Filosofování

Neschopnost zastavit uprostřed.

9. října 2018 v 5:26 | Petr
Siddhártha Gautama zvaný Buddha prohlašoval : "Struna příliš volná nehraje a struna příliš napjatá praskne.". V celé řadě případů je tedy rozumné držet se "zlaté střední cesty", ale na druhou stranu každý v mládí slyšel "kompromisy to sú krysy" a například v oblasti politiky "flexibilní kompromisáři státotvornéhno typu" jsou vyloženě odporní a v dnešní době, kdy škrtem pera lze zničit společnost, která vás zrodila - dokonce nebezpeční.

Otázkou je zdali existovaly společnosti a také jejich vůdci, kteří zároveň byli dosti rozumní ke "zlaté střední cestě" a zároveň nebyli "flexibilní gumy", které slíbí cokoliv. Napadá mě Masaryk, a před ním snad některá (!!!) šlechta v období "Babičky Boženy Němcové" až někam do minulosti k reformám Marie Terezie. Pak tady byla období vyloženě extrémistická a netolerantní : běsnění Husitských válek nebo doba "obnoveného zřízení zemského" za Třicetileté války.

Pozoruhodná je otázka jak dochází k přechodu od doby "kompromisní" k době "nekompromisní". Malá menšina "nekompromisních jedinců" tlačí a tlačí na kompromisní většinu, která díky tomu "posouvá zlatou střední cestu" stále více ke kraji - až "není kde ustoupit". Když to takto čtete jistě nelze nemyslet na spoustu fenoménů dnešní doby : "práva" menšin, "ochrana" životního prostředí, exhalace automobilů, energetika, průmysl, "Směrnice Evropské unie" a spoustu dalších věcí, které ač vytrubovány jako "kompromis" ve skutečnosti tlačí společnost ke hraně útesu. A kdybychom náhodu neměli dost vlastních "bojovníků proti zlaté střední cestě" - máme tady miliardu mohamedánů s trestem smrti i za "zakolísání ve víře".

Neméně pozoruhodný je přechod od "doby nekompromisní" zpátky k době kompromisní. Ojediněle se stává, že nekompromisní menšina se stane většinou a jí prosazovaná věc normou. Občas k tomu dojde u věcí nekontroverzních avšak veřejnosti málo známých, třeba u (užitečných) technologických zlepšení. Nikdo nesvítil petrolejkou "ze zásady", pokud si mohl opatřit elektrické světlo..... Téměř nikdy se takový posun nepodaří u kontroverzních a politických záležitostí, jak by si přáli aktivisti. Tam je běžný jiný průběh věcí : Příklad : Francouzská šlechta 18. století. dává okázale najevo svůj majetek. Marie Antoinetta nikoliv ze zlého úmyslu, ale z totální dezorientace v realitě radí hladové chudině : "když nemají chleba, ať jedí koláče", až struna praskne a do začátku Napoleonských válek vyhubí gilotina ( = několik vln nesmiřitelných revolucionářů ) prakticky veškerou šlechtu i většinu tehdejší francouzské iteligence a střední třídy. Pak nastoupí Napoleon Bonaparte, který je úlevou proti revolučnímu běsnění, ale ani on není přítel kompromisu a po jeho definitivní porážce v roce 1815, to jest 26 let od dobytí Bastilly, je celá Evropa natolik unavená ( a vyvražděná ), že se sejde na Vídeňském kongresu, kde domluví "kompromisní pravidla", která v jisté formě platí dodnes.
Totéž Německo mezi válkami, totéž Rusko, kde "únava ke kompromisu" dodnes nenastala. (Od roku 1905 !!). Totéž africké státy, kde po pádu kolonialismu vládne tuhý ( černý ) rasismus. Historie naznačuje, že kyvadlo vychýlené do jedné krajnosti nelze zastavit uprostřed. Proto bude zajímavý pohled na současnou realitu. S mírnou nadsázkou lze říci, že neo-marxističtí intelektuálové tlačí společnost do krajnosti už od 60. let a jsou překvapení silou protitlaku, který způsobili, protože dnes už téměř není kam ustoupit. Možná jednodušší, protože od naší reality vzdálenější, bude pohled na současnost v USA. Levice od Clintona po Obamu tlačila modernistickou "agendu" tak dlouho až přišel Donald Trump, který sám není nijak bigotní ale je prvním pohybem kyvadla letícího opačným směrem. Aktivisti chtěli sňatky příslušníků třetího pohlaví a místo nich dostanou absolutní zákaz potratů. Chtěli "vědecky" bojovat proti globálnímu oteplování a místo toho dostanou placatou Zemi nesenou 4 slony na hřbetě želvy, stvořenou v roce -4500, za 7dní, kde Adam v Ráji loví dinosaury.

Evropská realita je nám bližší a proto poněkud mlhavější. Nicméně i zde to vypadá, jako kdyby jedny nesmysly měly být nahrazeny jinými nesmysly než se kyvadlo, po několika kmitech, "únavou" zastaví uprostřed. Tušíte o čem mluvím ? Italská vláda, která má na svém území milion migranů ze zanedbaných poměrů v Africe je přesvědčena o škodlivosti očkování. Jelikož to jsou radikálové ve věcech užitečných musíme vzít v potaz, že jsou radikálové i ve věcech škodlivých. "Velbloud táhne, ale smrdí" říkají bratři Arabové. Myslím, že i v Česku po celou dobu "pravicové kontrarevoluce" vidíme tento fenomén. Podivuhodné a médii vysmívané názory od lidiček z bývalých "Věcí Veřejných", přes Okamurovce po Zemana.

Máme tedy tedy zatratit Okamurovce i Zemana, protože až vykonají dobré, budou setrvačností konat zlé ? Máme místo nich volit "státotvorné gumy", kteří ve smrádku vládních kanceláří škodí už desítky let ? Nebo ( marně ? ) hledat masarykovskou osobnost, krerá by věděla i v "nekompromisní době", kde jsou hranice a kde je "zlatý střed" ? Čistě osobně jsem trochu frustrovaný z představy, která se rýsuje přede mnou. Totiž, že současná "nová šlechta" mě okopává kvůli "primitivismu" a budoucí "ještě novější šlechta" mě bude okopávat kvůli "elitářství", protože podporuju a vidím nutnost porážky současného blbismu, ale nejsem nadšen z pravděpodobného nástupu nového blbismu - zrcadlově obráceného.

V každém případě nejlepším bojem proti houpajícímu se kvyadlu je být si vědom co je čí propaganda a mít povědomost o reálném světě. Takové informace se nejlépe získají studiem věcí stojících mimo politiku a v politice - názorů všech soupeřících stran a intenzivním přemýšlením co do sebe zapadá a co ne. Proto opakuji opět a neustále : STUDUJTE, PŘEMÝŠLEJTE, NIKOMU ( bezmyšlenkovitě ) NEVĚŘTE !!!

Inspirace není

25. září 2018 v 5:30 | Petr
Ano tento článek je omluva. Jsem natolik zapřažený v práci a díky psům a dceři, kteří s námi všichni spí v manželské posteli natolik unavený, že musím napsat jenom : nezdržujte se dnes tu nic rozumného psáno není.

Stejně jsem chtěl napsat nějaký techno-optimistický článek třeba jak členové Strany Zelených budou jezdit za předvolební propagací v autě hnaném syntetickým buthanolem z budoucí pražské thoriové jaderé elektrárny, nebo jak američtí Republikáni v mimořádných volbách ovládli 70% mexickou majoritou obydlený senátní obvod 19 v Texasu, kde republikán nebyl senátorem 139 let.

Místo toho se člověk dozvídá jak se ve škole i školce chovají nezvladatelné "bio-děti" jejíchž rodiče si myslí, že slušné chování je určeno jen pro komunikaci plebsu s "novou šlechtou", za kterou se považují. Nebo zábavná historka z víkendu o "Rómovi pod vlivem substací", který celou noc zvoní na laboratoř, kterou si plete s lékařskou pohotovstí a nepamatuje si, že u stejných dveří už několikrát zvonil....

Takže ještě jednou - čtenářové odpusťte, není inspirace a není ani čas.

