrobu kontroluje".

Pak ovšem - jako vždy - nastala smutná část semináře - neb jsem se ptal "co jste udělali na svoji obranu proti byrokratické šikaně" ?? Smutné je, že odpověď byla - jako vždy - "Proboha co máme dělat, vždyť bychom - jeho vysokoblahorodí - slovutného pana auditora akorát naštvali a příště to měli ještě horší" ? Tedy nezbývá než zopakovat zcela elementární poučku : "každý si k vám dovolí - kolik mu sami dovolíte". Nicméně krom obecné rady, vykrystalizoval v průběhu semináře tento postup sebeobraby proti byrokratické šikaně:
 1. Před auditem ve vaší laboratoř vám akreditační firma navrhne složení akreditační komise - vyptejte se na pověst členů komise a u největšího byrokrata / idiota - napište akreditátorům že "tuto osobu si nepřejete neb její pověst nazaručuje korektní průběh posuzování"....
 2. Pokud budou požadavky auditora během posuzování mimo hranice zdravého rozumu - vyžadujte aby vám akreditační auditor zdůvodnil své požadavky na základě textu ISO 15189. POZOR berte v potaz že akreditační auditoři nejsou zastánci zdravého rozumu - takže se nenechte opít rohlíkem - ani frázemi o "obecných zásadách" - donuťre je, aby postupovali dle vlastních pravidel "co je psáno - to je dáno". Příklad : v současnosti je mezi akreditačními auditory velice oblíbené buzerovat laboratoře kvůli "metrologické kalibraci pokojových teploměrů" protože u většiny přístrojů je napsáno, že pracují od 15 do 30 stupňů a co kdyby personál zmatený vadným teploměrem nepoznal, že místnost je přetopená nad 30 ( nebo mrazivá pod 15) ??!! Takže vyžadujte z ISO 15189 ostavec, který konkrétně mluví o metrolgoické kalibraci pokojových teploměrů .....
 3. POZOR - auditoři firmy ČIA se s oblibou odvolávají na vnitřní předpisy firmy ČIA - berte to tak, že ani katolíci nevedou disputace na základě Jehovistické či Mormonské bible ERGO materiály firmy ČIA mají (pokud vůbec) platnost pouze na půdě firmy ČIA - nikoliv na vašem pracovišti. Žádejte tedy opravdu vysvětlení na základě oficiálního textu ISO 15189.
 4. Pokud se nedohodnete (vysoce pravděpodobně) - trvejte na tom, aby váš oponentní názor byl zapsán do oficiálního zápisu z posuzování. Doporučuju větu typu : "Auditor / odborný posuzovatel nebyl schopen doložit důvod svých námitek na základě textu ISO 15189".....
 5. O nekorektním průběhu auditu nám napište na výbor ČSKB - my na schůzích rádi (neradi) probereme něco jiného, než kongresovou turistiku a pletichy v mezinárodních biochemických organizacích. A když už nic - pokud nějaké jméno bude ve stížnostech figurovat nápadně často - možná pronikne i do zápisu z jednání což je pro budoucí oběti takového auditora neocenitelná informace.
 6. Jméno auditora s pochybnými metodami / byrokratickými požadavky - si nenechávejte pro sebe a neoficiálně, avšak kolegiálně informujte spolupracovníky v regionu, aby i oni mohli dle bodu 1 "vyřadit ze stáda problematické kusy".

Dovoluju si upozornit, že zejména body 1 a 6 mají kritickou důležitost, protože i byrokratům v akreditačních firmách časem dojde že platit veškerá školení a plat někomu kdo stále "sedí na střídačce" je nesmysl - a na základě Darwinistického "přežití nejlépe přizpůsobených" bude takový auditor brzy vyřazen.

Nemáte odvahu na tento postup ? Plně si uvědomuji, že "žijeme v Česku" kde Voltairovské - "nesouhlasím s vašimi názory, ale do smrti budu hájit vaše právo je říkat" - nikdy neplatilo. Tutíž neočekávejte žádné slitování od systému, kde akreditační auditoři běžně skrývají deficity vlastního ega za požadavky norem ISO. Na druhé straně opakuju opět - "každý si dovolí, co mu sami dovolíte" - takže pokud jste na svoji obranu neudělali vůbec nic - neplačte potom na mém rameně, "abych to nějak zařídil, ale hlavně Vás nikde nejmenoval".....

