Svět okolo

Jak dál v Městské nemocnicici Ostrava ?

4. srpna 2015 v 5:13 | Petr
Celý červenec u mého zaměstnavatele "probíhala petice", kdy oficiální autoři petice tvrdili "chceme se zbavit neschopného ředitele". Svůj názor nutili všem, včetně mně tak urputně, až jsem se naštval a poklusil se prokázat - že odboráři nejsou skutečnými autory petice, a že jsme patrně svědky místní varianty čínského přísloví "kdo jede na tygru - nemůže seskočit". Neboli zástupci starých managementů mají obavy z informací, které nové vedení najde v "trezoru se smlouvami" a proto jej nechali odvolat dříve, než něco praskne....

OK - přestože petici podepsala necelá polovina zaměstnanců - mějme je v úctě a berme jako hlavní hypotézu, že "ředitel byl neschopný" a jako vedlejší hypotézu : "jeho předchůdci mají máslo na hlavě". Jak v takové situaci co nejrychleji uvést špitál opět do stavu normální funkce a zejména "normální důvěry" v jeho mechanismy a to jak směrem k zaměstancům tak směrem k veřejnosti ? Z mého blogu jste jistě pochopili že rád fantazíruju o světě za hranicemi dnešní reality, proto si zafantazíruju - jak by měl vypadat ultra rychlý pokus o změnu unaveného kolosu na hliněných nohou ve špitál, který nefiguruje už několik let v novinách v rubrice "negativní publicita". Tedy fantazírujeme v 6 bodech :


1. Nesnažit se být geniální, avšak snažit se být poctivý.
Nový ředitel by měl otevřít "trezor se smouvami" a jednu každou smluvní stranu každé smlouvy oslovit s otázkou : "Souhlasíte s tím že MNO dobrovolně zvěřejní tuto smlouvu ?" Na to by druhá smluvní strana měla dvě odpovědi
A. ANO - sepíše se dodatek ke smlouvě, na základě kterého se smlouva naskenuje a vystaví na Internetu.
B. NE - smlouva se prozatím vrátí zpátky do trezoru.
Poté co tímto procesem projdou všechny platné smlouvy - smlouvy dle bodu B. se předloží komisi "forenzních auditorů". Jen pro málo orientované - "forenzní audit" - se nezabývá právními náležitostmi smlouvy, ale hledá odpověď na zásadní otázku : "Odopovídá suma, zaplacená dle smlouvy, hodnotě poskytnuté služby ?"
Jaký je smysl celé této akce ? Smlouvy dle bodu A vysoce pravděpodobně "nejsou cinknuté" - a pokud jsou - můžeme očekávat, že na archiv digitalizovaných smluv se vrhnou novináři, datoví analytici, neziskovky typu Transparency international a přijdou na to. Špitál by pak měl přejít k systému "mea maxima culpa" a s takovou smlouvou rychle něco dělat.
Smlouvy dle bodu B - projdou přísnou kontrolou. Výhodou tohoto systému je daleko větší rychlost, než forenzní audit všech smluv, který může trvat tak dlouho až vznikne další petice proti "neschopnému řediteli". Nebylo by špatné dokonce některé externí anti-korupční neziskovky pozvat a aktivně s nimi spolupracovat.
V čem spočívá ta "ne-genialita" - nemá smysl nechat se ukřičet : "Ve Frýdku měli cihly lacinější !" My nejsme geniální - koupili jsme dráže, ale smlouvu jsme zveřejnili, čímž se na to přišlo a můžeme se poučit - proč k tomu došlo, a jak to příště udělat lépe.

2. Každý odpovídá za své činy.
Bohužel to by byla nejsmutnější etapa celé reformy - předražené smlouvy někdo navrhnul, sepsal, kontroloval, schvaloval a nakonec podepsal - všichní tito lidé by dostali "černý puntík" a vítězové "ligy černých puntíků" by patrně "museli z kola ven". Schválně nepíšu že za smlouvu je jednoznačně odpovědný ten, kdo ji podepsal, přestože de-iure tomu tak je, protože ve špitále se v posledních 5 letech rozmohl nešvar "bílých koní" - třeba odborářů - elektrikářů - bojujících proti "neschopnému řediteli", takže bychom mohli skončit zbytečnou šikanou malé ryby a velcí hráči by se všem smáli za zády.
K samoočistné funkci této etapy by jistě přispěl přechodný zájem médií i orgánů činných v trestním řízení, které by jistě uměly zveřejněnou dokumentaci využít - dnes těžko odhadnutelným způsobem.

3. Co s mrtvolami ve skříni ?
Příkladem budiž léta projektovaný překonstruovaný chirugický pavilon, kde jenom projekty stály nestoudné peníze a jejich realizace bude teprve drahá ? Udělat projekt "open source" - veřejně přístupný diskusi "architektonické veřejnosti" ? Nebo poněkdu drsněji - nabídnout projekt k expertize "soudním znalcům v oboru stavebnictví" ? A podle jejich názoru jej buď využít a začít stavět, nebo zaplakat a zahodit ? Máte lepší nápad ?

4. Zrušit vrchní sestry.
Jako mladý lékař jsem zažil postesk sestry, který se mi vybavuje dodnes - "jak je možné, že vrchní sestra zakáže jen ty formuláře, které se nám zdály užitečné ?" Příznačné - vrchní sestry od teoretiků managementu pořád slyší jak mají být "proaktivní a kreativní" - leč nejsou v denním provozu stanic - takže většina jimi zavedených opatření vede jen k nárůstu byrokracie : největší průšvih mladé sestry je "když jí nepíše červená průpiska", a proto si dovolí zapsat "injekce a antibiotika" - modrou průpiskou.... Nejvyšším velením stanic by se tak staly staniční sestry, na které by padala jimi samotnými vymyšlená opatření - proto lze očekávat, že by byly daleko milosrdnější a rozumnému vedení provozu nakloněnější. Staniční - by si v rámci "servant leadershipu", volily sestru-náměstkyni, která s několika sekretářkami, by zpracovávala agendu dle požadavků staničních - nikoliv naopak.

5. Co s Kleinovým sanatoriem ?
Jen pro orientaci neinformovaných - sanatorium manželů Kleinových je předválečná soukromá klinika - na území Městské nemocnice Ostrava, kde například zemřel Leoš Janáček. Dnes je budova pejorativně nazývána "Vilou Vyvolených", neboť obsajhuje celkem 54 kanceláří s kapacitou až 108 úředníků, kteří Městskou nemocnici řídí.... Poloviční Vítkovickou nemocnici řídí 12 lidí i s IT oddělením a mzdovou účtárnou - což je myslím docela uspokojivá odpověď - ne ?

6. Co s armádami údržbářů ?
Outsourcovat - zaplatit městu Ostrava za údržbu pozemků, nasmlouvat "na paušál" servisní firmy na vodu elektriku plyn, výtahy a vůbec cokoliv si dovedete představit. Asi bychom neměli takové štěstí, jako Vítkovický špitál, kde servis dělají opravdoví fachmani najatí z Vítkovických železáren, ale pořád lepší soukromník, který se musí uživit na trhu, než neustálá frustrace, z "našich experů", jejichž schopnosti na volném trhu jsou pochybné, a jejich nejčastější věta stejně zní : "na tohle se musí najmout firma".

Tolik tedy fantazírování - myslím, že si dovedete představit alespoň směr, kterým se mé úvahy pohybují. Přesto musím uvést své obvyklé : toto by narušilo "zavedené finanční toky" nebo přesněji "zavedené pořádky" natolik, že to nikdy nebude, ale přesto je to pěkná představa o cestě ven z neprůhlednosti a zkostnantělosti - nebo ne ?

Jak jsem nepodepsal petici !