Sudeťácká lyrika

11. září 2018 v 5:24 | Petr
Stojíte na několik kilometrů čtverečních veliké pláni porostlé řííďoučkou travičkou. Vedle je cedule: "Projekt ČEZ - Revitalizace odkaliště popílku Hrušovany 2010-2018." Jako Ostraváka vás zaujme, že haldy hlušiny z černouhelné těžby se "revitalizují" osázením olšemi, břízami a jinými "odpadními dřevinami". Elektrárenský popílek bude asi toxičtější než důlní hlušina, proto žádné stromy, jen živořící travička. Na okraji "Projektu" se pohybují zeměměřiči s teodolitem - asi vyměřují pozemky pro další sádrokartonovou čtvrť, kde si své domy postaví "lepší lidi", aby unikli z multi-etnické společnosti blízkého Chomutova. Za obzorem jdou k nebi bílé páry - vlevo Tušimice, vpravo Prunéřov, ještě více vpravo se točí radar armádní protiletecké obrany. Březenský drak tiše rezaví nad krajinou a na obzoru se táhne elektrické vedení 400 kilovoltů, které spojuje Temelín s Berlínem. Větrné elektrárny na německé straně Kušných hor stojí, aniž by vrtulemi hnuly, hlídají české primitivy, kteří nechápou význam pojmu "Energiewende".

Poslední poznámka než dojdeme k podstatě věci. Víte jaký je rozdíl mezi Kadaní a Českým Krumlovem ? Kadaň je mnohem pěknější, neb to je opravdové město, nikoliv divokým kapitalismem rozžvýkané kulisy pro Japonce, kteří si potřebují rychle odškrtnout položku ve smartfounu SONY a jet někam jinam.

Celou dobu jsem musel přemýšlet o Česko - Slovenském rozdělení. Dovedete si představit, že kromě českých gaunerů bychom dnes měli ještě ty slovenské, kteří by svůj nekalý byznys doprovázeli hlasitým pláčem, že se jim na všech federálních úrovních děje "diškriminácia" ( konkurencí české mafie ) ?

Otázka je proč jsem v Sudetech uvažoval nad Slováky : Dostalo se mi totiž té cti projít si zámek Červený Hrádek v Jirkově. Na prohlídkové trase sice není paní Kubáčovou milovaná "enfiláda", zato se dostanete do "pracovny pána", kde u dubového psacího stolu vznikal text Mnichovské dohody. Ano 18. 8. 1938 se u tohoto stolu sešly celkem 3 pozoruhodné osobnosti.
 1. Walter Runciman první vikomt z Doxfordu - vedoucí delegace britských vládních úředníků, kteří ve stylu agenta 007 byli pro tuto zavánějící výpravu formálně "uvolněni ze služby", aby nevznikl ani "stín podezření", že se jedná o zasahování britské vlády do československých vnitřních záležitostí.
 2. Konrád Henlein rodák z Vratislavic nad Nisou, bojovník za lidská práva utlačovaných německých osadníků, kteří byli na naše území pozváni Přemyslem Otakarem II. a ani za 700 let se nestihli integrovat do české společnosti.
 3. Maxmilián Egon princ z Hohenlohe-Langenburgu - domácí pán a hostitel. Pozoruhodná otázka ( na kterou jsem nenašel odpověď ) je jaké občanství měl tento rodák z Jirkova u Chomutova ? U šlechty ( opravdové i vládní šlechty dnešní doby ) je to asi jedno. Každý přece ví, že - už z podstaty svých titulů a funkcí - nezjištně konají dobro všem bez národnostního nadržování !!
Tito tří mužové dohodli náš osud. Němcům se děje v pohraničí křivda. Je třeba Česko - Německé oddělení. Nikdo přece nechce poslouchat slovanské skuhrání ve federálních orgánech budoucí "tisícileté říše". Tak bylo řešení nalezeno. V "pracovně pána" sepsáno a o 6 týdnů později tehdejšími Euro-papaláši v Mnichovské hudební škole podepsáno. Ptáte se kde byli Češi při sepisování tohoto textu ? Nějaká Boženka ze zámeckého personálu možná servírovala zákusek a kávu a kočí Josef pak vezl panstvo na nádraží, pokud Max zu Hohenlohe náhodu nepěstoval národnostní diskriminaci u služebného personálu. ( Možná ano. )
Jaké bylo pokračování : Euro-velmoci po nás žádaly odstoupení Sudet, Slezska a jižního Slovenska. Samozřejmě, že jsme se nebránili, neb česká bojová morálka je od bitvy na Bílé Hoře podlomena. Později, při obsazování zbytku republiky (omylem) bojovala alespoň jedna vojenská posádka - v Czajánkových kasárnách mého rodného Místku. Němci totíž obsadili druhou republiku 15. března 1939, ale Hitler se bál o ostravský průmysl, proto na východě zaútočil o den dříve a tím způsobil, že Místecká posádka ještě nedostala kapitulační rozkaz - podvolit se německé moci.

Pak nastal protektorát Böhmen und Mähren. Během něho se exilová vláda v Londýně smířila s ideou Česko - Německého rozdělení. Kdo by chtěl poslouchat národovecké skuhrání ( hajlování, žhářství a střelbu na četnictvo ) Němců ve federálních orgánech budoucího obnoveného Československa ? Jenom konkrétní představa techniky tohoto rozdělení byla jiná než pánů Henleina a Hohenlohe-Langenburga. Tedy ne dejte území i s Němci Německu, ale Němce si nechte a území Koruny České - prokazatelně naše od buly Karla IV. z roku 1348 - vraťe. Tomu se dnes říká "Vyhnání německé národnostní menšiny". Dnes je tato akce, která nám umožňuje mít s Němci stejně dobré vztahy jako se Slováky považována za největší hřích Národa českého málem na úrovni německého "konečného řešení Židovské otázky".

Zanedlouho bude 80. výročí Mnichovské "dohody". Pochybuju, že se dočkáme stejného humbuku jako u oslav Sovětské okupace 1968. Spíše bych čekal, že se dočkáme nějakého toho novinářského plivání do českých řad. Dráty 400 kilovoltů totiž stále vedou z Hradce u Kadaně do Berlína a "pánův dubový stůl" na Červeném Hrádku je v perfektním stavu, pořád připraven k sepsání nějaké té "smlouvy", která dá Čechům najevo, kdo se v Evropě cítí být pánem. Zbývá jenom otázka evropská : Když česko - německé vztahy skončily rozvodem po 700 letech, česko - slovenské vztahy skončily rozvodem po 75 letech jak budou vypadat třeba Švédsko - Konžské nebo Francouzsko - Alžírské vztahy po 75 a 700 letech ? A potom ještě otázky české : Jakou hodnotu mají ( po zkušenostech s Runcimanem a Henleinem ) "smlouvy se spojenci" ? Zejména pokud stát - smlouvám navzdory - není po zuby ozbrojen a zřetelně odhodlán bránit se násilím ? A z toho vyplývající otázka poslední, nejsmutnější : Jak dlouho ještě budeme mít konfidentů každého režimu ( našeho i cizího ) více než vojáků schopných nás (u)bránit ?

Invaze 1968

21. srpna 2018 v 5:00 | Petr
Nejsem dvakrát nadšen z faktu, že dnes je 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Česka a že tudíž mám morální povinnost přidat se k těm tisícům veleduchů, co mají do zadku díru, a proto píšou o "významu dějinné události". Především tedy na generaci mých rodičů mělo "pražské jaro" alias "obrodný proces 60. let" obrovský vliv. Když se podíváte třeba na některé pražské intelektuály - je zjevné, že z 50 let staré historie žijí dodnes. Ba dokonce můj vlastní otec mi vždycky říkal "až ti bude 18 vytáhnu noviny z roku 1968 a dám ti je přečíst" Mezitím přišel listopad 1989 a už jsem ani nic číst nechtěl, protože hlásné trouby na mně křičely ze všech stran jak za "normalizace" jedni soudruzi vyhazovali jiné soudruhy.

Legrační historka z mého mládí : S astronomickým kroužkem Ostravské Hvězdárny jsem přesně před 30 lety : 21. srpna 1988 pomalu končil pobyt na hvězdárně v Úpici na "expedici Perseidy". Přesně toho dne byl táborák se špekáčky, když se setmělo oheň se nechal vyhasnout a rozběhli jsme se k dalekohledům - pozorovat. Než ovšem oheň vyhasnul přijel typický žlutobílý žigul "Veřejná bezpečnost" a vystoupil policajt, že nás jako "pro naší bezpečnost" bude dnešní noci hlídat. Bylo to divné, protože jsme tam byli už třetí týden a celou dobu na nás údy režimu kašlaly. Teprve následujícího rána, když znuděný policajt zmizel jsme byli šeptem informováni, že úpičtí bolševici žili v obavách aby cizí puboši z Ostravy nespáchali v den "20. výročí dějinné události" nějakou "protistátní" nepřístojnost.
Takže celý život poslouchám od starší generace jaká že to byla "zmařená příležitost", jak jsme mohli mít 20 let náskok a "dnes být jako Rakousko". Souhlasím se zmařenou příležitostí. Komunisti nedostali díky invazi možnost se definitivně historicky znemožnit a proto tady zasmrádají dodnes. Kdyby invaze nebyla - byl by morální krach "komunismu s lidskou tváří", ze kterého by vyplynul ekonomický krach, potom krvavý převrat, pár jedinců by viselo na pražských lampách a dnes bychom neřešili 100 000. díl telenovely, kdy zpovykaná můra z Prahy vysvětluje národu, že : "stát tě bude okrádat a buzerovat a ty za to budeš děkovat".