Blud českého managementu

2. prosince 2014 v 5:42 | Petr
V dobách kdy "kreativci" ve vedení českého zdravotnictví ještě totálně nezničili postgraduální vzdělávací systém - jsem dostal na vybranou - buď budu po absolvování medicíny 6 let dělat 2 atestace podle komunistického zákona z roku 1966 "O zdraví lidu" nebo budu 5 let dělat jednu atestaci dle "směrnice EU". Obě atestace měly mít stejnou právní váhu - tak jsem si vybral starší a pracnější variantu - a dobře jsem udělal, protože ti, co atestovali dle směrnice EU mají dodnes mírné problémy, "podle které varianty" to bylo a tak. Zatímco zdravotniční úředníci při shlédnutí mého atestačního diplomu sklapnou podpatky - při shlédnutí EU diplomu - musí předkladatel většinou ještě dokládat absolvovanou praxi - nebo jiné byrokratické nepříjemnosti. Prostě jak říkali staří latiníci : "už starý Řím - neuznával vlastní měnu - platil v mědi, ale daně žádal ve zlatě - a proto padl .... "

Nicméně díky studiu dle "zákona o zdraví lidu" se dodnes znám s mnoha staršími kolegy - chemiky - kteří se na zkoušky připravovali na stejných kursech chemie jako já. Takže jsem nedávno s některými z nich seděl v hospodě - a dostal jsem kartáč jako hrom. Proč prý předsednictvo ČSKB nezveřejňuje "výživnější" zápisy z jednání - klidně i s drobnými návody jak "vydrbat se systémem" byrokracie našeho zdravotnictví. Proč prý se ČSKB nechová jako aktivista - bojujíci za biochemiky.

Tak jsem odpověděl asi takto: "Vaše požadavky se mi zdají příliš radikální, ČSKB se nemůže chovat jako naštvaný borec středních let - neb by prohospodařilo i poslední zbytky kreditu, které ještě má."

Při té příležitosti jsem se dostal do úzkých - jak kolegům popsat "celkovou atmosféru" odborné společnosti potažmo vedeni zdravotnictví. Vykládal jsem něco o tom že je katastrofální nedostatek lidí, kteří mají tendenci systém zjednodušovat a katastrofální přebytek lidí, kteří mají tendenci systém komplikovat. Vládne totiž blud, že návod (na cokoliv) na 200 stranách je 2x lepší než návod na 100 stranách. A taky vládne blud, že lidi jsou blbí, nesamostatní, nezodpovědní a běda pokud je nějaký úředníček pustí z dozoru. Pak jsem musel připustit že moc nad lidmi má nezanedbatelný "orgazmatický" potenciál. A že moje hypotéza, že každý nesmysl ve zdravotnictví je zdrojem nějakého kradení - nebyla přesná. Existují totiž nesmysly, které jsou zaměřeny čistě na to, aby nějaká osoba měla zámínku ukájet své EGO tím, že buzeruje ostaní....


Tak jsem přemýšlel čím to je, že úřednicvo ( a profesorstvo ) ve slonovinových věžích bojuje ( s realitou ) papírem, a každé "vylepšení" systému vzniké po "krachu bodového systému" v roce 1998 znamená byrokracii a de facto zhoršení schopnosti zdravotnictví pružně a úsporně léčit lidi.

Pak mi bleskla hlavou myšlenka, že zdravotniční manažeři asi neznají "základy výrokové logiky" - jako nikdo v české republice. Takže v manažerských příručkách se píše "opravdu účinná opatření nebývají populární". Jak tedy poznáme že "to děláme dobře" ? To se pozná podle toho, že to "není populární"......

Odtud je jen skok k hrubé logické chybě typu : "účinná opatření jsou nepopulární" vlastně znamená, že "nepopulární opatření jsou účinná" ???

