Svět okolo

Profesní etika verze 2.0 ?

27. září 2011 v 4:29 | Petr
Pořád mám takovou naivní představu o minulosti, že ševci šili boty poctivé, kupci (většinou) nešidili a tak. Už Karel Čapek za první republiky poněku žehral na upadající staré zlaté časy ovšem dnes probereme fenomén moderní doby a to je profesní etika verze 2.0

Principem moderního zaměstannce je racionalizace, a specializace, takže každý umí a dělá to nač je školen a zač je placen - nic méně ale také nic více. Pokud je k práci potřeba určitého množství ohleduplnosti a poctivosti - je tato "vestavena do systému" popsána formou směrnic a nařízení. Zaměstnanec, který porušuje instrukce je potrestán, přemýšlení o instrukcích je prvním krokem k jejich porušení a proto ani to není vítáno. Lidská psychologie je ovšem potvora, pokud nelze věci změnit k lepšímu ani k horšímu začně se člověk nudit a v tom případě má tendenci na vrátnici továrny vypnout mozek a držet jej vypnutý celou směnu.
Nevěříte že je to tak? Nevíděli jste tisíce a tisíce - "oživlých mrtvol" něco dělajícíh s výrazem že je jim to úplně fuk ?

Jen pár anekdotických historek:
Známý ve strojírenské firmě má podřízené, kteří při stěhování 8 skříní ulomili z nich 16 dvířek (to jest všechny). Pat a Mat řekneme si ale druhý můj známý a kolega prvního známého ze stejné firmy žehrá že mu v práci nefunguje software stažený z internetu - taky nic divného. Nicméně jejich firma vyrábí čidla hladiny žhavého železa - takže moje zjitřená fantazie si už už představuje tu hrabalovskou historku o cigánovi spadlém do tavby, co pak rodina pohřbila padesát kilo strusky ;-))
Samozřejmě že mě vůbec nepřekvapí, že když týden opravují před domem chodník - tak týden nechodí pošta. Pošťačka přece nebude riskovat pracovní úraz. Zatímco úraz na cestě do práce pracovní není - takže mně oranisko před domem neomlouvá - chytré ne?
Chodník opravují tak dlouho protože ten chudák co pracuje tak úplně nestíhá - ještě že ti další čytři co se nad ním opírají o lopaty mu aspoň dělají stín ....
Nefungoval mi internet takže po 3x10 minutách poslechu klasického jazzu na lince TECHNICKÉ podpory firmy Riomedia, jsem konečně přišel na spásnou myšlenku a zavola na OBCHODNÍ linku - kde jsem byl příjemným hlasem (živé) slečny ihned poslán do .... Prosté není nad "ohleduplnost a poctivost vestavěnou do systému"

Abych si zametl před vlastním prahem - pokud mi v neděli 03.00 přivezli do špitálu babku, protože jí už 14 dní je "tak nějak divně" - taky jsem byl poněkud nerudný - což bylo záměrné, aby příště lépe zvážila intenzitu toho "tak nějak" a proboha přišla, když funguje aspoň rentgen a sono atd...
Ale ve své profesi č. 2 to jest v biochemii nyní paralyzované blbismem šéfů oboru začínám povolovat tlaku okolí a sám se děsím ze své proměny v mrtvolu pracující jen v rámcí instrukcí.
Co jiného chcete dělat ve společnosti, kde i myšlení je zdrojem nežádoucích odchylek od nastavení procesu ? Ostatní už zjevně pochopili, tak proč být poslení "nepřizpůsobený" ?

Prabulhaři, Bulhaři. Maďaři, Židé, Cikáni

19. září 2011 v 4:17 | Petr
Zdráhám se používat slovo Rom od doby co mi v "Sherwoodském lesíku" před Hlavním nádražím v praze jeden Rom vysvětloval, že "Cikáni jsou ti co pracují a nekradou a Rómové jsou všichni ostatní". Tak Nevím ....
Dnes se pokusíme dojít k tomu, že Romové se chovají tak jak se chovají, protože kdyby se chovali jinak už dávno by tu nebyli.