Povšimněte si následující pozoruhodné kontinuity :
 1. Krvaví komunisti - stalinisti utopili v krvi poválečný ( rádoby ) demokratický režim.
 2. Pak báťuška Stalin + Gottwald zemřeli a komunisti z bodu 1. ztratili oporu, proto jim zakroutili krkem jejich nástupci - "komunisti Bruselské etapy", v rámci boje proti "kultu osobnosti". Lid to vnímal jako "ohromné uvolnění režimu".
 3. Pak byla "likvidace kultu osobnosti" málo, takže komunistům dle bodu 2. zakroutili krkem "reformní komunisti s lidskou tváří", což zhusta byli "transformovaní" krvaví komunisti z bodu 1.
 4. Pak přijela Rudá Armáda a nastoupili normalizační komunisti - často oběti komunistů dle bodu 1., spolupracovníci komunistů dle bodu 2. a tudíž nepřátelé komunistů dle bodu 3.
 5. Disidenti - často identičtí s lidmi z bodu 1. a 3. nepřátelé lidí z bodu 2. a 4. - např. agenty Stb. infestovaná suita intelektuálů kolem Václava Havla a jeho "nepolitické politiky"
 6. Komunisti šedé zóny jako Valtr Komárek a jeho "třetí cesta", často ve spolupráci s reformními komunisty, Stb a KGB dle bodu 1. 3. a 5.
 7. Pravičáci na hubě - jako Komárkův podřízený z Prognostického ústavu - Václav Klaus starší.
 8. Nová generace - manažéři a "nová šlechta" jako Telička, Tlustý, Dyba, Ježek, Dlouhý, dětičky agentů a papalášů, kmotři politických stran, privatizátoři a "dotační podnikatelé" + celé politické strany : ODS ( mínus Klaus Mladší ), ČSSD, Zemanovci, TOP09, Zelení, Piráti,
 9. Král nekonečné kontinuity komunismu, korporátní a státní buzerace. Agent, privatizátor a podnikatel za státní prachy - BUREŠ / BABIŠ
 10. Nemusíme zůstávat doma - Merkelová, a celé vedení Evropské unie, a převažující frakce "státotvorných stran" evropského západu.
 11. Veškerá média, kromě některých serverů "fašismu, xenofobie a ruské propagandy"
Tedy pokud někomu komunisti a jejich odpadní produkt - "socialismus" nevoní - opravdu není nadšen z toho, že konce kraje komunismu, nebo možná korporativismu / fašismu - nevidět. Takže aby se udělala mlha, u příležitosti výročí invaze budou elity a "nová šlechta" hlasitě křičet : "tamto byli strááášní komunisti", aby se tak nějak zapomnělo že oni sami jsou též komunisti, ještě horší, protože to nenesou hrdě na hrudi jako "staří komunisti", ale naopak to tají a někteří dokonce sami před sebou.

Takže sláva, sláva, sláva - invazi Rudé Armády jsme přežili a po 50 letech od ní máme vytouženou svobodu, kterou neustále zdokonalujeme pomocí EET, směrnic EU / ISO / DIN, zákazů žárovek, vysavačů, igelitových tašek, peroxidu vodíku, rumu, pomazánkového másla, křivých banánů a okurek, dieselových aut, multikulturní výchovou "integrovaných" dětí, genderovými kvótami, cezurou Internetu a bojem proti "hate speech", nadvládou nefachčenků nad pracujícími, daně platicímí, nadvládou ( škaredých ) feministek a "třetího pohlaví" nad rodinami vidláků .... atd., atd., atd.

Jen ten policajt už s námi u táboráku nesedí. Proč by taky seděl, když si "centrála" stahuje vše on-line přímo z našich mobilů jejichž napíchnutí jsme odsouhlasili už podpisem "obchodních podmínek".

Dřinou k chudobě

24. července 2018 v 5:35 | Petr
Do roka a do dne bude globální ekonomická krize. V Česku ještě dříve - možná vypukne už v září. Důvod je jednoduchý a jmenuje se Donald Trump, který už v 80. letech žertem prohlašoval že "na Manhattanu jezdí příliš luxusních Mercedesů, proto až se stane prezidentem bude zvyšovat cla tak dlouho, až z New Yorku zmizí". Donald Trump není typický politik - "flexibilní guma", takže dodržuje, co řekl a vede pomocí cel obchodní válku s Číňany, což způsobí globální ekonomickou krizi "do roka a do dne".... No a v rámci dobrého rozmaru bude na nějaký drzý výrok Merkelové reagovat uvalením cel na německá auta, což povede k okamžité ekonomické krizi laciné něměcké montovny - tedy nás.

Mohl bych několik odstavců věnovat svému oblíbenému tématu : jestli když Amerika uvalí 35% cla Německá auta jestli to způsobí v Německu ekonomickou krizi ? Primárně nikoliv. Ekonomickou krizi způsobí až panika vysokých manažerů, kteří ač v kategorii "100 násobek půměrného platu" - s obavami sledují změny svého příjmu o každý fenik. Proto úsporná opatření a propouštění "robotů" z Mladé Boleslavi, což sníží o pár korun platy zase jiných manažerů, proto panika a krize v celém Česku. Proto je Trump ( zase a neustále ) ten nejhorší a dokoce se objevují články typu "Číňani stavějí kvantové počítače a Trump je chce porazit ( zastaralým ) hliníkem, ocelí a uhlím"

Poslední věta by taky byla na samostatný rozbor - jestli stále platí "nikdo ti nemůže dát, kolik já ti mohu slíbit" a v jakém poměru tedy jsou imaginární čínské "kvantové počítače" k opravdu existujícímu hliníku, oceli a uhlí. O tom ale dnešní pohádka není - dnešní pohádka je tom co má vidlák obyč. z cyklů hospodářské konjunktury a krize. Tedy nejprve proč si myslím, že Trump má právo uvalit cla na cokoliv co se dováží do USA, pokud si myslí, že tím zlepší život svých voličů. Zdá se mi totiž, že každý politik má především hledět na prospěch vlastních občanů. A bohužel je pravdou, že USA svým obchodním deficitem, který přináší nezaměstanost a ( relativní ) chudobu Američanů financují půlku ZeměKoule. Cly se chudoba a nezaměstnanost přelije z USA do zbytku světa, ale dobře nám tak ! Každý stát má mít takové hospodářství, aby jeho vlastní obyvatelé domácí spotřebou utáhli domácí ekonomiku jako USA a ne být kriticky závislý na každém procentu celní sazby, který ovlivní export zboží XYZ na druhý konec světa.

Tím se dostáváme k paradoxu - USA mají relativně špatné ekonomické ukazatele a deficit obchodní bilance, přesto ekonomiku stále táhne domácí spotřeba. Čína má dnes lepší ekonomické ukazatele než USA, ale Číňani zůstávají nesrovnatelně chudší než Američani a ekonomiku žene vývoz, který až se zadrne - bude průser jako mraky. Možná ten průser bude takový, že komunistická vláda v Pekingu prohlásí : "čínský šmejd Američanům prodáme i kdybychom se tam měli prostřílet" a bude z toho III. světová válka. Pokud si přečtete nějaké ty noviny - nelze se ubránit pocitu, že dvě fronty budoucího konfliktu se už rýsují - Strana 1 : Sluníčkáři + globální korporace + Čínská komunistická vláda. Strana 2 : Frustrovaní hlupáci + malé firmičky + USA v čele s Trumpem. A pak ještě k té technologické rozvinutosti - Čína se chlubí kvantovou elektronikou, ale továrny na opravdickou elektroniku jsou obehnané pletivem aby bezprávní a zoufalí dělníci nepáchali tolik sebevražd z vyčerpání. Neboli otázka na čtenářstvo - žili byste raději v USA ( navzdory horším ekonomickým ukazatelům) nebo v Číně....?

Tím se dostáváme k historickému aspektu celé věci. Evropa i Amerika měla své cykly prosperity a úpadku, které probereme jen tak přehledově : 1865-1914 prosperita, 1914-1918 úpadek, 1918-1929 - prosperita 1929-1945 úpadek. A tak dále a tak podobně. Charakteristickou vlastností těchto cyklů bylo, že v dobách prosperity prosperovali opravdu všichni tedy i chudí ( relativně ) bohatli. Poslední období kdy bohatli i chudí bylo 1946 - 1973, což byl vrchol naší technologické civilizace - lety Apolla na Měsíc. Od 70. legt v období krize chudnou především chudí a v období prosperity bohatnou především velké korporace. Do této doby spadá i celá reforma Čínského hospodářství a také celé období po pádu komunistických států sovětského impéría.

