Svět okolo

Fascinující historie Německa 1.

17. května 2016 v 5:39 | Petr
Dneska se neustále mluví o Karlu IV. - bylo by vhodné poznamenat, že Karel byl "Král český a Císař římský". Království české není těžké pochopit, ale Římskému císařství je trochu problém porozumět. Možná snazší to bude když si řekneme oficiální název "Svatá říše římská národa německého" - což byl volný svazek převážně něměcky mluvících středověkých států, který odvozoval svůj původ od Francké říše Karla Martela, který mimochodem v roce 732 v Bitvě u Tours vyhnnal muslimy ze západní Evropy.

"Svatá říše římská" zanikla v roce 1806 - přesněji řečeno byla rozdrcena Napoleonem a po rozdrcení Napolenona měl rakouský kancléř Metternich na Vídeňském kongresu 1815 snahu ji obnovit pod taktovkou katolického Rakouska - což se nelíbilo protestantské většině německých států. Takže pak bylo období kdy "svatá říše" byla a přitom nebyla, v německých státech se pořádaly volby, scházely se takto vzniklé "parlamenty" aby rozhodly zda se svatá říše přetransformuje do říše "Velkoněmecké" s Rakouskem ( a s námi ) nebo do říše "Maloněmecké" bez Rakouska ( a nás ). Tyto parlamenty bez jediného užitěčného výsledku byly zase rozpouštěny, až se vykrystalizovaly tři strany Prusko, Rakousko a "zbytek" německy mluvících států.

Z napětí mezi Pruskem a Rakouskem vznikla Prusko-Rakouská válka, která měla otevřít cestu "Velkoněmeckému sjednocení" - tedy vzniku německého megastátu i s Rakušáky, s námi, s Maďary atd.... I přes porážku Rakouska u Hradce králové v roce 1866 nakonec výsledek tak jednoznačný nebyl. Rakousko vystoupilo z "Německého spolku" - což byl formální následník "Svaté říše" - tím začalo v této organizaci dominovat Prusko s králem Vilémem I. a jeho premiérem Otto von Bsimarckem v čele. Tito dva něměčtí nacionalisti a militaristi vymysleli ďábelský plán sjednocení německých států. Argumetovali Prusko-Rakouskou vákou a jako "prevenci" bezpečnostního ohrožení menších německýh států užavřeli s většinou z nich sérii obranných dohod podobných NATO nebo našim dohodám s Francií před Mnichovem. Tedy pokud někdo zaútočí na jeden německý stát, ostatní mu půjdou na pomoc.

Poté co byly tyto mnohostranné dohody uzavřeny. Vilém I. vyprovokoval válku s Francií. Kouzlo bylo v tom, že nemohl sám zaútočit, ale potřeboval aby zaútočili Francouzi tak to udělal tak, že tajné požadavky Francie na to, aby se vzdal nároků na španělský trůn nechal posměšně zveřejnit v novinách. Napoleon III. se cítil natolik uražen, že zaútočil na ( dnes francouzské ) Alsasko a Lotrinsko, tím nabyly Německo-Německé smlouvy o válečné pomoci platnosti a výsledkem byla porážka Francie a vyhlášení sjednocené Německé říše v lednu 1871 ve Francii na zámku ve Vesailles. Teď je vám jasné, proč Prusko potřebovalo být "v roli oběti" - protože v role útočníka by ke společné obraně na základě smluv nevedla.

Po smrti militaristického Viléma I nastoupil jeho syn Fridrich III. - svobodomyslný liberál, který však už v okamžiku nástupu na trůn byl smrtelně nemocen a za 99 dní zemřel na rakovinu hrtanu. Po něm nastoupil Vilém II., který jednak byl nacionalista-militarista po dědečkovi a navíc v okamžiku nástupu na trůn mu bylo pouhých 29 let ( zemřel až v roce1941 ) a tedy měl spoustu času realitovat své plány. Na Vilémovi II. se potvrdilo Masarykovské "státy se udržují idejemi, kterými vznily" tedy "Vilémovské Německo" zůstalo vojenským státem velmi hladově se dívajícím do Francie - Viz Jules Verne : "Ocelové město" - což je literární zhmotnění pocitu Francouzů té doby.

Na začátku 20. století - ještě stále vládl Vilém II.. ale Velkoněmecká říše se z pozice nejvyspělejšího státu kontinentální Evropy stala říší ponekud unavenou, příliš přezbrojenou, byrokraticky zkostnatělou a hospodářsky zaostávající. Paradoxně kolem roku 1910 - bylo "čínou Evropy" tedy státem s nejrychlejším hospodářským růstem carské Rusko. Navíc Vilém II. měl velice dobré vztahy s rakouským následníkem trůnu Františkem Ferdinandem d`Este. Dokonce jeho manželku, hraběnku Žofii Chotkovou, kterou pro její "ne-královský" původ Františkovo habsburské příbuzenstvo pohrdalo - oslovoval jako budoucí císařovnu. Tudíž i jemu - podobně jako jeho dědečkovi - když byli "Chotkovi" postřílení v Sarajevu, uzrál v hlavě ďábelský plán.

Princip spočíval v tom, použít vraždu rakouského následníka trůnu srbskými anarchisty jako důvod společné Rakousko-Něměcké ofenzivy proti Srbsku, na kterou bude muset reagovat srbský smluvní parner - Rusko - rychlou porážkou Ruska naplní státní kasu válečnými reparacemi a tím získat prostředky na "zúčtování" s ruským smluvním partnerem - Francií.
Vilém II. byl možná voják, ale hospodář rozhodně nebyl - už v mírových dobách přivedl Německo zbrojením do krize, když potom chtěl vést válku zjistil, že státní finance mu to neumožňují, tak se rozhodl finacovat válku dluhem. V roce 1914 Zrušil zlaté krytí říšské marky. Státní zlato rozprodal a z výnosů takto vzniklého finacoval začátek I. světové války. Peníze však rychle došly a tak nařídil zmražení cen, což mu umožnilo hradit vnitro-německé náklady nekrytými právě vytištěnými penězi. Vilém II. doufal ve splacení takto vzniklých dluhů válečnými reparacemi vybojovanými na Rusku. Jenomže situace se nevyvíjela tak příznivě a dokonce se zdálo, že věci mají opačný spád - že totiž carské Rusko s Francií a Británií - alias Trojdohoda porazí Rakousko s Německem a Itálií - Trojspolek.

Samozřejmě, že ani Rusku nedělala válka příliš dobře takže v březnu 1917 vypuklo v Petrohradě povstání car Mikuláš II. abdikoval a vlády se ujala státní duma složená z "rolníků, dělníků a zástupců šlechty" !! Vilém II. měl další ze svých ďábelských nápadů - vyslal své agenty do Švýcarska, kde byl v exilu "profesionální revolucionář" Lenin, zaskočený, že v Rusku proběhla "buržoazní revoluce" - bez komunistů. Toho opatřil penězi, zlatem a v "zapečetěném železničním vagónu" jej nechal dopravit do Ruska. Idea byla taková, že Lenin a jeho spolupracovníci rozvrátí ruskou společnost a umožní Německu zvítězit. O samotném Leninovi neměl Vilém II valného mínění a předpokládal, že doplatí na chaos, který vlastní rukou udělá.

Poznámka k Leninoví - ačkoliv my starší jsme byli Leninovým životopisem krmeni horem spodem, přiznejme si, že to byly jenom propagandistické kecy o "trpícím revolucionáři". Když se na jeho necenzurovaný životopis podíváte dnes - úplně tam vidíte toho radikálního flákače - z bohaté rodiny - k ničemu nepoužitelného. Rozdíl od "aktivistů z centra klinika" jedině v tom, že pervitin nebyl tehdy ještě objeven, stejně jako antibiotika na syfilis - který jej sprovodil ze světa.

Lenin uspěl na 1000%, protože výsledky jeho rozvratu pozorujeme dodnes. Ba dokonce i to, že se sám stane obětí rozvratu se do jisté míry naplnilo. Průser je, že kromě Lenina a pár anarchistů se obětí bolševického šílenství v Rusku a dalších státech staly stovky milionů lidí. Daleko více, než kdyby Vilém II. nechal trpkou porážku Německa doběhnout až do konce. Díky Leninově "pomoci" Rusko kapitulovalo "Dektetem o míru" i přesto se Vilémovi II zvitězit nepodařilo, až se sám stal obětí státního převratu, v listopadu 1918, po kterém prchl do exilu v Holandsku, kde žil až do své smrti v roce 1941.

Ajaj - toto je snad poprvé kdy "politický" článek budu muset rozdělit na dva díly, ale mám v úmyslu dojít až k Angele Merkelové - takže jistě tušíte, že to by už bylo k nepřečtení. Nicméně ani v tomto uťatém závěru nemohu neupozornit na pár pozoruhodných věcí. Politika Německa 19. století byla politika silných a "prohnaných" států. Diplomatické kličky s válkou s Francií, nebo s Leninem - jsou promyšlené kroky par excellence - to není zmatené lavírování Euro-papalášů. Je tedy otázka jestli současné handlování Německa s migranty a Tureckem - je součást nějaké mega-finty, kterou pro vlastní nízkou inteligenci ( a nedostatek zákulisních informací ) neumíme rozšifrovat, nebo jestli něměcká politická inteligence už vyvanula ( Výmarskou republikovu a Hitlerem ) a dnešek není více, než jenom tápání politiků "od výplaty k výplatě".