Příklad 1: Na území dnešního Bulharska se v ranném středověku dostal středoasijský kmen kočovných Bulharů, které pro odlišení od dnešních Bulharů nazýváme Prabulhaři. Prabulhaři se usadili na břehu Černého moře a navázali čilé kontakty s místním Slovanským obyvatelstvem. Výsledkem je že za pár století s místními slovany zcela splynuli a nezbylo po nich nic krom názvu Bulhar a některých zvláštností v gramatice Bulharštiny (jediný slovanský nesklonný jazyk).

Příklad 2: Maďaři mají osud téměř stejný s Bulhary - přijeli na koních z Asie v roce 895, usadili se v Panonské nížině a de facto splynuli s místním Slovanským obyvatelstvem - dokonce v Bulharsku se na obyvatelstvu dá vystopovat více genetických stop po Prabulharech než v Maďarsku po "Pramaďarech" - rozdíl je v tom, že Maďaři si zachovali původní turkický jazyk - proč asi ?
Patrně na rozdíl od Prabulharů lpěli na jeho používání a lpí dodnes - viz záchvaty Maďarizace a hypertrofická (nacionalismem zavánějící) národní (jazyková) identita.

Příklad 3. Židé - obrovská relativně rozprášená skupina lidí, kteří ač je jejich společný původ sporný (Aškenázové, Sephardové, Mizrahové a další nebyli ve větším kontaktu od biblických dob). Ztratili společný jazyk (Moderní Hebrejština je více-méně rekosntruovaný jazyk Starého zákona) - mají společnou a velmi silnou národní identitu - vyplývající právě ze společného náboženství.

Prozatímní závěr : Aby určitý národ (etnikum ) nesplynulo s okolními musí mít nějaký výrazný odlišující znak, který přijímají všichni členové a na základě kterého se příslušníci toho národa poznají - žení se mezi sebou a žijí společenský život. Ztratí - li skupina rozlišující znak - zanikne - viz Prabulhaři.

Rómové : Jelikož ani za tisíc let neasimilovali s okolním obyvatelstvem je patrné, že také mají nějaký výrazný rozlišující znak. Kdybych se pouštěl do rozboru co by to mohlo být myslím, že bych se brzy dostal za hranu rasismu, takže je to na vás. Nicméně ať je to cokoliv - Romové nemohou tyto znaky opustit - jinak splynou s většinovou populací.

Z toho důvodu křiklouni, kteří žádají aby Romové "konečně pochopili" a přizpůsobili se vlastně (nevědomě?) volají po jejich zániku, a ze stejného důvodu to Romové neudělají. Úkolem státu je pak nastavit pravidla tak, aby nedocházelo ke konfliktům národností s různě nastavenými "národními pravidly"
Jinými slovy - složitě jsem dovodil, co řekl Masaryk úplně jednoduše - národy se udržují ideami, kterými vznikly - tak jenom aby to v případě nás "spravedlivých Čechů" nebyla idea plného břicha za málo práce a za mírného kradení.

Darwinismus, parohy a smysl Quality managementu.

12. září 2011 v 5:31 | Petr
Zavádění norem typu ISO9000 do tak složité oblasti jako je zdravotnictví samomřejmě vede ke dvěma věcem. Plýtvání penězi a nenápadný ale nebezpečný přesun těžiště zdravotnictví od vzdělání a osobní zodpovědnosti k bezmyšlenkovitému plnění instrukcí "co na ně bylo školení".
Mimo těchto smutných, jsou i veselé aspekty. Například Vám ISO může vydělat na milenku, nebo připravit zábavné dopoledne.
Smyslem ISO 9000 je však zvýšit kvalitu procesů, samotné IS0 normy tvrdí, že toho dosahují vyloučením nahodilostí z "Výrobního procesu", což je omyl, abychom zjistili jak normy IS09000 zvyšují kvalitu musíme se vrátit zpět k samotnému Charlesi Darwinovi.