Neboli stručně shrnuto - v letech 1860 - 1970 byla společnost nastavena tak, že za konjunktury vydělal každý. Ještě za poválečné prosperity v letech 1945-1970 vznikla základna Američanů, kteří ač "obyčejní lidé" byli tak bohatí , že jejich životní styl táhne ekonomiku USA dodnes. V letech 1980-2008 vznikal "Čínský ekonomický zázrak" a taky "postkomunistický ekonomický zázrak" na kterém zbohatli především vysocí korporátní manažeři, američtí technologičtí miliardáři, a ( nejen čínští ) komunističtí papaláši. I tito lidé trpí panikou z poklesu milionových příjmů o cent, proto tlak na státy aby zavedly "pro-korporátní" legislativu ( proto nadvláda EU a u nás EET/ANO/Babiš ), proto "too big to fail" a z toho vyplývající "privatizace zisku a socializace ztrát", proto obavy vysokých manažérů jestli samotná Čína vlastní ekonomický zázrak tak trochu nefalšuje. Proto žádný vznik střední třídy tak bohaté, aby utáhla ekonomiku když se někde zvednou cla.
Týká se tato pohádka vůbec nějak české reality ? Především tedy jestli se týká Evropské reality ? Povšimněte si, že krize roku 2008 a dalších byla univerzální a celosvětová a že po krizi nastalo období konjunktury, kterou experti popisovali jako "bezkrevnou". Neustále jsme četli články, že ekonomické ukazatele stoupají avšak nezaměstantost v Evropě je pořád stejně vysoká, neustále jsme četli, že "veliký úspěch" je růst HDP o 1% zatímco Čínský ( patrně částečně zfalšovaný ) růst o 7% už jejich vláda ( a mezinárodní byznysová komunita ) považovala za stagnaci. ATD. Tedy shrnuji znovu dnes je celosvětová ekonomika nastavena tak, že za ekonomických cyklů se bohaté vrstvy pohybují v rozsahu -5% když je krize a +50% když je konjunktura, zatímco vidláci z venkova si za konjunktury koupí na předraženou hypotéku předražený barák, který je za krize finančně zničí na tři životy dopředu. Možná někde tady je stále omílaný paradox, že v současné době ve většině ekonomických parametrů překonává Česko státy "tvrdého jádra" Evropské Unie, ale na životním stylu to nepoznáte, kdybyste se rozkrájeli ?!

Díky tomuto nastavení světového hospodářství začali přibývat asijští miliardáři, ale bohatí "obyčejní Američané" postupně ubývvají. Trumpovo realitní, hotelové a sázkařské impérium není tak úplně mezinárodní - rozlezlé po 5 kontinentech, proto se jej nestabilita chudnoucích USA bytostně týká. Proto začal do soukolí globálních megakorporací, které vidí jako nekalou konkurenci amerického byznysu házet vidle. Idylický výhed do budoucnosti by byl takový, že cla způsobí ekonomickou krizi v Číně, která se přes "paniku bohatých manažerů" přenese do celého světa a povede k tomu, že státy budou hledat zdroje prosperity uvnitř vlastních ekonomik v omezování korporátního byznysu a v podpoře spotřeby vlastního obyvatelstva, živícího se drobným podnikánám na úkor cly bržděného mega-korporátního byznysu. Pesimistická vize je, že globální obchodní válka povede ke globální zabíjecí válce a na konci bude celý svět vypadat jako prašný a rozbombardovaný blízký východ. Skutečná realita bude někde mezi tím. V každém případě ale stojí za to si uvědomit, že pokud televizní redaktor pronese slovo "prosperita", nebo "krize" - i my pravičáci si dnes musíme položit komunistickou "doplňující" otázku : "pro koho vlastně?"

Fenomén Heróna Alexandrijského

3. července 2018 v 5:07 | Petr
Jak porazíte ( většinu ) islamistů ? Začnete těžit ropu a zemní plyn frakováním a mezitím budete tvrdě makat na jaderné a termo-jaderné energetice, aby energie byla tak laciná, že těžba ropy neuživí teroristy... Jak budete islamisty poraženi ? Povedete sebelítostné konference o "globálním oteplování", "multikulturalismu", "rovnosti ( všech 71 ) pohlaví", "uprchlických kvótách", "lidských právech" a dalších ( kravinách ). Jasné ?

Nejasné ? Tedy jako obvykle rozvedeme podrobněji. Vrcholná Římská antika si pohrávala s technologiemi, které ještě 1500 let "něměly existovat" Vitruvius někdy v roce 75 před Kristem popsal první atmosférický parní stroj, Který Herón z Alexandrie za 100 let opravdu postavil a jednu jeho verzi používal k otevírání chrámových dveří. Mimo to navrhl "větrný traktor" který silou větru měl orat pole, "parní varhany", "vodní varhnany" , prodejní automat, který po vhození mince vydal zboží a spoustu dalších věcí. Škoda, že helenistická Alexandrie neměla patentový úřad a škoda, že samotná Alexandrie přešla z rukou Byzance do rukou muslimů, kteří v éře Al Ghazzálího odvrhli antickou vzdělanost, což vedlo ke vzniku dodnes existujícího prototypu muslima - zbožný, nepracovitý, nemyslící - a pro antické písemosti v držení mohamedánů to znamenalo rychý konec.

OK tedy vrcholná římská antika kolem roku 70-100 našeho letopočtu byla tam, kde anglická průmyslová revoluce startovala těsně před rokem 1700, což jsem na tomto blogu psal už několikrát. Také jsem několikrát zmiňoval proč po roce 100 našeho letopočtu jsme museli čekat až do roku 1700. Otrokářská ( nebo v roce 100 už jen polo-otrokářská ) společnost neměla nouzi o pracovní sílu daleko lacinější a použitelnější než komplikované parní stroje. Navíc tehdejší řežim bojoval s překvapivě moderními problémy : byrokracie, přeregulovanost společnosti, inflace, dusivé daně, nízký ekonomický růst, aktivita barbarů, rozštěp společnosti na bohaté patricie a "dolních 50 miliónů", kteří spolu nesdílejí prakticky nic...

Takže patricijští vůdci římské společnosti pohrdali prací, kterou vykonávali otroci bez vzdělání, zato se vyžívali v politických pletichách a obchodu se vzdáleným zahraničím. Nic z toho nijak nepřispělo k rozvoji techniky. Herón nepochybně ukazoval své prarní stroje bohatcům a výsledek - asi pokývali hlavou a řekli "zajímavé" - a tím to skončilo. Nasazení parních strojů a techniky 18. století už v 1. století by totiž byla "společenská atomová bomba" - z tehdejšího ( pro patricie výnosného ) statusu QUO by nezbylo nic a další vývoj ? Nastal by vůbec ranný středověk alias "doba temna" a pak vrcholný středověk, knihtisk a reformace, novinový tisk a pád evropských monarchií, rádio, televize která otřásla americkou demokracií, Internet, který otřásá státy teď ? Vše by v nějaké formě bylo - vše možná o 1000 let dříve ve společnosti k nepoznání jiné ? Nebo naopak bychom byli v éře opravdového "steampunku" s "parními počítači" protože elektrotechnická revoluce by neměla prostor přijít ?
Tedy se dostáváme ke dnešní době a k islamismu, který ženou ropné peníze. Začněte tvrdě makat v oblasti energetiky, zlikvidujte tím hodnotu ropy a bude po islamismu, ale též po současném statusu QUO, který umožňuje patriciům dnešní společnosti pohrdat prací, věnovat se pletichám a obchodu se vzdáleným zahraničím. Tedy mnoho důvodů nechat opravdu převratné technologie hnít v zárodečném stadiu, abychom se za 1500 let mohli divit : "ÓÓÓÓ - to už Staří Američané experimentovali s termojadernou fúzí ??" Převratné myšlenky nejsou dnes žádány. Nejsnadnější cesta ke zbohatnutí nevede přes ( skutečně ) převratné stroje, ale přes konzumerismus státy dotovaných lidí, kteří kupují zboží, k jehož výrobě nijak nepřispěli. Proto tolik řečí o robotice a robotizaci ( "noví lidé" z univerzit i z rozvojového světa pracovat neumí, a navíc kdo pracuje nemá čas utrácet ), proto migrace ( představte si tu útratu v Orsay u muslima se 4 manžekami ), proto sofistikované sociální dávky ve stylu "nepodmíněného základního příjmu", proto NE usilovné práci, NE tvrdému vzdělání a NE Thoriovvým jaderným elektrárnám, které v prototypu fungovaly už v 60. letech.