Studenti angličtiny - těšte se na Hillary Clintonovou !

10. května 2016 v 5:14 | Petr
Jenom takové rozcvičení mozku - v češtině : Aby se nebudily vášně - nemá se používat fráze "kapesní krádež" - místo toho se má "čórkaření" říkat "alternativní přispěvek do sociálního systému".

Pak je tu druhý fenomém "jiného jazyka" - představte si, že velká nepřehledná firma, která doposud měla manažery mluvící stylem : "musíme to vynegociovat ASAP" zamění tyto za manažery mluvící stylem : "finanční toky jsou složité a né každý jim úplně rozumí" - je vám jasné, že ačkoliv tiskové zprávy z firmy se o ničem nezmiňují, hluboko "v procesech" se něco zásadně změnilo.

Myslím, že není tajemství, že anglicky mluvící YouTube u nás doma už mnoho let hraje místo televize, takže kromě změn v českém jazyce, které napovídají o změnách v české společnosti, si užívám i změny v angličtině. Tudíž si už nyní dovolím ctěné čtenářstvo a zejména studující anglického jazyka upozornit, aby viseli na rtech budoucí prezidentky USA - paní Hillary Clintonové.

Proč zrovna Hillary ? V nedávné době Republikánský protikandidát Clintonové - Donald Trump - definitivně porazil ostatní republikánské kandidáty na amerického prezidenta. Vývoj tedy bude následující. Republikání jsou už léta letoucí uzavřeni v bublině náboženské a ideologické bigotnosti, kterou Trump bolestivě protrhl, za což jej čeká pomsta spolustraníků. Volby v USA tedy budou probíhat takto: Clintonová s podporou megakorporací a celé Demokratické strany bude kandidovat proti Trumpovi, který bude kandidovat za vlastní prachy a proti odporu části republikánů. Pokud Clintonová uplatní veškeré volební technologie vypracované Obamou - jako je placené svážení černochů z ghett do volebních místností a často i k druhému hlasování do sousedního státu - bude první ženou prezidentkou USA.

Proč se na to mají těšit studenti angličtiny ? Clintonová je totiž ta nejvíce prolhaná politička, kterou jsem vůbec kdy slyšel mluvit. Už Obama tajil, že se narodil v Mombase v Keni ( tudíž dle ústavy USA nemůže být prezidentem ) a jeho rodný list z Havaje je jenom duplikát skrývaného originálu vydaného Britskou koloniální správou v Keni. To je ovšem nic proti Clintonové. Víte proč se třeba jmenuje Hillary ? Podle jejího tvrzení ji rodiče pojmenovali podle Edmunda Hillaryho, který v roce 1953 vylezl jako první na Mt. Everest. Clintonová se ale narodila v roce 1947. Viděli tedy rodiče paní prezidentky 6 let do budoucnosti nebo co ?
A tak dále a tak podobně - v americe momentálně vycházejí knihy se seznamy lží paní prezidentky. Ba dokonce američtí novináři nemají rádi kličkování, proto se ptají často velmi otevřeně "LHALA nebo NELHALA" ?? Aby měli pomocníci z Demokratické strany vůbec co říci, vymysleli desítky a destíky "politicky korektních" názvů pro "lež" - a pokusy přeložit tyto patvary do češtiny je právě to, co mě na Clintonové baví. Takže jenom příklady s mými otrockými překlady :

Misspeaking - "mimomluvení" nebo "chybomluvení" oficiálně "přeřeknutí"
Ethical desorientation - "etická dezorietace"
Ethically challenged - eticky postižená
Misrepresentation - jemně přeloženo "chybný popis" nebo "chybné tvrzení"
Misstatement - opět jemně "chybný výrok"
Fibbing - "drobné lhaní"
White lie - "bílá lež" zní rasisticky, ale ve skutečnosti je to "milosrdná lež"
Unreality - "ne-realita"
Untruth - "ne pravda" - slova založená na předponě un už silně zavánějí newspeakem : "doubleplusungood" = nejhorší

Takže tolik k dnešku - sice by bylo hezké, kdyby americký prezident nebyla beztvará améba a ještě bychom si s jeho děckama pokecali česky, ale to by pro studenty angličtiny, kteří beztak směřují dělat intriky do megakorporace, nebylo rozhodně tak užitěčné jako výuka "50 odstínů lhaní", které se nám s novou americkou prezidentkou dostane.

Poznámka při druhém čtení - Američani ať zvolí, koho považují za lepšího. Bude-li to Clintonová - budeme s jejími "Misniformations" mít kurs angličtiny pro pokročilé. Pokud by náhodou vyhrál Trump - bude to kurs angličtiny pro začátečníky - jednak má přijemnou srozumitelnou výslovnost a potom jeho drzost jej nenutí slova přiliš obalovat druhými a třetími významy, takže si vystačí se třemi větami : "I am rich. Everybody loves me. Let`s make America great again." - tohle říká pořád dokola, to si student angličtiny - začátečník rychle zapamatuje. Pokud náhodu nevzpomíná jak v minulých prezidentských volbách mu za jeho prachy lezli kandidáti a jejich lobbisti do zadku, bez ohledu na svou politickou přislušnost.

Teorie umělého lidu

26. dubna 2016 v 5:56 | Petr
Není od věci připomenout, že v tomto týdnu bude "První máj - Svátek práce" - signifikantní pro dnešní dobu je, že tento svátek vznikl na památku bombového útoku, kdy neznámý "demonstrant" hodil nálož mezi policisty při velké stávce Chichagských dělníků v květnu 1886. Podíváme li se na dnešní stav "práce" a vztahu k ní na vyspělém západě - je jasné, že není co oslavovat. proto se "První máj" přeměnil ze "svátku práce" na svátek "hlasitého vyjadřování politického názoru".

S vyjadřováním politického názoru není problém, pokud "My všichni jsme Charlie", nebo pokud "My všichni jsme Sobotka / Babiš". Problém není ani tehdy když se veřejnost rozdělí ( podaří se ji rozdělit ) na několik menšinových frakcí, která každá "má svůj názor". Problém však nastává když veřejnost zastává ( téměř ) jednotný názor nehodicí se momentálním establishmentu do krámu.

Byl tady Máhatma Ghándí, který byl vůdcem takové "nepatrné" několika-setmiliónové "extremistické menšiny", která chtěla nezávislost Indie na Britech. Už ten si všiml jistých zásad, které zhmotnil do legendárního výroku : "Nejprve vás ignorují, pak se vám smějí, pak s vámi bojují, pak zvítězíte".

Jelikož máme moderní dobu plnou jemné manipulace davy - je nutné Ghándího výrok poněkud aktualizovat. Nyní k tomu máme jedinečnou příležitost - jednak protože se blíží první máj, který je "laboratoří" všech manipulací davy a navíc tu v česku máme jedinečný stav, kdy veřejnost se na jistém tématu téměř 100% shoduje a to je ( negativní ) vztah k importu muslimů do česka, který nejde pod nos "komunistické internacionále" vládnoucí u nás i ve většině zemí Evropy.

Takovou situaci neuvěřitelně trefně popsal Lubomír Vylíčil, osobně si jenom dovoluji doplnit procentuální odhady, které vycházejí právě ze současné ( proti ) muslimské situace :

0-30 % populace zastává vládě nepohodlný názor : toto je bězný stav, který vlády zcela ignorují, a v principu je to správně, protože v demokracii by ( teoreticky ) menšina neměla ovládat většinu, dokonce ani tehdy, pokud jste vládní hlásná trouba, nebo některá menšina "postižená" pozitivní diskriminací.

30-50% populace zastává vládě nepohodlný názor : v médiiích se objevují uštěpačné poznámky o "extremistech". Případné demonstrace jsou "oficiálními médii" okázale ignorovány, přestože jsou policií bedlivě sledovány a potlačovány.

50-70% populace zastává vládě nepohodlný názor. Média bouří, propagandistická masáž jede na 100%. Noviny jsou plné falešných argumentů, které nerespektují základní pravidlo svobodné společnosti a to totiž že "moje NE má stejnou váhu jako tvoje ANO". Samozřejmě se místo argumentů k věci, kterých není příliš ( jinak by se 70% populace nenechalo přesvědčit ) nastupují argumenty ad hominem : "populisté, xenofobové, fašisti". Některé z článků jsou dosti ostré a svědčí o obavách dosavadních "majitelů pravdy", z obratu ve společnosti a s tím spojené ztráty jejich postavení.