Princip darvinismu spočívá v nadprodukci potomstva, ve kterém každý jedinec se poněkud liší od sourozenců (proto máme dědičnost a pohlavní rozmnožování). Druhou částí evoluce je soutěž mezi organismy a přežití (zplození potomstva) těmi nejlépe přizpůsobenými.
Probííhá-li evoluce tímto způsobem dosáhne po jisté době lokálního optima a všichni další jedinci daného druhu se svými vlastnostmi pohybují kolem tohoto optima. Co v takovém případě slouží jako kritérium přirozenéh výběru ? Často se stane že u téměř optimálních živočichů se stane rozhodujícím znakem něco souvisejícího s pohlavním rozmnožováním a výběrem partnera. Sami to známe - vlasy, prsa, zadky, nohy - úchvatné že? U některých živočišných druhů se kritériem pohalvního výběru stanou znaky bizardní - ocasy u pávů, parohy u jelenů. Zdatný paroháč svou ozdobou laňce říká " vem si mne, protože jsem tak zdravý a silný, že i s touto blbostí na hlavě jsem schopen přežít v lese"....

Stejně tak ISO - jakákoliv výroba, nebo jiný proces v ekonomice probíhá dnes po 300 letech průmyslové revoluce, racionalizace a automatizace téměř optimálně (i bez ISO) - chlubení se normou ISO 9000 nám neříká "DÍKY ISO 9000 vyrábíme tak kvalitně" ale naopak "jsme tak dobří, že NAVZDORY ISO 9000 vůbec něco produkujeme". Samozřejmě že se stane, že některá firma je slabá a proces ISO akreditace jí položí - to je ta Darwinsitická oběť - jelen co se parohy zapletl do křoví - a to je skutečný mechanismus ISO.
Orámované certifikáty v kanceláři šéfa tedy jsou něco jako jelení parohy, nebo paví ocasy. Jen je trochu děsivé si představit další vývoj této "evoluce" - budou se parohy zvětšovat nade všechny meze, nebo budou muset v civilizovaném světě nastoupit procesy, které povedou k radikálním změnám, po kterých bude opravdu všechno jinak ?

Přituhuje a to je dobře.

17. srpna 2011 v 18:37 | Petr
Politika kolem nás je v poslední době tak zajímavá, že prostě nelze zůstat mimo.
Británií se přelila vlna násilností - chudina vyšla z ghett a zapálila města. Veřejná diskuse, co s tím dělat se po celém světě, de facto, rozdělila na dvě skupiny. Jedna říká Dejte jim více peněz (na sociálních dávkách) Druhá tvrdí Dejte jim více práce.
Jedna i druhá skupina - Intelektuálů (?), decisison makerů (??) se obviňuje z politické hyperkorektnosti, politické nekorektnosti, rasismu atd. Prostým pozorováním televize si však nešlo nevšimnout, že téměř 100% výtržníků bylo tmavých. Jsou média a bezpečnostiní kamery rasistické?
Zajímavá je reakce oficilních míst - Zablokování Facebooku a Twitteru, zveřejňování výtržníků v médiích - skoro jako by si britská demokracie a iránská diktatura šly naproti.
Mnohem podstatnější se však zdá vyjádření britského premiéra, že jejich školní systém je v krizi a vychoval dvě generace výtržníků. Proč ? Protože zmizela rákoska ? Protože nehrozí hlad ? Má hlad zase být motivací ke zlepšování sebe, k práci ?

Osobně si myslím, že zvýšením sociálních dávek si kupuheme přechodný klid po kterém vypukne násilí ještě horší. Je nutné aby všichni lidé ve společnosti uléhali večer unaveni prací. Protože v technické společnosti řada z nich nemá IQ dosti vysoké, aby byli využitelní v ekonomice, ty nevužitelné bude muset, v rámci kriminální prevence, uměle zaměstnat stát.
Rasisticky řečeno - Ahmedovi i Dežovi končí prázdniny.
Jenom je otázka, kdy státy pochopí tuhle jednoduchou pravdu, kterou my občané na ulici vidíme už dávno ?