23. července 2015 v 5:10 | Petr
Nechci být otravný jako Paroubek, který taky pořád připomíná své minulé "hrdinské činy", ale stala se mi v životě taková věc - v únoru 2009 jsem byl volán k "panu ekonomickému náměstkovi" - kde jsem dostal rozkaz porušovat - svým jménem - smlouvy s našimi dodavateli - podepsané - jeho jménem.... Protože se jednalo o nemalé - statisícové až milionové sumy - tak jsem chtěl "písemný příkaz" - na což jsem měl podle zákoníku práce právo. Písemný příkaz jsem nikdy nedostal, zato začaly problémy se vším možným, ale hlavně s opravami - jako kapající kohoutky a vyhořelá zásuvka. Na oddělení rostla nespokojenost až jisté "madammes" na provozní schůzi řvaly, že "zásuvky hoří a primář s tím nic nedělá !!!"

Tak jsem opět volal elektrikářům a v rozzuřené debatě jsem se odzvěděl, že mají nařízeno opravy zdržovat, protože "pan náměstek mě nemá rád". Takže jsem si uvědomil, že jsem podlehl omylu, že smlouvy platí, a že vysocí manažeři ctí zásadu: "orel mouchy nechytá". Naopak jsem zjistil, že pana náměstka "i malinký podraz potěší" a kvůli tomu jsem "žábou na prameni" ohrožující chod vlastního oddělení. Jediná logická reakce byla - výpověď, kterou jsem bez váhání podal. Spolu se mnou - ve stejný den - odcházela i primářka z plicního - jí zase odmítli opravit rentgenový přístoj, a před námi už postupně odešlo několik zkušených doktorů, kvůli podobným "opatřením". To vše se doneslo až na Magistrát města Ostravy - kde bylo vše "podtrženo a sečteno" a výsledek byl že - "pan náměstek " i "pan ředitel" nás následovali - přesně za dva měsíce - když jim vypršela "výpovědní lhůta".

Pak došlo v mém životě k jistým peripetiím, které vedly ke svatbě s paní Kubáčovou a k mému "částečnému návratu na částečný úvazek". Problém byl v tom, že management který "byl odejit" těsně po mně - byli, naivní amatéři, kteří sotva začali prozkoumávat možnosti "odklánění peněz". Po nich nastoupilo několik dalších managementů, kteří už byli "jiní sekáči" a tyto pravidelné výměny ředitelů - patrně skončily letos na jaře hloubkovou změnou celého vedení našeho špitálu. Pak - na minulá vedení - praskla malá aféra se 156 milióny špatně vynaložených "věřejných pěněz". "Nové vedení" si stěžovalo na "prázdné kanceláře", neb všechny počítače i písemnosti po "starém vedení" zadržela policie - jako "důkazní materiál". Prostě běžný chod českého zdravotnictví.....


Drobný kvas a neklid nyní pokračuje, tím že "odborové centrály" vydaly petici za odvolání současného ( nejnovějšího ) ředitele. To bychom mohli vykládat jako regulerní "boj odborů za práva zaměstnanců", kdyby celá věc neměla několik poněkud zapáchajících háčků.
  1. Odboráři ve špitále jsou takoví ti klasičtí "normalizovaní odboráři" z dob ROH - zvyklí rozdávat vánoční kolekce - za 50 let ve funkci tak konflitní věc nikdy nepodnikli. Podle jazyka prohlášení, ani nejsou autory textů, které jsou šířeny jejich jménem - tím spíše že autor rozesílaných dokumentů je MS WORDem označován jako "TM" - což nejsou iniciály žádného z petentů.
  2. Petice i následná prohlášení obviňují současného ředitele z chyb, které se zjevně staly za minulých ředitelů. Navíc špitál je ( oprávněně ? ) ve stavu "narušené důvěry" mezi současným a minulým managementem - ERGO každá blbost, která se má podepsat nebo proplatit - musí projít právní expertizou, jestli není součástí nějakého soudně napadnutelného kostlivce po minulém vedení. ( Viz OpenCard a tunel Blanka v Praze, kde je podobná situace jenom za 100x tolik peněz. )
  3. Autoři petice - ať je to kdokoliv - nechtějí vytáhnout opravdu ostré argumenty - takže denně dostávám bezzubá "prohlášení odborových centrál" ve stylu - dnes je ale vedro a na chirugii vržou dvéře - může za to "neschopný ředitel". Je zjevné, že autoři nemohou vytáhnout pádné argumenty - buď je nemají, nebo ukazují i na ně.
  4. Nečestnému původu celé petice nasvědčuje i to, že v poslední době dostávám nepodepsané zprávy z mailové adresy goodman3@atlas.cz - které jsou psány stejným stylem, avšak mají charakter drbů z minulosti bez vztahu k součané situaci ve špitále - autorem příloh ve WORDU je - jak jinak - "TM".
Mimochodem "GoodMan3" alias "TM" je zjevně mozkem celé petice, takže jsem mu už psal, že prohlášení nepodepsaných ganuerů nečtu a ať mi dá pokoj. ( Při tom jsem se samozřejmě podepsal ). Pro ustrašené to však dává možnost napsat mail přímo skrytému hybateli všeho dění - bez dozoru "bratrstva kočičí pracky" na pracovišti - taky anonymně - z nějakého dočasného freemailu ve stylu "TornadoLou1" píše "GoodManovi3" ;-))

Jako buřič a "profesionální drzá huba" jsem kolegy opakovaně tázán : "Podepsal's ?" A moje odpověď je "Nepodepsal, ani tak nehodlám učinit !" Prostá otázka zdravého rozumu velí nedělat "užitečného idiota" osobám, jejichž identita ani úmysly nejsou známy - tím spíše lze předpokládat, že nebudou příliš čestné.... Za druhé - mám silné podezření, že skutečným smyslem celé akce je zakalit vodu, aby některé věci z minulosti už nikdy nebylo možno objasnít.... Za třetí - když chcete zlikvidovat své šéfy - máte pravdu na své straně - máte odvahu vystupovat upřímně a pod svým jménem - nemáte máslo na hlavě - ani pověst mafiána - pak máte velikou šanci uspět. "Uspět" však znamená "uhájit své principy" - nikoliv - "usednout na židli, kterou jsem právě podrazil" !!!

Pokud naopak - v rámci intrik - svá - prázdná - prohlášení šíříte maskován za 78 letou "odborovou předákyni" - takový postup ve mně, velice silně aktivuje mechanismus - "preventivni opatrnosti při spolupráci s lumpy" - takže můj podpis na "( proti ) ředitelské petici" nehledejte - já už jsem "svůj management" kdysi zlikvidoval a své principy ( zatím ? ) uhájil.


Poznámka při druhém čtení - pravidelní čtenářové si jistě všimli, že ve čtvrtky se přes léto zabýváme chemií, a na dnešek byl plánován 8. díl seriálu "Chemie pro šílence - Fetujeme vědecky" na téma alkohol - se kterým mám bohaté zkušenosti z obou stran ambulantního lehátka.... Nicméně počet dotazů: "Podepsal's ?" v posledních dnech přerostl rozumnou míru, proto jsem potřeboval všem hromadně odpovědět "Nepodepsal !" - jasně, veřejně a pod svým jménem.

Poznámka při třetím čtení - máte-li soubor psaný WORDem a chcete zjisti kdo je ( skutečný ) autor ? Otevřete jej ve WORDu a klikněte na SOUBOR - VLASTNOSTI - vyskočí jméno, které majitel WORDu zadal při instalaci MS OFFICE. Učiníte-li totéž v OPEN (LIBRE) OFFICE dostanete kompletní informaci kdo soubor vytvořil a kdo jej kdy měnil. Nemáte-li v počítači WORD ani LIBRE OFFICE - klikněte na soubor - pravým tlačítkem myši pak ve vyskakovacim menu na VLASTNOSTI a na záložku SOUHRN - objeví se totéž co ve WORDu. To je jenom návod, aby si všichni čtenářové "333. dodatku k petici" mohli ověřit, že nelžu ani neblouzním - a intrikáni, aby to měli trošičku složitější.