70-80% populace : objevují se "výzvy intelektuálních elit" financovaných vládou. Na demonstracích se objevuje "umělý lid" - tedy pokud se sejde 500 odpůrců migrace muslímů do česka - vláda tuto demonstraci "vyváží" stejně velkým shromážděním "placené opozice" - v podobě zaměstnanců státem financovaných "nevládních" a "neziskových" organizací, kteří jsou v situaci - jdi demonstrovat za "správnou věc", nebo "marš makat do Kauflandu". To vysvětluje třeba mnou popisované "otrávené anarchisty". V diskusi ke zmíněnému článku též jeden ze čtenářů výstižně popsal, že "placená opozice" nemá jasný politický směr. Je to spíše "univerzální opozice" proti všemu. Není se čemu divit - tyto společenské struktury předává jedna vláda druhé a očekává od nich, že budou spolehlivě sloužit každé vládě, bez ohledu na to, co si sami myslí.
Média v této situaci informují stylem "pravicoví a levicoví extremisté se střetli, těžkooděnci oddělovali masy demonstrantů". Demonstrace jsou mohutně infestovány agenty tajné policie, informátory a udavači, kteří působí výhružně svou ( tušenou ) přítomnosti, ale zatím nevstupují do dění.
80 - 95% - případné demonstrace už jsou tak masové, že obstarání tolika tisíc jedinců "umělého lidu" se stává obtížným. Už ani televizní obrazovka není schopna vytvořit iluzi, že se jedná o "střet dvou stejně početných názorových skupin", proto nastupují "prostředky jiného druhu" - infiltrování "nežádoucí skupiny" agenty tajné policie, provokace, "umělé násilnosti" - bomba hozená z davu dělníků na policisty atd. Média už se nezabývají žádnou argumentací, a jenom pokukazují na "vlnu násilí" a výhružně vyzývají ke klidu. Veřejně činní jedinci citliví na "náladu společnosti" zmlknou, aby získali čas později vysoupit s názorem, který je 100% negací jejich dosavadních výroků.

95-100% - teoreticky lze namítnout, že žádný názor nemá 100% podporu . Problém současnosti je propaganda, která vždy musí zamlžit, co si kdo myslí. Proto se zřídka stává, že za nějakým "opozičním" názorem stojí 100% populace, ale často se stává, že po odpadnutí propagandy překvapivě vyjde najevo, že za doposud vykříkovaným "vládním" názorem nestojí vůbec nikdo. Příklad z literatury : "komise úředních lékařů bazíruje na vrozeném kretenismu Josefa Švejka vyjadřujícího se slovy : Na Bělěhrad, na Bělehrad! Tuhle vojnu vyhrajeme! Za císaře pána a jeho rodinu!"

V tomto okamžiku by mělo nastat Ghándího "pak zvítězíte". Opět to není tak snadné. Dlouhodobá nutnost lži pronášet, lži poslouchat, lži navenek schvalovat a přitom s nimi vnitřně nesouhlasit za sebou zanechává pokřivenou psychiku lidí, která často vede k pokřivenému vítězství - víz "vyhnití" komunismu a nástup demokracie v Česku od roku 1989 dodnes.

Zajímavá je i jiná historická paralela - Evropské královské dvory byly tak rozsáhlé, že se zhusta stávalo, že král ani šlechta kolem něj se celý život nesetkala s nikým, koho by král neměl "na výplatní listině". V dobách demokracie se tento princip zdá zhola nemožný, dokud si neuvědomíme, že feudální daně tvořily okolo 5% HDP, zatímco dnes některými státními rozpočty proteče 50-80% HDP. Žijeme tedy v situaci, kdy většina z nás ( ve Skandinávii úplně všichni ) jsou potenciální "umělý lid".

Jestli opravdu patříte do této kategorie - můžete zjistit malým self testem :
Nesouhlasítem s názory uklízečky u vás v práci ? Je hlavní argument nesouhlasu, že ona je "bába blbá, co nemá ani maturitu ?" Pokud jsou obě odpovědi ANO - jste umělý lid jako vyšitý - marš na demonstraci - ukázat "vidlákům", že jsou zabedněnci v celku i v detailech. Pokud se vám do takového rizika nechce - ignorujte na chíli svoji "povýšeneckou hloupost" a sledujte události prvního máje. Jednak - jestli je tato teorie správná, a potom - na kterém stupni žebřičku momentálně stojíme.

Poznámka při druhém čtení - všimli jste si obrázek - už dříve jsem dovozoval, že transparent na fotce pravděpodobně nesou agenti tajné policie, ale přečtete si pořádně nápis v červené stopce. Ten nápis není "Proti nenávisti" ale zní "Proti PROJEVŮM nenávisti" - lze to interpretovat jinak, než jako výhružku známou z dob pozdního bolševika : "Mysli si co chceš, ale jak to řekneš nahlas, dá ti režim přes hubu ??"

Japonská školní klička.

23. února 2016 v 5:55 | Petr
8. června loňského roku rozeslal japonský ministr školství dopis všem japonským univerzitám, které dostávají státní příspěvek na svůj provoz, že pokud do začátku školního roku 2016 nezruší, nebo radikálně neomezí své fakutly a obory zabývající se "humanitními studii" nedostanou pro školní rok 2016 státní dotaci, na kterou jsou zvyklé.

Jako oficiální důvod tohoto kroku uvedl, že japonská vláda neustále vyhodnocuje efektivitu peněz vynaložených do školství, a že odpovědnost v nakládání s penězi daňových poplatníků brání japonské vládě nadále finacovat humanitní škoství, které se ukázalo jako málo užitečné pro ekonomiku v situaci, kdy daleko užitečnější technické školy nejsou plně obsazeny.

Humanitní fakulty si bude moci ponechat pouze 7 tradičních "imperiálních univerzit" a soukromé školy, které nepobírají příspěvky od japonského státu. Ostantí školy mají své humanitní fakulty transformovat na "střediska praktického vzdělávání". Japonské ministerstvo školství soudí, že tento krok povede k poklesu počtu studentů humanitních oborů o 50% ve školním roce 2016/17 a následujících.
HUH - toto je tedy téměř doslovný překlad oficiálních zpráv, které jsou více než půl roku staré. Jelikož Japonsko bezprostředně nesleduju - tak mi tato převratná novinka doposud unikala. Přesto, když jsem četl tyto zprávy - a rozčilené reakce na ně. Nemohl jsem se ubránít pocitu - Japonsko má rozum a pokud by se tento krok dostal do hledáčku evropských médií - patrně by Japonci byli obviněni z tak oblíbeného fašismu, nacionalismu, a ač se to zahraničí mimo Japonsko netýká - možná i z rasismu a xenofobie. Zatím místo xenofobie jsou Japonci pouze obviňování, že "nepochopili" vývoj dějin a že se vracejí k "zastaralému modelu" společnosti, kdy prosperita je založena na práci a výrobě, což prý je typické pouze pro rozvojové země.

V pravdě se nejedná o likvidaci humanit, jako takových, ale o zavedení zásad - chceš být "genderový specialista" - můžeš, ale za své na soukromé univerzitě. Ty jistě přijmou i propuštěné vyučující a tím jejich úroveň vzroste nejméně na úroveň rušených, státem financovaných, humanitních fakult.

Než skončíme dnešní krátký, ale šokující příspevek jenom sugestivní otázky - dovedete si představit, že by takový krok udělal "hrdina Bohouš" ? Jsou české peníze vynaložené na specalisty v "evropských studiích" efektivnější než japonské peníze vynaložené na specialisty v "japonských studiích" ? Dovedete si představit, co by se stalo v české / evropské společnosti pokud by takový krok udělalo česko / EU ?

Opravdu jsem šokován, a doufám, že tato zpráva se v česku přece jenom dostane ve všeobecnou známost, protože naznačuje možnost probuzení zdravého rozumu, poklidnou cestou, bez krvavé mezihry ve jménu Alláha.

Poznámka při druhém čtení - máme ve Frýdku celkem pochvalovanou úklidovou agenturu LESK - už jsem jednomu religionistovi a jednomu "manažerovi veřejné správy" vystavoval zdravotní potvrzení, že tam mohou pracovat - jako uklizeči. Zcela vážně a bez nejmenší nadsázky !!

Poznámka při třetím čtení - podle zpráv z poslední doby se zdá, že české školství má úplně jiné problémy - opice ovládly ZOO a ošetřovatelé se třesou o život. Učitelka na pražské průmyslovce zemřela - de facto stresem ze šikany svých žáků - už teď čteme články "vždyť to jsou jen děti". Omyl - školství má být lehká - státem provozovaná a hlavně státem kontrolovaná - šikana na žáčcích, nikoliv naopak. Kantor s rákoskou v ruce - ví kdy přestat. Druhá strana - to jest děcka ( hajzli ) - to nevědí a výsledek se dostavil.

Možná ale souvislost s humanitním vzděláním v Japonsku tu je. Pokud je váš hlavní obor pajdák / ulejvárna. Obor typu "každý kdo neumře před promocí - odejde s červeným diplomem" - odkud máte brát autoritu ? Navíc v době kdy "společenská smlouva" neexistuje. Rodičovské schůzky jsou inkviziční tribunál blbých a agresivních rodičů, kteří hájí geny svých potomků. Školství řídí vaši ještě hloupější spolužáci ze zašívárny, kteří ani učit neumí - jen vypracovávat "směrnice", které přikazují nestresovat "citlivou dětskou dušičku" žádnými požadavky. Pak se nelze divit že učitel je tlačen do pozice "ovce" a na prázdné místo pastýře se tlačí "vlci".