Not made in China

5. srpna 2011 v 16:09 | Petr
Smutná existence a konfident STB Jarek Nohavica ve svém Plebs Blues zpívá, že jenom "montuje šroubky na Pershingy a nakonec to pěkně odnese". Asi není sám, celý západ se žene do katastrofy, která se zatím zdá, že bude finanční, ale kdoví jestli nakonec nebude ještě horší.
Omlouvám se ekonomům za svojí, patrně svéráznou, interpretaci celé situace, ale mám takový pocit, že to, co přinášelo jenoznačné ekonomické hodnoty - to jest výrobu. Jsme předali Číňanům a sami jsme si na západě nechali "ekonomicky vysoce efektivní" procesy jako je vývoj (který už se Číňani učí) a hlavně obchod.
Celý tento systém až do roku 2008 skvěle fungoval - skoro jako před vznikem Matrixu - roboti (Číňani) vyrábějí a my sedíme v teplé kanceláří a za peníze EU o tom vedeme evidenci v Excelu.
Celý ten systém má dva zádrhele. Jednak když potřebuju boty - tak je mi jedno že kolega je umí navrhnout a druhý kolega zase prodat když široko daleko není nikdo, kdo je umí vyrobit - toto je problém spíše teoretický, který bude hrát roli až se systém zhroutí.
Důvod proč se zhroutí spočívá v bodě 2 - když Číňani vyrábějí kde vezme zbytek světa peníze na nákup jejich zboží ? Poradenství pro EU (a mnoho dalších typicky západních povolání) je sice vysoce ziskové v době konjunktury, ale žádnou hodnotu, která přestojí krizi nevytváří.
Takže Čína skupovala dluhopisy po celém světě a západní státy se zadlužovaly a zadlužovaly, aby mohly finacovat umělou zaměstnanost a ještě si třásli rukama nad růstem HDP, který kdoví zda nebyl jen zdánlivý.
Nyní je Evropa i USA v situaci blízké státnímu bankrotu - co můžeme proti tomu dělat my "drobní občané"?
Neměli jsme náhodou už v době konjunktury poznat, že zboží vyrobené roboty v Číně jistým způsobem "smrdí" ? Mohl to po nás někdo chtít ? Máme nyní, když je zle začít importy z Číny bojkotovat ? Vyřeší ten problém za nás sami Číňani, kteří prudce bohatnou a brzy budou vlastní výrobou saturovat hlavně vlastní spotřebu ? Co řekne životní prostředi a přírodní zdroje na miliardu Číňanů a 1,3 miliardy Indů, kteří touží po západní spotřebě ?

Nakonec možná dopadneme jako ten montér Pershingů - koupí Čínských tenisek jsme dali vydělat Americkému byznysmenovi a teď je budeme muset krvavě zaplatit na daních Evropské unii - těžký život v globálním světe ;-)

Střílení nevinných nikdy nebude fugovat

25. července 2011 v 23:19 | Petr
Současné Česko a Evropa mě natolik štvou, že už jsem mnohokrát přemýšlel, jestli bych svoji chemickou profesi neměl spojit se svými elektronickými koníčky a jít vyhodit do vzduchu některé obzvláště zkorumpované ministerstvo. Finance, obrana, doprava - to by byly terče první třídy.

Člověk tak dlouho hrbí hřbet před systémem, až mu praskne v hlavě a vydá se jako fiktivní D-Fens z filmu Volný pád na smrtonosnou cestu LA, nebo se jako skutečný génius terorismu, Theodor Kaczynski, známý jako Unabomber, vydá do lesů v Montaně, kde z plechovek a drátků piluje v lesním srubu bomby, které pak jako neodhalitelný démon, háže na celé Spojené státy.