Římští patriciové vymýšleli sofistikované postupy, jak zabránít inflaci, ekonomické stagnaci a vybrat více daní, přitom nespadnout z vrcholku pyramidy. Jejich řešení byla příliš opatrnická, proto způsobila přesně to, čemu měla zabránit : Pád západořímské říše, nástup Germánů s daleko primitivnější ( a pružnější ) společenskou strukturou, nástup křesťanství, úpadek patricijské vládnoucí třídy spojený s úpadkem umění a vzdělanosti. Už v 1. století našeho letopočtu měly antické elity tu těžko představitelnou možnost vzdát se výnosných "nik" a vydat se s tehdejšími vynálezy na cestu techniky a společenských změn, které technika přinese. Toho nevyužili, proto ne Římané, ale Frankové jsou "zakladatelé současné Evropy". Naštěstí se zachovaly alespoň nákresy Heronových parních strojů, které přes renesanční vzdělance došly až k Newcomenovi, Stirlingovi, Stephensonovi, Wattovi, Edisonovi, Westinghouseovi, a dalším...

Opět vidíme fenomén technologie, která není žádaná a proto narazí na "neočekávané překážky". Do nedávna byly takové překážky zcela absolutní "akademie nedala grant" a bylo po ptákách. Jenomže dnes žijeme v době, kdy společnost je pod tlakem jiné "převratné technologie" a to je Internet. Navíc žijeme v době, kdy dosavadní "mocnosti" spíše upadají a do popředí civilizace se ( znovu ) dere Čína Je možné, že něco z toho bude mít pozitivní vliv ?

Je to pravděpodobné - byť málo. Několik "termojaderných startupů", některých dokonce částečně financovaných crowdfundingem už tady máme. Bohužel, pokud by některý takový startup nečekaně uspěl - stavba a rozšíření komerčních elektráren nového typu stále závisí na státní správě, která je svázaná se současnými ( = konzervativními ) oligarchy.... Stejně tak nahlédnutí do historie starých asijských monarchií v čele s Čínou nedává příliš naděje. Jejich způsob práce spočívající v dokonalém napodobování starého mistra s jen nepatrnými změnami mistrem naučeného řešení - dává naději, že i po krachu Západu tu zůstane napodobenina jeho poslední technologie z doby těsně před krachem, ale "revoluční řešení" v Asii je stejně málo pravděpodobné jako pořádek a pracovitost v Africe. ( Viz též 20letá stagnace Japonska, postiženého odklonem světa od tradiční elektroniky, jejíž výrobu měli "naučenou" směrem ke "smartfounové společnosti", kde se nedovedou uchytit. )

OK tedy vše marno zanechte veškeré naděje, nebo ne ? Přece jenom západ má v rukou obrovskou zbraň, která se spolu s "nechtěnými" technologiemi dostala poprvé do stejného místa ve stejném čase a to jsou ( zbytky ) volného trhu a ( zbytky ) demokracie. Proto opakuji opět a opakuji neustále : nikomu nevěřte ( ani mně ), STUDUJTE a MYSLETE (!!!), bedlivě se rozhodujte co budetě dělat ( v profesi i volném čase ), co budete kupovat, koho budete volit... Třeba je ještě šance, že další technologický skok ( pozitvním směrem ) se povede dříve, než se utopíme ve vedlejších účincích dnešního statusu QUO.

Sebeúcta - nejžádanější výrobek budoucnosti.

5. června 2018 v 5:25 | Petr
Když jsem byl vojákem základní služby udělal jsem zajímavou zkušenost. S vojenskými pyrotechniky, které bylo nutné poslouchat na slovo, se dalo ve volných chvílích žertovat a vykládat sprosté vtipy napříč ( i hodně vysokými ) hodnostmi a nikdo to nepovažoval za poruchu principu subordinace. Zato pan poručík ze skladu, který nade mnou ani neměl pravomoc, měl v tornistře maršálskou hůl, proto mi chtěl dělat vojnu jako řemen. Naštěstí si zaťal sekeru do palce u nohy, který zhnisal a nelidsky bolel. Takže jsem provrtal nehet malinkou dírkou, aby měl hnis kudy unikat, bolest okamžitě ustala a tím jsem si vysloužíl klid do konce vojny.

Už předtím, i potom jsem opakovaně udělal stejnou zkušenost. Lidi, kteří jsou šikovní a hravě se uživí kdekoliv, zdaleka nejsou tak netýkaví jako úřední můra, která udělala kariéru pletichami na chodbě ve třetím patře v prostoru mezi kancelářemi 307 a 309 a to je její jediná kvalifikace. Pravděpodobně to bude mít něco společného s tím jak si člověk váží sám sebe, a patrně pokud má důvod si sebe vážit, může zaujmout postoj ve stylu mého oblíbeného přísloví : "orel mouchy nechytá".

Naopak v dávnověku mého života i tohoto blogu jsem spekuloval, že moderní technika odstaví lidi od řemesel, tím je odstaví od zdroje obživy a tím je odstaví i od zdroje sebeúcty. Ba dokonce jsem kdysi spekuloval, že "čím méně uvnitř - tím více venku" - jakože na ulicích převládnou hyper-vystajlovaní ( nepoužitelní ) chlapi a botoxové, zmalované ( zbytečné ) ženské. Mám pravdu ? Pokud se upřímně podíváte kolem sebe myslím že mám - počínaje outdoorovým vybavením ověšenými inženýry z korporace, přes obchodními cestující s ( firemní ) limuzínou, po zlatými řetězy ověšené a potetované borce z ghetta. Né každý má tolik sebevědomí jako babiny - omdesátnice, které si na nic nehrají a přijdou do ordinace v plátěných šatech zcela bez ozdob.

Má tento fenomén - úbytku vnitřní hodnoty člověka, která je ( neúplně ) nahrazována cingrlaty zvenčí nějaký význam ? Technika se chystá nahradit člověka ( zatím jen na hubě ) - prakticky ve všech povoláních. Navíc vládne umělá zaměstnanost ve vedeních korporací a státní správě, která ale nebude dlouhodobě udržitelná, protože státní úředník který bere X korun udělá 100 * X korun škody byrokracií, kterou vyrobí a to si nemohou dovolit už ani bohaté státy. Vizionáři budoucnosti proto začínají volat po nějakém řešení - jak uživit nepracující populaci a zároveň příliš nenarušit její koupěschopnost, aby nebyl ovlivněn zisk mega-korporací. Jednou z takových ideí je "nepodmíněný základní příjem".
Tedy pro ty, kteří nevědí - stát vám bude platit peníze ať pracujete, nebo ne a případná výplata v případném zaměstnání bude jen "prémie navíc". Opakovaně jsem zdůrazňoval, že tady máme prototyp oblastí, kde je vyplácen "nepodmíněný příjem" už dnes - a to jsou "sociálně vyloučené lokality" alias ghetta. Jak je to se sebeúctou v ghettu ? Teplákovky adidas, rezavé bavoráky, ( "Bazarovovráky" jak příše Vašek Šedý ), zlaté řetězy a mohutná tetování nesvědčí o přílišné vnitřní úctě, která by se navenek projevila pokornou skromností a tichou pracovitostí tamních lidí.

Tedy peníze - jsou stejně jenom umělý konstrukt vyráběný v bankovním systému. Nehrozí tedy, že pro lidi ať pracující, nebo nepracující nebudou peníze. Spíše hrozí že pěněz bude dostatek na základní přežívání, ale nebude jich dostatek na Paroubukovské : "řekněte kdo takové prachy má". "Základní příjem" tedy nebude zdrojem sebeúcty, ale naopak bolestivou připomínkou vlastní neschopnost uživit sebe i rodinu bez závislosti na státu, která bude rozežírat psychiku lidí. Nejen těch tlustých mamin z ghetta, o kterých si "lepší lidé" nemyslí nic dobrého, ale stejně tak budou "peníze zadarmo" rozežírat i psychiku "lepších lidí", kteří se budou utěšovat iluzí že navzdory příjmu výlučně od státu mají "nějaké poslání", které jim tyto peníze mají umožnit naplnit. Myslím že současná vlna "boje za cokoliv" ( migranti, biomatky, třetí pohlaví, me-too ) dává tušit jak bude vyšší třída zaplňovat existenciální prázdnotu.