Jinými slovy - školy mají být přísné a o něčem, nebo ať radeji nejsou vůbec ! Což platí nejenom pro školy !

Nedýchat - nepotit - neprdět !!!

15. prosince 2015 v 5:23 | Petr
Čistě pro připomenutí - jaké bylo počasí posledních 2500 let ? Tedy v antických dobách až do 2-3. století našeho letopočtu bylo teplo, a pokud historické zdroje umožňují posoudit - průměrné teploty na Zeměkouli byly vyšší než dnes. Potom - v době po pádu Západořímské říše - a v dobách tzv "temného" raného středověku - se ochladilo a přibližně 400 let tj. 400 - 800 našeho letopočtu bylo opravdu chladno. Tzv. Karolínská renesance byla předělem mezi chladným a teplým obodobím, které - trvalo něco přes 600 let - přibližně od roku 800 do roku první třetiny 15 století. Bylo to období velkých válek, Dobytí anglie Normany a osídlení Grónska Vikingy, mojí milované Stoleté války atd. Pozoruhodné, že i v tomto období byly průměrné teploty přibližně stejné jako dnes. Potom nastala "malá doba ledová" tedy neobvykle chladných 350 let, kdy Potomci Vikingů v Grónsku to definitivně vzdali a Angličanům v Londýně pravidelně zamrzala Temže, jak můžeme vidět na rytinách Václava Hollara.

Tím se dostáváme k začátku 19. století, od kteréžto doby se pořád otepluje a otepluje a otepluje, až do dneška. Když vezmeme teploty z konce "malé doby ledové" a přidáme k nim sučasnou teplotní křivku - dostanete ekology oblíbený "hokejkový graf", tedy křivku rostoucí teploty, podle které v roce 2300 začne voda v Pacifiku vařit - pokud do té doby "něco neuděláme".

Abychom mohli něco dělat je potřebné vědět, co dělat a tudíž je potřebné znát elementární kauzalitu v oblasti počasí. Těžká věc. Tedy oficiálně vezmeme - li výkyvy podnebí od vzniku zeměkoule po konec "malé doby ledové" v roce 1800 tak "příčina je neznámá". Naopak od roku 1800 do dneška je příčina známá a štěbetají si o ní vrabci na střeše - každé děcko přece ví, že za "globální oteplování" neboli za "klimatickou změnu" může CO2 alias oxid uhličitý - konečný produkt všech organických oxidací.

Už kdysi jsem si skromě dovolil upouzornit, že "CO2 z fosilních paliv" co se z něho dělají ekologům osypky původně pocházel z "praatmosféry". Dneska budu o něco drzejší - víte jaký je rozdíl mezi spalováním dřeva, a uhlí - žádný - obojí je "uhlíkově neutrální" neboť stromy pokácené v lese vyrostly ze stejného atmosférického CO2, že kterého vyrostly stromy zuhelnatělé vykopané ze šachty. Divné ? Drzost ? Vzniklo snad uhlí jinak než z atmosférického CO2 ? Je tedy zjevné, že dnešní hladina CO2 v atmosféře je spíše nízká.

Nebudu brutalista - fašista, abych zdůrazňoval elementární věc, že Zeměkoule startovala před 4.5 miliardami let s atmosférmou tvořenou dusíkem, CO2, čpavkem a methanem - samými skleníkovými plyny. Nebudu brutalista - fašista abych zdůrazňoval, že veškerá vápencová horstva jsou tvořena CaCO3 tedy uhličitanem vápenatým tvořeným z CO2 z původní praatmosféry. Ani bych se nezmiňoval, že vápencové masivy obsahují o několik řádů více CO2 než veškerá organická fosilní paliva, která kde v zemské kůře ještě jsou. Pak je tu ještě takový aspekt, že vápence klesají do hloubky zemské kůry kde se z nich vulkanismem CO2 opět uvolňuje - opět v měřítku, který si kontra-spalovači fosilních paliv ani nedovedou představit.

No pak tu máme ještě druhou stránku věci - rostliny mají růstové optimum při 4-5x vyšší hladině CO2 než je dnes ? Otázka je proč tomu tak je ? A z toho vyplývá pozoruhodná historie dob ledových, kdy rostliny "vyžraly" z atmosféry CO2 do té míry, že nastalo brutální ochlazení, které je zahubilo - třeba karbonské vymírání probíhalo tak rychle, že rostliny zahynuly "na stojáka" a zanechaly nám po sobě atmosféru se 40% kyslíku a zásoby - životadárného a "uhlíkově neutrálního" uhlí. Pokud to chcete vidět na vlastní oči zde je graf - sledujte prudký pokles CO2 i prudké ochlazení během "carboniferous period" neboli karbonu.
A pak sledujte "global temperature" a "CO2 levels" - zejméma doporučuju porovnat dnešek třeba s takovou Jurskou dobou - samozřejmě je to jasné - mohl bych šířit poplašnou propagandu : "CO2 stoupne a vyhyneme jako dinosauři".

Jenom nepatrná poznámka ke grafu - bezpečný limit pro CO2 v uzavředném prostoru je 5000 ppm neboli 0,5% a "limit přežití" je kolem 1,5%, neboli 15 000 ppm, od kteréžto hodnoty začinají příznaky - dušnost, únava, bolesti hlavy, slzení a slinění, bušení srdce, otoky končetin - najděte si na grafu, do které doby by nás "bezpečák práce" ani nepustil ;-))

OK - co se tedy ( pravděpodobně ) děje - jsme na konci "poslední doby ledové" a pohledem na graf můžeme očekávat prudký vzrůst průměrné teploty Zeměkoule - na hodnoty, které tu byly po stovky miliónů let - to je z hlediska "makro-času". Z hlediska "mikro-času" jsme v roce 300 "krátkodobého oteplení" o kterém z historie víme, že trvá 400 - 600 let, ale nevíme proč.

Proč nevíme proč ? Protože globální klima je extrémně složitý, chaotický systém, který, jako každý chaotický systém - je jednoduchým matematickým popisem typu - příčina - následek - neuchopitelný. O to snadněji je, bohužel, uchopitelný nejrůznějšími chytráky, kteří si rádi přihrají nějakou tu výnosnou subvenci do vlastní kapsy.

Tím jsme probrali opravdové informace a nastává čas na na ( kyselo- ) humornou vložku. Ač by bylo čestné prohlásit, že o změnách globálního klimatu nevíme mnoho - v Paříži zasedli "bafuňáři přes oteplování" v počtu asi 50 000 jedinců. Pár dnů se utvrzovali ve svém "kolektivním omylu" - což je na velkých konferencích běžné a po návratu domů to přejde. Ale v případě této konference to asi jen tak nepřejde. Oni totiž podepsali "závazný dokument", že "nepřipustí" vzrůst teploty o více než 2 stupně nad level, který byl před průmyslovou revolucí - tedy v době "malé doby ledové".

Opravdu nevím jestli mám smíchem padnout ze židle. Už se nejedná o tom, že uhlí pokud se spaluje je zdrojem obrovské kontaminace životního prostředí prachem a radioaktivitou - viz, současné "Čínské smogy". Už se nejedná o tom, že fosilní paliva se vyskytují na území států ekonomicky a politicky zaostalých - pochybných a hnusných režimů, které nákupem podporujeme. Což je v příčinné souvislosti - proč byste měli reformovat vlastní stát, když ropu vám těží američani a kalašnikovy islamistům za ni koupíte sami. Už se nejedná o tom, že potřebujeme technologie pro levnou výrobu energie v místě spotřeby - nikoliv dopravu uhlovodíků kolem celé zeměkoule. Nejedná se o tom, jak se připravit na klimatické změny, které 100% přijdou "ať budeme bojovat proti CO2 nebo ne", atd. atd. atd.

Nikoliv - soudruzi se rozhodli, že teplota nevzroste nad 2 stupně nad lokální "mini ledovou dobu" a basta !!! - Kontrola od roku 2023 každých 5 let zda se "daří nebo nedaří". Kdo nesplní, dostane pokutu ! Nebo nedostane ? Jak se prokáže příčinná souvislost typu "ty za to můžeš", když se každý snadno vykroutí, neb hluboké příčiny změn klimatu jsou opravdu neznámé ?

Možná, ale skutečná "dohoda" je o něčem jiném. V rámci univerzálního "dobroserství" se totiž bohatý sever Zeměkoule rozhodl zvýšit daně a vybírat až 100 miliard dolarů ročně a ty transportovat na "chudý jih", aby tento mohl "překonat" vývojovou etapu "ekonomiky produkující uhlík"...

Jako pesimista, který vždy vidí "ďábla skrývajícího se v detailech" bych však tento "transfer" peněz viděl poněkud jinak - asi ve stylu současné Evropské unie. Totiž - smlouvou nastolené "regulace" - zabrzdí ekonomický růst, ze kterého by profitovali chudí lidé v chudých státech. Naopak "transfer peněz" z "uhlíkového fondu", bude spolehlivě finacovat mafie tamtéž. Ať nad tím přemýšlím, jak chci - jiná kauzalita se mi ne a ne vybavit, a jenom skromně připouštím že "xenofob - fašista" Petr Hampl - má ve své teorii "nové vládnoucí třídy" asi pravdu.