Elektronická státní správa ?

21. července 2015 v 5:45 | Petr
Minule jsem zadal úkol přemýšlet nad nezkorumpovanými a přesto státem financovanými IT technologiemi - tahle myšlenka se ukázala být obzvlášť agresivním memem, protože sám nad tím přemýšlím už více než týden a jak je u mně - pesimistického paranoika - zvykem - došel jsem k jedinému závěru - co dnes není 100% blbě - je 100% naopak než by mělo být.

Takže proberme součastnost - ouřad zadá "výběrové řízení". kde formálně "nejnižší cena" ale ve skutečnosti "nejvyšší úplatek" je rozhodujícím kritériem. Na takové výběrové řízení se samozřejmě všchni talentovaní z vysoka vyserou, takže se do něho přihlásí firma X o které je předem známo, že to vyhraje a pak pár dalších firem úrovně Pata a Mata. Firma X to vyhraje - a v čele firmy X sedí postarší inženýr mého, nebo - nedej bože - ještě vyššího věku. Nerad to přiznávám ale dnešní 40 se v počítačích pohybují někde mezi SM4-20, Sinclair spectrem a prvními PC s DOSovskou příkazovou řádkou. Takže ať s úplatkem, nebo bez úplatku - technická řešení vymyšlená starci - podle toho vypadají.

Myslíte že si vymýšlím ? Špitál, kde pracuju za hříšné destíky miliónů koupil informační systém, který je sice klikací, ale neotevřete v něm dvě stránky jakéhokoliv textu zároveň. Proč ? Protože "klikací nádstavba" pouze překládá vaše klikání do písemných příkazů pro interpretr příkazové řádky, který najednou zpracuje jen jeden příkaz - a to máme rok 2015 prosím.

Takže pokud uvažujemem o opravdové "elektronizaci česka" - rozhodně nelze uvažovat v kategorii "ouřad vypíše výběrové řízení" - to bychom skončili jako staré Rakousko, které mělo železnice, telegraf, yperit a mašinkvéry, ale taky středověký "španělský dvorní protokol" ,díky kterému se na Schőnbrunnu koupali jenom v ponděli, aby dle názoru církve 15. století, příliš nepodkuřovali "hříšnému tělu".

Takže přemýšlíme jinak - stát má o občanech spoustu informací - co s nimi - občanovi zpřístupnit. Představte si, že do systému ve stylu "datových schránek" zadáte nějaké své tajné ID a tam vám vyskočí vše co o vás stát ví, včetně třeba toho, kolik vám sebral daní, zdrav. a soc. pojištění atd. a taky kolik vám vyplatil sociálních dávek, "podpory v hmotné nouzi" a tak. Tohle vypadá jako blbost, ale jednak už tohle by mnohým "uřvancům" zavřelo hubu, už tohle by patrně značně narušilo dřistoprdy, které cpe lidem vláda ( proto to patrně nikdy nebude ), ale hlavně - dole by bylo malinkaté tlačítko "aktualizovat evidované údaje". Takže pokud byste změnili adresu, oženili se, koupili auto, prostě cokoliv - tak byste tam napsali aktuální stav a klikli na "uložit".

Myslíte si že by to vedlo k podvodům ? Myslíte si že je těžké, aby si systém pamatoval předchozí informace ? Myslíte si, že dnešní borec, co se toulá kdoví kde a má "oficiální" trvalé bydliště na národním výboře je dohledatelný snáze, jenom proto, že to vkládala do PC můra na úřadě ? Tohle nevypadá příliš revolučně, ale asi by to znamenalo, že v každém okrese by z pěti budov o pěti patrech plných úřednic - zbyla jenom jedna - a to samo o sobě by takový systém udrželo finančně v chodu, bez koruny navíc.

Druhý stupeň - představte si že byste zjistili, že jste státu zaplatili 50 000 ročně na daních - tak byste svým ID přihlásili na státní "Kickstarter" - kde byste mohli "své daně" volně utratit za crowd-financování veřejných projektů. Nechchci si to idealizovat, ale výhodou by bylo, že třeba i firma pana MUDr. Béma a JUDr. Rittiga by se mohla účastnit se svým projektem psího útulku pro lesbické feny za 1012 korun - klidně - pokud by ji lidi tuto sumu ze svých daní dali - proč ne. Dokonce by se mohla účastnit i ta firma z Kajmanských ostrovů, co po dlouhém pátrání BIS zjistí, že ji vlastní Franta Bezdomovec z Wilsonova nádraží - pokud by se lidi hromadně rozhodli utratít ( vyhodit ) SVÉ daně za jejich projekt - proč ne vždyť hlas lidu hlas boží ne ? Jaká by byla úloha ministerstev ? Připravovala by projekty pro "státní kickstarter" a kvalitou svých projektů by šla do konkurence s firmami JUDr. Rittiga a nakonec i s těmi poctivými. Výhoda by asi byla v tom, že "podnikání za státní" by se už tolik nelišilo od "podnikání za své".

A navíc - když dneska chctete firmu Franty Bezdomovce odstřihnout od veřejných peněz - musíte vymýšlet složité právní obezličky jak to přesně definovat, aby i u soudu šlo obhájít, že obyvatel "Sherwoodského lesa" není ten pravý, důvěryhodný, kapitalista. A jen co to vymyslíte - mafiáni samozřejmě podniknou nějaký další krok ve stylu - hrací automat - videoloterijní terminál - kvízomat - ( kdovíjaká další špína )... Se státním kickstarterem by nic takového nebylo nutné - každý by byl a priori plně důvěryhodný a rovný s ostatními - jenom by prostě nenasbiral prachy na své projekty - na rozdíl od firmy jejíž struktura a úmysly - je veřejnosti jasná.

I státní kickstarter by měl výrazný "hubu zavírající" účinek. Nadáváš na rozbitou cestu ? Kolik jsi na ni přispěl ? Co kdyby si nějaké ministerstvo se svými projekty dlouho neškrtlo ? To by pak asi peníze došly a to by bylo zcela přirozený impuls ke snižování platů - což by zase byl zcela přirozený impuls k odchodu "chamtivých avšak neschopných" někam "za lepším".

Když už jsme u toho techno-nadšenectví - je na čase probrat otázku "elektronických voleb" - a u této kapitoly bych řekl "raději ne" - padělat 200 000 volebních lístků v papírové formě vyžaduje nemalý štáb lidí s vysokou pravděpodobností, že se celý podvod provalí - hacknout databázi někde na statistickém úřadě je však mnohem jednodušší. Když tedy jsem pesimistický k volbám proč nejsem tak pesimistický ke "státnímu kickstarteru". Obě tyto technologie jsou napadnutelné, ale v jejich základu je signifikantní rozdíl - volby z principu musí být TAJNÉ - zatímco kickstarter z principu by byl VEŘEJNÝ - nebo je snad důvod stydět se, za to, kam jdou mé daně ? ( dneska často ano, ale to je "jiná pohádka" ) - Tudíž hackování systému veřejných zakázek by bylo - i při stejné technologii - daleko komplikovanější.

OK - tak jsme si zafantazírovali - a představili si budoucnost, kdy stát na svůj provoz promrhá 1/10 a rozkrade 1/100 současných částek - a v tom je právě ten problém - KICK-STARTER by byl KORUPCE-STOPPER a proto by dopadl asi jako dneska dopadá zákon o zveřejňování smluv, zákon o státním úřednictvu a cokoliv, co byť sebeméně hrozí narušit "zavedené finanční toky".....

Bojíte se jezdit vlakem ?