Jeden z argumentů zastánců nové společnosti je, že "veřejnost si bude muset zvyknout", nebo že lidé se budou muset "převychovat". Nejsem v této věci přiliš optimistický. Lidská psychika je dosti tvrdě zakódovaná do struktur mozku. Třeba americké feministky se intenzivně snaží převychovat muže a zatím dosáhly toho, že misto na ( prakticky už zakázané ) rande chodí nadržení mladíci do školy - střílet děvčata puškou AR-15. I v případě "nepodmíněného příjmu" můžeme očekávat, že méně odolní - převychovávaní - jedinci se nějak pokřiví a začnou vyvádět něco nepřístojného. Nepořádek, kriminalita, sexuální promiskuita, alkohol a drogy v ghettech ( i mezi anarchistickou zlatou mládeží ) jakoby naznačovaly směr.

Takže co budeme dělat ? Má někdo v šuplíku schéma na stroj vyrábějící ( skutečnou ) sebeúctu ? Jestli ne - pak bude na ZeměKouli několik miliard ubožáků odkázaných na sociální dávky, které budu neziskovkáři uklidňovat frázemi o "nezměrné hodnotě každého jednoho lidského života". Nebo se řítíme do oblasti někde mezi Chánov a zapadlé vesnice v Bosně-Hercegovině ? V každém případě, kdo vynalezne stroj na sebeúctu - tomu megakorporace postaví robotickou výrobnu tohoto stroje a pozlatí čehokoliv se dotkne.

Abychom nekončili příliš pesimisticky - možná bych o něčem věděl. Stát řekne : budeš jedničkář, voják - střelec roty, ženatý, věrný manželce více nežli pes, dobrovolník co myje babinám v hospici řiť a bércové vředy. Tvé děti budou uctivě zdravit cizí lidi, každou neděli budeš u zpovědi, na tvém prahu nebude smítko, tvůj plot bude bílý jako kulky švýcarského honiče - pak dostaneš prachy.... Jinak si táhni kam chceš, mostů a skládek toxického odpadu je v Evropě dost! Jestli tohle všichni dlouhodobě vydrží, bude to dostatečný důvod k úctě k takovým lidem. Jenom tenhle plán není příliš kompatibilní s moderní ideou svobodné společnosti, kde "svoboda" = já mám práva, vy máte povinnosti.

Poznámka při druhém čtení : kolega učící na Ostravské Univerzitě popisoval zkoušku studenta slovy : "do místnosti vstoupilo jeho galaktické EGO". Tedy bych si dovolil podotknout, že sebeúcta založená na tom, že člověk umí něco užitečného pro ostatní je odlišná ( a zvenku odlišitelná ) od galaktického ega zakrývajícho, že neumím nic.

Drahoš, sádlo, nifedipin a "atorvastatinoví docenti"

15. května 2018 v 5:35 | Petr
Nifedipin je "blokátor vápníkového kanálu" - lék který snižuje vstup vápníku do hladké svaloviny cév, tím snižuje napětí cévních stěn a tím způsobuje pokles krevního tlaku a též zlepšení prokrvení tkání. Je to extrémně účinný lék, který se používal na ty nejúpornější případy vysokého krevního tlaku. Jenomže pak se zjistilo, že pokles tlaku po tomto léku je tak prudký, že se s tím lidský vegetativní systém nedovede vyrovnat, a že ve snaze obnovit původní ( patologicky vysoký ) krevní tlak začne nervová regulace tlaku šílet což vedlo k poruchám srdečního rytmu, což vedlo k více úmrtím nifedipinem léčených ( na srdeční arytmii ) než neléčených ( na cévy zničené vysokým tlakem ) .

ERGO - nifedipin byl pro léčení vysokého tlaku zakázán a kolega - věhlasný místní kardiolog - jednou poznamenal: "Před 5 lety jsme křičeli na praktické lékaře že kdo NEDÁVÁ nifedipin - zabíjí své pacienty, dnes na ně křičíme, že kdo DÁVÁ nifedipin - činí totéž." Předtím než budeme pokračovat bych rád zchladil hlavu příznivcům konspiračních teorií - ano poznání v medicíně se vyvíjí a lépe zakázat nebezpečný lék až po létech užívání ( dříve nebylo dosti dat ) nežli nikdy. A když už jsme u toho pro srdeční arytmie byly zakázány i mnohé jiné léky : Například převážná většina léků určených právě na srdeční arytmie ;-). A když už jsme úplně u toho ze stejného důvodu se stahují mračna i nad Ibuprofenem - "růžovým zázrakem" z každé dámské kabelky.

Pak je tady farmaceutická firma, jejíž marketingové praktiky jsou tak strašné a zahrnují úplně všechny špinavosti, včetně úplatků a falšování vědeckých studií - že ji raději nebudu jmenovat. Tato firma vyrábí nejprodávanější lék na ZeměKouli - Atorvastatin, který se používá jako "lék na vysoký cholesterol". Jestli jste teď nervozitou škytli a ranní prášky se derou ze žaludku ven - nemusíte panikařit. "Zákeřné farma-firmě navzdory" - podle dosavadních poznatků - atorvastatin opravdu prodlužuje život a ušetřil po světě milióny infarktů, mozkových mrtvic a dalších cévních chorob. (Nemluvě o tom, že atorvastatin se stejně bere až večer, protože syntéza cholesterolu v těle vrcholí mezi 2-3 hodinou ranní.)

"Nejmenovaná farma-firma" dostála své pověsti. Když se atorvastatin zaváděl na český trh - celou republiku objíželi "vědci z Prahy", kteří jeho přínosy zdůrazňovali na přednáškách pro doktory tak často a tak vehementně, až se u nás ve špitále začalo říkat - "na tenhle seminář nejdu - stejně tam budou zase jenom Atorvastatinoví docenti". Otázka, která se dere na mysl zní : dělali to ti lidé zdarma a z vnitřního přesvědčení jak je atorvastatin skvělý ? Nebo v tom bylo "ještě něco dalšího" ? Nevím a pro účely tohoto článku to nebudu řešit.
Pak uplynulo pár let a nastal rok 2015. Migranti se valili do Německa a společnost téměř v každém evropském státě se rozdělila na "vzdělanou elitu" hovořící o "lékařích a inženýrech" ze Sýrie, kteří obohatí evropskou ekonomiku. A na "vidláky a nevzdělance", kteří prohlašovali - naše Romská menšina nám úplně stačí - nepotřebujeme další nemakačenky přinášející kriminalitu. Pozoruhodné je, že stejně jako u Nifedipinu vychází až s odstupem najevo některé okolnosti. Třeba že německá premiérka Merkelová do jednoho mikrofonu vykládala o "milosrdenství" a kritizovala Maďary, že staví na hranici plot, který "úplně zastaví příliv migrantů" a ve stejném okamžiku vedla tajná jednání s Turky o "úplném zastavení přilivu migrantů".

OK jakou to má souvislost s Drahošem, Nifedipinem a Atorvastatinem ? V roce 2015 vyšla Drahošem podepsaná "Výzva vědců proti strachu a lhostejnosti" - petice, kde "vzdělaná elita" ostře vystupuje proti "rasismu a xenofobii vidláků". Jenomže už po 3 letech se ukazuje, že xenofobové a vidláci měli pravdu, protože aniž tušili písmenko ( jak se to taky měli z propagandy na ČT24 dozvědět ), intuitivně a zcela přesně hlásali totéž, co říkala Merkelová Turkům. Takže - venkovský doktor bere babičce potenciálně smrtelný nifedipin "na tlak" přestože léta skvěle fungoval ( mohu dosvědčit ) - a k tomu jí vysvětluje "my doktoři jsme se spletli". Slyšeli jste něco podobného od signatářů "výzvy vědců" ? Jsou "vědci" natolik výše nad "doktory" a i nad "nevzdělanci z venkova", že své potenciálně smrtelné omyly mohou potichu zametat pod koberec ?

Jaké je tedy poučení z dnešní pohádky ? Merkelová, Drahoš, "Atorvastatinoví docenti" i mnozí další jsou vědci - což je pro politickou kariéru obrovský handicap. Představte si leden 1905 - svět řídí Newtonowská fyzika, čas i prostor jsou nekonečné v celém vesmíru stejné a každé těleso se může pohybovat jakkoliv rychle... 30. června 1905 vyjde Einteinův článek o speciální teorii relativity a na vánoce 1905 najednou žijeme ve Vesmíru, který začal před 14 miliardami let, rychlost světla je maximální možná, předměty i čas se pohybem zkracují, prostor je zakřivený (možná dokonce konečný) a čas je v každém bodě tohoto prostoru jiný.... Jak to pohlo s psychikou vědců ? U těch mladých jistě velmi - asi jako když jste se totéž učili na střední škole a nemohli tomu uvěřit, ale vědci ve vyšším věku jistě zažili "změnu paradigmatu" za svůj život tolikrát, ze to "vzali na vědomí" a život šel dál....