Poslední věta na závěr - jsem si 100% jist, že výsledkem "klimatické smlouvy" z Paříže bude cokoliv jiného, jenom ne to, co je "oficiálním cílem" - a tento článek berte, jako že si dělám alibi ve stypu "já jsem to řikal už tehdy".

Jo a ještě poznámka pro nedovtipné - vysvětlení nadpisu : CO2 z dýchání, vodní pára z pocení a methan z prdění jsou tři, každým z nás, nejvíce produkované "skleníkové plyny" - tak rychle "začněte sami od sebe", ať se "oteplovací bafuňáři" mohou po roce 2023 pěkně poklepat po ramenou - jací jsou to bojovníci s teplotou.

Evropská cena za zbabělost.

13. října 2015 v 5:13 | Petr
V komunistických 80. letech tehdejší střední třída neustále řešila 2 věci : První byly "konexe" - to jako známosti se všemi od řemeslníků, přes prodavače "úzkoprofilového zboží" - po agenty STB a komunistické funkcionáře, kteří všichni mohli být k něčemu užiteční. Druhá byly "bony" zvané též "Tuzexové poukázky" alias alternativní měna, která umožňovala nakoupit v "Tuzexu" něco málo toho západního šmejdu a uniknout tak z obchodního systému "za koruny" přeplněného hromadami neprodejného východního šmejdu. Bony se daly legálně získat směnou za západní "tvrdé valuty" nejčastěji dolary nebo (západo)něměcké marky, nebo se daly ilegálně "koupit u vexláka" - kteřížto předrevoluční "podnikatelé" dodnes tvoří páteř "podnikatelské elity" národa českého.

V té době nás spolužák naprosto šokoval když do školy donesl "Něměcké marky" - bankovky v nominálních hodnotách od 1 do 100 miliónů marek. Koukali jsme na to jako z jara, a mnohé z nás to donutilo trochu studovat - vo co go. Takže už od základní školy je mi známo, že Německo po I. světové válce bylo odsouzeno k placení - nesplatitelných - válečných reparací. Tak se pokusili o splacení reparací inflačnimi penězi - platili bankou natištěnými markami, což samozřejmě vedlo k inflaci a poklesu kurzu marky, jenomže se to nějak vymklo z rukou takže v letech 1923-1924 nastala hyperinflace, kdy chleba byl za miliardy. Výsledkem bylo naprosté zbídačení národa, pokus o měnovou reformu, hospodářská krize, ukončená zbrojením po nástupu Hitlera.

Totéž kolečko si Němci prožili ještě jednou po II. světové válce - tedy hyperinflace (menší než v roce 1924) a měnová reforma v roce 1948. Pak už se opravdu naštvali a proto rovnou do Německé ústavy napsali paragraf, že Německá centrální banka je nezávislá instituce, která bojuje proti inflaci.

Je pravda že ideu dnešního sociálního státu poprvé naznačil - Němec Otto Von Bismarck, ale tato idea se skutečně rozvinula po II. světové václe ve Francii a okolních středomořských státech. Princip "sociálního státu" je - pracuješ - stát tě škube - flákáš se - stát tě živí. Tento pricnip samozřejmě vede k tomu, že úsilí pilných postupně ochabuje zatímco nároky všech postupně rostou, tím vzniká nerovnováha mezi "výkonem ekonomiky" a "sociálními výdaji" - až je nutné začít "sociální výdaje" financovat nějakým trikem - který je nasnadě. V době před EUREM evropské státy financovaly své nadměrné státní výdaje tiskem peněz, což vedlo k inflaci a znehodnocování příslušných měn. Tento systém měl dva problémy které se jmenovaly Dolar a Marka - Dolar byl až do roku 1971 navázán na zlato - 1 dolar měl oficiální hodnotu 1/35 unce zlata. Marka zase měla v ústavě "protiinflační paragraf" - obojí vedlo k jedinému : Snaha evropských států tisknout inflační peníze byla nápadně vidět v podobě dramaticky klesajích kursů domácí měny k Dolaru / Marce.

Tisk peněz má ještě pozoruhodný efekt "Jánošíka naruby" - bere spořícím, dává zadluženým. Kromě toho, mezi vytištěním "papírků" a růstem inflace, je malé časové zpoždění - takže pro vekou komerční banku mají čerstvě vytištěné "papírky" ještě kupní sílu původní měny před znehodnocením, ale po několika obězích systémem, to pro důchodkyni ze Zátoru u Bruntálu už neplatí. Takže inflace bere chudým a dává bohatým. ( To jenom, až bude Bohouš, Štetináč či Dlouhé Bidlo vysvětlovat, proč inflaci úmyslně vyrábějí ....)

Problém s kursem Dolaru se vyřešil po roce 1971 kdy i USA se rozhodly financovat stát "tiskem papírků" - na to reagovaly státy, které držely devizové rezervy ve ( zlatem krytých ) dolarech, že si chtěly vybrat svou protihodnotu zlata - což vedlo k tomu že USA musely v roce 1973 zlaté krytí své měny zrušit. Problém s Markou však trval a to dokonce tak, že dva lidé z opačného konce politického spektra Franocuz - socialista Mitterand a Angličanka - konzervativkyně - Thatcherová si na jednání tehdejšího EHS posteskli - k čemu jsou nám jaderné zbraně, když Němci mají Německou Marku !! Skutečně kursy marky se pohybovaly tak, že Němci měli schopnost "skoupit Evropu" - proto vznikla mezi státy EHS ( pozdější Evropské unie ) poptávka po tom "jak se zbavit německé marky".

A myslím, že jste pochopili, že řešení se jmenuje EURO. Historie přijímání EURA v Něměcku je pozoruhodná - 75% Němců bylo proti, jenomže pak nastalo sjednocení Německa - které museli odsouhlasit všichni bývalí spojenci zejména tedy Británie a Francie, které sice měly ty jaderné zbraně, ale když ti zlí Němci měli tu protivnou Marku. Takže došlo k poněkud vyděračskému obchodu - dostanete východní Něměcko ale zrušíte Marku. Což nebylo vůbec tak jednoduché - změna Německé Ústavy, napadená u Ústavního soudu, protesty opozice, rezignace šéfa Bundesbanky - jenom my v porevolučním kvasu jsme si toho nevšimli.

Výsledek - centrální banky států EU si mohou tisknou Eura více-méně jak chtějí. Místo Bundesbanky s přísným paragrafem v ústavě je tu typická EU organizace / bordel - nikomu nezodpovědná Evropská centrální banka - která ostatním centrálním bankám provolí "inflační cíl" = tisk bezcenných Europapírků - ne podle ekonomických úvah, ale podle toho jak kdo umí lobovat a intrikovat.

Navíc s EUREM přišla druhá výhodná možnost fiancování - dluhopisy. Pokud by se za éry Franku - francouzská vláda zbláznila a začala chrlit státní dluhopisy - brzy by se bez dramatického zvýšení úroků staly neprodejnými a vysoký úrok za vlastní dluhy by spolehlivě zablokoval motivaci vlády jít touto cestou. Dnes všechny státy Eurozóny chrlí dluhopisy jak šílené, protože "ono se to všechno tak nějak zprůměruje" - takže nakonec šílené státní finance jižních států Evropy tak nějak splynou s německým pořádkem a vže zdánlivě funguje.


Reálným výsledkem Eura je praktický nepřetržitý penězovod z Německa do zbytku EU - úspory Německého důchodce jsou znehodnocovány rozhazováním řeckého ( a dalších států ). Tyto nerovnováhy způsobily že EURO hladce fungovalo jen 7 let od roku 2002 do roku 2009 než se systém zasekl - právě na Řecku. Co bude dále - nikdo neví protože krytí státních zlodějin EUREM ( o nic jiného ve skutečnosti nejde ) už není dále udržitelné, ale na druhou stranu si každý evropan zvykl na berlínské důchody za kalábrijskou práci.

V celém systému EURA jsou státy, které ( neoprávněně ) získaly a státy, které ( nespravedlivě ) ztratily - mezi ztrácejícími jsou předevšim Němci. Proto bych navrhl udělit "Evropskou cenu za zbabělost a ožebračování vlastního národa" - ne naší, ale Německé vládě a v poslední době zejména Angele Merkelové, která krom ožebračování Němců ještě odstavením jaderných a stavbou plynových elektráren financuje výrobu zbraní, které budou časem střílet její vlastní obyvatelstvo - a to už se vůbec nebavím o jejím projektu výchovy radikálů, kteří tyto zbraně budou používat.