30. června 2015 v 5:44 | Petr
Pokaždé když jedu s paní Kubáčovou za tchány do Studénky mám divný pocit. Ne že by to byla nějaká nedobrota v rodině, ale pokaždé jedeme přes "legendární" most ve Studénce, který spadl na projíždějící vlak a zabil 8 lidí. Firma Bögl & Krýsl, která jej stavěla - pochopitelně za nic nemůže - pochopitelně to byl "nešťastný zásah vyšší moci" - ačkoliv celá Studénka - Butovice si několik nocí před incidentem nemohla nevšimnout podivných zvuků jdoucích z konstrukce do nočního ticha....

Firma Bögl & Krýsl by si asi měla revidovat své "ISO směrnice" protože pokud se nepletu tak loni jim spadl další most, který naštěsí zabil "jen" 4 lidi. Firma se zjevně dokonale vyzná v systému českých veřejných zakázek, kde "cena je jediným kritériem" takže jim přejme dobrý byznys a nám ostatním pevnou páteř, až se na nás bude řítit další "dílo z jejich dílny".


Problém mých lehkých obav z železnice spočívá v tom, že každý měsíc nasednu do "Pendolína" a rychlostí 160 km/hod se vydávám služebně do Prahy. Do nedávna jsem tak činil ve stylu "nevědomost hříchu nečiní"- jen s lehkými obavami, neb Pendolíno, cestou z Ostravy, podjíždí onen "legendární most". Pak jsem se začal bát daleko více. Koupili jsme totiž psa a toho je třeba někde venčit, proto chodím pravidelně po "staré trase" kde jsem běhal s "Bobíkem" - bývalým psem - dokud byl ještě živ a zdráv. "Bývalá trasa" vedla relativně upraveným lesem mezi řekou Ostravicí a železniční tratí Frýdek - Ostrava. Problémeček je však v tom, že od doby "běhání s Bobíkem" uplynulo už 5 let - za tu dobu sice všude vyrostly EU cyklostezky, ale běžecká trasa - lesem se změnila v nekonečnou téměř 5 kilometrů dlouhou divokou skládku plnou ohnišť kde "zkapalňovači kovů" pálí z kabelů izolaci a celé je to zarostlé pralesem křídlatky okrouhlolisté.

Tak jsem se prodíral tímto těžkým terénem a pozoruhodné bylo, kolik tam bylo naprosto rozmlácených nádražních lamp, rozbitých zbytků železničních semaforů, rozmlácených a roztavených rozvaděčových skříní, a zcela zničených, ohořelých svorkovnic.... Dokonce pokud bych nějakým zázrakem přičaroval měděné dráty zpátky - kamarádka Saša, která čte tento blog, by z toho určitě uměla postavit zapezpečovačku pro několik tratí stejné délky.....

V polovině celé té hrůzy bylo ohniště, kde byl ještě teplý popel a na dohled od ohniště "domeček - hradlo" - né Českých drah, ale "SŽDC" tedy "Správy Železniční Dopravní Cesty" - jak jsem byl poučen tlustou můrou, s rozsedlým zadkem, v modré umiformě, která vylezla ven a začala na mně štěkat : "Co tady děláte" - "Venčím psa" - "tady chodit nesmíte" - "Proč" - "tady chodili zloději kovů-proto je tu zákaz vstupu" - "No to teda nevím jestli je tu zákaz vstupu - když támhle ještě dohořívá ohniště s kabely...."

Na to se tlustá můra podívala do křoviska křídlatky, kam jsem ukazoval a pronesla "To už je pozemek Povodí Odry - to už nás nezajímá" - tak jsem opáčil "a to že na pozemku Povodí Odry je moře vašeho zničeného zařízení vás taky nezajímá ?" - na to můra začala ječet "Běžte pryč nebo budu volat policii !" - To mi poněkud hnulo žlučí - tak jsem ustoupil do křoviska křídlatky, odkud jsem začal zuřivě házet - roztavený plastikový korpus nádražního světla - zcela stejného typu jako na sloupu u domečku, roztavené zbytky rozvaděčové skříně - a spoustu dalších věcí, kterými jsem té můře zaházel vchod, aby alespoň na 5 minut musela pohnout tou širokánskou prdelí - až to bude zase odnášet do míst, "kde už to SŽDC nezajímá"....

ERGO poučení pro cizokrajné návštěníky našeho "rázovitého regionu" : Pokud středem divoké skládky teče řeka - je to pozemek "Povodí Odry" - kde je kradení dovoleno. Pokud středem divoké skládky vedou koleje je to pozemek "Správy Železniční Dopravní Cesty" - a tam si při kradení kabelů dávejte pozor na dýchavičné osoby středního věku - které jsou tím odvážější čím méně vypadáte jako typický zloděj kovů. A pokud budete cestovat vlakem - i jako ateista doporučuju intenzivní motlitby před nástupem i během jízdy - za to, že z vybavení trati dneska náhodou nikdo nic neodmontoval.

Na druhé straně "České Dráhy" i "Správa železniční dopravní cesty" to mají chytře vymyšleno - obě firmy vědí dokonale, co není jejich zodpovědnost - a součtem toho, co není jejich zodpovědnost snadno vyvodíte, že jejich zodpovědnost není vůbec nic....

Osobně už vlakem Ostrava - Frýdek nejezdím, neb už 3 roky jezdím do Ostravy autobusem.

Aby jse si nemysleli, že se můj pesimismus utrhl ze řetězu - zadejte si do Googlu "železniční nehoda Paskov" - budete se divit jak na jednom nádražíčku o dvou kolejích - necelé 2 kilometry od místa této historky - může být vážná železniční nehoda každých pár let......

A mimochodem - středověké hrady, na rozdíl ode dneška, stály na vykácených a pokosených kopcích, aby bylo z dálky vidět kde kdo co dělá. Bordel a křídlatka, která "SŽDC" nezajíma by ji - už jenom proto - měla zajímat ....

200 let v lázních.

23. června 2015 v 5:17 | Petr
Pokud vidlák z prochlastaného východu navštíví Františkovy Lázně - musí být zasažen podmanivou lázeňskou atmosférou. Potíž Františkových Lázní je jenom letopočet - není totiž rok 1912 ale 2015 - což je 103 let nezpochybnitelného pokroku, který pouze vzbuzuje otázku zda šel správným směrem ?

Tedy téměř celý lázeňský provoz Františkových Lázní vlastní společnost Lázně Františkovy Lázně a.s. - takže člověk má možnost pocítit jaké to bylo za Bati ve Zlíně. Prorůstání "firmy" a "města" je natolik těsné, že lázeňské hotely ve vlastnictví "konkurence" jsou na plánech města vyznačeny jenom jako šedivé obdélníky bez popisku.

Není jasné zda "Lázně a.s." náhodou poněkud "nepřehřály vývoj" protože ač - "vlastní téměř vše" - celá řada lázeňských domů je ve stavu poněkud chátrajících "čekatelů na rekonstrukci" s oprýskanými okny a špinavými záclonami uvnitř.

Pak se setkáte s běžnými fenomeny dnešní doby - smetánka 19. století milovala zlato, nebo alespoň pozlátko, nebo alespoň bronz, nebo alespoň mosaz. Zloději kovů v součastnoti též milují tyto materiály, proto je smutné, že cedulky označující vzácné stromy v parku - byly mosazné, ale teď jsou už plastové - jako vyrobené "soudruhy z NDR". Bronzové sochy zdobící některé minerální prameny - jsou pryč. Sochy ze sochařských sympózií - byly-li kovové - "jsou pryč" - opravdu zvláštní a silně naznačující jaká je etnická, sociální a kriminální podstata bývalých Sudet "za hradbami" města.