Nemohu si pomoci, ale pokud má člověk pocit, že je vývojem společnosti zatlačen úplně do kouta, má právo sebrat odvahu a dát najevo svoji nespokojenost i krajními prostředky. Čím ale při svém (relativním) obdivu k bombovým teroristům hluboce pohrdám, jsou dva typy - často se vyskytující:
  1. Terorismus za peníze - Hamas nastříli z Gazy do Izraele množství raket, aby bafuňáři z Hamasu dostali od krále Fahda - Amerikou chráněného diktátora Saudské Arábie - nějaké ty prachy.
  2. Ubožáci, kteří si myslí, že čím více krve prolejí, tím lépe. Myslím, že noční výbuch v našem Ministerstvu Financí, by pro Kalouska byl stejným varováním, jako denní, při kterém by ale zemřely desitky drobných úředníčků - ne ?
Z tohoto hlediska mně současný čin Norského šílence Anderse Behringa Breivika naplňuje velmi smíšenými pocity. Srovnáme-li krystalickou logiku Teda Kaczynského se zmatenými bláboly o Templářích a Srbských svatých bratrstvech - co od takového člověka čekat ? Mohutný výbuch v Norské vládní čtvrti by možná měl účiněk na mysl Norů, ale krveprolití potom z Breivika udělalo jen dalšího z řady šílenců co s puškou vtrhnou do školky..... Jediný rozdíl, který činí jeho čin ještě horším - nejednal v afektu a vydržel své šílenství tutlat neskutečně dlouho.
Je zjevné, že v jeho chorobné mentalitě, teprve křik umírajících, bylo to, na co se léta těšil. S trochou smutné ironie - mohl ušetřit za dusičnan amnonný a rovnou jít vystřílet ta ubohá děcka. Kdyby to byl člověk rozumný tak buď odpálí jen tu bombu někdy v noci, nebo ještě lépe by na Norského premiéra naházel vejce a pak se, pod vlivem získané publicity, nechal zvolit do parlamentu - tak by dosáhl mnohem více za mnohem méně.

V celkovém součtu nezbývá než hluboce pohrdat nebezpečným ubožákem, který má erekci, když pod jeho kulkami teče krev a velice velice litovat jeho oběti a jejich rodiny.

Jsou ženy opravdu k ničenu?

12. června 2011 v 20:49 | Petr
Byl jsem nejprve dlouho sám, pak dlouho ženatý, pak dlouho rozvedený. Během rozvedené periody jsem hladal nějakou partnerku. Z důvodu který rozeberu jsem toho nakonec nechal. No a teď jsem zase v jakémsi (pochybném) svazku.
Největší problém mého vztahu k ženskému světu je to, že jsem nenarazil na žádnou ženu, které bych si mohl opravdu hluboce vážit. Hynek, Kamil, Beřich, Martin, Vlado, Zbyněk atd ... to jsou úctyhodní lidé - muži - nikdy se mě nesnažili manipulovat ani podrazit. Stejně tak já jsem se znažil jak to šlo se chovat stejně.

Ale ženy? Moje matka - nyní před polovinou osmiletého kriminálu?
Exmanželka? S tím co jaké monstrum (ne)vychovává z dítěte, které má v rodném listě moje jméno ?
Současná přítelkyně ? Která více než mně by potřebovala péči maminky. A dospělý život ji znervózňuje až k občasnému agresivnímu výbuchu.

Přemýšlím o dalších - pár dalších znám natolik málo, že se mi jeví jako docela úctyhodné. S žádnou z nich jsem ale po Srbsku na kole nejel - takže nevím ....

Ženy - v jistém věku - si stěžují na nedostatek partnerů. Většina z nich je mimo shopping park k ničemu, což muž cítí na hony daleko. Těžko s takovými ženami žít. Zvláště když je člověk ve všem financemi a profesí počínaje a opravami v domácnosti a štopováním ponožek konče - zcela samostaný (jako já)

Patrně mě samota jen tak neopustí ať už zjevná, nebo skrytá - co se dá dělat ....
 
 

Reklama