Poboha ne !!! Tohle je logická chyba jako hrom - když prší je mokrý chodník - ALE -
- když je mokrý choník - neznamená to že prší - stále je tu možnost, že mohl projel kropicí vůz. Pokud je nějaká vyhláška, nařízení, norma, zákon - extrémně nepopulární - stále ještě jsou dvě možnosti.
 1. lidi mručí, že jim účinné opatření narušilo zavedené pohodlíčko a bahníčko
 2. lidi se zoufale chytají za hlavu, protože "takovou hovadinu ještě neviděli"
Jak obě možnosti od sebe rozeznat ? To je právě to "umění managerské vědy", které odlišuje šéfy s pověstí - "přísný ale spravedlivý" - od šéfů s pověstí - "idiot".

Takže vážební kolegové - nebuďte smutní, že jste se zde nedočetli "alternativní zápis" ze včerejšího jednání výboru ČSKB, stále ještě máte možnost být přísní, avšak spravedliví - a zbloudilým ovcím, které bojují s realitou papírem přátelsky imputovat myšlenku, že pokud realita je v rozporu s písemnými směrnicemi - stále je tu možnost, že "mohl projet kropicí vůz" a chyba - může být na papíře - nikoliv v realitě samotné.

Okovy biochemiků opět praskají !!

9. září 2014 v 5:31 | Petr
Máme po prázdninách a je čas pustit se opět do práce - takže aby hned od začátku školního roku byla nějaká sranda, napsal jsem už v polovině srpna dopis řediteli Asociace Českých a Moravských nemocnic. V tom dopise jsem popsal celý "systém" akreditací laboratoří a problémy a neoprávněné zisky / náklady, které tento systém s sebou nese. Přitom jako základ celého dopisu jsem použil tuto odpověď Ministerstva zdravotnictví na můj dotaz - jestli řádění / podnikání "neziskové" a obecně "prospěšné" firmy ČIA ve zdravotnictví - není náhodou více než si náš zdravotní systém může dovolit.

Je otázkou proč jsem psal "nějaké asociaci' - tohle sdružení středních a menších nemocnic je totiž významný hráč na zdravotnickém poli. Jenom pro méně informované zrekapituluji : Platby ve zdravotnictví určuje pro každý rok tzv. "úhradová vyhláška" na které se musí shodnout zástupci zdravotních pojišťoven, zástupci poskytovatelů zdravoní péče a Ministerstvo zdravotnictví.

Jistě tušíte, že AČMN není ani zdravotní pojišťovna ani Ministerstvo - tedy je to zástupce "poskytovatelů" tedy v tomto případě nemocnic. Nyní si prosím sedněte a přečtetě odpověď ředitele asociace MUDr. Fialy :


To koukáte jak sůvy na drát že ! Pro lidi, ve zdravotnickém systému neorientované, se pokusím shrnout, co jsme vlastně četli : Došlo k tzv. "nedohodě" účastníků "dohodovacího řízení". V takovém případě má poslední slovo a definitivní text vyhlášky určuje Ministerstvo zdravotnictví. JENOMŽE v oblasti "laboratorních akreditací" došlo k dohodě - to jest ani zástupci nemocnic ani zástupci pojišťoven už v "úhradové vyhlášce" pro rok 2015 paragrafy o žebráckých platbách pro laboratoře, které se nedají "dobrovolně" akreditovat - nechtějí .....

Tedy dvě strany ze tří už "akreditátory" ve zdravotnictví nechtějí. Zbývá názor Ministerstva, který je dle dopisu, který mi poslali - liberální, ale naladěný taky spíše proti těmto "finančním únikům" ??!!

Dva jsou proti - třetí váhá - takže se zdá, že zdravý rozum a poctivost pro tuto chvíli vitězí ? Pokud ano - a příští rok už žádné zmínky o akreditacích v "úhradové vyhlášce" nebudou - budu současného ministra zdravotnictví už navždy nazývat "Prorokem a Osvoboditelem biochemiků" !!!