Jako vždy na cestách - se dozvíte překvapivé informace se vztahem ke dnešku - tedy hotel, kde jsem bydlel byl nejprve místním holičem postavený lázeňský dům z let 1850-1860, jako takový dlouho fungoval, hostil Johanna Strausse mladšího, přežil množství revolucí a válek - až nepřežil "znárodnění" v roce 1948 po kterém se z něj stala "zotavovna ROH s kuchyní - Nežárka". Sousední dům byl zase postaven místním pekařem - a měl podobný osud až skončil jako "zotavovna ROH Váh" ( bez kuchyně ). Jejich spojením ještě s dalšími domy konečně vznikl dnešní Hotel Dr. Adler, který vlastní (pochopitelně) "Lázně Františkovy Lázně a.s."

Nezdá se vám na této historii nic pozoruhodného ? Holič a Pekař si postavili lázeňské domy ? Jestli mě čte nějaká kadeřnice - ať se ozve - kolik milionů jí ještě chybí k utkání se v konkurenčním boji s "Lázeňskou a.s.". A navíc v letech před 1. světovou válkou lázně - při stejné velikosti jako dnes - praskaly ve švech - žádné prázdné budovy se špinavými záclonami.

Pozoruhodné, že holič ( velkoholič ? ) roku 1850 si vydělal na lázeňský dům. Třeba je to tím, že jej C. a K. monarchie "neholila" na daních jako ovci. Možná za C. a K. monarchie vznikalo bohatství prací - nikoliv rozkrádáním majetku dnešního "laskavého státu". Patrně i C. a K. policajt honil zloděje bronzových soch a C. a K. banka měla peníze kryté zlatem, které nemohla neustálým "dotiskem" nafukovat do nekonečna a vyhánět tak majetek z rukou pracující většiny do rukou spekulující menšiny napojené na systém burzy a bank ?

Odjížděl jsem Pendolínem spolu se stovkou brblajících důchodců - zajímavé městečko - švihácké elegance a zneklidňujících otázek o vztahu včerejška ke dnešku....

Paradoxy přistěhovalectví.

9. června 2015 v 5:43 | Petr
Naše společnost je zaplavena "archetypálními tématy" - která jsou natolik propíraná křičícími aktivisty, že o nich prakticky nelze vést žádnou debatu aniž by člověk nebyl tlačen k nějakému krajnímu názoru. Chcete slyšet příklady - tady jsou : "Jaderné elektrárny", "Solární elektrárny", "Větrné elektrárny", "Řepka", "Muží", "Ženy", "Feministky", "Romové", "USA", "Rusko", "Ukrajina", "Evropa", "Linux", "Windows", "Pondělí - Pátek", "Leden - Prosinec", "Jaro", "Léto", "Podzim" "Zima" atd.... Jedním z takových témat jsou "Uprchlíci". Na diskusi o uprchlictví je krásně vidět ne-orientovanost obecné populace a taky povýšenectví "intelektuálních elit", které ctihodným "lídrům společnosti" nedovoluje zabývat se "názory plebsu" - čímž se bludný kruh ne-diskuse uzavírá.

Představte si třeba debatu na téma "uprchlící ze Sýrie" , která skončila pozoruhodným paradoxem, kdy urpchlíci před radikálními islamisty byli sami označeni za islamisty - protože v "letáku z Kauflandu" se o rozdílu mezi babinou v burce, a vrahem ( často z Evropy ), který řeže na YouTube hlavy - nic nepíše. Pozoruhodnější jsou další otázky Jak vypadá ( už bývalá ? ) Sýrie dnes. Jak vypadala Sýrie za Bašára Assada ? Jak vypadala za jeho otce Hafize Assada - univerzitně vzdělaného stíhacího pilota ? Nebyla Sýrie v 80. letech náhodu méně izolovaná a díky tomu vyspělejší, než bolševické česko v čele s pologramotnýmí geroji - Jakešem, Bilakem a dalšími ?

Další pozoruhodná myšlenka - "Přistěhovalci zachrání náš penzijní systém". Na této myšlence je pozoruhodný už ten fakt, že i přestože máme "laskavý sociální stát" - který o nás pečuje od kolébky do hrobu - tak nejsme schopni udržet stálý počet obyvatel. Třeba je to, protože stát jakýkoliv pokus uživit vlastní děti vlastní prací - finančně trestá - zatímco snahu nechat se i s dětmi živit státem - odměňuje - což vede k fenomenu dobře známému u koček - že totiž kočka, která myši neloví - nenaučí to ani vlastní koťata....

Ale vraťme se k přistěhovalcům. Jací přistěhovalci mají zachránit náš penzijní systém ? Přistěhovalec jako "1 kus člověka" se možná vyskytuje ve statistikách EU, ale je sakra rozdíl mezi Asiaty, chovajícími se jako "naši Vietnamci" , Afričany chovajícími se jako obyvatelé "Alžírské čtvrti" v Marseille a třeba Pákistánci v Londýně. Tuší to naše vláda ? Tuší to aktivisti z neziskovek ?


Pak je tu pozoruhodná otázka imigrantů z rozpadlých států Afriky. "TV Nova" klidně reportuje ve stylu "díky neustálému hladu a bídě sehnal 2000 Euro, které zaplatil převaděčům za možnost dojet na vratké kocábce z Velké syrty na Sicílii". Je vám jasný rozpor v této větě ? Hlad/2000 Euro? Jak k nim ten člověk přišel ? Složila se na něj celá vesnice ? Upadla tím do ještě větší bídy ? Usilovně pracoval, aby je vydělal ? Nezahnal výdělek z usilovné práce hlad ? Pokud všichni usilovně pracují - ve společnosti většinou nebývá hlad ? Nebo je realita bližší pesimistické verzi stejné historky ? Ve stylu : Neúnavně okrádal celou vesnici ? Upadla tím do ještě větší bídy ? Nebo je to jen Africká verze našich historek typu : "odklonil" do své kapsy tolik, až se odstěhoval do Monaka !

Tyto otázky vypadají jako malicherné nepodstatnosti, ale nejsou - když už Západ za stovky let kolonialismu dokonale zničil původní společnosti v Africe a částečně i v Asii - pořád je smysluplné se ptát : Budeme-li uprchlíky přijímat - bude se situace v jejich mateřské zemi zlepšovat - neb všichni usilovně pracují, aby měli na "jízdenku" - nebo zhoršovat - neb všichni usilovně kradou, aby měli na jízdenku ? Nebo je pravda "někde uprostřed" ? A pak samozřejmě ta škodolibá otázka - proč se ( nééé ekonomiční !! ) utečenci tlačí právě do bohatých a štědrých států, když i v Bulharsku a Rumunsku je tak pěkně a mnohem bezpečněji než v Libyi a Somálsku ? Mimochodem - slyšeli jste někdy podobné otázky řešit toho borce v obleku ze "zpráv ČT24" ?

Na žádnou z otázek neznám odvěď, nicméně vím jistě, že podobné otázky které "nebylo vhodné položit" jsem měl už od děcka na adresu tehdejšího bolševického systému. A taky vím jak jsem na tehdejší otázky dostal odpověď: Režim vyhnil a co bylo dříve "přísně tajné" - se přes noc stalo součástí oficiální propagandy, kterou "kauflandové veřejnosti" tlučou do hlavy všichni od "zpráv TV Nova" až po zmíněný "leták se slevami". Takže i dnes - stačí počkat 30 let - a tento článek bude vypadat jakoby jej psal ologofrenik kterému "to nebylo dávno předem jasné" !! Jasné ?

Poznámka při druhém čtení - když už se nedovedeme rozhodnout, zda uprchlíky přijímat, nebo nepřijímat - náš "laskavý stát" vymyslí - typicky evropskou fintu : Přijmeme ty lidi - pak ale zakážeme průmyslu zaměstnat je za 100-násobek jejich afrického příjmu, neboť to je o 400 korun méně než činí naše "minimální mzda". Zato jim poskytneme "sociální výdobytek" v podobě hnití a frustrace někde za plotem uprchlického tábora - ať se z lidí ochotných "dělat jakoukoliv práci" stanou "standardní nepřizpůsobiví" známí z Francie i odjinud....