Ptáte se proč protestuju proti "ožebračování" bohatých Němců - když jsou teda bohatí ? Problém je v tom, že bez EURA by "jižní národy" byly daleko chudší - stačí porovnat Turecko, Bulharsko s Řeckem, Itálií, Portugalskem atd. Problém je totiž v tom, že celkové bohatnutí Evropy je možné pozuze tvorbou nového majetku - nikoliv jeho přesunem z bohatého státu všemi směry pryč. Pokud tedy elity národů vně Německa - místo přemýšlení - jak více vydělat vlastní prací - přemýšlejí jak více "zvýšit přikrádání" z EU - je jasné, že na jejich domácí ekonomiku to má zhoubný vliv - možná dokonce zhoubnější než na tu německou, kde "není od koho přikrádat" a proto se pořád ještě musí vytvářet hodnoty prací.

Poznámka při druhém čtení - euroskeptici křičí - "Euro nefunguje" - obávám se že nemají pravdu - jako "nástroj likvidace Marky" - funguje stále více než dokonale. Čeho jsme svědky jsou jenom - předem známé - vedlejší účinky této likvidace. Představme si naopak, že by k likvidaci marky nedošlo - pak by v Evropě nepochybně došlo k takovým nerovnováhám na měnovém trhu, až by státy musely přejít na zásadu - každý může utratit jenom tolik, kolik vlastní prací vytvořil - a to jak jistě chápete - je v hrubém rozporu se "sociálními pricnipy Evropské integrace".

Poznámka při třetím čtení - i přesto bych kteroukoliv německou poválečnou vládu viděl v Praze raději než kteroukoliv naši vládu - a to není poraženectví ve stylu Protektorátu Bőhmen und Mähren. Naopak jsou lidi, kteří navrhují, že účinnější způsob ekonomické likvidace Ruska by nebyly obchodní sankce, ale přijetí Ruska do EU, s tím, že přirozená zkorumpovanost rusáků a hlad místních oligarchů po "laciných penězích z EU", by měl ničivější účinek než atomovka ;-)))

Prokletí Marsu, aneb čínská sračka s Mattem Damonem

6. října 2015 v 5:22 | Petr
Když je člověk mladý - nesezdaný, nebo naopak starý - rozvedený - občas se do kina hodí i mužská společnost - nícméně po filmu Den nezávislosti, se mnou už nikdo do kina chodit nechtěl, protože tento film byl tak gigantickým způsobem naplněn fyzikálními nesmysly, že jsem se pořád chytal za hlavu a vykřikoval : "proboha - vidíte tu kravinu", až přiběhla paní uvaděčka a před očima všech známých mě vyvedla ven.

Tedy fyzikální nesmysly ve "Dnu nezávislosti" probírat nebudeme - je jich tam mnohem více než notoricky známé nakažení UFO - Applovským počítačovým virem. O čem je třeba se zmínit, jsou dva filmy o Marsu, které přivedly servírování nesmyslů nevzdělaným Američanům na nový level a to jsou Rudá planeta a Mise na Mars. Vřele doporučuju oba shlédnout a pokud u kteréhokoliv z nich najdete méně než 50 kravin - shlédnout znova - pozorněji. Nebo raději ne, ať nezačnete krvácet do mozku. Jenom malá ochutnávka - kosmická loď na orbitě se opravdu nepřestane otáčet, když kosmonauti uvnitř vypnou elektrický proud....

Takže jsem uprosil těhotnou paní Kubáčovou, že otoky nohou a píchání v břiše není tak vážné, a že se jde do kina na Matta Damona, který přežije, když jej kolegové nechají na Marsu. Tedy na film "Marťan". Po letech opět zážitek jako "Den nezávislosti" - nasrání a zklamání od prvních sekund filmu. Takže "spoiler alert" - nemám s tímto filmem žádné slitování a proberu vše,co si pamatuju - což znamená, že některé z desítek hrubých chyb, které obracejí smysl děje v prach, se mi ani nemusí vybavit :

Kosmonauty na Marsu zastihne bouře a marsovská atmoféra o tlaku 0,68 kPa ( což je docela slušné vakuum, které v laboratořích pracně vyrábíme ) zvedá ze země kameny velikosti několika centimetrů a buší jimi do oken základy. ( Jak často jste to zažili na ZeměKouli, kde je vzduch 140x hustší ? ) Pak vítr ( alias proud skoro-vakua ) ještě zesílí a hrozí že převrhne (???) ( několik desítek tun těžký ) návratový modul rozkročený na třech nohách ??? ( Konstruktér patrně neměl informace o maximální rychlosti větru / vakua na Marsu !!!) Kosmonauti naskáčou dovnitř a chystají se odletět, než se raketa převrátí. Jednoho z nich však srazí nějaký kovový dekl od popelnice, který - ač hnán větrem o hustotě 1/140 naší atmosféry - má takovou sílu, že do něj narazí, odhodí jej několik desítek metrů a ještě mu prorazí skafandr a zničí vysílačku, čímž ostatní kosmonauti usoudí, že je po něm - nemá smysl na něj čekat - tak odstartují na předčasný návrat domů.

Poznámka při druhém čtení - gravitace na Marsu je 38% gravitace na Zemi, zatímco tlak atmosféry na povrchu je jen 0,68% tlaku na Zemi, takže argument, že řídký vánek žene kameny a převrací rakety, protože ty "nic neváží" - je lichý.


Pak NASA oznámí, že Matt Damon zůstal na Marsu a je mrtev, ale on vstane z písku a dojde na základnu, do které nanosí hromady Marsovské půdy, kterou pohnojí ( venku skladovanou a mrazem dokonale vysušenou ) stolicí posádky a zasadí do ní brambory, které najde vakuově zabalené v balíku, který si některý kolega šetřil na vánoce. Brambory ač nepochybně musely být ozářené nebo jinak konzervované - jinak by už byly shnilé, protože cesta na Mars dle filmu trvala 124 dní - mu vyklíčí a vypěstuje si zásobu asi tak na 400 dní.

Během pěstování přijde na to, že by potřeboval více vody na zalévání. Tak z rakety, která tam předtím nebyla, a která připomíná návratový modul, ve kterém mu na začátku zdrhli kolegové - vyčerpá veškerý asymetrický dimetylhydrazin - vysoce toxické, korozivní se vzduchem v jakémkoliv poměru výbušné kapalné raketové palivo, které nechá kapat na katalyzátor ze stejné rakety ( který je v raketovém motoru, aby dimetylhydrazin okamžitě vzplál ) - a místo otravy jeho i brambor, po které následuje exploze neskutečných rozměrů a závěrečné titulky - vidíme jenom poblafávající plamínek velikosti sporáku a vlhkost srážející se všude kolem - heuréka !!!

Pak dojde k nehodě - základa ztratí těsnost dovnitř vnikne marsovská atmosféra - "vakuum" - a farmu mu zničí - všichni včetně NASA se tváří velice pohřebně poněvadž "mráz zničil bakterie" ze stolice takže brambory už neporostou. To že ty hovna už původně byly skladovány venku v mraze a ( téměř ) vakuu - takže pokud baktérie měly uhynout - učinily tak už první den - nikomu nevadí. Chudák Damon - nemá "bakterie" na další pěstování - protože ze stresu asi dostal zácpu a nemůže hnojit vlastním hovnem, kde je živých baktérií pořád dosti - tak hladoví. Aby nemusel být pořád ve skafandru - obrovskou díru ve stěně základny, kterou předtím neudržel ani kovový poklop zalepí igelitem a "duck tapem" - a světe div se ono to dokonale těsní a dokonce se to při bouři marsovsým vakuem prohýbá dovnitř - přestože uvnitř je 140x větší tlak než venku !!

Jo mimochodem Marsovská základna podle představ NASA je přeplněna počítači a webkamerami, ale nemá jedinou vysílačku pro dálkové monitorování ze ZeměKoule ( což nebylo ani za Apolla 11 ). Takže, aby se spojil s NASA, musí jet přes celou kouli Marsu - vykopat sondu Pathfinder z roku 1997 - tu bez návodu a schematu spravit a pomocí ní vysílat na Zem ?!?

Když teda už má spojení a ví se, že je živ - Hrdinní Američani vyšlou raketu se zásobami - jenomže při startu se vysokou teplotou roztaví kostky polévkového bujónu, který vychýlí těžiště 1000 tunové raktety natolik, že těsně po startu vybuchne ( fakt to tam bylo - nedělám si srandu !!! )

To vidí čínští soudruzi, kteří se rozhodnou pomoci vlastní raketou. Scéna je pojednána způsobem, že takový vlez-do-prdelismus USA do čínské řiti nebyl v kině k vidění, ani v dobách povinných školních velkofilmů o statečných sovětských partyzánech kdy Jakeš s Bilakem lezli Brežněvovi do řiti !!!

Mezitím mladý borec v NASA spočte, že by bylo lepší, kdyby kosmonauti, co letí k Zemi, nepřistávali, ale manévrem "orbitálního praku" obletěli ZeměKouli zpátky k Marsu ( což výjimečně není nesmysl ) - jenom cestou sebrali z vesmíru zásoby které jim tam poslala Čínská komunistická strana. Číňani - jak víme - mají nudle - nikoliv bujón - takže tentokrát vše dokonale klapne....

Damon dostane instrukci přesunout se 3200 kilometrů daleko do míst kde stojí návratový modul pro další misi, která měla teprve přiletět. Ten tam stojí už několik let a - světe div se - má vysílačku - a dokonce ani bouře, které na Marsu jsou často celoplanetární - jej zatím nepřevrátily ?!? Takže upraví modul pro sebe a odstartuje na orbitu, kde jej mají vyzvenout jeho kolegové.