Předtím než vstanete a začnete jástat - dovolil bych si připodotknout jenom několik nepatrných poznámeček :
 1. Chamtiví gauneři spojení s "Temnou stranou Síly" určitě nespí a mají na Ministerstvu zdravotnictví své - velmi silné - páky.
 2. Zmizení "akreditátorů" z úhradové vyhlášky může být jen dočasná událost sezóny 2015, až příslušné obecně "prospěšné" firmy zjistí jaký to má vliv na jejich zisk - udělají možné nemožné, aby se navrátily "staré zlaté časy".
 3. Nezanedbatelným problémem takového návratu je touha po moci a mstivost institucí, které jsou "držitelem kulatého razítka" - takže stále trvá důvod k obezřetnosti.
 4. Likvidace "výnosného paragrafu" z úhradové vyhlášky neznamená konec laboratorních akreditací - je to pouze návrat do roku 2003 - do období skutečně dobrovolných akreditací....
Kromě pár vyhrůžek mým zaměstnavatelům ze strany jistých osob v konfliktu zájmů - zatím jde vše až obdivuhodně snadno - což mi naznačuje, že problémy teprve přijdou. Nicméně se velice těším na to jak budou muset "akreditátoři" změnit rétoriku - ze současného nenápadného vyhrožování - na upřímné a pravdivé přesvědčování biochemické veřejnosti o smysluplnosti svých služeb - to bude taková prča, že si to snad pojedu na nějaké školení poslechnout.....

Poznámka při druhém čtení - firma ČIA konečně vydala výroční zprávu - loni nově akreditovala 65 zdravotnických laboratoří - což při obvyklých cenách této firmy stálo naše zdravotnictví přibližně 16 miliónů korun. 186 již akreditovaných laboratoří se muselo "reakreditovat" nebo absolvovat "dozorový audit" což stálo přibližně dalších 19 miliónů korun - jenom na poplatcích této "obecně prospěšné" firmě. Celkem tedy 35 miliónů ! Celkový obrat této firmy činil 91 miliónů - jenom abychom měli "měřítko". Není nad výhodné soukromé podnikání s veřejnými penězi.

Zdravá soudružská sebekritika !

15. července 2014 v 5:00 | Petr
Nejprve si probereme pár zkratek :
IFCC - je International Federation of Clinical Chemistry - mezinárodní organizace klinických biochemiků existující od roku 1952.

ECCCC - bylo European Communities Confederation of Clinical Chemistry - ani to nedovedu přeložit, ale kdysi na přednášce nám bylo vysvětlováno, že to bylo sdružení všech biochemických učených společností v Evropské unii.

FESCC - bylo Forum of European Societies of Clinical Chemistry - tedy totéž co ECCCC ?

Pak došlo v roce 2007 následující rovnici.
ECCCC + FESCC = EFCCLM

EFCCLM - je průnik obou organizací - tedy oficiální název European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Protože ta zkratka je strašná - tak byla zkrácena jenom na EFLM, jiné zdroje ovšem uvádějí EFCC takže nevím - ale i tak je to paralelní organizace vzniklá v Evropské unii - k témuž účelu, k čemu celosvětově slouží IFCC.

Myslíte si že tímto sloučením ECCCC zaniklo ? Jste blázni nebo nežijete v Evropské unii ? ECCCC pod zkrácenou zkratkou EC4 (protože tam byly 4 céčka tedy správně by se mělo psát EC4) funguje dodnes jako European Register of Specialist in Laboratory Medicine. Zkratka sice nesedí - se skutečným názvem - ale úřednictvo sedí - stále na svém místě - a to je podstatné.

ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation. Je třeba název nějak vysvětlovat ?

Patrně si už připadáte jako v písničce Ivana Mládka "Zkratky" - nebo se smrtelně nudíte. Je tedy čas přejít k meritu věci, který má dnes dva body :

1. Smysl výše uvedených organizací : Hlupák z venkova by si myslel, že "mezinárodní klinická biochemie" je příliš "přeorganizovaná". Naivka by dokonce myslel : "žijeme v globálním světě - nestačí jenom jedno - celosvětové - IFCC ?" Ale to rozhodně nestačí, protože tam mají silný hlas "Američani" a navíc, každá z těchto zkratek má své "Comities", "Executive boards" a "Working groups", kde sedí moře funkcionářů. Každá pořádá pravidelná setkání v atraktivních destinacích světa a Evropy, kam se lítá letadlem atd. Takže můj názor, že tyto organizace jsou řadovému biochemikovi ( a tím spíše pacientovi ) platné jako mrtvole zimník ( nebo ještě méně ) - jsou hrubě zkreslené a nepravdivé !!! Zejména když uvážíme, že prachy za jejich provoz by se nějakou cestou mohly dostat až k pacientům žejo !!