Kam by vedla otevřenost ?

19. května 2015 v 5:54 | Petr
Nedávno mě jeden ze čtenářů zval na prvomájovou demonstraci do Brna. S prvním májem mám jenom ty nejhorší zkušenosti, za bolševika i nyní - takže jsem odmítl a to bylo dobře, protože pak jsem se dozvěděl, že 200 skinheadů od 2000 anarchistů oddělovalo 600 policajtů a byly bitky, slzný plyn zatýkání antony.... Vlastně ani nevím na kterou stranu pendrekové bariéry jsem byl pozvaný - a dokonce ani nevím kam bych se sám zařadil, protože nemám problém 100% se ztotožnit s heslem anarchistů - populárním v posledních letech : "Cigáni nemohou za váš posraný život ! - stejně tak mi, ale nedělá problém se 100% ztotožnit s biblickým a tudíž velice konzervativním "Kdo nepracuje, ať nejí !"

Nicméně k mým uším se dostává spousta historek od frustrované - "rozčilené veřejnosti" - o nejrůznějších dysfunkcích našeho "laskavého státu". Přiklad - mladá Romka se ještě v porodnici vzdá svého děcka, které ihned převezme do pěstounské a pochopitelně - placené - péče její matka - babička onoho děcka - která - světe div se - bydlí na zcela stejné adrese jako její dcera..... Nebo druhý příklad - mohutný TAXI provoz mezi Kauflandem a místním ghettem prý má (doufám že ne) příčinu v tom, že Rómové mají nárok na dopravu potravin z obchodu vozidlem taxi 1x měsíčně, které jim (doufám, že ne) stát proplácí....


Co je na těchto historkách špatně ? Předpokládejme, že obě jsou (doufám) drby. Co ovšem dělá stát proto, aby se takové drby nešířily ? Má vůbec stát zájem aby se takové drby nešířily ? Osobně si představuju, že nejlepší hráz proti historkám tohoto typu je dokonalá informovanost lidí. Představuju si, že Ministerstvo práce a sociálních věcí má mít portál ve stylu WWW.NA_CO_MAM_NAROK.CZ a tam se VŠICHNI dočtou na jaké "výdobytky" sociálního státu mají právo. Samozřejmě, že v rámci otevřenosti vůči občanům pokud něko splní podmímku pro přiznádí daného "sociálního výdobytku" - tak jej prostě dostane a žádná diskuse....

Jaká je realita - bojhužel, jako vždy, naprosto obrácená. Schválně si prolistuje zmatné stránky Ministerstva práce a sociálních věcí plné nesrozumitelného úřednického ptydepe a "nejasných zpráv z komisí EU". Maximum informovanosti, které se na daných stránkách dočtete jsou věty ve stylu "na sociální dávku AAAA má nárok osoba BBBB, splňjící požadavky zákona XXX/YYYY paragraf Z písmeno Q ostavec 17/g ve znění pozdějších novelizací...." Je to nechtěné, nebo je to schválně ?

Nemohu se zbavit pocitu, že je to schválně. Tento proces začal, když pravice zrušila plošné dětské přídavky a zavedla přídavky "adresné", které mají v samotných svých základech vestavěn princip, že díky administrativní buzeraci nezanedbatelná část osob, která na ně má nárok o ně, ze znechucení, ani nepožádá. Jak říkala Margaret Thatcherová : "sociální dávky mají mít v sobě prvek žebroty".

Od dob "adresných" sociálních dávek se pravidelně střídaly pravicové a levicové vlády. Pravice přistupovala k sociálním systému - utajováním práv občanů - ve stylu "co oko nevidí, to srdce nebolí" a levice - speciálně ČSSD se zase zamilovala do "pastelkovného" - a jiných dávek pro úzké skupiny lidí, kteřé je dostanou jako "státní odměnu", zato, že do volební urny hodili "ten správný lístek". Ergo se sociální systém proměnil v bordel, který lze nejstručněji popsat v česku tak oblíbeným heslem "všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější". Z toho pak vznikají různé tenze typu "on má příspěvek na XXXXX a já ne, ale - proč, když oba máme stejně prázdnou hlavu a stejně prochlastaná játra ?"

Z toho pak vznikají ještě horší věci - spousta lidí má "teoretický" nárok na spoustu věcí, ale pokud by všichni požádali o vše - najednou by se zjistilo, že sociální systém na to prostě nemá.... Otevřený a čestný přístupu by potom byl - oznámit : "na taxíky pro všechny - bohužel - nemáme, ale pro nošení potravin - vám můžeme nabídnout, apartní - státem dotovaný - batoh"
Místo toho stát aplikuje pricnip "rovných a rovnějších" a tím si vychovává nebezpečné podhoubí typických "sociálních případů" - lidí nepříliš pilných - nepříliš schopných - zato příliš pijících a kouřících - málo vzdělaných - tudíž i málo velkorysých - zato hodně závidějících těm druhým - kteří byli uřvanější a vymohli si nějakou tu "dávku navíc".

Bylo by zajímavé jestli matematické modelování "čestného sociálního systému", kde všichni pobírají vše nač mají právo, by nás nakonec nepřilbížilo k původní ideji "univerzálních sociálních dávek", které by bral automaticky každý - a jejichž výše podle mých loňských propočtů vycházela na 3600 měsíčně.

Princip vzájemného vyloučení.

14. dubna 2015 v 5:24 | Petr
Měli jsme v práci veliké problémy s rozvody vody - napříkad při teplotě -15 v lednu v pátek v noci praskla trubka na horkou vodu. Vařící voda se valila ze stropu na zem, kde okamžitě mrzla. Pro páru, která zaplnila celé přízemí, nebylo vidět na konec vlastní ruky, tak jsem šel, po ledu, bosky, kolem budovy, vypáčit dvířka do instalační šachty - od kterých nebyly klíče - a pak ještě vypáčit zarezlý ventil "hlavního uzávěru" horké vody, který stejně těsnil tak mizerně, že proud vody, z díry ve stropě, jen trochu zeslábl, ale tekl vesele dále....

V těch pohnutých dobách, jsme potřebovali spravit čerpado na destilovanou vodu. Po obvyklých kecech řemeslníků typu "voda není voda" ( protože je destilovaná ) a "čerpadlo není čerpadlo", protože čerpá destilovanou vodu - se dostavila "elita" našich instalatérů - zapáchající neochotný borec, který prohlásil, že nic nemůže spravit, neb šrouby na čerpadle nejdou povolit. Tak jsem se podíval na jeho nářadí a překvapilo mě, že žroubovák má ošoupaný do tvaru polokoule - bez sebemenšího náznaku hrany, která by zapadla do hlavy šroubu.

Tak jsem na borce vyjel - "Takové máte nářadí ??" - "Jaké dali, takové mám !!" - "Ukazoval jste ten šroubovák mistrovi ??" -"NE !?!". Po nějaké době jsem ptal jeho kolegů/nadřízených ptal: - "K čemu tady ten člověk vlastně je ?" A dostalo se mi odpovědi : "na jeho přijetí trval technický náměstek, protože bydlí hned za špitálem a sliboval, že bude chodit spravovat poruchy o víkendu....." - "A chodí ?" - "Nechodí - vypíná si mobil".... ;-)))

Přesně tuto situaci jsem si vybavil, když manželka - byla poslána na nucenou dovolenou - protože měla každý měsíc odpracovaný týden navíc. Po 2 dnech nucené dovolené najednou v 17.15 - telefon, který neuváženě zvedla - volal kolega z práce - "okamžitě přijď do špitálu v 18.00 nastupuješ na noční směnu, za kolegyni s migrénou." - "A proč právě já ?? Nikomu jinému se nelze dovolat - všichni ostatní si vypnuli mobil...."