Po startu se zjistí, že 100 tunový kolos kosmické lodi, která jej má vyzvednout, je třeba zpomalit o 42 metrů / sec - což jeho kolegové učiní vypuštěním asi tak 300 kubíků vzduchu o váze asi tak 350 kilo ( podle zákona zachování hybnosti by se to podařilo, pokud by vzduch proudil rychlostí kolem 50 kilometrů/sec = 4x úniková rychlost ze Sluneční soustavy ) ale proč ne - je to "Americký vzduch" že ? Samozřejmě vzduch nemohou vypustit ventilem, to by bylo málo dramatické. Potřebují bombu z cukru a kapalného kyslíku, které normálně explodují už smísením. Zde ne - zde kyslík poslušně čeká, až velitelka stiskne červené tlačítko na displeji. Tím vyhodí do vzduchu dveře a poškodí loď - protože tu nepotřebují k 533 dní trvající cestě zpátky na ZeměKouli, žejo ???

Další detaily nebudu zmiňovat - každá minuta filmu je plná perel, které Američani označují jako What The Fuck moment - tedy do čestiny hrubě přeloženo "okamžik typu : Kurva co to je ?" V každém případě film má excelentní hodnocení u kritiky i diváků - na IMDB - 8.4 (???) - tak vypněte mozek a jděte hodit své prachy filmařům - ať se brzy dočkáme "Marťana 2", kde Krteček, Panda a soudruh Zeman poletí, bez vysílačky, na Mars - z brambor zbylých po Damonovi vypálit "lavórovicu" pro soudruha prezidenta Si Ťin-pchinga....

Je Islámský stát produktem CIA ?

8. září 2015 v 5:21 | Petr
Borec mluvící perfektní oxfordskou angličtinou - oblečený v černém podřezává krk borci mluvícím perfektní americkou angličtinou, oblečeném v oranžovém. Západní veřejnost je zděšena a plánuje "humanitární bombadrování" v rámci NATO, avšak člen NATO - Turecko opakovaně "omylem" ostřeluje jednoho ze spojenců - kurdská vojska bojující proti "islámskému státu". Místní "politické křídlo" Kurdů, které Tureckým islamistům fakticky prohrálo volby a sedí v tureckém parlamentu, přesto je Turky i USA stále považováno za teroristy ?

Když si sluníčkoví intelektuálové v Evropě začnou zvykat na uřezané hlavy, "islámský stát" přitvrdí a začne své odpůrce vraždit vyhozením do povětří. Mezitím dráždí univerzitní akademiky ničením historických památek. Pozoruhodné však je že původní ortodoxní islamisti v regionu - Taliban - "islámský stát" nenávidí a útočí proti němu, jak jen mohou. Náhodní utečenci z oblastí ovládaných islámským státem, mluví "bojovnících" jako o mladých mužích, stylu evropských fotbalových gangů, kterým jde o rychlý sex více než o "náboženskou myšlenku" ???

Jsem jenom já paranoik, kterému to celé "nějak nesedí" ? Přiznám se, že z principu nečtu žádné příznivce konspiračních teorií - tedy následující úvahy, které mají "konspirační potenciál", jsou čiste náhodnou koincidencí, asi jako delfíni podobají se žralokům, ač nejsou vůbec příbuzné druhy.
 1. Angličan podřezává Američany - nemohu si pomoci, ale tohle je podle mně příznak "operace v cízí uniformě" alias provokace - alá Němci v polských uniformách útočící na vysílačku v Gliwicích, něbo rusáci - něměckými pistolemi - vraždící polské generály v Katyni.
 2. Kontroverze Taliban - "islámský stát".... Taliban je jasný a historicky zdokumentovaný produkt CIA. Mudžahedíni byli vycvičení a vyzbrojení Američany, aby likvidovali rusáky v Afgánistánu - o tom nevládne spor. Proč tedy dvě politická hnutí stejného ideového zaměření na sebe nevraží ? Je to "spor bratrů o lásku ( prachy ) společné matky" CIA ? Nebo Taliban na vlastní oči vidí, že "islámský stát" je islámský jen na oko - a to se mu nelíbí ??
 3. Paradoxní jednání Turků ? - je lokální velmoci - Turecku - lépe než západním žurnalistům jasné "o co jde" a tak chování Turecka - nelogické v rámci toho "co píší západní noviny" - je plně racionální - v rámci toho, "co se doopravdy děje", nebo ještě přesněji, v rámci toho, jakou budoucnost by Turci rádi v regionu viděli ?
 4. Ničení památek, vraždění nevinných, ( pravá ?? ) videa na YouTube atd ???
Ať mi příznivci i odpůrci konspiračních teorií odpustí, ale mám následující pocit :
 • Pokusy amerických tajných služeb likvidovat ( virtuální ? ) "nepřátele státu" slelhaly i mimo území USA - díky tlaku sluníčkových intelektuálů - je tedy třeba tuto "agendu" outsourcovat do rukou někoho úplně cizího a nejlépe ji provádět na území typu WROL - "without rule of law" - tedy na místě "bez vlády práva".
 • Neustálými zmínkami o islamismu a ničením ne-islámských historických památek vytvoříme obraz nepřítele, který pochopí i vidláci, co neumí na mapě ukázat ani USA, a zároveň zajistíme, že sluníčkoví aktivisti nám nebudou překážet, protože oni jsou sice "skoro stateční", ale na druhé straně - "hod dlažební kostkou je za 100 000 lajků na facebooku", takže je jisté, že na dané území nepáchnou.
 • Neustálými zmínkami o islamismu a "budování nového světa" - vytvoříme obrovskou "mucholapku", která nasaje veškeré frustrované západní islamisty a extremisty na místo "bez vlády práva", kde si s nimi můžeme dělat co chceme, a místo pohoršení, uslyšíme potlesk lidsko-právních neziskovek.
 • Oslabíme veškeré své nepřátele a konkurenty Assada/Putina, Irán, Evropskou unii.
 • Na "cvičném" asymetrickém konfliktu vyzkoušíme - zcela bez rizika negativní publicity - zbraně a taktiku pro "skutečný" asymetrický konflikt.
 • Až bude všechna špinavá práce hotová - za potlesku neziskovek a Francise Fukuyamy "islámský stát" "porazíme" - přitom se "ztratí" drtivá většina "nepohodlných jedinců" - a na jeho území instalujeme američanům přátelsky nakloněné vlády - např "Kurdistán" - což si Turecko nepřeje, a proto, už nyní, ty politováníhodné "dělostřelecké omyly" .
Jesli jsem se spletl - předem hluboká omluva. Doufám, že ještě alespoň 30 let dožiju abych si pak mohl na "Discovery channel" pustit dokument, který mi vysvětlí, "co to vlastně se dneska děje". Škoda, že na americké stanici se nedozvím třeba ten pozoruhodný detail o "pěti zmizelých češích", kteří nápadně připomínají agenty tajných služeb, špatně maskované jako právníky, překladatele a novináře.

Poznámka při druhém čtení - sotva jsem tento paranoidní čánek sepsal - okamžítě zajímavá zpráva - američani vyhrožují rusákům, ať tak moc nepomáhají Asadovi - co kdyby Asad jejich dítko - islámský stát - náhodou porazil a nastolil jediný stabilní režim v regionu - diktaturu s likvidací stovek politických odpůrců a náboženských pomatenců ročně - místo války s desetitisíci skutečně zabitých a miliony "virtuálních ubožáků" vyhnaných "za lepším bydlem" do Německa a Anglie.

300% evidence.

1. září 2015 v 5:31 | Petr
Když jsem nastoupil na své první místo - do špitální laboratoře - byl jsem okamžitě podroben "zátěžovému testu" - poslán na to nejméně populární pracoviště každé laboratoře - na močárnu - neboli "dělat ( vyšetřovat ) chcanky".

Tam jsem se překvapivě osvědčil a to tak, že "chcanky" - dělám dodnes. Zajímavé bylo, že jsme podle Finského vzoru začali moče barvit barvičkami a taky fotit, abychom stejný postup mohli naučit laborantky a taky kolegy, kteří mají zájem. Byly to vstkutku pradávné doby, kdy digitální foťák byl jenom Kodak, nebo Sony, stál pár set tisíc a měl rozlišení 640 x 480 pixelů - takže jsme přirozeně "fotili na diák" tedy na barevný film určený k promítání.

V určitém okamžiku můj šéf rozhodl "uděláme přednášku" - a tak jsme jeli do Prahy udělat přednášku o močích. Byli jsme něco jako "močové - rockové hvězdy" protože jsme s přednáškou vyprodali největší sál "hotelu ILF" v počtu 150 sedadel, což se do té doby žádnému biochemikovi nepovedlo. Samozřejmě, že "odpovědnost svazuje", takže mě můj šéf donutil jet z Frýdku do Ostravy o jeden vlak dříve než bylo nutné a už od 3 hodin rána vysedávat v Ostravě - Přívoze na "Hlavním nádraží".