Píšou časopisy že nifedipin / migranti / atorvastatin jsou skvělé ? Mají tyto články dostatek citací "publikačních autorit" ? OK tak si to myslíme taky! Píšou časopisy, že máme nosit hrnec na hlavě ? Mají tyto články dostatek citací ? OK - není problém ! Přesně tímto způsobem vědci myslí, přestě tohle je diskvalifikuje z pozice vůdců společnosti, protože cestu zmatenou realitou jen zřídka vyčtete v autoritami opěvované "impaktované literatuře". Takže poučením budiž - až budou "v telelevizi říkat : toho volte - je to VĚDEC." Zvažte argument - mně - hlupáka a vidláka - jestli to není spíše důvod takového člověka nevolit, zejména pokud si přejete více než správce současné - jakkoliv špatné reality - zvyklého "být nepředpojatý" - což přeloženo znamená: "nemít vlastní názor".

Šťouralové jistě zjistili že v nadpisu je ještě slovo "sádlo" - to jako má být úšklebek na Zemana ? Nikoliv, na současného prezidenta by spíše než "sádlo" seděla "kachexie". Sádlo je inspirace jak mohou čtenářové testovat "lékařské autority" kolem sebe. Vtip je totiž v tom - až tak do roku 2000 se "autority" shodovaly na tom, že zdravá strava má být založena na "pomalu stravitelných škrobech" to jest zelenině a tmavém pečivu. Pak se objevily jisté náznaky, že by to mohlo být jinak : "dělená strava dle Lenky Kořínkové".... "Atkinsonova dieta holywoodských hvězd".... a další, které všechny byly postaveny úplně opačně - tedy "jezte sádlo (tuky) a ignorujte škroby (cukry) ". Všichni doktoři, mně nevyjímaje, jsme to brali jako "sebevražednou stravu ignorantů". Mezitím se ale objevovaly náznaky, že je to jinak. Diabetikům "na sádle" klesal cukr, tlustí hubli a dokonce některým (!!!) lidem s vysokými tuky tyto - "tukovou dietou" klesly. Až do toho loni řízl prestižní britský časopis Lancet, který napsal článek ve stylu "čím více energie přijmete jako tuky tím déle se dožijete" což (zatím) platí až tak do 50% energie přijaté ve formě tuku.

Pozoruhodné je, že ze sádlem měly naše babičky ( a ignoranti ) pravdu - otázka je jestli je to jedna z mnoha náhod, nebo jestli "selský rozum" opravdu existuje. V případě, že by existoval znamenalo by to, že "kontraintuitivní teorie" třeba teorie relativity, nebo kvantová fyzika ( nebo atorvastatin, nebo migrace nemakačenků ) se časem ukážou jako nepřesné / chybné ? Třeba ne, protože "selský rozum" tak hluboko nesahá.

ERGO - místo ( bílého ) pečiva přidejte do stravy kvalitní rostlinné oleje, kterými si budete zalívat saláty z čerstvé zeleniny. Berte atorvastatin, který snižuje nebezpečný cholesterol, nikoliv užitečné "triacylglyceroly" a vyčkávejte věcí příštích. Ne že začnete nekontrolovatelně žrát laciné Babišovy klobásy a doktorovi říkat : "Kubáč psal, že prášky na tuky jsou k ničemu!". Spíše se nenápadně zeptejte : "A jak je to v současnosti s těmi tuky ve stravě ?" Pokud se dozvíte pochybovačnou odpověď ve stylu "Teď se to mění a bude se to mustet ještě prozkoumat." - víte že váš doktor je informovaný. Pokud naopak uslyšíte : "Pane vy jste blb !" - budete vědět, že blb je váš doktor a asi by neměl vstupovat nejenom do politiky.

Svět zbytečnosti

8. května 2018 v 5:15 | Petr
Před dávnými a dávnými časy - obchodníci - keťasové - a zlí kapitalisti udržovali lid v chudobě. Všeho bylo málo a peněz na koupení toho mála ještě méně. Pak přišli nadšení "techno aktivisti" a vymysleli ideu "world of abundance" - tedy světa dostatku ... nadbytku ... nebo zbytečnosti a zmaru ?

Ok už tehdy ve čtyřicátom osmom (1848) Marx a Engels a později jejich krvaví následníci přišli s podobnou ideou, která se jmenovala komunismus. Dobrovolně pracujeme, peníze neexistují, "každý ( pracuje ) dle svých možnosti, každému ( dáme ) dle jeho potřeb....." Když chce ďáběl někoho potrestat - splní mu jeho sny, takže přechod komunistického manifestu v realitu je na obzoru a nemůžou za to politici, nebo úředníci EU, ale inženýři mačkající startér stroje zkázy.

1. Peníze neexistují

Ještě tak v roce 1930 venkovský švec spravil místnímu kupci boty a za jeho prachy koupil od pekaře chleba, který dal prachy za mouku kupci.... Ještě v roce 1941 bratrancův děd - byl výpravčím na železnici - bral 800 protektorátních korun měsíčně, které našetřil a postavil barák. Pak se nám systém nějak pokazil. Přišel komunismus a komunisti nebyli rádi, že peníze dlouhodobě uchovávají hodnotu minulé práce - takže komunistickým světem jako požár prošla lavina měnových reforem, které zabavily "nadměrný" majetek, převážně těm, kteří jej nabyli léty spoření a práce vlastních rukou.... Ani v demokratickém světě to nebylo lepší. Krytí měn zlatem zaniklo ještě před II. světovou válkou a poslední měna krytá zlatem - americký dolar - padla v roce 1971. Od té doby státní banky vyrábějí inflaci, aby pracovití a spořiví byli za tyto vlastnosti náležitě potrestáni ztrátou hodnoty úspor.

Co jsou tedy peníze dneska ? Zboží vyrábějí roboti, nebo Číňani někde uvnitř megakorporace, mimo kontrolu veřejnosti. Špatné boty z ubohého plastu stojí 999, slušný mobil s milióny tranzistorů a desítkami složitých komponent stojí též 999. Sociální dávky a výplaty se v Evropě dostávají - od státu - za nic, nebo za "dotace Evropské unie", což je to samé a odevzdávají se megakorporaci, která zlomek z nich předá ( nebo taky ne ) svým Číňanům / robotům. Úroky jsou záporné, banky tisknutím papírků vyrábějí inflaci. Jaký je tedy smysl peněz. Okružní běh po trase Sociálka - Kaufland ? Nebo braní výplaty, která nemá žádný vztah k hodnotě vykonané práce ani k hodnotě kupovaného zboží ?

Divíte se, že "progresivní státy" pochopily, že peníze jsou jenom atavismus ( jako zvedání nožky u psa ), který konejší veřejnost falešným pocitem normálnosti a chtějí fyzickou hotovost zlikvidovat a nahradit ji "elektronickým kreditem", který nepůjde ani teoreticky schovat mimo dohled "laskavého státu" ? ( Andreji to je ještě větší fičák než EET !! )

2. Každý podle svých schopností

Komunističtí ideologové předpokládali dobrovolnou práci ve prospěch celku. Smůla je, že lidi znají, nebo alespoň tuší možnosti jiných lidí, takže už jako kloučnovi školou povinnému mi to vrtalo hlavou a bolševické soudružky učitelky jsem se ptal, co tedy bude lidi nutit pracovat, když všechno dostanou zadarmo. Vlastnosti lidí jsou známé, proto vizionáři dneška už nežádají práci od lidí. Propagátoři "Světa hojnosti" mluví o exponenciálním vývoji čipů a umělé inteligence o "aditivní výrobě" jakože lokální výrobě na míru pomocí 3D tiskárnen atd.

Co umí a dělá robot, přestane umět a dělat člověk. NE ? Umělá inteligence, aby byla užitečná musí sama sebe postupně zlepšovat. NE ? Součástí zlepšování je snaha dělat VŠECHNO, takže lidi nebudou dělat NIC, NE ? Součástí zlepšování je též racionalizace práce. NE ? Součástí racionalizace práce je odvrhnutí zbytečných činností. NE ? A živení lidstva nic nedělajícího a zlenivělého je co ? Racionální činnost ? NE !!

Už dnes jsme v paradoxní situaci, že "nejsou lidi" ale flákačů dělajících "nic" za velké peníze / ubohé sociální dávky najdete plné ( světové ) metropole. Jak tedy přesvědčíme umělou inteligenci, aby nás živila ? A pak taky jak přesvědčíte lidi aby dělali alepoň "něco" a neskončili jako degenerovaná posádka kosmické lodi z filmu Wall-E.