Čímž se dostáváme k jádru pudla - máme různé firmy, které mají různé firemní kultury. Někde je práce smysluplná, pracuje se na základě kombinace důvěra / zodpovědnost, je prostor u práce myslet, a je prostor pro něco se nadchnout a něco vymyslet ale také něco zkazit. Taková pracoviště bohužel šmahem mizí, protože vyžadují, aby pracovní náplň dávala smysl, a aby tomu šéfovali lidi s autoritou, která vyplývá z toho, že vědí, co dělají.

Je hezké zodpovědně pracovat a ještě u toho myslet, ale pokud vám vykonávaná práce nejde máte celkem 2 možnosti - buď jít od válu a vydržet poznámky klebetivých sousedek, nebo se drát na místo šéfa a pak zase šéfa a pak zase šéfa až se dostanete do pozice kde stačí "helikoptérový pohed na věc". Z takové pozice se inteligence, vzdělání a zodpovědnost podřízených jeví jako efemérní, téměř neviditelné, neuchopitelnosti - z čehož vznikla druhá skupina "firemních kultur" typu "vypni mozek a dodržuj ISO".

Firmy tohoto typu jsou "standardizované". Standardně přijdete do práce, celou pracovní dobu standardně dle směrnic pohybujete horními i dolními končetinami, standardně odcházíme domů.....
Problémy neřešíte jen "voláte nadřízené" a "konáte dle jejich dalších pokynů". Pokud vás něco napadne "stručně o tom informujete nadřízené", ale neměníte "zavedený postup". Nepouštíte se do akcí, pro které není vypracován "standardní operační postup". Vedete pravidelnou evidenci všeho a výsledky včas reportujete náležitým způsobem....

Proč se o tom sáhodlouze rozepisuju ? Někté firemní kultury jsou prostě neslučitelné - buď jste zaměstnanec nadšenec - konající samostatně a zodpovědně za důvěry šéfů, nebo jste "standardizovaný zaměstnanec" pohybující končetinami dle "písemných instrukcí". Ačkoliv dřistoprdy o moderním managementu tvrdí opak - nelze se rozštěpit a jet oběma směry zároveň.

Proto bych si dovolil udělit dvě rady :
  1. Pro nadřízené - pokud chcete mít samostatné a zodpovědné zaměstnance - potažmo - nadšence - těžko lze takovou situaci navodit sepsáním "směrnice o pracovním nadšení".
  2. Pro podřízené bych uvedl Baťovské : "nepokračuj ve špatné práci" a pokud náhodou pracujete ve firmě kde určitá forma "směrnice o pracovním nadšení" už existuje - dovolil bych si dodat své vlastní : "prací pro špatný systém jej udržujeme v chodu - nadšenou prací - jej číníme ještě horším".
Což jsem mimochodem řekl paní Kubáčové, když překotně vysvětlovala, proč v 17.20 letí do špitálu, aby náhodu neměla "pozdní příchod" na neplánovanou noční směnu....

Historie hovna v českých kalhotách

31. března 2015 v 5:38 | Petr
Jako dítě školou povinné jsem dějepis nenáviděl - kdo by se taky rád učil věci, které už dětský mozek identifikoval jako pravděpodobné lži a navíc byl neustále drbán učitelkou, která bydlela v naší čtvrti, že ve škole ji (omylem) zdravíme "dobrý den", zatímco na ulici ji (omylem) zdravíme "čest práci", ačkoliv jsme to měli dělat právě naopak. ( Z obojího mohl být za bolševika průšvih/ostuda).

Nicméně čím jsem starší, tím více jsem přesvědčen, že historie - ta skutečná - nikoliv fantasy bláboly o trpajzlících s velikými sekerami - je vlastně něco jako SCi-Fi které se už stalo a pokud nebudeme lehce historicky vzdělaní - klidně se stane znovu.

Takže si dovoluji vážené čtenářstvo upozornit na pozoruhodnou a v česku prakticky neznámou etapu historie, což je dobytí Bagdádu Mongoly v roce 1258 našeho letopočtu (a našeho kalendáře). V listopadu 1257 přitáhlo k Bagdádu Mongolské vojsko, které čítalo 10% veškerého mužského obyvatelstva Mongolské říše - největší armáda, jakou svět do té doby viděl. Generál Hülegü chtěl jednat s Bagdádským chalífem o mírovém předání města do Mongolských rukou. Chalífa však sebevědomě tvrdil, že Alláh je ochární a Mongoly potrestá a jeho víra byla natolik pevná, že dokonce nečinil ani žádná obranná opatření.

Tak Mongolové nejprve dobyli pevnost sekty Hašašínů, kteří byli v tehdejším světě známí jako neporzatitelní "šílení bojovníci" útočící pod vlivem drog (hlavně tedy hašiše) - odkud vznikl anglický název nájemného vraha - assassin. Pozoruhodné je, že Hašašíni byli tak přesvědčeni o své neporazitelnosti, že pevnost ani nebránili - tak byli do jednoho zmasakrováni. Pak Mongolové oblehli Bagdád, který 10. února 1258 padl.


Nastalo typické mongolské vraždění - bylo zabito až milion lidí - voda v řece Tigrid byla na mnoho týdnů černo-červená - červená od krve, černá od inkoustu ze spisů z vypálené bagdádské knihovny, která byla největší v tehdejším světě. Tímto okamžikem nastal konec "islámké zlaté éry" a islámský svět je od té doby až do dneška na sestupné spirále, která dnes končí negramotným Talibanem a - ještě hůře - muslimy s britským pasem - kteří v rámci "vzdělávání v EU" jsou "bakaláři navlíkání korálků" - netuší nic o ničem ani o vlastním náboženství, proto jim není blblé - z nudy a frustrace - organizovat rituální vraždy a ničení historických památek, které přežily tisíce let i v muslimském Iráku.

Čas oponou trhnul a mám takovou představu - jak ode dneška za 2 roky, dnešní verze generála Hülegü vyjednává s českou vládou o "předání česka dobrovolně". Dovedete si představit s kým by vůbec jednal ? Se Zemanem ? Se statečným Bohoušem - předsedou bratrstva kočičí pracky ? S Babišem ? S divadelním ministrem obrany a jeho divadelní armádou ? Druhá otázka - jaké by se dočkal odpovědi - "Česko vydáme, protože jsme se právě posrali strachem, stejně jako od listopadu 1620 zatím pokaždé"? Nebo by odpověď byla - "klidně si útočte - Alláh nás ochrání ?". Mimochodem, kdo by byl dnešní ekvivalent Alláha ochránce, který neochránil Bagdád už v roce 1258 ?

A pokud by někdo opravdu zaútočil - co bychom dělali ? Letargicky leželi pod vlivem hašiše ? Modlili se k Alláhu-zachránci ? Psali powerpointové prezentace o "krizovém managementu" ? Armáda by vyjela z kasáren a zmateně manévrovala krajinou ? Nebo by vojsko podalo hrmomadnou "žádost o rozvávání služebního poměru", protože "teď už končí legrace" ?

Moje vize průběhu událostí - v pondělí náš "statečný premiér" oznámí dramatickou zprávu : "Vláda se usnesla" přivítat "osvoboditele" chlebem a solí. V úterý prezident s třemi promilemi prohlásí : "Jen naprostý idiot by si myslel, že lze porazit armádu čítající 10% veškerého mužského obyvatelstva Mongolské říše...." Ve středu se před stanem generála Hülegü vytvoří kilometrová fronta "lojálních občanů" - kteří najednou dostali "neodolatelné nutkání" rychle mu sdělit "zásadní informace"....