Kdo neznáte Ostravu - Přívoz a "Hlavní nádraží" - tak jenom poznamenávám, že množstvím "zvláštních existencí" toto nádraží vysoce překonává "Hlavák v Praze" - který je více pervitinový a hravě strčí do kapsy i nádraží v Brně, kde zase po nocích smrdí ( voní ? ) tráva.

Sedím tedy v prvním patře před panelem s odjezdy vlaků a ke mně si sednou dvě mladé Rómky a vedou spolu tento rozhovor : "Já nejsem žádná kurva - já spím s chlapama jenom z lásky a nemůžu za to, že někteří mě milují tak, že mi za TO vnucují peníze"..... Jako mladý lékař - čerstvě ( poprvé ) ženatý - téměř ještě panic - koukal jsem na ně s vykulenýma očima - až se výsledek dostavil. Někdy před 4 hodinou ranní jsem únavou na okamžik zavřel oči - a když jsem je pootevřel viděl jsem jak snědý Ferko potichoučku polehoučku zvedá moji aktovku s fotkami na přednášku, která mi stála u nohy.

Při představě, že v aktovce - zcela prázdné, zcela nové, koženkové, koupené - extra pro tuto příležitost - za 249,- u mého vrchního dodavatele - sídlištního pana Nguyena - není nic, než jedna reklamní průpiska "Lachema", jeden reklamní sešitek "Biovendor" a 5 zásobníků diapozitivů na kterých stojí náš úspěch / ostuda v Praze - okamžitě jsem se vyděsil a instiktivně jsem plnou silou Ferka praštil přes ruku : "ÁÁU - co to děláš ty hááájzle !" - "Co to děláš TY hajzle - kradeš mi aktovku ?" "Nekráádu - to se ani nemůžu podívat, jestli tam nemáš cigaréééty ??!!"

Tak jsem si vzpoměl na vojnu a Musado - a nasadil jsem hajzlíkovi na ruku páku, kterou jsem ho pěkně jednou rukou "sklonil" do velice velice hlubokého předklonu a druhou sem si bral aktovku zpátky - borec ječel "lidíí pomóóóc - gáádžo mě bije !!" a hned mu na pomoc běželo několik dalších, kteří když viděli jak malou silou bych mohl ruku vykloubit / zlomit - zůstali pokřikovat v uctivém okruhu. Po minutě patové situace jsem hajzlíka pustil - jakože jdu volat policajty ( mobil jsem tehdy ještě neměl ) - a zloděj spolu se všemi "bratranci" - zmizel na pánských záchodech odkud nevylezli, dokud se přesně za půl hodiny na nádraží neobjevila první hlídka policie, které jsem celý incident hlásil. Policajti mi obratem sdělili, že mám veliké štěstí, že mě nepřistihli jak se před svědky dopouštím napadení Róma, a že v mém vlastním zájmu doufají, že nikdo nebude mít nutkání mě udat....


Takže nakonec mohu být spokojen - uniknout zavření za rasově motivovaný zločin a ještě přednášet pro 150 biochemiků - obojí v jednom dni - no řekněte sami - kdo z vás to má ? Proto se jistě nedivíte, že kdykoliv procházím halou "Hlavního nádraží" v Ostravě - Přívoze - velice tklivě vnímám atmosféru a nostalgicky pozoruju lavičku - "na které se to seběhlo" - jestli tam ještě stojí. Je nutno poznamenat, že nádraží se stále mění - zejména se rychle mění pajdaví muži s tonfou, která je větší než oni sami - v uniformě bezpečnostní agentury - kteří stydlivě stojí v rohu a koukají do země. Koukali už za "časů močové přednášky" a koukají dodnes....

Na druhou stranu, abych nekřivdil - něco se přece jenom zlepšuje - asi před půl rokem se na každé stěně v nádražní hale objevila veliká nálepka s čarovým kódem - a když už byla ušmudlaná a olezlá - tak se teprve vyjasnil smysl. Ten křivičný borec s tonfou - dnes chodí kolem dokola a - pip - - pip - - pip - - načítá čarové kódy do krabičky, co nosí v ruce. Považoval jsem to za nějakou techno-hru, ale prý hlavní důvod je - "prokazatelná evidence" pohybu strážného po nádraží. Prostě úžasné, jak moderní technika umožňuje dělat věci dokonale na hovno - s neprůstřelnou evidencí - dle všech ISO směrnic.

A dnešní poučení pro návštěvníky "rázovitého regionu" - prosím, nebijte u nás Rómy - víte přece, že jsou sociálně handicapovaní, neustále šikanovaní a pracujícími bělochy hrubě utlačovaní....

Nutnost čtení mezi řádky.

11. srpna 2015 v 5:03 | Petr
Když Sheldon Cooper onemocní - vyžaduje aby mu Penny zpívala písničku "Soft Kitty-Warm Kitty". Když onemocní paní Kubáčová - vyžaduje pohádku "Šíleně smutná princezna". Její promítání vždy způsobí novou kontroverzi, protože v této pohádce natočené v "revolučním roce 1968" moje citlivé ucho objevuje stále nové a nové politické narážky na tehdejší bolševický režim, kterým paní Kubáčová vůbec nerozumí a jenom ji rozčiluje, když ji na narážky neustále upozorňuju.

Tedy následující odstavec není určen dědkům, kteří čtou můj blog, ale naopak mládeži, která - stejně jako paní Kubáčová - netuší vo co go a přitom - jak později dovodíme - vzhledem k vývoji Evropské Unie a "našeho laskavého státu" bude znalost politických narážek a čtení mezi řádky brzy potřebovat, jako pes drbání.

Tedy narážky v "Šíleně smutné princezně" jsou absolutně všude od prvních sekund filmu:
 • Jeden král má heslo "vždy s úsměvem" a druhý "vždy s pravdou ven" - přesto lže o zmizení svého syna.
 • "Prvním bodem slavnosti bude poprava"...
 • Princ se ptá princezny "Tvůj otec je tu žalářník ?" a ona "Můj otec je ten nejvyšší žalářník."
 • "Ovšem to by znamenalo válku".... "Válka je válka - může skončit všelijak"..... "No právě - kdybych věděl, že vyhraju - taky bych se nerozmýšlel"......
 • Některé věty až nápadně připomínají moderní newspeak - "Svatbu jsme zažehali - nebezpečí trvá - musíme podniknout další co ? " - "Pletichy !" - "Ale Fuj - kroky ve společném zájmu"..,..
 • "Co by si národ pomyslel, kdyby už ani vládce se nesmál vstříc radostné budoucnosti ?"
 • "Podle prejudice, se zákony vyhlášené vaší královskou milostí, nevztahují na vaši královskou milost - osobně" - "To by naše královská milost brzy dokralovala - osobně.... "
 • A moje oblíbená : " Víte proč má pan král na hradě tolikero stráží ? Protože by nám mohl bejt ukradenej."
 • "Generál X zná jediný taktický manévr - obětovat levé křídlo - co uděláme my ? " - "Obětujeme pravé křídlo !" - "Omyl pánové - obětujeme obě křídla !"
 • "Tati kdo je ten pán ?" "Toho se neboj - to je nepřítel."
A tak dále a tak podobně. Po sametové revoluci se zdálo, že čtení mezi řádky přestane být potřeba, ale kupodivu tato doba nikdy nenastala, protože začátkem 90. let probíhala válka na Balkáně s vyhlášeními ve stylu : "nemůžeme garantovat bezpečnost pozorovatelské mise OSN" = zabijeme je. Pak nastala éra "humanitárního bombardování" = podporujeme mafii v Kosovu.

Pak se mezinárodní situace přechodně uklidnila, ale zase začalo být nutné rozumět výrokům z běžného civilního života jako "neustálé zlepšování kvality" = pražští profesoři potřebují prachy. Mezitím Al-Kaida zaútočila na mrakodrapy World trade center v New Yorku a najednou se objevil "boj proti terorismu" = mučení podezřelých a "národní bezpečnost" = fízlování všech.

V poslední době si čtenář mezi řádky - užívá úplné orgie. Chcete vědět příklad ? 70% populace nechce přijímat uprchlíky z muslimského světa - takže vláda a média jsou velmi opatrná s jakýmikoliv čísly - nicméně i přesto něco omylem - prosáklo :

Tedy v uprchlickém táboře v Bělé pod Bezdězem - ve kterém je umístěno 467 lidí vypukly nepokoje, tyto nepokoje uklidňovala policie a nakonec 31 lidí - matek s dětmi - odvezli do bezpečnějšího tábora v Zastávce u Brna. Rozumíte co to znamená mezi řádky ? Mezi migranty je skutečně potřebných - opravdových uprchlíků - pouze 31 / 467 = 6,6 %. Lze snad tato čísla chápat jinak ? Opravdu nevím, co bude Evropa dělat se všemi těmi mladými muži, kteří očekávají dalších 60 let pohodlného života na sociálních dávkách a běda, když je nedostanou.

Jo a mimochodem - mládeži - učte se rozumět jinotajům, newspeaku a politickým narážkám - vidíte sami jak se to může hodit.
 
 

Reklama