2. Smysl tohoto článku : Moji čtenářové jistě tuší, že jsem nepřítelem ISO norem ve zdravotnictví, protože to je příliš nebezpečný obor, na to abychom jej osídlili mechanicky konajícími robotickými existencemi. Nicméně se dalo čekat, že se střetnu s "přáteli ISO norem". Což se taky stalo - jistý významný biochemik volal mým zaměstnavatelům, ať mě okamžitě vyhodí. Když se to nestalo, žádá alespoň, abych zde uvedl "vyrovnaný názor". Jiná ctihodná akreditační instituce mě žádá abych ISO nedestruoval a nedehonestoval, ale pomohl jej zreformovat (zní to skoro jako rozhovor Jakeš - Havel o budoucnosti socialismu v prosinci 1989 ;-))). Jiní zase tvrdí, že "Kubáč je mluvčím lenochů, kteří nechtějí dělat ISO" atd. atd.


Protože jsem velmi dobře poučen z dob, kdy jsem pozdní dětství prožíval za pozdního bolševika - tedy plním, co se ode mně očekává - proto nyní "dobrovolně přistupuji ke zdravé soudružské sebekritice" a sypu si popel na hlavu :

Vážení čtenářové - v rámci "rovnováhy informací" - PROSÍM - PROSÍM - PROSÍM - proklikejte si odkazy shora uvedených slovutných organizací a prostudujte si podrobně jejich stanoviska k zavádění, zdokonalování, prohlubování, rozšiřování, prodlužování a zvyšování úrovně laboratoří pomocí ISO norem.

A potom si buďtě vědomi že:
 1. Mé názory jsou hluboce nesprávné a mluví ze mě jehom hořkost zanedbaného biochemika periferního významu.
 2. Pokud nebudeme mít nejvíce akreditovaných laboratoří v celé Evropě ( více než Británie a Německo dohromady ) - je riziko, že se opět vrátí hrozba vymření české populace na smrtící následky laboratorních chyb - kterou už jsme jednou zažehnali - zavedením ISO akreditací po roce 2003 ;-)))
 3. Pokud nebudeme "nejvíce devótní" členové biochemických mezinárodních organizací na celém světě - České republice bude hrozit "mezinárodní izolace" a pokles mezi zaostalé země třetího světa - jako jsou třeba USA a Japonsko, kterým ISO 15189 taky příliš žíly netrhá.
 4. Z mezinárodní izolace Česka bude vyplývat značný úbytek prima pozvánek na prima mezinárodní zasedání - v atraktivních destinacích světa a Evropy, kam se lítá letadlem....
 5. Kdyby "přátelé ISO norem" před 10 lety poskytli tolik sluchu svým oponentům, kolik nyní žádají ode mně - patrně by proběhla diskuse odoborné veřejnosti o "smyslu ISO nesmyslu" a nebyli bychom ve srabu, ve kterém nyní jsme !
Takže prosím, berte na vědomí - Kubáč je člověk jako vy, který je zcela přesvědčen že ISO ve zdravotnictví je zlo !! a nebojí se tento názor říci na plnou hubu. V rámci tohoto přesvědčení, proti jeho další existenci udělá, co mu svědomí dovolí. Kubáč není instituce typu BBC aby za každou řádku hany musel napsat řádku chvály ISO norem v rámci "vyrovnanosti zpravodajství". Kubáč se nebojí kritiky, ale totéž očekává od svých oponentů. Kubáč prohlašuje, že nikdy nebude telefonovat šéfům svých oponentů a žádat jejich vyhození, kvůli nedostatku argumentů ve sporu o ISO mormy. Kubáč předpokládá, že jeho čtenářové nejsou smažky s mozkem vymytým směrnicemi - a proto předpokládá, že každý si dovede, ze zkušenosti, udělat názor - kdy mám pravdu a kdy jsem mimo....

Poznámka při druhém čtení : pro znalce množinové matematiky - "EFCCLM" není vlastně průnik, ale sjednocení obou podmnožin.... Vidíte - zase jsem vás chtěl zákeřně uvést v omyl.
 
 

Reklama