3. Každému dle jeho potřeb

Ponechme stranou, že neomezená dostupnost jakéhokoliv výrobku je v rozporu už se základními pravidly tohoto světa jako je zákon zachování hmoty. Představte si, že vize propagátorů "Světa nadbytku" je 100% reálná a zlí kapitalisti - keťasové - kteří nás udržují v nedostatku budou nahrazení "rozmazlující" umělou inteligenci, která nás bude držet v přebytku. Lze už dneska tušit jak takový svět bude vypadat ?

Vezměme třeba Internet a telekomunikace, které svou nehmotnou podstatou umožňují přiblížit se ideji neomezené dostupnosti ( virtuálního ) statku. Jak mění společnost neomezená možnost komunikace ? Neomezená možnost znamená, že každý může sdělovat komukoliv cokoliv aniž by platil více než nepatrný paušál za dopravu dat na první vhodný server že ! I tento článek jsem mohl zveřejnit ( prakticky ) zadarmo a vy jej platíte blikající reklamou někde na obrazovce. Takže vyjadřují se všichni a výsledky se dostavily - jsme zaplavení explozí vzdělávání, inteligence a kreativity že ? Nebo se dosavadním "majitelům pravdy" neomezená komunikace nelibí a tak jsme zaplaveni kombinací šmírování propagandy a cenzury ? Některé státy - některé části internetu úplně zablokovaly ( třeba Čína ) jiné státy zablokovaly jen ( značnou ) část své populace ( letošní cenzura v Německu ) .

"Abundance" - jako "přebytek" tedy není přebytek pro každého, že ? Pokud by to byl přebytek pro každého ceny by klesly k nule a tím i možnost zisku. Zlý jazyk by řekl, že "hojností" se myslí hojnost pro knížepána a jeho dvůr. Hojnost pro prostý lid za tak jednoznačně prospěšnou ( a knížepánovými služebníky vymáhanou ) považována není, že ?
Rekapituluju tedy opět. Představte si krásnou budoucnost, ve které za ne-práci dostáváte ne-peníze a za ty si kupujete ne-zboží. Nebo ne už tak optimistickou vizi zlenivělé a neschopné populace, která čeká jestli ze stroje, o jehož technologické podstatě netuší nic dnes vypadne dávka krmiva, nebo ne.

Jenom tak pro ukázku jak se rodí "svět nadbytku" ( jenom pro někoho ) Na obrázku vývoj parametrů Americké ekonomiky jako jsou hrubý domácí produkt a průměrné platy před a po zániku zlatého krytí dolaru. Lze ty křivky popsat jinak než jako okradení populace před jejich vlastníma očima. Jak je možné okrást všechny Američany aniž by byla Občanská válka verze 2.0 ! Totéž se totiž děje v celém světě. Výroba inflace tiskem nekrytých peněz totiž ožebračuje především chudé.

Příklad : Od doby co jsem ji koupil, stojí má milovaná Dacia Logan MCV "v plné palbě", v aktuální verzi - pořád 250 000, ceny se tedy ( zdánlivě ) nezměnily. Propagandou omílaná inflace daná cenou "spotřebitelského koše" je tedy prakticky 0. Akcie za 250 000 - koupené současně s Dacií - však už dnes stoji kolem 600 000 - to jsou peníze, které skrytá inflace nekryté měny žene z vaší do jejich kapes !

OK tedy "nadbytek" nebude pro všechny a dluhy za něj budou obrovské. Tím vznikne nerovnováha, která povede k nezvládnutelnému napětí na celém světě. Cestou ven bude ( pravděpodobně ) válka dosud těžko představitelných rozměrů. Téměř jako v pohádce. Při každé návštěvě Shopping Parku podepisujeme úpis vlastní krví, až ďábel přijde a vezme si náš život.... Proč by nás taky šetřil, když žijeme nad poměry, na dluh, nic neumíme, nic ( smysluplného ) neděláme a ještě tomu vznešeně říkáme "vyspělá civilizace" ???

Zánik dobra

6. února 2018 v 4:51 | Petr
Patřím spíše k přízemním materialistům - jakože "na vyšší ideje si musíme nejprve vydělat". To je ve společnosti spíše většinový názor, odmítaný intelektuální elitou jako "pozůstatek komunismu", protože až příliš přípomíná marxistickou materialistickou teorii "základny a nadstavby" - jakože "výrobní prostředky" a vůbec materiální stav společnosti určuje stav "duchovní". Na druhé straně je tady opačný názor, že tedy ideje a myšlenky určují stav hmotné stránky společnosti. Tento směr patrně v hlobuce souvisí s křesťanským "na počátku bylo slovo".

Ve skutečnosti je spor o prioritu hmotné nebo myšlenkové části společnosti falešný, neb nepočítá s kruhovou kauzalitou . Tedy hmotný stav - "výrobní prostředky" ovlivňují stav duchovní, který zpětně ovlivňuje hmotnou frakci společnosti. Z toho vyplývají zajímavé důsledky - všimněte si například, že teorii "nadvlády ducha nad hmotou" hlásají téměř bez výjimky lidi bohatí neboli "materiálně zajíštění". A pak je tady i nepříjemný fenomén "čert dává vždy na větší hromadu": Jste bohatí - jste vzdělaní - máte čas přemýšlet - leccos vás napadne - to "leccos" je často finančně výnosné takže v "druhém kole" jste ještě bohatší atd... Pro chudé platí totéž jenom opačně. Zkráceně řečeno - bohatství vede k bohatnutí a chudoba k chudutí.

Nás materialisty nepřestane udivovat síla "duchovní komponenty" společnosti. Třeba "nálady trhů". Bylo oznámeno, že v referendu zvítězil Brexit. Krom volebních lístků se v dané chvíli ani molekula ničeho v celé Anglii nehnula jinak než měsíce a roky předtím. Přesto "burza začala šílet" jak se do cen promítly efemérní obavy všech účastníků trhu.

Tím se dostáváme k méně příjemným aspektům "ducha ve společnosti" : Jsi třetí generace líných hajzlů s kalašnikovem alias "povstalecká armáda" řízená podivnou ideologií ? To znamená, že ve tvé zemi je chudoba a hlad. Jedno zda "povstalci" jsou "levice", "pravice", "hodní", nebo "zlí" - nepracují a práci jiných ničí - proto je hlad. Nebo moje oblíbená "narušená důvěra ve společnosti": Hráli jsme si na kapitalismus ve společnosti se socialistickou legislativou a též socialistickou mentalitou. Výsledkem byla olbřími korupce. Místo liberalizace společnosti, která by ubrala korupčních příležitostí - jsme šli cestou detailní regulace všeho. Dnes tedy vypisujeme výběrové řízení i na obecní krmítko pro sýkorky a výsledkem je kombinace stagnace veřejného sektoru ( jako kilometry nepostavených a neopravených silnic ) a korupce nenápadně pokračující dále.
Poučením z uvedného je, že i přízemí materialista by si měl dávat pozor jak společnost zachází se slovy a abstraktními pojmy. Kromě "krize důvěry" tu totiž máme i věc daleko méně nápadnou, ale možná daleko horší a to je krize pojmu "dobra" :. Mladý vědec vymyslel nový lék. Vymyslel ho doopravdy, nebo jen "těží grantové peníze" ? To je ještě ta lepší forma krize dobra, která spočívá ve vnitřních pochybnostech každého člověka nad informacemi, které dostává. Horší forma krize dobra je taková, že čteme o skvělých a nezjištných činech nějaké osoby a na konci článečku je nepatrný dovětek "proto přispějte na konto XXXXXXXXX / XXXX naší nadace". Tedy otázka je - kde je nezjištnost těch činů a z toho vyplývá i pochybnost o dobrotě těch činů.

Každá pozitivní informace je dnes zneužita k nějakému marketingu takového typu, který domyšlen do důsledku pozitivní náboj původní informace ničí. Ba dokonce máme "pozitivní informace" vyloženě lživé, určené jenom k tomu aby na konci bylo nějaké to číslo konta. Nejsme daleko době, kdy chlap vynese z hořícího baráku děcko a krizí dobra ( podvědomě ) ovlivněná veřejnost si bude říkat : "Proč to udělal ? Co z toho bude mít ? Komu za to budeme muset zaplatit ?" A nakonec královské : Jakou další buzeraci stát vymyslí, aby zvýšil svou moc pod záminkou, "aby se to příště nestalo" ??

Možná by bylo dobré reportovat ve stylu "děti zachránily štěňátko" a k tomu vysvětlující odstavec "opravdu nechceme vaše prachy, nechceme vám nic nalhat, ani vás nijak manipulovat, ani prachy z EU, protě jen informujeme, že děti zachránily malého psíka". Možná je to absurdní myšlenka, ale když vidím jak společnost rozežírá "krize důvěry" mám opravdu vážné obavy kam nás může dovést "zánik dobra".
 
 

Reklama
Reklama