Je to komické - jedu do práce a před špitálem se rozčilují dva důchodci s nepřehlédnutelnými alkoholickými rysy - cituji doslova " Američani tu budou jezdit tankami - vždyť z toho může být válka - dost že tady 40 roků jezidili tankami rusáci". Právě slyším už 395 let staré hovno v českých kalhotách na vlastní uši. Alláh - ochránce - není ! Vojsko touží po dolarech ze zahraničních misí, více než po blátivých zákopech někde u Hodonína. Generalita teskní po časech neomezeného kradení za "náměstka Kalouska". Mládež na vojnu nechodí a až na pár otudoorových nadšenců neumí postavit ani stan. Jezdili tu "rusáci takami" a budou jezdit opět, protože my přece nebudeme ničit své předražené silnice spoluprací s NATO, kterého jsme členy, nebo dokonce riskovat odřené koleno nebo natlučený nos při obraně našeho zlodějského státu ?!

Poučné ? Kdyby bagdádský chalíf al-Mustasím-Billah Abu-Ahmad Abdullah ibn al-Mustansir - své město srdnatě bránil - určitě by prohrál - ale "něco by bylo jinak" a dnes by miliarda muslimů netvořila naprostou prdel civilizace, odkázanou na bigotní náboženství, sebevražedné atentnátníky, zrezlé kalašnikovy a sociální dávky (ty jen v EU a z daní křesťanů). Zajímavější však bude, co my Evropani - jak si povedeme 757 let od okamžiku, kdy pod vlivem falešného pocitu bezpečnosti, předáme sebeobranu našich států do "božích rukou" ?

Někteří nekradou.

3. února 2015 v 5:44 | Petr
Myslím, že není tajemstvím, že před érou zcela univerzální korupce ve zdravotnictví - jsem 9 let śéfoval v nemocniční laboratoři. I stala se taková věc : Anesteziologiové začali u svých - kritických a nestabilních - pacientů vyšetřovat cukr v krvi jakoby to byli lidi s nestabilní cukrovkou. Tím nás donutili výrazně zvýšit rychlost, kterou jsme cukry měřili. Takže jsme testovali všechny "glukometry", které v té době byly na trhu a nelíbil se nám žádný. Tak jsme nakonec se skřípěním zubů vypsali výběrové řízení a ten "nejméně špatný" jsme se rozhodli za 250 000 koupit.

Jenomže pak se objevil ve Zdravotnických novinách inzerát, že jistá pražská poliklinika prodává za 20 000 dvě "plechové bedny Beckman" - nejlepší, mně známé, analyzátory na krevní cukr, které se (proto) už léta nevyrábí. Tak jsem okamžitě volal na zmíněmou polikliniku, že stroje berem, a pak jsem volal na ředitelství, ať zruší koupi mašiny za 250 000, že jedu do Prahy dovést ty stoje za 20 000.
pozoruhodná byla věta "úředníce přes zakázky" : "Víte, že riskujete - pokud by nefungoval nový stroj - je to ZÁSAH VYŠŠÍ MOCI - pokud nebude fungovat starý stroj - je to VAŠE ŠPATNÉ HOSPODAŘENÍ s veřejným majetkem" !!!

Takže jsem po jistých byrokratických peripetiích jel do Prahy koupit dva Beckmany - a opravdu prodávajcí mi sice nabídli velikou bednu náhradních dílů v ceně mnoha desítek tisíc a krabici 8 ještě nerozbalených speciálních pipet pro tento stroj, v ceně 30 000 za kus, ale jeden ze strojů se jim po pobytu ve skladu nepodařilo rozchodit.

Tak jsem se na oko tvářil velice neťastně a prohlásil jsem "Víte že koupě nefungujícího stroje - bude brána jako moje špatné hospodaření s veřejným majetkem ?" - Takže jsem se domluvil, že chtějí od našeho špitálu jen 15 000 a za tyto prachy jsem si z Prahy odvážel stroje a materiál v hodnotě asi tak 400 000. Samozřejmě, že jsem za tuto akci nedostal nic, ani slovo "děkujeme" - a dokonce se vysoce postavení úředníci ve špitále velice rozčilovali : "jak jste si to mohl dovolit - bez konzultace s námi" - na což jsem opakovaně lakonicky odpovídal : "víte že s laboratoří zacházím jakoby byla moje vlastní".....


Pak čas oponou trhnul - systém zdravotnictví se začal rozpadat - korupce byla stále více všudypřítomná - až jsem měl jen dvě možnosti : buď spolupracovat s "bratrstvem kočičí pracky", nebo odejít. Takže jsem odešel z místa šéfa, a jsem tomu rád, protože důvěra v cokoliv je ve společnosti natolik narušená, že kdybych dnes prohlásil větu o "vlastní laboratoři" - patrně by mě skutečně přišli vyšetřovat a snad dokonce i zavřeli pro nějakou formální finanční škodu, které se v desítek milionovém obratu nedá zabránít, ani když člověk nekrade.....

Zdánlivě média potvrzují špatný stav - opakovaně čtete články - o předražených zakázkách ve zdravotnictví. Věc má ale droboučký háček. Důvěra v poctivost kohokoliv - neexistuje - takže vše musí být náležitě byrokraticky zregulováno - "cena je jediným kritériem" - abychom měli alibi a nemuseli nikomu vysvětlovat jestli stroj o 100 000 dražší je opravdu "o 100 000 kvalitnější" .... Kardiolog chce ultrazvuk na kterém jsou srdeční chlopně alespoň trochu vidět - modlete se, aby se do "výběrového řízení" nepřihlásila firma HUNGO-MUNGO - dovozce jedovatých plastových hraček - a "nepodlezla cenou" svého přístoje - 100% čínské kopie německého originálu. Tato kopie má při poloviční ceně vše, co požaduje "zadávací dokumentace" : "CE značku", "prohlášení o shodě", "návod v angličtině i češtině" , obrazovku, ultrazvukovou sondu, spoustu barevných tlačítek, 1,8 metrovou normalizovanou euro-sňůru do zásuvky..... Jenom na obrazovce - při vyšetřování ubohého kardiaka - není vidět nic než šum....

Jinými slovy - máte odvahu nekoupit "žďorbo" ? Pak musíte mít odvahu ustát, až vám "kontrolor" bude vyčítat, že jste prachy ukradli !!
Ještě jinými slovy - kontrolní komise vidí věci takto : koupili jste si Škodovku ? Proč, když Trabant z bazaru taky nastartuje a občas se i pohne ? Rozdíl ceny vám bude započten jako škoda, kterou jste způsobili na "veřejném majetku" !!!

Aby to nebylo tak jednoduché, tak některé "škody" a "předražené nákupy" - jsou byrokratická záležitost - výše uvedeného typu, ale zase jiné - jsou skutečná zlodějina. Jak tedy rozlišit - co je co - v prostředí, kde nikdo nevěří nikomu, protože nikdo nemá k důvěře žádný důvod ?

S lehkou ironií se mi zase vybavuje - staré indické přísloví : "Poznat jestli vaši služebníci kradou, je stejně těžké, jako poznat, jestli ryby pijí vodu." Tedy - ve zdravotnictví se krade, ale ty "nálezy kontrolního úřadu" kterými se rád ohání Andy Bureš a TV NOVA - nejsou pravá zlodějina - pouze nerozmotatelné byrokratické zauzleniny mezi paragrafy "zákona o veřejných zakázkách", který je nesmírně složítý, "aby se nekradlo" - kteroužto funkci ale vůbec neplní - protože "kde je vůle (krást) najde se i cesta" ;-))) Pro odhalení opravdu velkých zlodějin - by totiž Babiš potřeboval mnohem chytřejší lidi, než několik osvědčených řiťolezců z Agrofertu a touhu skandalizovat politické konkurenty.

Abychom nekončili tak depresivně - jistě se ptáte, jestli jsem druhého pražského "Beckmana" opravil a rozchodil ? Pochopitelně že ano - a věděl jsem, že to půjde, už když jsem jej v Praze viděl. Po několikadenním "odmáčení", důkladné "rozborce" a "sborce" - funguje dodnes a každý den změří svých 50 - 70 vzorků, které na něj připadají.
 
 

Reklama